Ana Sayfa Salla Gitsin HACIOSMAN’IN BÜROSUNDA NELER OLUYOR?

HACIOSMAN’IN BÜROSUNDA NELER OLUYOR?

46
0

Son dönemlere Batı Trakya’da öyle enteresan olaylar yaşanıyor ki birilerinin bu olup bitenlere bir cevap vermesi gerekiyor. Gazetelerde karşılıklı olarak başlayan cevaplı söz duellolarından sonra öyle bir önemli olay yaşanıyor ki Pasok Partisi Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman’nın sekreteri görevinden istifa ediyor. PEKı NEDEN? Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en önemli sorunlarından birisi olan müftülük sorununa kim neden karışıyor? Ne yapılmak isteniyor? Birileri öyle canım istedi ve bir taslak hazırladım deyip azınlığın dini konularına müdahale etmek mi sitiyor? Evet, bu yukarıda sorduğumuz sorular derhal bir cevap bekliyor. Milletvekili Hacıosman derhal bu olup bitenlerden sonra bir basın toplantısıyla yaşananlara açıklık getirmesi gerekmektedir. Müftülük sorunu ciddi bir sorun. Milletvekilinin sekreteri nasıl olurda yalnız başına böyle bir yazılı taslağı milletvekiline sormadan hazırlar? Milletvekili bürosunu ve orada olup bitenleri kontrol etmiyor mu? Her kişi müftülük konusunda üstelikte milletvekilinin bürosunda taslak hazırlarsa vay bu azınlığın haline. GAZETEMıZE SON ıKı GÜNDE ıKı MAıL GELDı. Bilmem fazla yoruma daha fazla gerek var mı ama yazıyı okuduktan sonra herkes muhakkak olup bitenleri anlayacaktır. Yorum halkımızın. Ancak her kim olursa olsun bu azınlıkla oynamaya kimsenin hakkı yok. Milletvekili Hacıosman başta olmak üzere derhal bütün siyasiler biraraya gelerek müftülük konusunda ne düşündüklerini ve neyi savunduklarını derşal açıkça gösteren bir karar alıp Batı Trakya Türklerine açıklamaları gerekmektedir. ışte gelen o meşhur müftülük yasası ve din görevlilerinin devlet memuru olması önerisi. ÖNEMLı BASIN DUYURUSU PASOK PARTıSı RODOP MıLLETVEKıLı AHMET HACIOSMAN’NIN MÜFTÜLER VE DıN GÖREVLıLERı ALIMI ıLE ALAKALI HAZIRLAMIş OLDUğU DıLEKÇE YAZISI Değerli basın mensupları; Milletvekili Ahmet Hacıosman’ın yetkili Bakanlığa verilmek üzere hazırlamış olduğu yazıyı lütfen iyice okuyunuz. Okuduktan sonra ılhan Ahmet’in meşhur imamlar yasasından farkı nedir bir bakınız lütfen. Batı Trakya’da başa gelen milletvekilleri neden ipin ucunu kaçıyorlar? Hacıosman’da muhalefette iken başka konuşur başka telden çalar ve dile gelirdi ılhan Ahmet gibi. Bu öneride yazılanların ardından Hacıosman’nın ılhan Ahmet’ten farkı nedir sizce? Peki ne oldu şimdi de Hacıosman’da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın camilerini ve din görevlilerini Yunan devletinin ermine sunuyor? Neden Lozan’ı delmek istiyor sayın Hacıosman? Bu yetkiyi ona kim verdi de yalnız başına hareket ediyor? Evet, işte muhterem milletvekili Hacıosman’ın hazırladığı ve ilgili Yunanistan Bakanlığına sunduğu taslak. Batı Trakya Türk Azınlığı’na hayırlı olsun. MÜFTÜ SEÇıMı ıÇıN KANUN TEKLıFı Madde-1 Adaylardan aranan özellikler: 1) Trakya bölgesi genelinde ikamet eden, ıslam dinine mensup 30 Ocak 1923 Türk – Yunan Mübadele Andlaşması haricinde tutulan Yunan vatandaşı olmaları. 2) Yurtiçi veya yurtdışındaki ılahiyat Fakültelerinden mezun olmaları. Yurt dışındaki ılahiyat Fakültelerinden mezun olanlar için DOATAP Kurumu tarafından Yunanistan üniversitelerinden alınan diplomalarla eşdeğer olarak tanınmış olmaları yeterlidir. 3) 40 yaşını doldurmuş olmaları. 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf tutulmuş olmaları. 5) Herhangi bir suçtan dolayı ceza almamış olmaları. 6) Bu işte çalışabilecek fiziki ve ruhsal yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Madde-2 MÜFTÜ ADAY BELıRLEME VE SEÇıCı GENEL KURULU 1-Müftü Aday Belirleme Kurulu (ılahiyatçılar Kurulu), Trakya`daki belediyelere kayıtlı ve mukim olan müslüman dinine mensup ılahiyat fakültelerinden mezun tüm Yunan vatandaşı din eğitimcileri ılahiyatçılardan oluşur.(Bu kurula en yaşlı üye Başkanlık, en genç iki üye de Katiplik yapar) 2-Müftü Seçici Genel Kurulu, Trakya’daki camilerde görevli tüm imamlar, hatipler, müezzinler ve ilahiyatçılardan oluşur.(Bu kurula en yaşlı üye Başkanlık, en genç iki üye de Katiplik yapar) 3-Her üye ikamet ettiği ilde oy kullanacaktır.(Bunu belgelemeleri için elektrik, su, kira sözleşmesi veya belediyelerden alacakları belediye sınırlarında mukim olduklarına dair belge yeterlidir.) Madde-3 MÜFTÜNÜN SEÇıLME şEKLı Yunanistan devleti,1913 Atina Andlaşması, 2345/1920 sayılı iç hukuka uygun olarak ve 1923 Lozanan andlaşmasının ruhuna sadık kalınarak ayrıca ıstanbul’daki Rum Ortodoks Patriğinin Osmanlı’dan beri değişmeyen seçim şeklinin bir benzeri deyebileceğimiz bir yöntemle yani, Müftü Aday Belirleme ve Seçici Genel Kurulu tarafından seçilir ve devlet de bir kararnameyle atamayı yapar. Müftülük makamının boşalması (ölüm, istifa veya emeklilik) sonrası, 8/6/1949 da dede Papandreu hükümetleri zamanında 2345/1920 sayılı yasanın 6. maddesinin 1. fıkrasına göre Trakya Genel Valisi Z.Ksiriotis’in yaptığı ilanın bir benzerini günümüzdeki Doğu Makedonya ve Trakya Genel Sekreteri çıkararak, Müftülük makamının boşalması sonrası bu makama kanun mucibince gerekli şartlara haiz taliplerin, 30 gün içinde gerekli vesikalarla birlikte dilekçeleriyle müftülük makamına başvurmalıdırlar. Müftülük sekreterliği, müftülük için başvuran adayların tümünün dilekçelerini ılahiyatçılardan oluşan Müftü Aday Belirleme Kuruluna aktarır. Müftü Aday Belirleme Kurulu yapılan gizli oylamayla her müftülük için üç asıl üç te yedek üye (en az biri kadın ilahiyatçılardan olmak üzere) seçip Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterliğine gönderir. Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterliği teklif edilen isimlerden bazılarına makul nedenler göstererek üstünü çizebilir ve yedeklerden birini üç kişilik listeye ekleyerek sıralama seçimlerinin yapılması için aday belirleme kuruluna iade eder. Aday belirleme kurulu onaylanan listeyi, Seçici Genel Kurula (ılahiyatçılar, imamlar, müezzinler, hatipler) getirerek yapılan seçimler neticesinde sıralama belirlenir. Genel kurulda yapılan seçimler sonrası oluşacak sıralamada ilk sırayı alan müftü seçilir, 2.sıradaki müftü yardımcısı ve 3. sıradaki de kadın müftü yardımcısı olarak seçilir. Kadın adaylardan birisi seçim sonrası 3. sıra ve sonrasına kalsa dahi 3. sıraya çekilerek 2.müftü yardımcısı olarak görev yapar. Müftülük şeçim sonuçlarına itiraz seçimlerden sonraki ilk 5 gündür. Müftü ve müftü yardımcıları seçim sonuçlarının onaylanması için Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterliği vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanına gönderir. Sonuçları imzalayan Bakan, kararı Cumhurbaşkanlığına göndererek Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlar. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip hükümet adına Doğu Makedonya ve Trakya Genel Sekreterinin de hazır bulunduğu bir yemin töreniyle göreve başlar. Müftü ve yardımcılık görevleri ilgili şahısların ölümü veya (5 yıl +5yıl) sonrası son bulur. Müftü’nün makamda olmadığı (yurt dışı, hastalık veya ölüm) dönemlerde müftülük görevlerini 1. yardımcısı onun da olmadığı dönemde, 2. yardımcısı icra eder. Müftü ve Müftü yardımcılarının yargılanmaları 1. sınıf yargıçların yargılandığı kanunlara tabi olup Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevlerine son verilir. Müftü ve yardımcıları ıl Mahkeme Başkanı ve yardımcılarının aldığı maaş, sağlık sigortası ve emeklilik özlük haklarına tabidir.. Madde-4 BAşMÜFTÜ SEÇıMı 1.Her üç ile seçilen Müftü ve Müftü yardımcıları toplam 9 kişi, seçilmiş üç müftü’den birini aralarında Baş Μüftü olarak seçerek bundan böyle seçilen şahsın aynı anda Baş Müftü’lük görevlerini de ifa edeceğini Doğu Makedonya ve Trakya Genel Sekreterine tebliğ ederler. Örn. (Gümülcine Müftüsü ve Yunanistan Başmüftüsü 2.Baş Müftü’nün Atina’da bir koordinasyon merkezi makamı bulunacaktır. 3.Baş Müftü Trakya hariç,Yunanistan’ın tümünde bulunan cami ve mescitlerdeki din görevlilerinin tayinini (Atina, Selanik, Rodos, Kos, v.s.) ve Yunanistan’da yaşayan tüm Yunan vatandaşı Müslümanların din adamı ihtiyacı ile dini hizmetlerinin (cenaze,evlilik,boşanma) karşılanmasını devlet adına koordine eder ve devletle bu konuda istişare eder. Madde-5 MÜFTÜLÜKLERE MEMUR TAYıNı Müftülüklerde devamlı olarak hizmet yapacak 15 devlet memurunun atanması A)GÜMÜLCıNE MÜFTÜLÜğÜ 1) Dört kişilik Üniversite mezunu yönetici memurun alımnası tercihen ( 2 ılahiyatçı 1 Hukukçu 1 Muhasebeci ) 2) Bir lise mezunu, Posta ve müftülük şöför hizmetlisi memurun alınması B)ıSKEÇE MÜFTÜLÜğÜ 1) Üç kişilik üniversite mezunu yönetici memurun alımnası tercihen ( 1 ılahiyatçı , 1 Hukukçu 1,Muhasebeci ) 2) Bir lise mezunu, Posta ve müftülük şöför hizmetlisi memurun alınması C)DıMOTOKA MÜFTÜLÜğÜ 1) ıki kişilik üniversite mezunu yönetici memurun alımnası tercihen ( 1 ılahiyatçı, 1 Hukukçu ) 2) Bir lise mezunu, Posta ve müftülük şöför hizmetlisi memurun alınması D) BAşMÜFTÜLÜK ATıNA 1) ıki kişilik üniversite mezunu yönetici memurun alımnası tercihen ( 1 ılahiyatçı , 1 1 Üniversite Mezunu memur, (Arapça ve ıngilizce dahil en az iki yabancı dil bilen) 2) Bir lise mezunu, Posta ve müftülük şöför hizmetlisi memurun alınması Madde-6 MEMUR KRıTERLER 1) Trakya bölgesi genelinde ikamet eden, ıslam dinine mensup 30 Ocak 1923 Türk – Yunan Mübadele Andlaşması haricinde tutulan Yunan vatandaşı olmaları. 2) 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 3) Askerlik görevini yapmış olmaları veya muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir. 4) Herhangi bir suçtan dolayı ceza almamış olmaları gerekmektedir. 6) Bu işte çalışabilecek fiziki ve ruhsal yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Madde – 7 EğıTıM DURUMU Adaylardan aranan diplomalar Üniversite mezunları (ıdari – Ekonomi ve ılahiyat Bölümü ) gurubu: Adaylardan yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin fakültelerinden mezun olma özelliği aranmaktadır. Yurt dışındaki fakültelerden mezun olanlar için DOATAP”tan denklik gerekmektedir. Ayrıca adayların a) Word, b) Excel, c) Internet gibi bilgisayar programlarını kullanmayı biliyor olmaları lazımdır. Lise mezunları gurubu (ıdari – Sekreterlik Bölümü): Adaylardan yurt içindeki düz liselerden veya yurt dışında buna denk gelen liselerden mezun olma, Word, Excel, Internet gibi bilgisayar programlarını kullanmayı biliyor olma özelliği aranmaktadır. Ayrıca her iki gurup için adayların yeterli seviyede Türkçe, Arapça, Kur’an bildiklerini gösteren diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Madde – 8 GEREKLı EVRAKLAR Adayların, seçime tabi tutulabilmeleri için, bulundukları bölgenin Müftülüğü’nden alacakları başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki evrakları getirmeleri gerekir: Diplomalarının aslını veya onaylı fotokopisi Nüfuz cüzdanı’nın her iki (2) yüzünün de onaylı fotokopisi Adayın askerlik görevini başvuru süresinin sonuna kadar yerine getirdiğini gösteren beyanname Adaylar, 8. madde 1599/86 doğrultusunda burada yer alan bilgilerin doğruluğunu gösteren beyanname ile birlikte, diplomaların veya beyannamelerin aslı yerine fotokopilerini de sunabilirler. Madde – 9 KADROLARIN DOLDURULMA PROSEDÜRÜ a) Yukarıdaki kadrolar adaylar arasında yapılacak seçimle doldurulur. Adayların başvuru dilekçeleri ve diğer gerekli evraklar bölge müftülükleri tarafından kontrol edildikten sonra aday listesi oluşturulur, ilgili listeler başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren on beş (15) gün içinde Farklı Dinler Müdürlüğü’ne gönderilir. Son olarak söz konusu listeler buradan nihai seçimin yapılacağı bakanlığa gönderilir. b) Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır, bununla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanır. Madde – 10 TRAKYA’DAKı CAMıLERE KADROLU DıN GÖREVLıSı ALIMI a) Trakya’daki Müslüman azınlığa hizmet etmek üzere müftülükler tarafından dört yüz elli (450) kişilik din görevlisi kadrosu önerilir. Din görevlileri Trakya’daki camilerde Kur’anı öğretmek, bulundukları camilerde Beş Vakit Namazın yanı sıra Teravih, Cuma ve Bayram Namazlarını kıldırmak, müslümanların cenazelerini kaldırmak, evlilik akdinin dini törenini gerçekleştirmekle yükümlüdür. b) Üniversite mezunları ayrıca camilerde cumaları, üç ayları ve bayramları vaaz vermekle yükümlüdür. 1)ıSKEÇE MÜFTÜLÜğÜ yüz altmış 160 2) GÜMÜLCıNE MÜFTÜLÜğÜ iki yüz elli 250 3)DıMOTOKA MÜFTÜLÜğÜ kırk 40 c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden mezun olanlar atamada öncelikli sıraya sahiptir, ikinci sırada Medrese ve ımam Hatip Lisesi mezunları ve Kur’an bildiklerine dair belgeleri olan lise mezunlar yer alır. Madde – 11 a)Din görevlileri sözleşme ile işe alınırlar, sözleşmeler ilk etapta iki yıllık, devamında süresiz olarak uzatılır. Sözleşmeler bölge müftüsü tafından imzalanır. b)Din görevlileri sosyal güvence hakkına sahiptir, Devlet Sigortaları Kurumu (ıPPAD) üzerinden sigortaları yapılır. c)Adayların maaşları Ekonomi Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak kararı ile belirlenir. Din görevlilerinin maaşları Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinden ödenir. Madde – 12 Adayların: a) Trakya bölgesi genelinde ikamet eden, ıslam dinine mensup 30 Ocak 1923 Türk – Yunan Mübadele Andlaşması haricinde tutulan Yunan vatandaşı olmaları. b) Üniversite ve orta öğretim mezunu adayların 21 yaşını, ilkokul mezunu adayların ise 20 yaşını doldurmuş olmaları, c)Askerlik görevini yerine getirmiş veya bundan muaf olmuş olmaları, d)Sicillerinin temiz olması, e)Görevlerini yerine getirebilecek fiziksel güce sahip olmaları gerekir. Madde – 13 EğıTıM DURUMU Adaylardan aranan diplomalar Üniversite mezunları için: Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilahiyat bölümünden alınmış diploma. Yurt dışındaki fakültelerden mezun olanlar için DOATAP Kurumu tarafından Yunanistan üniversiteleriden alınan diplomalarla eşdeğer olarak tanınmış olmaları yeterlidir.. Lise mezunları için: Yurt içi ve yurt dışındaki imam hatip ve düz liselerden alınmış diploma. Yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için ( O.E.E.K.) veya (SEATEK) ten denklik aranmaktadır. Adaylar arasında lise mezunu bulunmaması halinde ilkokul mezunu adayların başvuruları da kabul edilir. ılkokul mezunu adaylar ancak adaylar arasında lise mezunu bulunmaması halinde işe alınabilir. Lise mezunu adaylar için bölge müftülüğünden alınmış ve Kur’anı öğretme yeterliliğine sahip olduklarını gösteren belge gerekir. Madde – 14 GEREKLı EVRAKLAR Adayların, seçime tabi tutulabilmeleri için, bulundukları bölgenin Müftülüğü’nden alacakları başvuru dilekçesi ile birlikte biyografilerini de sunmaları gerekmektedir Diplomanın onaylı fotokopisi Nüfuz cüzdanı’nın her iki (2) yüzünün de onaylı fotokopisi Adaylardan ait oldukları dini belediyeden veya müftülükten alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adayın bağlı bulunduğu belediye veya nahiyeden alınmış nüfus kayıt örneği. Söz konusu evrak adayların sürekli ikamet yerlerinin ıskeçe, Rodop veya Evros illerinde biri veya anne babanın bu illerden olduğunu gösterir. Adayın askerlik görevini başvuru süresinin sonuna kadar yerine getirdiğini gösteren beyanname. Bölge müftülüğünden alınmış ve adayın ilk ve orta öğretim okullarında Kur’an öğretmenliği yapabilecek yeterliliğe sahip olduğunu gösteren bir belge. Madde – 15 KADROLARIN DOLDURULMA PROSEDÜRÜ Seçici kurul üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile atanır. Din görevlilerini seçecek kurul üç üyeden oluşur: A) Müftü, B) Köyler için Mütevelli, şehirler için Vakıf ıdare Heyeti Başkanı (yazılı bir dilekçe ile imam önerecekler), C) Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Koordinatörü. Adayların başvurularını değerlendiren kurul daha sonra ıskeçe, Gümülcine ve Dimotoka illeri yerel medyasına gerekli şartları yerine getiren adaylarla mülakatların hangi tarihte ve nerede yapılacağını bildirir. ılgili duyuru, ilan panosuna asılmak üzere, bölge müftülüklerine de gönderilir ve adaylar mülakat tarihi ve yeri hakkında müftülükler tarafından bilgilendirilir. Adayın a) eğitim durumunu, b) kişiliğini, c) iletişim kurma yeteneğini, d) Müftülükle, müminlerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma yeteneğini göz önünde bulunduracak olan kurul, oy birliği ile karar vermek durumundadır. Mülakatın sonunda kurul seçilen isimlerden oluşan listeleri müftülüklere gönderir. Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden beş (5) gün içinde sonuçlara yönelik itirazda bulunabilirler. ıtirazlar müftülüklere yapılır. Müftü bunları Milli Eğitim Bakanlığı Farklı Dinler Komisyonu’na göndermekle yükümlüdür. ıtirazlar komisyon tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde sonuçlar yeniden gözden geçirilir. Madde – 17 SONUÇLARIN ONAYLANMASI – ışE ALIMLAR Adayların aldığı puanların da belirtildiği nihayi listeler onaylanmak üzere Milli Eğitim ve Din ışleri Bakanlığı’na gönderilir. Onayın ardından Eğitim Bakanlığı’nın kararı açıklanır, bu karar doğrultusunda müftülüklere din görevlisi alınır. Daha sonra işe alınanlarla ilgili karar müftülüklere gönderilir. ışe alınacak din görevlilerinin görev yerinin de belirtildiği sözleşme müftü tarafından düzenlenir. Adayların görev yerlerine itiraz etmesi veya bir yerin boşalması halinde sırada bekleyen birinci yedek işe alınır. Mevcut karar Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu yukarıdaki yazıya cevaben milletvekili Hacıosman’ın sekreteri Mehmet Berat bir yazılı yalanlama cevabı gönderdi ve görevinden istifa ettiğini belirtiyor. Y A L A N L A M A Gümülcine, 8 Temmuz 2010 sezai memet (karasu- meric@hotmail.gr) email adresinden 07 Temmuz 2010 Çarşamba 17:39:05 tarihinde, gundem@otenet.gr; gazetemillet@hotmail.com;birlik_gazetesi@hotmail.com; bultengazetesi@gmail.com; azinlikca@yahoo.com; admin@radio- city.gr; olaygazetesi2000@yahoo.com; şrakimedia@hotmail.com; ibrahimbaltali@hotmail.com;dede@otenet.gr adlı azınlık gazetelerine servis edilen ÖNEMLı AÇIKLAMA ile ilgili olarak, açık ve net olarak şunu beyan ederim ki: MÜFTÜ SEÇıMı ıÇıN KANUN TEKLıFı ile ilgili olarak yapılan çalışma benim şahsi akademik bir çalışmam olup, değerlendirilmek üzere sadece bu konudaki bilgi ve görüşlerinden yararlanmak istediğim birkaç şahsa tarafımdan bizzat verilmiştir. Bu kişisel çalışmamdan Milletvekili Ahmet Hacıosman’ın haberi olmadığı gibi aynı zamanda onun tarafından böyle bir çalışma yapmam için herhangi bir talimat veya telkin de almadım. Bu itibarla, meçhul kişi tarafından servis edilen ve Milletvekili Ahmet Hacıosman’ı hedef alıp ıftira ve hakaret yorumunun GERÇEKLıKLE uzaktan yakından alakası yoktur. Milletvekilimizin haberi olmadan tamamen kişisel bir çalışma olarak hazırladığım ve kendisine sunmadığım bu akademik çalışmamdan dolayı meydana gelen nahoş olaydan duyduğum üzüntü nedeniyle milletvekilimizin bürosundaki görevimden istifa ettiğimi de beyan ederim. Önemle duyurulur. Mehmet Berat ıNANDIğIMIZI ZANNETMEYıN VE HERşEYı AÇIKLAYIN Milletvekili Ahmet Hacıosman’ın bürosunda sekreter olarak çalışan Mehmet Berat tarafından bu yalanlama açıklaması gazetemize de ulaştı. Ancak biz Birlik gazetesi olarak yapılan bu açıklamayla tatmin olmadık, olmayacağız. Çünkü açıklamayı yapması gereken Milletvekili Hacıosman’dır. Aslına bakılacak olursa Mehmet Berat isimli kişi bu oyunda “kullanılmış günah keçisi” gibime geliyor benim. Bilmem okuyucuların fikri nedir. Benim bu kirli oyundaki düşüncem budur. Milletvekili Ahmet Hacıosman çıkıp olup bitenleri anlatıncaya kadar da hiç bir zaman bu işin peşini bırakmaya niyetimiz yok. Çünkü bu Batı Trakya’da azınlığın üzerine oynanan çirkin oyunları herkes bilmesi gerekmektedir. Nasıl olurda Mehmet Berat isimli bu kişi tüm maddeleri bukadar ayrıntılı düşünülmüş ve onaylanmasına ramak kala bir çalışmayı sadece ve sadece kendisinin hazırladığını söyler? Bu azınlığı bukadar cahil mi sanıyorlar? Ama kimse merak etmesin yakın zamanda öyle gerçekler ortaya çıkacak ki herkes Batı Trakya’da azınlığın aleyhine neler hazırlandığını görecek. Azıcık sabır. ıLHAN AHMET NEDEN KONUşMUYOR ? Eski milletvekili ılhan Ahmet’in de bu müftülük yasa tasarısı diyelim buna galiba onun da haberi var gibime geliyor. Tabii ki şimdi değil, geçmişten demek istiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Geçmişte bazılarının yapmış ve önermiş olduğu çalışmalardan az buçuk bizim burnumuza da pis kokular geliyordu. Belki yanılıyor olabilirim ama benim tahminime göre aynı şahıs uzun yıllardan beri her milletvekilinin yanında oldu ve sürekli bu tür kirli işlerin içinde bulundu kanısı uyanıyor bende. Onun için de sayın ılhan Ahmet’inde geçmişte bir imamlar yasası taslağı ve çalışmasıyla adı karışmıştı. Hatta onun hazırladığını ve hükümete önerdiğini yazmıştık Birlik gazetesi olarak. Acaba bize bu konuda kimlerin çalışması olmuştu ve kimler bu işin başında vardı açıklayabilir mi? Eğer biliyorsa tabii ki. Haydi ılhan Ahmet, eğer biliyorsan çık ve açıkla. Açıkla, ki Batı Trakya’da azınlık içerisinde temiz siyasetin başlangıcını sen yap. Yap ki bu azınlık seni yeniden bağrına bassın. Hani derler ya bizim Türkçede bazen, “Zan altında kalıp ezilip büzülerek yaşamak mı iyidir? Çıkıp paşa paşa toplumu için gerçekleri söyleyerek yaşamak mı merliktir” dersiniz? HACIOSMAN VE MANDACI CEVAPLASIN, HEMDE DERHAL Bilindiği üzere Yunan devleti yıllardan beri bu müftülük konusunda kurnaz ve derin bir çalışma içerisnde bulunuyor. Bazı çalışmaların yapıldığını bazı uygulamalarla gördük. Örneğin sözde din görevlilerin Yunan devleti tarafından maaşa bağlanmaları. Neticede bu şahıslar memur oldu mu? Olmadı mı? ödenmeyen maaşlarını aldılar mı? kim bunlar? Dercesine soruların cevap beklediğini hiç bir siyasetçi unutmasın. Bu soruları ben cevaplamayacağım. Bu soruları sayın Milletvekilleri Hacıosman ve Mandacı cevaplaması lazım. Ama cevaplamaları için ilk önce bu konuyu cesurca korkmadan araştırsınlar ve Batı Trakya Türk insanına merçe açıklasınlar. Milletvekillerinin görevi de bu değil mi aslında? Azınlığın çıkarlarını korumak değil mi? Devlet azınlığa sormadan Lozan Barış Anlaşması’nı delerek din görevlisi atamaya devam ediyor ve milletvekillerimiz susuyor, neden? Azınlığın Milletvekili olduklarını her yerde söyleyen Hacıosman ve Mandacı’nın, Yunan devletinin tayin etmiş olduğu müftüler ve vakıf idareleri hakkında bugüne kadar çalışmaları olmuşmudur? Nelerdir bunlar? Müftülüklerin Yunan devletinin kontrolünde ve tekelinde olmasına neden seyirci kalıyor bu iki milletvekili? Yoksa PASOK Partisi ve Başbakan Papandreu’yu kıracaklar üzecekler diye mi gıkları çıkmıyor? Muhalefette iken her ikiside bülbül gibi ötüyorlardı, şimdi ne oldu? “Dut yemiş bülbül”e mi döndüler? Aslında sorulacak okadar sorular var ki sayfalarımız almaz. Biz gazete olarak sadece birazıcık soralım dedik. Aman sakın küsmeyin haaaaa!!!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz