Ana Sayfa Batı Trakya Haberler 2011 YUNANİSTAN ULUSLARARASI DİNİ ÖZGÜRLÜKLER RAPORU AÇIKLANDI

2011 YUNANİSTAN ULUSLARARASI DİNİ ÖZGÜRLÜKLER RAPORU AÇIKLANDI

14
0

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: ABTTF olarak her yıl olduğu gibi paralel bir rapor hazırlayarak raporda eksik bırakılan konularda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın görüşünü dile getireceğiz

 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Emek Bürosu Uluslararası Din Özgürlüğü 2011 Yunanistan raporunu yayımladı. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin önemli ölçüde sosyal, siyasi ve ekonomik etkiye sahip olduğu ifade edilen raporda diğer dini grupların toplumun diğer üyeleri tarafından ayrımcılığa maruz kaldıkları not ediliyor. Bununla birlikte raporda “Trakya’daki Müslüman azınlık”(Batı Trakya Türk Azınlığı) üyelerinin kamu sektöründe yeterli derecede temsil edilmediği ve orduda hiçbir Müslüman askerin subay kadrosuna alınmadığı kaydediliyor.

 

Dini gruplar hakkında istatistik tutulmuyor

 

Yunan Hükümeti’nin dini gruplar hakkında istatistik tutmadığı belirtilen raporda toplumun yaklaşık yüzde 98’inin kendisini Yunan Ortodoksu olarak tanımladığı, buna karşılık 1923 Lozan Barış Antlaşması ile resmi olarak tanımlanan “Müslüman azınlığın” yaklaşık 140- 150 bin nüfusu ile Yunan toplumunun yüzde 1.3’ünü oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte raporda sivil toplum kuruluşlarının tahminlerine göre Arnavutluk, Afganistan, Pakistan, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da gelen göçlerle Attika bölgesinde yaklaşık 500.000 ila 700.00 Müslümanın yaşadığı not ediliyor.

 

Batı Trakya dışındaki Müslümanlar Lozan’dan yararlanamıyor

 

1923 Lozan Barış Antlaşması ile “Trakya’daki Müslüman azınlığın” sahip olduğu hakların not edildiği raporda Yunan Hükümeti’nin Trakya dışında yaşayan Müslümanların Lozan Barış Antlaşması kapsamında olmadığı görüşünü savunduğu, bu nedenle Trakya dışındaki Müslümanların bu antlaşma ile sağlanan haklardan yararlanamadıkları belirtiliyor. Bununla birlikte raporda Oniki Adalar’daki bazı Müslümanların bu antlaşma ile sağlanan tanınma ve hakları talep ettikleri not ediliyor.

 

Raporda Yunan Hükümeti’nin Batı Trakya’daki Müslümanlara aile ve medeni hukuku ilgilendiren alanlarda Şer’i hukuku seçme hakkı tanıdığı, Müslüman azınlık üyelerinin eğer isterlerse Şer’i hukuka değil hukuk mahkemelerine de başvurabilecekleri belirtiliyor. Hükümet tarafından atanan müftüler tarafından evlendirilen kişilerin yine Şer’i aile hukukuna bağlı oldukları belirtilen raporda kişilerin isterlerse seküler hukuka başvurabildikleri kaydediliyor. Bununla birlikte raporda müftülerin(atanmış) Şer’i hukuka uygun yargısal kararlar aldıkları belirtilen raporda, kararların çoğunun Yunanca’ya tercüme edilmemesi nedeni ile hukuk mahkemelerinin bu kararları denetlemede sınırlı bir kapasiteye sahip olduğu not ediliyor. Yine raporda Ulusal İnsan Hakları Komitesi ve BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi dahil bazı sivil toplum kuruluşlarının Batı Trakya’da Şeriatın kaldırılması yönünde tavsiyede bulunduğu kaydediliyor.

 

Yunan Hükümeti, vakıf borçlarına ait faiz tutarı 1.3 milyon avroyu silmiyor

 

Yunan Hükümeti’nin Trakya’daki vakıfların borçlarına ait ana parayı sildiği ancak hükümetin yaklaşık 1.3 milyon avro tutarındaki vergi borcu faizinde ısrar ettiği ifade edilen raporda, Müslüman azınlığı Yunan Hükümeti’nin tutumunu protesto ettiği belirtiliyor.

 

Müftü sorunu devam ediyor

 

Yunanistan’da hükümet ile azınlık arasında müftü ve imamların seçilme sürecine ilişkin farklılıkların devam ettiği belirtilen raporda hükümetin, müftülerin Şer’i yetkilere sahip olması dolayısı ile müftüleri atama hakkına sahip olduuğu yönünde ısrar ettiği, buna karşılık Müslüman azınlığa üye bazı kişilerin hükümetin müftüleri atamasına karşı çıktığı ifade ediliyor.

 

Atina’da cami yok

 

Atina’daki Müslüman liderlerin hükümet tarafından finanse edilen bir cami bulunmamasını eleştirdiği  ifade edilen raporda Atina’daki Müslümanların 120 gayri resmi(kayıt dışı) camide ibadet ettikleri, İslami evlilikler ve cenazeler için Batı Trakya’ya geldikleri not ediliyor. Bununla birlikte raporda bazı Müslüman liderlerin Atina’da Müslüman mezarlığının olmaması nedeniyle şikayet ettikleri belirtiliyor.

 

Camilere yönelik saldırılar rapor ediliyor

 

Ortodoks olmayan gruplara yönelik saldırıların not edildiği raporda Mart ayında Uysallı Cami’ne saldırıda bulunulduğu, Şubat ayında ise Gümülcine’deki bir mezarlıkta yaklaşık 10 mezar taşının zarar gördüğü belirtiliyor. Raporda Temmuz ayında ise Kavala’da bulunan ve dini ibadete açık olmayan tarihi Halil Bey Camisi’nin kapısına bir domuz başının asıldığı ayrıca not ediliyor.

 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu: “ABD Dini Özgürlükler Raporu, Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı ile birlikte Ortodoks olmayan diğer dini grupların da problemlerini dile getirmesi açısından önemli bir rapor. Raporda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din özgürlüğü alanında yaşadığı problemlere kısmi olarak yer verilmesi nedeniyle ABTTF olarak her yıl olduğu gibi hazırlayacağımız paralel raporda yaşanan sorunları daha detaylı bir şekilde dile getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz