Ana Sayfa Arşiv BATI TRAKYA’DA YUNAN DEVLETİ VAKIF ARAZİSİNE KİLİSE YAPIYOR, ASKERİYE, TÜRKLERİN TARLALARINA GİDEN...

BATI TRAKYA’DA YUNAN DEVLETİ VAKIF ARAZİSİNE KİLİSE YAPIYOR, ASKERİYE, TÜRKLERİN TARLALARINA GİDEN YOLA YASAK GİRİLMEZ TABELASI VE DİKENLİ TEL KOYUYOR, ESKİ YASAK TABELALARI YENİDEN Mİ YERİNİ ALIYOR?

22
0

Yıllardan beri Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın vakıf mallarını yok etmek isteyen devlet anlayışı azınlığın yok olmasına yönelik çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yunan devletinin külhanbeylikle tayin etmiş olduğu yine azınlığın içinden işbirlikçileriyle yıllar önce başlattığı asimile ve yok etme politikası tüm hızıyla devam ediyor. Azınlığa karşı çıkan vakıf idarecileri, başta Meço olmak üzere sadece seyretmeye devam ediyorlar. İşte burada tayinle işbaşına gelenlerin kime hizmet ettikleri bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Azınlığın vakıf malllarına yıllar önce konulan ipotekler devam ederken, az sayıda kalan malların yine azınlığın vakıf idaresinin elinden alınarak üzerlerine manastır veya kilise inşatları tam gaz devam ediyor. Osmanlı döneminden beri tarlalarını çalışan insanlar bir sabah uyandıklarında tapulu malllarının üzerine kilise yapıldığını görüyor. Bu da yetmezmiş gibi, tarlalarına giden yol askeriye bekleme noktası olduğu gerekçesiyle yine eskiden olduğu gibi ysak tabelalarıyla insanların tarlalarına gitmeleri engelleniyor. Bu gelişmeleri uydurmadan belgelerle kanıtlayarak okuyucularımıza aktarıyoruz. Duysun dünya, duysun Avrupa’lılar, insan hakları savunucuları neredesiniz? Yunanistan batı Trakya’da azınlığı yok ediyor, sizlerin ise kılınız kıpırdamıyor, bu mu arzuladığınız Avrupa Birliği? Alın ozaman tepe tepe kullanın. Bir de şunun unutulmamasında fayda var, Stamatis geçtiğimiz günlerde „Hronos” gazetesinde çıkan bir haberde, „dağlık bölgesinde inşa edilen tüm kaçak yapıların yıkılacağını” söylemişti, acaba şu an tapulşu mal olan arazinin üzerine inşa edilen kilise yasalmıdır? Yasal olsa ne yazar zaten vakıf arazisinin üzerine yapılıyor, sayın Stamatis’in derhal ortaya çıkarak sözkonusu uygulamayla alakalı ciddi bir açıklama yapmasını bekliyor Batı Trakya Türkleri. Vakıf idarecileri derhal görevlerini terk etsinler, azınlığı dah afazla uçuruma götürmesinler, Allah onları zaten dilediği gibi cezalandıracak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak gerçekten bu tayinliler Batı Trakya Müslüman Türk’ü ise derhal görevlerinden istifa etsinler. „Kafir”le işbirliği insan olanı gerçekten gecelerce uyutmaz. Bütün Batı Trakyalı müslüman Türklerin ahı üzerinizde bunu da unutmayınız. Sanmayın ki Stamatis kilisenin göstermelik olarak yıkılması için emir verse dahi siz halkın gözünde zaten yıllardan beri biliniyorsunuz. Utanın, utanmalısınız, bırakacağınıza halen Yunanlıyla birlikte işbirliği yaparak azınlığın ata yadiğarı malllarının yok olmasına sadece seyirci kalıyorsunuz. Ama mamalika tatlı, hele hele azınlıktan değil de çoğunluktan gelince daha tatlı oluyor. Ancak merak ediyorum, nasıl sırt dayayacaksınız bu kara toprağa? Sizler Batı Trakya’da yetimlerin haklarını „yiyiyorsunuz” yazıklar olsun yüzbin defa. Yıllarca bu azınlığa bir yaşlı yurdu, kimsesizler aş evi yapamadınız, çıkın gerçekleri bu azınlığa söyleyin yaptınız mı? Azınlığa hangi faydanız oldu zararınızdan başka çıkın söyleyin. Amma yürek ve cesaret ister. Sizler Yunanistan’ın camilerimizin içerisine girmesine yol açtınız ve halen destekliyorsunuz, yalan mı? Hadi yalansa çıkıp söyleyin. İmamlar konusunu kabul etmediğinizi söyleyin ve topluca istifa edin de görelim. BATI TRAKYA’DA FOTEAS’TAN SONRA STAMATİS VAKASI YAŞANIYOR Bölge Genel Sekreteri Stamatis’in talimatıyla, Orman Müdürlüğü yetkilileri olay mahallinde inceleme yapmak üzere davet edildiğini gösteren belgenin Türkçe çevirisi. Aynı zamanda Stamatis’in yazmış olduğuna bakılacak olursa bu arazinin Yunan devletine ait olduğunu söylüyor sayın Stamatis. Stamatis, bir kez daha açıkça Osmanlı döneminden kalan tapulu arazilerin Yunan devletinin malı gibi göstermesi, sayın Stamatis’in bölgedeki gerçeklerden çok uzak olduğunu göstermektedir. Kapı gibi Osmanlı tapusunu hiçe sayarak hareket etmesi anlaşılamamaktadır. Her fırsatta azınlığın içerisinde olduğunu iddia eden Stamatis’in bu durumda ne gibi bir tavır sergileyeceği doğrusu herkes tarafından merakla beklenmektedir. Bütün bu yanlış uygulamalar neticesinde Batı Trakya’da yıllarca birlikte yaşayan Yunanlılarla Türkler arasında bu yanlış uygulamalardan dolayı özellikle Yunan halkının Türklere karşı yavaş yavaş fanatize olduğu görülmeye başladı. Stamatis’in yanlış uygulamalarından cesaret alan bazı çevreler azınlığa yönelik eylem içerisinde oldukları iddia ediliyor. Durum böyle bir hal alırken, Yunan devletinin ve dolayısıyla da kontrolü elden kaçırmış görüntüsü sergileyen Karamanlis hükümetinin olaylara sadece seyirci kalması azınlığı tedirgin etmeye başladı. Azınlık insanının Yeni Demokrasi başta olmak üzere ikinci büyük parti olan Pasok partisi’ne de güveni kalmadığı görülüyor. Uzun yıllar aradan sonra bölgeye tayin edilen bir Genel Sekreterin yanlış uygulamalarıyla buradaki dengeleri altüst ederek iki toplumu birbirine adeta düşman etmesi kabul edilebilecek bir durum olmadığı apaçık ortada. Atina yönetimi bir an önce olayın ciddi boyutlara ulaşmadan önlem almasında fayda var. Aksi takdirde yıllarca yapılmak istenenler ve son dönemde azınlığı beklenti içerisine yönelten uygulamalar bir anda yerle bir edilmiş olması gerçekten üzücü bir durum teşkil etmektedir. Ayrıca umutlu bekleyiş yerini tedirgin bir bekleyişe bırakmaktadır. Bu azınlık bu dönem yaşananları devletin Valisi Panagiotis Foteas döneminden hatırlamay abaşladı. Buradan bir Foteas geçti ve yıl 2009 şimdi de bir Dimitris Stamatis geçişi yaşanıyor. Ne acıdır ki, bu geçişin bıraktığı acılar yıllarca hatırlanacaktır. Bu da ülke demokrasisi için, Yunan devletinin azınlığa bakış açısı için bir yaradır. Vali Foteas derneklerimizden tabelaları indirdi, Stamatis ise azınlığın kültür değerlerini, hayrat için yapılmak istenenleri iş makinesiyle yıktı ve halen de karşı tavırlarıyla sizin de belgelerde gördüğünüz gibi dağıtmaya devam ediyor. Söylenecek başka söz var mı bilemiyorum. Yunancadan çeviri YUNANİSTAN CUMHURİYETİ DOĞU MAKEDONYA-TRAKYA BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKTERİN ÖZEL KALEMİ Posta adresi: G.Kakoulidou 1 Posta Kodu : 69100 GÜMÜLCİNE Telefon: 25310-81830 Faks : 25310-28997 – 22483 e-mail : remş (g)remş.gr Gümülcine, 31.07.2009 Protokol No: 8156/2393 GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜNE Ermou 82, Gümülcine DAĞITIM Rodop İli Orman Müdürlüğüne KONU: İnceleme raporunun tebliği. İLGİ : a) 015/09/F.05/21.7.09 sayılı yazınız, b) 29.07.09 sayılı inceleme raporu. İlgi (a)’da kayıtlı yazınıza cevaben size ilgi (b) ile Rodop İli Oman Müdürlüğü yetkili memurları tarafından yerinde yapılan inceleme raporunu gönderiyoruz. Bu raporla diğerleri meyanında yazınızda bahsekonu arazinin “Yunan Devlet Arazisi” olduğu saptanmıştır. Bu nedenle yukarıda bahsekonu arazinin mülkiyeti konusunda tarafınızdan yapılabilecek girişimleri, halen yürürlükte olan 998/79 sayılı yasanın 8. maddesi hükümleri uyarınca, “Ormanların Mülkiyeti Komisyonuna” yapabilirsiniz. Ek: İlgi (b) de kayıtlı İnceleme Raporun fotokopisi Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreteri DİMİTRİOS STAMATİS İşbu fotokopi aslının aynıdır. (Resmi Mühür ve İmza) Yunancadan çeviri YERİNDE YAPILAN İNCELEME RAPORU Gümülcine’de, bugün, 29.07.2009 tarihinde, Çarşamba günü, biz Rodop Orman Müdürlüğü’nde görevli Orman Mühündisi Elefşerios Tiganourias ve yine Rodop Orman müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Spiridon Aşanasiou aşağıdaki hususları bilginize sunarlar: Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliği’nin 7987/2342/29.07.2009 sayılı yazıları üzerine 29.07.2009 tarihinde, saat 12.00’de, Rodop İli, Gümülcine Belediyesi, Dereköy (Pandrosos) Devlet Ormanının, “Yanıkköy Tabyalarının Kuzeyinde” bulunan bölümüne görevli olarak gittik ve aşağıdaki hususları tespit ettik: Tamamen otlarla kaplı 70 metrekarelik bir alana, yetkili orman idaresinden izin alınmaksızın ve tamamen illegal olarak 5m X 8 m ebadında ve 2,70 m yüksekliğinde, henüz çatısı bulunmayan ve iki tarafında ve her biri 1 metrekare genişliğinde çıkıntısı, keza yarım daire şeklinde ve 1,5 metrekare alanında bir ön çıkıntısı ve keza 2mX5m ebadında ve yerden 1,20 metre yüksekliğinde balkonu ve keza uzunluğu 5,5 metre, genişliği 3 metre olan merdiven ve merdiven sahanlığı bulunan ve taştan mamul küçük bir kilisenin inşa edildiği görülmüştür. Yukarıda bahsekonu arazi işgal edilmezden önce genellikle meşe ağaçları ile kaplı ormanın içinde otlarla-çayırla kaplı bir alanı oluşturmakta ve 3208/03 Sayılı Yasanın (Ormanlar içindeki otluk-çayırlık alanlarla ilgili) 1. maddesinin 1. paragrafı hükümleriyle tadil ve itmam edilmiş olan 998/79 Yasanın 3. maddesinin 4. paragrafı hükümlerine tabidir. İlişikte sunulan 1:10000 ölçekli harita kesitinden da görüleceği üzere anılan arazi Yanıkköy Tabyalarının kuzeyinde bulunmaktadır. 998/79 Sayılı Yasanın 62. maddesi hükümleri uyarınca anılan arazinin devlet lehine mülkiyet hakkı geçerlidir. Sözkonusu otluk-çayırlık araziye birimimiz tarafından, Doğu Makedonya- Trakya Bölge Genel Sekreterliği Orman Müdürünün 762/2.2.2007 sayılı onayı ile orman dinlenme tesisleri yapılmıştır. Yukarıdaki hususların onayı için tarafımızdan tamzim ve imza edilmiştir. Yerinde İnceleme Raporunu hazırlayanlar: Elefşerios Tiganourias / Orman Mühündisi/ İmza Spiridon Aşanasiou / Orman Mühendisi / İmza Osmanlıcadan çeviri DEFTERNAHE-İ HAKANI No:636070 Sene :1312 Sıra No: 38 Defter-i Şehir : Şubat 1313 Daire-i Belediye: Daimi Liva : Gümülcine Kaza: Gümülcine Nahiye: Karye: Yanıkköy Mahalle: Sokak: Mevki: Han Eline demekle Rakamı Ebvap: 6682 Mülahazat: Cinsi: Tarla Nev’i: Arazi-i Miri Hududu: Şarken: Balkan olup işbu balkana 90 hatve, Garben: Dere olup, işbu dereye 70 hatve, Şimalen: Tarik olup, işbu tarike 120 hatve, Cenuben: Yine tarik olup, işbu tarike 120 hatve edüğü. Miktarı : Atik 6 dönüm Mahsusu : Sahibi evveli: Teba-i Devleti Aliye’den HASAN OĞLU SALİH Cihed-i itayı senet: 15 Zilkade 1290 tarihli Senedi Hakanı Defteriyesi tarafından getürdügü ilmühaber mucibince hak tasarrufu terk ve tadil olunduğu tebeyyün eylidiği cihetle katiyen ferağından. Mutasarrıfı: Teba-i Devleti Aliye’den, Hacıkaragöz Mahallesinden DERİCİ MOLLA MEHMET ibni MOLLA İBRAHİM Kıymeti: 750 Bedeli: 600 Yekun: Para: Kuruş: 20 Harcı: Para: Kuruş: 15 Varaka paha : 4 Katibiye : 1 Bedel-i misil: Para: Kuruş: Bedel-i müzayede: Para: Kuruş: Mahsusatı mütarakime: Para: Kuruş: Sinin Açıklaması: Balada muharrer 1 kıt’a tarlanın muamelat kalemiyesi icra kılınmış olmakla senedinin tanzim ve itasına deyin Defter-i Hakanı namına işbu muvakkat ilmühaber ita kılındı. Yunancadan çeviri YUNANİSTAN CUMHURİYETİ GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ Protokol No: 090/09/F.34 BELGE Müftülüğümüzde mahfuz defterlerdeki kayıtlara dayanarak aşağıda isimleri kayıtlı: Rodop İli’ne bağlı Yanıkköy’de (Nimfea) “Han tarlalar” mevkiinde bulunan ve doğudan orman, Batıdan dere, kuzeyden bir hendek ve Sali Amet’in tarlası, güneyden yol ile sınırlı, yaklaşık 10 dönüm tarla, Rodop İli’ne bağlı Yanıkköy’de (Nimfea) “Han tarlalar” mevkiinde bulunan ve doğudan ve kuzeyden orman, güneyden bir hendek ve Süleyman Hasanoğlu’nun arazisi ile sınırlı yaklaşık 5 dönüm tarla, Rodop İli’ne bağlı Yanıkköy’de (Nimfea) “Han tarlalar” mevkiinde bulunan ve doğudan dere ve İrlanda Geçidi, kuzeyden dere ve İrlanda geçidi, güneyden orman ile sınırlı yaklaşık 5,5 dönüm tarla, Rodop İli’ne bağlı Yanıkköy’de (Nimfea) “Han tarlalar” mevkiinde bulunan ve doğudan dere ve eski köprü, batıdan, kuzeyden ve güneyden orman ile sınırlı yaklaşık 9 dönüm tarla, 5. Rodop İli’ne bağlı Yanıkköy’de (Nimfea) “Han tarlalar” mevkiinde bulunan ve doğudan yol ve İrlanda Geçidi, batıdan çay, kuzey ve güneyden yol ile sınırlı yaklaşık 6 dönüm tarlamn Rodop İli, Yanıkköy (Nimfea) Camii Vakıf arazilerine dahil olduğu, sahipleri tarafından vakıf arazisi olarak bağışlanmış olan bu taşınmazların anılan caminin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunduğu ve Mütevelli-Yöneticisi SABRİ MOLLA HÜSEYİN tarafından temsil edildiği onaylanır. İşbu beyge yukarıda bahsekonu caminin Mütevelli- Yöneticisinin dilekçesi üzerine her türlü yasal işlerde geçerli olmak üzere verilmiştir. Gümülcine, 8 Nisan 2009 Gümülcine Müftüsü (Mühür ve İmza) CEMALİ MEÇO

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz