Ana Sayfa Arşiv TEMEL HAKLAR AJANSI’NIN PLATFORM ÜYELERı ıLE ışBıRLığı DEVAM EDıYOR

TEMEL HAKLAR AJANSI’NIN PLATFORM ÜYELERı ıLE ışBıRLığı DEVAM EDıYOR

14
0

1 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA), Temel Haklar Platformu (FRP) üyelerinin FRA Yıllık Rapor 2009 ile ilgili gözlem konusunda geribildirim ve öneriler ile ilgili raporunu yayımladı. FRP üyesi Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Ağustos-Ekim 2009 dönemlerinde gerçekleştirilen geribildirim ve öneri sürecine rapor hazırlayarak katılmıştır. FRP üyesi 16 sivil toplum örgütünün geribildirim ve öneride bulunduğu süreç sonunda FRA, Yıllık Rapor 2009 ile ilgili geribildirim ve önerileri ortak bir raporda birleştirerek yayımladı. FRA tarafından FRP Danışma Kurulu’na danışarak hazırlanan rapor, sivil toplum örgütlerinin sunduğu ana önerilerin özetini sunuyor. ABTTF, AJANS’IN 2009 YILI RAPORU ıLE ıLGıLı GERıBıLDıRıM VE ÖNERıLERıNı ıÇEREN BıR RAPOR SUNDU 16 Eylül 2009 tarihinde ABTTF tarafından sunulan raporda FRA Yıllık Rapor 2009’un Avrupa Birliği’nde temel hakların korunması ve teşvik edilmesinde öneme sahip olduğunu ifade etmekle birlikte ABTTF, Ajans’ın Avrupa’daki geleneksel veya otokton azınlıklar konusu ile ilgilenmemesinden endişe duyduğunu belirtti. Temel Haklar Sözleşmesi’nin amacının 27 AB üye ülkesinde temel hakların korunmasının güçlendirilmesi olduğunu hatırlatan ABTTF, FRA’nın temel insan hakları alanından daha somut ve daha kesin adımlar içeren yeni bir bütünleştirilmiş bir yaklaşım izlemesi gerektiğini belirtti. ABTTF: AYRIMCILIK KONUSUNDA RESMı RAKAMLAR ıLE GERÇEK ARASINDA BÜYÜK BıR BOşLUK VAR Eşitlik organları ve Irksal Eşitlik Direktifi kapsamında şikayet mekanizmaları ile ilgili olarak ABTTF, AB üyesi devletlerin direktifler konusunda ulusal düzeyde hukuki olarak bağlayıcı etki yaratmasını sağlamakla yükümlü olduklarını hatırlatarak Komisyon’un üye devletlerin direktifleri doğru uygulamalarını sağlamakla sorumlu oldukğunu belirtti. Eğer üye devlet yasamanın gönüllü olarak doğru aktarılmasını sağlayamazsa Komisyon yargı sürecini başlatabilir diyen ABTTF Komisyon’un Yunanistan’a karşı yasal süreci başlattığını belirtmiştir. Resmi şikâyet sayısının Yunanistan’da 10 ila 100 arasında olduğunu ifade eden ABTTF, bunun Yunanistan’da düşük düzeyde ayrımcılık yaşandığını işaret etmediğini özelikle belirtiyor. AB-MIDIS ANKETı AVRUPA’NIN GELENEKSEL YA DA YERLEşıK AZINLIKLARINI KAPSAMIYOR Bununla birlikte ABTTF, AB-MIDIS anketinin Avrupa’nın geleneksel ve otokton azınlıkları kapsamadığını ifade ederek eleştiride bulunuyor. AB-MIDIS anketinin Yunanistan’da yalnızca Atina ve Selanik’te yaşayan göçmen ve azınlık olarak ifade edilen grupları kapsadığını ifade eden ABTTF, yaklaşık 150.000 nüfusa sahip Batı Trakya Türk Azınlığı’nın araştırmaya dahil edilmediğini belirtti. Araştırmada seçilen grupların her bir üye devlette en büyük nüfusa sahip göçmen veya etnik grup olduklarını söyleyen FRA’ya karşılık ABTTF, Yunanistan tarafından dini temelde tanınan tek azınlık grubu olan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın araştırmaya dahil edilmemesini eleştiriyor. Bu eleştiri FRA’nın raporunda da yer buluyor. Raporunda FRA, AB-MIDIS araştırmasının geleneksel ya da otokton azınlıkları kapsamamasından üzüntü duyulduğunun ifade edildiğini belirtiyor. Ayrıca FRA, dini gruplara yönelik ayrımcılık konusunun incelenmemesinin eleştirildiğini ifade ederek Ajans’ın yetki alanına etnik, geleneksel ve ulusal azınlıkların dahil edilmesi yönünde bir öneri getirildiğini belirtiyor. AJANS’IN DığER ORGAN VE ÖRGÜTLER ıLE ışBıRLığıNı ARTIRMASI TALEP EDıLıYOR Eğitim alanında ırkçılık ve ayrımcılık konusunda ise ABTTF, FRA’nın Yunanistan dahil her bir AB üyesinde yaşanan problemleri incelemesini bunun için Avrupa Konseyi ve Konsey’in gözlem organları ile işbirliği ve diyalog kurmasını talep ediyor. Yunanistan ile ilgili olarak Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu’nun (ECRI) 15 Eylül 2009 tarihli raporunu örnek göstererek Komisyon’un eğitim alanında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşadığı problemler ile ilgili olarak görüşlerini not ediyor. Raporunda FRA, Ajans’ın AGıT Demokratik Kuruluşlar ve ınsan Hakları Ofisi, BM Din ve ınanç Özgürlüğü Özel Raportörü, UNESCO, özellikle ECRI olmak üzere Avrupa Konseyi ile işbirliği kurmasının talep edildiğini ayrıca not ediyor. AZINLIKLARIN ANADıLDE EğıTıM HAKKI KONUSUNDA DAHA ÇOK ÖNEM VERıLMESı ıSTENıYOR Son olarak çocuk hakları ile ilgili bölümde ABTTF, FRA’nın AB üye ülkelerinin vatandaşları olmalarına rağmen kaliteli eğitime eşit düzeyde erişime sahip olmayan özellikle azınlık çocuklarının hakları konusunda daha dikkatli bir yaklaşım sergilemesini talep ediyor. Özel olarak azınlık okullarının durumu ve azınlık çocuklarının anadilde eğitim konularında ayrımcılık araştırması yapılmasını öneren ABTTF, eğitimin her düzeyde erişilebilir olmasının garanti altına alınmasını istiyor. Raporunda FRA, Ajans’ın kırılgan gruplar ve/veya etnik azınlıkların anadilde eğitim hakkı konusuna daha fazla önem verilmesi önerisinin getirildiğini not etmekle birlikte Ajans’ın azınlık ya da kırılgan gruplara üye kişiler için eğitimin her düzeyde erişilebilir olduğunu gözlemlemesi gerektiği yönünde bir önerinin de sunulduğunu ifade ediyor. FRA, FRP üyesi sivil toplum örgütlerine danışılma sürecinden elde edilen geribildirim ve önerilerin Ajans’ın yıllık raporlarının hazırlanması ve Ajans’ın 2010 ve 2011 yılları için çalışma programının oluşturulması süreçlerinde dikkate alınacağını belirtiyor. FRA, somut önerilerin ise Ajans’ın işlevsel alanlar olan araştırma ve analiz, iletişim, bilinç artırma ve eğitim alanlarına katkıda bulunacağını not ediyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz