Ana Sayfa Arşiv AZINLIğIN SORUNLARI BM “AZINLIKLAR VE ETKıN SıYASI KATILIM” FORUMUNDA GÜNDEME GETıRıLDı

AZINLIğIN SORUNLARI BM “AZINLIKLAR VE ETKıN SıYASI KATILIM” FORUMUNDA GÜNDEME GETıRıLDı

17
0

12-13 Kasım 2009 tarihlerinde Birleşmiş Milletler ınsan Hakları Konseyi’nin 6/15 numaralı kararı ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde ıkinci Azınlık Sorunları Forumu düzenlenmiştir. ılki 12 -13 Aralık 2008 tarihinde düzenlenen 2. Azınlık Sorunları Forumu’nun teması “Azınlıklar ve Etkin Siyasi Katılım” olarak belirlenmiştir. Forum’a Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Melek Kırmacı ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyesi Pervin Hayrullah katılmıştır. Bununla birlikte Trakya’nın Sesi ve Işık FM sahibi Abdülhalim Dede de özel davetli olarak Forum’a katılmıştır. Abdülhalim Dede, Az Kullanılan Diller için Avrupa Bürosu(EBLUL)’na üye ınsan ve Azınlık Hakları için Türk Azınlık Hareketi’nin temsilcisidir. 13 Kasım 2009 tarihinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın siyasi temsil sorunu ile ilgili olarak ABTTF ve BTAYTD, ortak bir bildiri hazırlayarak sunmuşlardır. Etkin siyasi katılım konusunda azınlıkların karşılaştıkları engeller başlık gündem maddesi altında ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Melek Kırmacı tarafından sunulan ortak bildiride siyasi yaşama tam ve etkin katılımın azınlıkların kimliklerini devam ettirmeleri için yaşamsal öneme sahip olduğu ifade edilmiştir. Azınlık’ın siyasi yaşamda ve karar alma sisteminde yetersiz derecede temsil edildiğini ifade eden Kırmacı, 1989 yılında yapılan seçimlerde bağımsız liste ile seçime gidilmesinin ve milletvekili çıkarılmasının ardından Yunanistan’da kabul edilen seçim yasası ile herhangi bir adayın ya da partinin Meclis’e girebilmesi için ülke genelinde yüzde 3 seçim barajını aşması kuralı getirildiğini böylelikle Türk Azınlık’ın bağımsız listelerle Meclis’e milletvekili göndermesinin pratikte imkânsızlaştırıldığını belirtmiştir. Ayrıca Kırmacı, 2240/1994 sayı ve tarihli yasa ile genişletilmiş seçim bölgesi uygulaması nın Türk Azınlık’ın seçilme olasılığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğunu not ederek Yunanistan’dan ıskeçe ve Rodop’ta genişletilmiş seçim bölgesi uygulamasına son vermesini talep etmiştir. Trakya’nın Sesi ve IşIK FM sahibi Abdülhalim Dede, siyasi sistemlerin etkisi ve siyasi partilerin rolü başlıklı gündem maddesinde konuşma yapmıştır. Dede, ınsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslar arası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile BM Ulusal veya etnik, Dini Dilsel Azınlıklara Mensup Bireylerin Hakları Bildirgesi’ne işaret ederek özgürlükler ülkesi olarak ifade edilen Yunanistan’ın adı geçen anlaşma hükümlerine uymadığını dile getirmiştir. Dede, bağımsız adaylar için yüzde 3 ülke barajı sorununun yanı sıra 2218/1994 sayı ve tarihli yasa ile getirilen süper vali uygulaması sorunu ve Kapodistra 1 olarak ifade edilen genişletilmiş seçim bölgesi uygulaması sorununu gündeme taşımıştır. Tavsiyeler bölümünde ise Dede, Azınlık’ın yoğun olarak yaşadığı illerde nüfus dağılımına göre temsilin gerçekleştirilmesini dile getirmekle birlikte bu uygulamanın ulusal, yerel ve kamu hizmeti sektöründe de uygulanmasını önermiştir. Dede, azınlıklar ile ilgili olarak bir bakanlık oluşturulmasını veya azınlıklar konusunda yetkileri genişletilmiş bir Ombusdman oluşturulmasını önermiştir. Son olarak Dede, azınlık medya kuruluşlarına devlet fonları ve yardımları sağlanmasını böylelikle azınlığın ifade ve medya özgürlüğünün garanti altına alınmasını talep etmiştir. 13 Kasım 2009 tarihinde Yunanistan Birleşmiş Milletler Daimi Cenevre Temsilciliği, siyasi sistemlerin etkisi ve siyasi partilerin rolü başlıklı gündem maddesinde konuşma yapmıştır. Konuşmasında Yunanistan, 4 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Azınlık üyesi iki milletvekilinin Meclis’ seçildiğini ifade ederek Azınlık’ın ulusal düzeyde temsil edildiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Azınlık’ın yoğun olarak yaşadığı ıskeçe ve Rodop illerinde yerel düzeyde temsil edildiğini ifade eden Yunanistan, Azınlık’ın kamu sektörüne katılımının artırılması amacı ile 2008 yılında % 0.5 kotasının getirildiğini ayrıca belirtmiştir. Ayrıca konuşmasında Yunanistan, Azınlık kadınlarının toplumsal hayata katılımın artırmak amacı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlara katılmasını teşvik ettiklerini belirtmiştir. Abdülhalim Dede’nin konuşması ile ABTTF ve BTAYTD’nin ortak bildirisinin ardından BM Yunanistan Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yorgo Kaklikis konuşma yapmıştır. Kaklikis, yüzde 3 seçim barajının siyasi sistemin işlerliği açısından önemli olduğunu bu nedenle azınlık ile ilgili olmadığını ifade etmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ulusal ve yerel düzeyde temsil edildiğini ifade eden Kaklikis, kamu sektöründe binde 5 kotası ile Azınlık üyesi kişilerin kamu hizmetinde bulunmalarının önünün açıldığını ifade etti. Azınlık konularında yetkileri genişletilmiş Ombdusman ile ilgili olarak ise Kaklikis, Yunanistan’da Ombudsman raporlarında azınlık temsilcilerinin iddialarıyla ilgili bir şikayetin bulunmadığını, Yunanistan’da ifade ve basın özgürlüğünün tam anlamıyla korunduğunu ve desteklendiğini dile getirdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz