Ana Sayfa Arşiv SEÇıMLER YAKLAşIYOR, PEKı NASIL VE NEYE GÖRE OY KULLANACAğIMIZI BıLıYOR MUYUZ?

SEÇıMLER YAKLAşIYOR, PEKı NASIL VE NEYE GÖRE OY KULLANACAğIMIZI BıLıYOR MUYUZ?

17
0

7 Kasım 2010 seçimleri ile Yunanistan’da idari yapı köklü bir değişikliğe uğrayacak. Yerel seçimler ile valilikler ortadan kaldırılacak; bugün valiliklere ait görev, yetki ve sorumluluklar yeni oluşturulacak belediyeler ile seçimle iş başına getirilecek bölge genel sekreterliklerine aktarılacak. Bununla birlikte ülke genelinde 7 bölge oluşturulacak; bu bölgeler ise devlet tarafından atanacak genel sekreterler tarafından yönetilecek. Yunanistan’da yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelen yerel seçimler ile çok sayıda değişiklik getirilecek, ancak böylesine yaşamsal öneme sahip seçimlerde oy kullanma usulü ve şekline ilişkin olarak bilinmesi gereken pek çok şey var. Böylesi önemli seçimlerde sandık başına gidecek Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 7 Kasım 2010 seçimlerine ilişkin oy kullanma usulü ile ilgili bir çalışma hazırladı. Kazanmak için yüzde 50+1 oy oranının aranacağı seçimlerde seçmen sandık başına giderek ikamet ettiği belediye meclisi adaylarını ve bölge genel meclisi adaylarını belirleyecek. Peki bu nasıl olacak? BÖLGE GENEL MECLıSı’NDE SEÇMEN, GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI ıÇıN OY KULLANMAYACAK, GENEL MECLıSı ADAYLARI ARASINDAN EN ÇOK 3’ÜNE OY VEREBıLECEK Seçimler sonrasında seçimle işbaşına getirilmiş 13 Bölge Genel Sekreterliği’nden biri de Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliği olacak. Doğu Makedonya- Trakya Bölge Genel Sekreterliği, Bölge Genel Sekreteri, 5 Genel Sekreter Yardımcısı ve nüfus oranlarına göre meclis üye sayıları belirlenmiş seçim bölgelerinde seçimle işbaşına gelecek toplam 51 meclis üyesinden oluşacak. ıçişleri Bakanlığı’nın kararına göre her biri seçim bölgesi olarak ilan edilen ve Kallikratis Yasası ile yok olan belediye ve nahiyeler nüfus oranlarına göre bölge genel meclisinde temsil edilecek. Örneğin ıskeçe, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Meclisi’ne 9 meclisi üyesi gönderecek. Liste usulü ile belirlenecek seçimlerde seçmen, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları için oy kullanmayacak; yalnızca oy vermek istediği listede ikamet ettiği seçim bölgesinden aday olan bölge genel meclisi adayları arasından en çok 3’üne oy kullanacak. SEÇMEN BELEDıYE GENEL MECLıSı SEÇıMLERıNDE EN ÇOK 3+1 FORMÜLÜNE GÖRE OY KULLANACAK KALLıKRATıS YASASI ıLE YENı OLUşTURULAN BELEDıYELER şÖYLE: RODOP ıLı: GÜMÜLCıNE, MARONYA, YASSIKÖY VE KOZLUKEBıR ıSKEÇE ıLı: ıSKEÇE, MUSTAFÇOVA, DıMOKRıTOS VE TOPıRU EVROS (MERıÇ) ıLı: DEDEAğAÇ, SOFULU, DıMETOKA, KUMÇıFTLığı VE SEMADıREK Yeni oluşturulan belediyelerde de oy kullanma usulü ve şekli değiştirildi. Buna göre seçmen, belediye genel meclisleri için ikamet ettikleri seçim bölgelerinde en çok 1 ila 3 arasında oy kullanma hakkına sahip. Bununla birlikte seçmen, kendi seçim bölgesi için oy verdiği listede belediye sınırları içerisinde istediği bir başka seçim bölgesi için 1 oy kullanabilecek. Örneğin, Gümülcine Belediyesi Genel Meclisi, toplam 41 üyeden oluşacak. Buna göre 36 meclis üyesi seçme hakkına sahip olan Gümülcine seçim bölgesi sınırları dahilinde ikamet eden seçmen, kendi seçim bölgesi için mevcut listeler arasından seçtiği listede en çok 3 oy kullanacak, 1 oy ise Gümülcine Belediyesi’nin diğer seçim bölgeleri olan Kavaklı veya Canbaz için kullanabilecek. Diğer önemli bir değişiklik de nüfusları az olan bölgeler konusunda yaşanacak. Belediye meclisine 1, 2 ve 3 üye gönderme hakkına sahip olan bölgelerde seçmen, belediyenin genel meclisine 1 oy ve istedikleri başka bir bölge için de 1 oy kullanma hakkına sahip olacak. Örnek ile ifade etmek gerekirse Kozlukebir Belediyesi’nde bu durumda sadece Mehrikoz seçim bölgesi bulunuyor. Bu durumda Mehrikoz, Kozlukebir Belediyesi Meclisi’ne yalnızca 2 üye gönderme hakkına sahip. Dolayısıyla Mehrikoz seçim bölgesi dâhilinde ikamet eden seçmen, belediye meclisi için 1 oy kullanacak. Aynı seçmen aynı listede Kozlukebir, Sirkeli ve Hemetli seçim bölgeleri için de 1 oy kullanma hakkına sahip olacak. NÜFUS MECLıS ÜYE SAYISI GÜMÜLCıNE BELEDıYESı 60.574 (TOPL.) 41 (TOPL.) Kavaklı 4.448 – 3 Gümülcine 52.659 – 36 Canbaz 3.497 – 2 ıSKEÇE BELEDıYESı 55.360 (TOPL.) 33 (TOPL.) ıskeçe 52.270 – 31 Stavrupoli 3.090 – 2 KOZLUKEBıR BELEDıYESı 18.178 (TOPL.) 27 (TOPL.) Kozlukebir 5.781 – 9 Mehrikoz 1.558 – 2 Hemetli 2.285 – 4 Sirkeli 8.014 – 12 şAPÇI BELEDıYESı 17.186 (TOPL.) 27 (TOPL.) Maronya 7.644 – 12 şapçı 9.542 – 15 YASSIKÖY BELEDıYESı 14.890 (TOPL.) 27 (TOPL.) Arabacıköy 1.591 – 3 Yassıköy 6.614 – 12 Susurköy 6.685 – 12 MUSTAFÇOVA BELEDıYESı 15.724 (TOPL.) 27 (TOPL.) Ilıca 1.221 – 2 Kozluca 2.331 – 4 Mustafçova 11.393 – 20 Satre 779 – 1 SOFULU BELEDıYESı 17.768 (TOPL.) 27 (TOPL.) Orfea 6.146 – 9 Sofulu 7.519 – 12 Tihero 4.103 – 6 DıMETOKA BELEDıYESı 23.484 (TOPL.) 27 (TOPL.) Dimetoka 18.998 – 22 Metaksades 4.486 – 5 7 Kasım 2010 yerel seçimlerinde ıçişleri Bakanlığı’nın kararına göre belediye ve nahiyeler birer seçim bölgesi olarak kabul edilmektedir. Böylelikle yasa ile yok olan belediye ve nahiyeler nüfus oranlarına göre temsil edilecektir. 7 KASIM 2010 YEREL SEÇıMLERı OY KULLANMA USUL VE şEKıLLERı Ülkenin idari yapısını kökten değişikliğe uğratan Kallikratis Yasası çerçevesinde 7 Kasım 2010 tarihinde Yunanistan’da Yerel Seçimler gerçekleştirilecektir. Yerel seçimler ile Valiliklerin ortadan kaldırılacak, bugün Valiliklere ait görev, yetki ve sorumluluklar yeni oluşturulacak belediyeler ile seçimle iş başına getirilecek bölge genel sekreterliklerine aktarılacaktır. Bununla birlikte ülke genelinde 7 bölge oluşturulacak, bu bölgeler ise devlet tarafından atanacak genel sekreterler tarafından yönetilecektir. Seçimleri kazanmak için ise yüzde 50+1 oy oranı aranacaktır. Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreteri ve Bölge Genel Meclisi Seçimler sonrasında seçimle işbaşına getirilmiş 13 Bölge Genel Sekreterliği’nden biri de Doğu Makedonya-Trakya Bφlge Genel Sekreterliği olacaktır. Seçimler liste usulüne uygun olarak gerçekleştirilecektir. Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliği, Bölge Genel Sekreteri, 5 Genel Sekreter Yardımcısı ve nüfus oranlarına göre meclis üye sayıları belirlenmiş seçim bölgelerinde seçimle işbaşına gelecek toplam 51 meclis üyesinden oluşacaktır. Bu 51 meclis üyesinden 31’i iktidar partisinin listesinden seçilen adaylardan oluşacaktır. Başka bir ifade ile: Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliği= Genel Sekreter + Genel Sekreter Yardımcısı (5)+ Meclis üyesi (51) Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreter’in listesinde yer alan kişiler olacaklardır. Ancak seçmen, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları için oy kullanmayacaktır. Liste usulü ile belirlenecek seçimlerde seçmen, oy vermek istediği listede ikamet ettiği seçim bölgesinden aday olan bölge genel meclisi adayları arasından en çok 3’üne oy kullanacaktır. Böylelikle seçmen, aynı listede yer alan genel sekreter ve yardımcılarını (5) da seçmiş sayılacaktır. Örnek ile ifade etmek gerekirse: PASOK, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreter adayını Aris Yannakidis olarak belirlemiştir. Bu durumda bağımsız bir liste olmaması durumunda seçmen PASOK ya da Yeni Demokrasi Partisi (ND) listesinde yer alan bölge genel meclisi adayları arasından aynı listede yer almak koşulu ile en çok 3 oy kullanacaktır. Başka bir açıdan açıklama getirecek olursak PASOK ya da ND’nin listesinde yer alan adaylardan en fazla üç olmak koşulu ile birine oy veren seçmen, oy kullandığı listenin başındaki genel sekreter adayı ile beş (5) genel sekreter yardımcısını seçmiş sayılacaktır. ıçişleri Bakanlığı’nın kararına göre Bölge Genel Sekreterliği Genel Meclisi, her biri seçim bölgesi olarak ilan edilen belediye ve nahiyelerin seçecekleri meclis üyelerinden oluşacaktır. Başka bir ifade ile Kallikratis Yasası ile yok olan belediye ve nahiyeler nüfus oranlarına göre temsil edilecektir. Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Genel Meclisi, aşağıda yazılı bulunan her bir bölgenin nüfus sayısına bağlı olarak belirlenmiş sayıda seηilmiş meclis όyesinden oluşmak üzere toplam 51 üyeye sahip olacaktır. Her bir bölge için Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Genel Meclisi’ne seçilecek meclis üye sayıları aşağıdaki gibidir: Nüfus üye sayısı Drama 103.975 – 9 Evros 149.354 – 12 Kavala 145.054 – 11 Taşoz 13.765 – 1 ıskeçe 101.856 – 9 Rodop 110.828 – 9 Toplam Nüfus: 624.832 Toplam üye: 51 Örnek ile ifade etmek gerekirse 103.975 nüfusa sahip Drama, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Meclisi’nde seηimle iş başına gelmiş 9 (dokuz) bölge genel meclisi üyesi ile temsil edilecektir. Başka bir ifade ile Drama, en çok oyu almış 9 kişiyi Bölge Genel Meclisi’ne gönderecektir. ıçişleri Bakanlığı’nın kararı ile 7 Kasım 2010 seçimlerinde oy kullanma usulü ve şekli değiştirilmiştir. Buna göre 8 ila 12 arasında meclis üyesi seçecek olan geniş bölgelerde seçmen en çok 3 oy kullanacaktır. Örnek ile ifade edilirse: Doğu Makedonya- Trakya Bölgesi’nde ıskeçe, Rodop ve Drama 9 genel meclis üyesi seηme hakkına sahiptir. Buna göre ıskeçe, Rodop ve Drama bölgelerinden birinde ikamet eden seçmen, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Meclisi’ne ait listelerden birinde en çok 3 oy kullanacaktır. Drama ili sınırları dahilinde ikamet eden seçmen, Doğu Makedonya- Trakya Bölge Genel Meclisi için mevcut listeler arasından seçtiği listede kendi bölgesinden yani Drama ilinden aday olanlar arasından en çok 3 oy kullanacaktır. 7 Kasım 2010 yerel seçimlerinde ıçişleri Bakanlığı’nın kararına göre belediye ve nahiyeler birer seçim bölgesi olarak kabul edilmektedir. Böylelikle yasa ile yok olan belediye ve nahiyeler nüfus oranlarına göre temsil edilecektir. Kallikratis Yasası ile yeni oluşturulan belediyelerde de oy kullanma usulü ve şekli değiştirilmiştir. Buna göre seçmen, belediye genel meclisleri için ikamet ettikleri seçim bölgelerinde en çok 1 ila 3 arasında oy kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte seçmen, kendi seηim bölgesi için oy verdiği listede belediye sınırları içerisinde istediği bir başka seçim bölgesi için 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Örnek ile ifade etmek gerekirse: ıskeçe Belediye Genel Meclisi, 33 üyeden oluşacaktır. ıskeçe seçim bölgesi, 31 meclis üyesi ile belediye genel meclisinde temsil edilecektir. Buna göre ıskeçe seçim bölgesi sınırları içinde ikamet eden seçmen en çok 3 oy kullanabilecektir. Aynı seçmen, aynı listede bir başka seçim bölgesi olarak Stavroupoli için de 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Gümülcine Belediyesi Genel Meclisi, toplam 41 üyeden oluşacaktır. Buna göre 36 meclis üyesi seçme hakkına sahip olan Gümülcine seçim bölgesi sınırları dahilinde ikamet eden seçmen, kendi seçim bölgesi için mevcut listeler arasından seçtiği listede en çok 3 oy kullanacak, Gümülcine Belediyesi’nin diğer seçim bölgeleri olan Kavaklı veya Canbaz için aynı listede 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Kozlukebir Belediyesi Genel Meclisi ise toplam 27 üyeden oluşacaktır. Buna göre 9 meclis üyesi seçme hakkına sahip Kozlukebir seçim bölgesi sınırları dahilinde ikamet eden seçmen, kendi seçim bölgesi için mevcut listeler arasından seçtiği listede en çok 3 oy kullanacaktır. Aynı seçmen Kozlukebir Belediyesi’nin diğer seçim bölgeleri olan Sirkeli, Hemetli ve Mehrikoz seçim bölgelerinden biri için aynı listede 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Diğer önemli bir değişiklik de nüfusları az olan bölgeler konusundadır. Belediye meclisine 1, 2 ve 3 üye gönderme hakkına sahip olan bölgelerde seçmen, belediyenin genel meclisine 1 oy ve istedikleri başka bir bölge için de 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Örnek ile ifade etmek gerekirse Kozlukebir Belediyesi’nde bu durumda sadece Mehrikoz seçim bölgesi bulunmaktadır. Mehrikoz, Kozlukebir Belediyesi Meclisi’ne yalnızca 2 üye gönderme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Mehrikoz seçim bölgesi dahilinde ikamet eden seçmen belediye meclisi için 1 oy kullanacaklardır. Aynı seçmen aynı listede Kozlukebir, Sirkeli ve Hemetli seçim bölgeleri için de 1 oy kullanma hakkına sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz