Ana Sayfa Yunanistan Haber Yangından Zarar Görenlere Yapılacak Devlet Destekli Yardımlar Açıklandı

Yangından Zarar Görenlere Yapılacak Devlet Destekli Yardımlar Açıklandı

0
0

Hafif hasarlı (sarı boyayla işaretli) evlere 5.000, tamamen yanan (Kırmızı boyayla) ev ve işyerlerine 10.000 Euro destek sağlanacak.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ilgili tüm Bakanlıklarla işbirliği çerçevesinde, Meriç (Evros) Bölge Birimi’nde Ağustos 2023’teki yangınlardan etkilenen bölgeleri desteklemek için devlet yardımı çerçevesini etkinleştiriyor.

İklim Krizi ve Sivil Koruma, Ulusal Ekonomi ve Maliye, İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Bağımsız Kamu Gelir İdaresi ve Kamu İstihdam Servisi arasındaki işbirliği çerçevesinde etkilenenlere yönelik devlet yardımı önlemleri başlatılan alanlar şunlardır:

 1. Barınma yardımına karşı ilk yardım

Yangından etkilenen vatandaşların ve etkilenen işletmelerin, yangından etkilenen binalara yönelik konut yardımına ilişkin ilk yardım başvurusunda bulunabilmesi için önümüzdeki günlerde gerekli kontrollerden sonra etkilenen bölgeler arogi.gov.gr platformuna eklenecek.

Yardımdan yararlanacak olanlar, Doğal Afetlerin Rehabilitasyonu Genel Sekreterliği ve İklim Krizi ve Sivil Toplum Bakanlığı Devlet Yardımları Genel Sekreterliği’nin yetkili hizmetleri tarafından tanımlanan, yangınlardan zarar gören binaların tam veya kısmi mülkiyeti olan sahipleridir.

Kullanım açısından tehlikeli (“kırmızı”) veya geçici olarak kullanıma uygun olmayan (“sarı”) koruma; ilk yardım miktarı sırasıyla 10.000 Euro veya 5.000 Euro tutarındadır.

 1. Binaların restorasyonu amacıyla gerçek ve tüzel kişilere konut yardımı sağlanması.

Doğal Afetlerden Sorumlu Genel Sekreterlik ve Devlet Yardımları Genel Sekreterliği servisleri tarafından otopsilerin tamamlanmasının ardından etkilenen alanların sınırları belirlenecek ve binaların onarımı/yeniden inşası için konut yardımı sağlanacaktır.

Yunan Devleti garantisiyle ücretsiz devlet yardımı (%80) ve faizsiz kredi (%20)’den oluşan konut yardımı,  hasara bağlı olarak onarım veya yeniden inşa) amacıyla mülklerinin toplam alanlarının etkilenen bina sahiplerine maksimum 150 m2 sınırına kadar veriliyor.

 1. Kira veya birlikte yaşama sübvansiyonu

Etkilenen alanların sınırları belirlendikten sonra, evleri yangıdan etkilenen daimi sakinlerin geçici barınma masraflarını karşılamak üzere, parametrelere bağlı olarak, kira veya birlikte yaşama için 300 ila 500 euro arası bir miktar sağlanıyor.

 1. Etkilenen işletmelere yapılan ilk yardım

Arogi.gov.gr platformu aracılığıyla, hasarın düzeyine bağlı olarak, etkilenen işletmelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hasarlarla ilgilenmek için bir hibe karşılığında ilk yardım sağlanmaktadır.

İlk yardım miktarı, varlıklarına yönelik orta ölçekli hasarlar için 2.000 Euro, geniş kapsamlı hasarlar için ise 4.000 Euro’dur. İlk yardımı, varlıklarında küçük çaplı hasar olan şirketler için geçerli değildir ve bu şirketlere avans ödemesi yapılacaktır.

İlk yardım ödemesi, ilk yardım başvurusunda bulunanların verileri ile etkilenen işletmelerin zarar tespit ve tespitine yönelik Bölge’ye devlet yardım komiteleri tarafından yapılan başvuruların karşılaştırılması sonrasında yapılmaktadır.

 1. Etkilenen işletmelere ve tarımsal işletmelere devlet yardımı

İlk yardımın ödenmesinin ardından, etkilenen şirketlere nihai hibe tutarının verilmesine devam edilecek ve hibe, devlet yardım komitelerinin çalışmaları ile belirlendiği üzere şirketin varlıklarına verilen tahmini hasarın %70’ini kapsayacak.

Hibe özellikle şirketin mekanik ekipmanına, hammaddelerine, mallarına ve hasarlı araçlarına verilen zararlarla ilgilidir. Nihai hibe, verilen ilk yardım ve avans ödemesinden mahsup edilirken, tarımsal işletmeler de aynı çerçeveye dahil edilir.

Devlet yardım komitelerini kuran Bölge ile hemen başlayan işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, işletmelere ve tarımsal işletmelere verilen zararın tespit edilmesi, ilgili tüm veriler dikkate alınarak hibe verilmesi süreci teşvik ediliyor, Komitelerin çalışmalarının tamamlanma seyrine bağlı olarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Son olarak, tarımsal işletmeler söz konusu olduğunda, ağaçlar ve uzun yıl ürün veren mahsuller için, ortak yetkili Bakanlıklar ve ELGA ile işbirliği çerçevesinde, devlet yardımından bitkisel üretim araçlarına yönelik sübvansiyon planı etkinleştirilmektedir.

 1. Hanelerin ilk ihtiyaçları ve ev eşyalarına ilişkin tazminatlar

Yangından etkilenen hanelere, Belediyelerle işbirliği yapılarak, hasar kayıtlarına göre maddi yardım tutarları ödenecek.

Özellikle, etkilenen hanelere aşağıdaki şekilde tazminat ödenmesi planlanmaktadır:

(a) Ana ikametgahı etkilenen her haneye, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 600 Euro tutarında mali yardım, engelli ve çok nüfuslu aileler için uygun şekilde yapılacaktır.

(b) Ev eşyalarının onarımı veya değiştirilmesi veya asıl etkilenen konutta basit onarım işleri için hane başına 6.000 Euro’ya kadar mali yardım; ikinci konut durumunda söz konusu yardım %50 ile sınırlıdır.

(c) Doğal afette yaralanma nedeniyle sakat kalan (%67) kişilere 4.500 Euro tutarında mali yardım.

 1. Vergi yükümlülüklerinin ödenmesinin ertelenmesi

Evros Bölge Birimi’nin yangınlardan etkilenen ve yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerinde, hem işyerleri hem de işletmeler ve kişiler için ödenmemiş ve belgelenmiş vergi yükümlülüklerinin ödenmesine altı ay süreyle ara verilecek.

 1. İcra işlemlerinin askıya alınması

Yangından etkilenenlerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde cebri infaz fiilinin altı ay süreyle ertelenmesi mümkün. Askıya alma, etkilenen işletmeleri ve evleri zarar gören kişileri kapsamaktadır. Askıya alma, özellikle, nafaka talepleri hariç, açık artırmaların, haciz, ihraçların ve kişisel çekincelerin yürütülmesini kapsamaktadır. Altı aylık süre içerisinde, devam eden icra prosedürleriyle ilgili hukuki çözüm ve yardımların uygulanmasına ilişkin son tarihler de askıya alındı.

Askıya alma, Bölge Genel Sekreterliği’nden alınacak bir sertifikayla etkilendiği belgelenen işletmelere yönelik devlet yardımı kapsamında yer alan işletmelerin yanı sıra, uygulamaya dahil olmaları kapsamında evlerine zarar verdiği belgelenen gerçek kişileri de ilgilendiriyor.

 1. ENFIA’dan üç yıllık muafiyet

Yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve tehlikeli veya geçici olarak kullanıma elverişsiz olarak nitelendirilen alanlarda yer alan, bunlara karşılık gelen parselden sonraki binalar ile tahrip olan arsalar, Bu süre zarfında mülkün mülkiyeti veya ayni hakkı o yılın vergi mükellefine ait olması koşuluyla, üç yıl süreyle ENFIA’dan muaf tutulabilir.

 1. Sigorta primlerinin düzenlenmesi ve askıya alınması

​Yangınlardan etkilenen sınırlı alanlarda bulunan işletmeler için altı ay süreyle sigorta primlerinin düzenlenmesi ve askıya alınması sürecine katılmak mümkündür.

 1. İş sözleşmelerinin askıya alınması

Yangınlardan etkilenen işletmelere yönelik özel istihdam destek programı, iş sözleşmelerinin askıya alınması ve etkilenen işletmelerin çalışanlarına dörtte bir süreyle 534 avro tutarında buna karşılık gelen bir ödenek verilmesi olanağıyla birlikte etkinleştirildi. Tedbir, etkilendiği belgelenen ve etkilenen işletmelere yapılan devlet yardımının bir parçası olan işletmeleri kapsıyor.

 1. Yerel yönetimlere acil finansman

Yerel yönetim kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında, acil durum fonları, ihtiyacın belirlenmesi halinde, ağ ve altyapılara verilen zararların karşılanması için kullanılacak.

 1. DYPA’nın Sosyal Turizm programının uzatılması

Kamu İstihdam Hizmetinin (DYPA) Sosyal Turizm 2023 programı, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uygulanan söz konusu programa katılan bölgede tamamen ücretsiz (sıfır özel katılım) konaklama ile Evros için on iki (12) ücretsiz geceye uzatılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz