Ana Sayfa Batı Trakya Haberler İLHAN AHMET: “AZINLIK MENSUPLARINA AİT GAYRİMENKULLER CEZA VE HARÇLARDAN MUAF TUTMASI GEREKMEKTEDİR.”

İLHAN AHMET: “AZINLIK MENSUPLARINA AİT GAYRİMENKULLER CEZA VE HARÇLARDAN MUAF TUTMASI GEREKMEKTEDİR.”

18
0

Rodop Eski Milletvekili – Dİ.Sİ. Partisi Kurucu Üyesi Av. İlhan Ahmet, yayımladığı yazılı bir duyuruyla, Azınlık mensuplarına ait gayrimenkullerin ceza ve harçlardan muaf tutması gerektiğini savundu.

Duyuru şu şekildedir:

 

DUYURU

Gümülcine, 26-10-2011

Değerli soydaşlarım,

Kaçak inşaatların 30 yıllığına yıkımdan muaf tutulmasını öngören 4014/2011 sayılı yasa uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu yasa Batı Trakya Türk Azınlığı’nın var olan gayrimenkullerinin mutlak çoğunluğunu kapsamakta ve içerdiği hükümlerin incelenmesi durumunda Azınlığın mülkiyet hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bilindiği üzere Yunan hükümetlerinin, Azınlığa uyguladığı idari yasaklar, tedbirler ve sınırlamalar doğrultusunda, Azınlığın mülkiyet hakkı 1955-1993 yılları arasında ihlal edilmiş, gayrimenkul devirlerine ilişkin izinler ve inşaat izinleri verilmemiş ve bu suratle Yunan Anayasası’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “ kanun önünde eşitlik ” ilkesi başta olmak üzere pek çok maddesi ihlal edilmiştir. 1993 yılından sonra her ne kadar idari yasaklar kalkmış olsa da, Batı Trakya Türk Azınlığı geçen 70 yıl içerisinde uygulanan idari yasaklar sonucu mülkiyet hakkını tapu dairelerine tescil ettirememiş, yaşamını sürdürebilmesi için inşaat izni verilmemesi nedeniyle kaçak inşaat yapmak zorunda bırakılmıştır. Söz konusu 4014/2011 sayılı yasanın 23. maddesi, bundan böyle her türlü gayrimenkulün tapuda devri için tüm yuttaşlara ait kaçak inşaatların yıkımdan muaf tutulmaları için binlerce Euro ödenmesini öngörmektedir. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın bu öngörülen cezaları ödeme imkanı olmamasından dolayı, Yunan hükümetinin Azınlık mensuplarına ait gayrimenkulleri bu ceza ve harçlardan muaf tutması gerekmektedir. Azınlığın bu hakkının hukuki dayanağı ise şudur.

 

Yunan Medeni Kanunu’nun, ön kanununda ( isagogikos nomos ) belirtilen 105. maddesine göre “ Devletin kamuya ait yetkilerinin icrası sırasında hukuka aykırı hareketleri sonucu veya devletin yasal olarak yapmak ile mükellef olduğu hareketleri yapmaması sonucu bireylerde doğacak olan zararları tazmin eder. ” Söz konusu maddeye göre 1993 yılına kadar Yunan devleti Azınlık insanına inşaat izni vermemiştir, yani yasal olarak mükellef olduğu bir zorunluluğu hukuka aykırı olarak yerine getirmemiş ve gayrimenkul tapu devirlerine izin vermemekle, hukuka aykırı olarak insanlarımızı zarara uğratmıştır. Bu hakkın ihlali sonucu Yunan hükümetinin, Azınlık bireylerinin zararlarını tazmin borcu devam etmektedir. O halde, bu borç ile genel düzenlemeden doğan alacak hakkı en azından takas edilmelidir.

 

Yunan Anayasası’nın 4. maddesi, “ kanun önünde eşitlik ”, 5. maddesinin 1.ve 2. parağrafları ve 9. maddesinin açık ihlali sonucu.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi gereği, “ bireylerin mesken edinme ve aile hayatının geliştirilmesi ” kısıtlandığından dolayı, 9. ve 10. maddelere göre din, düşünce ve köken sebebiyle idari ayrımlara maruz kaldığından dolayı.

 

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler nedeniyle, Uluslararası Azınlıklar Hukuku’nda öngörülen ve Yunan hükümetleri tarafından başka alanlarda uygulanan “ Pozitif Ayrımcılık ” ilkesi gereği, 4014/2011 sayılı yasanın Azınlığa uygulanmaması gerekmektedir. Söz konusu yasada öngörülen ispat araçlarının hafifletilmesini veya cezaların azaltılmasını kabul etmek Batı Trakya Türk Azınlığı’na 70 yıl yapılmış olan hukuka aykırı kısıtlamaları meşrulaştırmak, haklı göstermek ve bir şekilde tüm Yunan hükümetlerini aklamak anlamını taşır. 4014/2011 sayılı yasada, Azınlığın bu ceza ve harçlardan muaf tutulmasını talep etmek yerine, olası tadilata gidilmesini kabul etmek ve bu ceza ve harçlardaki olası nispi hafifletmeyi Azınlığımıza bir lütuf veya başarı gibi sunmak, Azınlığımızın asıl hakkı olan bu ceza ve harçlardan muafiyetini yok saymaktır.  

 

O halde, mevcut yasaya göre inşaat mühendisleri ve mimarların gözetiminde hazırlanacak olan kaçak yapıların tespitinden sonra, ilgili dosya imar ve iskan müdürlüklerine sunulup, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, devletin, Azınlığı bu harç ve vergilerden muaf tutma konusunda hukuki zorunluluğu vardır.  

Saygılarımla

Av. İlhan AHMET

Rodop Eski Milletvekili – Dİ.Sİ. Partisi Kurucu Üyesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz