Ana Sayfa Arşiv T.C. VATANDAşLIğINDAN ÇIKAN VE TÜRK LıSELERıNDE ÖğRENıM GÖREN TÜM ÖğRENCıLER 2010 YILINDA...

T.C. VATANDAşLIğINDAN ÇIKAN VE TÜRK LıSELERıNDE ÖğRENıM GÖREN TÜM ÖğRENCıLER 2010 YILINDA YÖS ıLE ÜNıVERSıTELERE BAşVURABıLECEKLER

12
0

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18 şubat 2010 Perşembe günü yapmış olduğu toplantıda alınan karara göre, T.C. vatandaşlığından çıkan ve lise öğrenimini Türkiye’de yapan öğrencilerde YÖS 2010 sonuçlarını ile üniversitelere yerleştirilebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu’nun 29 Ocak’da yapmış olduğu açıklamada yer alan T.C. vatandaşlığından çıkan ve lise öğreniminin tamamını Türkiye’de gören öğrencilerin yabancı uyruklu statüsünde üniversitelere başvuramaması kararı 2011 yılından itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca YÖK’den yapılan açıklamaya göre 2011 yılına kadar vatandaşlıktan çıkma işlemlerini bitiren tüm öğrenciler YÖS 2010′a katıldıkları takdirde 2011 yılında yabancı uyruklu öğrenci statüsünde üniversitelere başvurabileceklerdir. Bu yıl Türk liselerinin ara sınıflarında öğrenim görenler için mağduriyet hala devam etmektedir. Bu durumda olan öğrenciler Danıştay’a olan başvurularına devam etmektedirler. Bilindiği gibi Y.Ö.S. sınavı son kez 9 Mayıs 2010 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava girebilmek için aranan şartları taşımak ve 15 şubat-26 şubat tarihleri arasında öğrencilerin başvurularını yapmış olmaları gereklidir. Y.Ö.S 2010 kılavuzunda kontenjanların yer almaması ile ilgili olarak ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin 2010-2011 dönemi için belirlenecek olan kontenjanlar üniversitelerin wep sayfalarında ve ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ‘Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda yer alacaktır. YÖK’ÜN 18 şUBAT 2010 TARıHıNDE WEB SıTESı ARACILIğIYLA YAPMIş OLDUğU SON DUYURU: Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ılişkin Esaslar Son şekli A- Genel ılkeler: 1) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ılişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18.03.2009 tarihli toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkanının verilmesi kararı uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine, 2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasına, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvimin ÖSYM Başkanlığınca belirlenmesine, 3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına, 4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılmasına; 5) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına, 6) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ve üniversitelerin bu miktarlar arasındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmasına ilişkin teklifin Bakanlar Kuruluna sunulmasına, 7) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenmesine, 8) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların üniversite talep ettiği takdirde aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebileceğine, B- Başvuracak Adaylar: a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla 1) Yabancı uyruklu olanların 2) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvurularının kabul edilmesine, b) Adaylardan 1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 2) 2011 yılından itibaren Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvurularının kabul edilmemesine, C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına ılişkin ılkeler: 1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulmasına, 2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesine, 3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızda her aşamada öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmekte olduğundan ülkemizdeki üniversitelerin kabul ettikleri öğrencilere “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlemelerine, 4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesine ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına, 5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesine, 6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz