Ana Sayfa Yunanistan Haber Yunanistan’ın Uyguladığı Seyahat Kısıtlamaları Kaldırıldı

Yunanistan’ın Uyguladığı Seyahat Kısıtlamaları Kaldırıldı

3
0

Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Her iki taraf turizmcileri de 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma bekliyor.

Türkiye’den Yunanistan’a hava ve karayoluyla seyahatlerde uzun süreden beri Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Konuya ilişkin Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Türk vatandaşlarını bilgilendirmek üzere yazılı bir açıklama paylaştı. Türkiye’den Yunanistan’a gelecek özel gezi teknelerinin, Yunanistan’a ilk giriş yapabilecekleri limanlar da aşağıda belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklama aynen şu şekildedir:

Yunanistan’ın Uyguladığı Uluslararası Seyahat Kısıtlamaları

Atina Büyükelçiliği 07.02.2022

Değerli Vatandaşlarımız,

1. Yunanistan’ın ülkemize yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

– Ülkemizden Yunanistan’a hava ve karayoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır.

– Ülkemiz limanlarından çıkacak ticari turistik gemilere ve özel gezi teknelerine ilişkin kısıtlamalar 3. Maddede sunulmaktadır.

2. Ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan gerekli koşulları sağlamaları beklenmektedir.

I– Seyahat öncesinde https://travel.gov.gr/ internet sitesi üzerinden Passenger Locator Form (PLF-Yolcu Tespit Formu) doldurulmak zorundadır. (Yunanistan’a giriş yapılacak tarih ile hudut kapısına ilişkin bilgiler başta olmak üzere formun doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması giriş sürecinde sorun yaşanmaması için elzemdir)

II- Yunanistan’a girişte beş (5) yaş üzerindeki tüm yolcuların,

a) En az iki doz aşı olduğunu belgeleyen aşı sertifikası (son dozun üzerinden en az 14 geçmiş olmalıdır ve hatırlatma dozu yaptırılmadığı takdirde, son dozun yaptırıldığı tarihten itibaren dokuz (9) aya kadar geçerlidir) veya,

b) PCR veya hızlı antijen testi sonucunda alınan hastalık sertifikası (Sertifikalar ilk pozitif test sonucundan 14 gün sonra düzenlenmelidir ve o tarihten itibaren 180 gün geçerlidir) veya,

c) Geçerli bir aşı sertifikasına sahip olunmadığı takdirde (bkz. (a) şıkkı), Yunanistan’a girişten önce son yetmiş iki (72) saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da son yirmi dört (24) saat içinde yaptırılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gereklidir.

Testinde pozitif teşhis konulan yolcular evde veya yetkili makamlarca belirtilen uygun geçici ikamet yerinde beş (5) gün süreyle karantinaya/kısıtlamaya tabidirler. 5. gün sonunda semptom göstermedikleri ve ateş düşürücü ilaç kullanmaksızın yüksek ateşleri olmadığı takdirde karantina sona erer. Testinde pozitif teşhis konulan yolcularla yakın temaslı olanlar aynı gün veya ertesi gün ülkelerine aşağıdaki koşullar altında geri dönme imkânına sahiptir:

a) Yirmi dört (24) saat içinde PCR veya hızlı antijen (rapid test) metoduyla yapılacak iki ayrı testin sonucunun negatif olması

b) Yolculukları sırasında N95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı veya çift maske kullanılması

Testinde pozitif teşhis konulan yolcularla yakın temaslı olanlar Yunanistan’da kalmak istedikleri takdirde, aşılı olmayan veya tek doz aşı olup üzerinden 2 aydan fazla süre geçirmiş olan veya 2 doz aşı olup son dozun üzerinden 9 aydan fazla süre geçirmiş olan veya son 90 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler, temaslı oldukları kişiyle evde ya da yetkili makamlarca belirlenen geçici ikamet yerinde 5 gün süreyle karantinaya ve 5. Gün sonunda PCR veya hızlı antijen testine tabi tutulurlar.

IV Aşı sertifikası, hastalık sertifikası ve test sonuçlarının yetkili bir sağlık kuruluşu tarafından, kişilerin pasaportta kayıtlı kimlik bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanması gerekmekte olup, Yunanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya Rusça dillerindeki belgeler kabul edilmektedir.

VAyrıca, Yunanistan’a seyahat edecek kişiler sağlık algoritması çerçevesinde ve örnekleme temelinde, ülkeye girişlerinde PCR veya hızlı antijen testi (rapid test) kontrolüne tabi tutulabilecektir.

3. Ticari turistik gemilere ve özel gezi teknelerine ilişkin düzenlemeler:

I- Bayrağından bağımsız olarak Türkiye’den gelen kruvaziyer ve ticari turistik gemiler ile özel gezi teknelerinin, 2. maddede kayıtlı koşulları karşılamaları beklenmektedir. Geminin/teknenin Yunan limanlarına varışına ve yolcuların inmesine, istinasız olarak kaptan, mürettebat ve tüm yolcuların yukarıda bahsekonu evraka sahip olmaları durumda izin verilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen gemilerin/teknelerin yolcuları ilk Yunan limanına vardıklarına COVID-19 için zorunlu PCR veya rapid test laboratuvar muayenesine tabi tutulurlar. Testlerin sonuçları açıklanıncaya kadar yolcular gemide beklerler. Bunlardan, COVID-19 koronavirüs test sonucu pozitif çıkanlar (5) gün zorunlu karantinaya tabi tutulacaklardır.

II- Türkiye’den gelecek özel gezi teknelerinin, Yunanistan’a ilk giriş yapabilecekleri limanlar aşağıda sunulmuştur:

– Kavala, Midilli (Lesvos) adası Mitilini limanı, Sakız (Hios), Sisam (Samos) adası Vathi ve Pithagoras limanları, Limni (Limnos) adası Mirina limanı, Sömbeki (Simi), Batnaz (Patmos) adası Skala limanı ve İstanköy (Kos) ile Rodos adalarının turistik limanları.

III- Gemi kaptanları/yöneticileri geminin ilk Yunan limanına varışından en az altı (6) saat önce yetkili Liman Müdürlüğüne, gemide bulunanların aşılanma, negatif PCR veya hızlı antijen testi (rapid test) ve hastalık sertifikaları hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

IV- Yolcuların Yunanistan’a girişi için gerekli belgelerin, gemi yolcuları tarafından, bu amaca özel olarak görevlendirilmiş ilgili liman işletme ve idare kurumları personeline ve gerektiğinde yetkili Liman Müdürlüğü personeline ibrazı zorunludur.

V-Öngörülen diğer cezai yaptırımlara halel getirmeksizin, yukarıda kayıtlı hükümleri ihlal edenlere yetkili Liman Müdürlüğünce 5000 Avro idari para cezası uygulanır.

VI- Gemi kaptanları, işletmeciler, armatörler, idareciler, mürettebat ve diğer tüm sorumluların gemiye binişlerde, yolculuk sırasında, karaya çıkışlarda, limanlarda, koylarda veya sahillerde demirledikleri sırada Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı’nın internet sitesinde (https: //www.ynanp.gr/el/) yayımlanmış bulunan COVID-19 vakalarının önlenmesi ve ele alınmasına yönelik kılavuzda kayıtlı hükümlere uymakla yükümlüdürler. Bunların ihlali durumunda, her bir ihlal için yolcular ve mürettebata 500 Avro, gemi sahibi/armatör/idareci/kaptan ve yöneticilere 1000 Avro idari para cezası uygulanır.

VII- Özel gezi teknelerinin ve ticari turistik gemilerin bayrak ve taşıma kapasitesinden bağımsız olarak Yunan limanlarına azami 49 yolcuyla gelmeleri mümkündür.

Yolcu sayısı,

– 12 yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler/tekneler için tam kapasiteyle,

– 12 yolcudan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler/tekneler için ise, 12 yolcuya ilaveten, 12 yolcunun üstündeki ek kapasitelerinin azami %80’ine kadar yolcuyla sınırlandırılmıştır.

– 10 ile 15 kamaraya sahip gemiler/tekneler 1 adet kamarayı, 15 ve üzeri kamaraya sahip gemiler 2 kamarayı boş bırakmakla yükümlüdürler.

– Gemilerde/teknelerde yolcular arasında asgari 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmesi zorunludur.

4. Yukarıda mevcut durum ışığında,

– Türk pasaportuyla veya ülkemiz üzerinden seyahat etmeyecek vatandaşlarımızın, hamili bulundukları pasaportların/bulundukları ülkenin Yunanistan’a seyahatlerde tabi olduğu kısıtlamalar hakkında ilgili ülkenin Yunanistan’daki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden veya Yunanistan’ın anılan ülkelerdeki temsilciliklerinden seyahatlerinden makul bir süre önce güncel bilgi alarak seyahatlerini planlamaları önem taşımaktadır.

Saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz