Ana Sayfa Arşiv ABTTF, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

ABTTF, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

13
0

26-28 Ocak 2009 tarihlerinde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) resmi bir ziyarette bulundu. Başkan Halit Habipoğlu ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz olmak üzere iki kişiden oluşan ABTTF heyeti, 26-30 Ocak 2009 tarihlerinde ilk Olağan Genel Oturumu’nu gerçekleştiren AKPM’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Batı Trakya Türk Azınlığı ve sorunlarının da ele alınacağı dört adet raporun bu yıl içerisinde yayımlanacak olması dolayısıyla da büyük önem arzetmektedir. ABTTF, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Danışmanı Dr. Silvia Grundmann, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu(ECRI) üyesi Avukat Claudia Lam, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi Yardımcı Sekreteri Isild Heurtin, AKPM üyesi Letonyalı Parlamenter ve Azınlık Hakları Alt Komitesi Başkanı Boriss Cilevics ile görüştü. Görüşmelerde söz konusu kişilere, ‘‘Tayinli İmamlar Yasası’’ ile ilgili hazırlanan beş sayfalık rapor da dahil olmak üzere Azınlığımızı doğrudan ilgilendiren konulardaki güncel gelişmelere dair bilgi verilirken ABTTF tarafından hazırlanmış İngilizce haber bülteni sunuldu. Ana dilde eğitim hakkı ve iki dilli ana okulları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar ile Azınlık ve sorunları hakkında İngilizce dilinde hazırlanmış tanıtım kitapçıkları ile Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan „Dünden Bugüne Batı Trakya Türk Azınlığı” başlıklı belgesel film kendilerine takdim edildi. MÜFTÜLER SORUNU VE „TAYİNLİ İMAM YASASI” SORUNU GÜNDEME GETİRİLDİ AKPM’ye yapılan resmi ziyaret kapsamında ilk görüşme, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri şomas Hammarberg’in danışmanı Dr. Silvia Grundmann ile gerçekleşirildi. Hammarberg’in azınlıklar ve mülteciler konularındaki tematik danışmanı Nikolaos Sitaropoulos’un da hazır bulunduğu görüşmede Habipoğlu,’’Tayinli İmamlar Yasası’’ konusunda Grundmann ve Sitaropoulos’u bilgilendirerek 3536/2007 sayı ve tarihli yasanın iki temel noktada Azınlık açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti. Habipoğlu, ilk olarak Yunanistan hükümetinin Azınlık ile diyaloğa girmeden ve Azınlığa danışmadan bu yasayı Yunan Parlamentosu’ndan geçirmesi ile ikinci olarak devlet memuru olacak imamların tamamının Ortodoks Hristiyanlardan oluşan beş kişilik bir komite tarafından seçilecek olması olduğunu belirtti. AKPM’ye resmi ziyaret kapsamında ikinci görüşme, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Sekretaryası’nda görevli avukatlardan Claudia Lam ile gerçekleştirildi. Habipoğlu, ABTTF ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nı tanıtarak ‘‘Tayinli İmamlar Yasası’’ başta olmak üzere Azınlık’ın sorunları hakkında Lam’ı bilgilendirdi. Yanısıra ABTTF heyeti, müftülük sorunu hakkında bilgi vererek Batı Trakya’da Yunan devleti tarafından atanmış ve Azınlık tarafından seçilmiş olmak üzere karmaşık bir yapı oluşturulduğunu belirtti. AKPM’ye resmi ziyaret kapsamında ABTTF heyeti, aynı zamanda raportör Hunault’un da sekreteri olan ve Ekim 2008 AKPM ziyaretinde de kendisiyle görüşülen AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi Yardımcı Sekreteri Isild Huertin ile gerçekleştirdiği görüşmede müftüler sorunu ile ilgili olarak Habipoğlu, 1990 yılında Yunan hükümetinin Parlamento’da Azınlık’tan iki milletvekilinin bulunmasına rağmen kendilerine hiç danışmadan tek taraflı bir yasa çıkararak müftülerin hukuki yetkilere sahip olması gerekçesi ile Azınlık’ın dini liderlerinin Yunan devleti tarafından tayin yoluyla belirlemeye başladığını ifade etti. Habipoğlu, tayin edilmiş müftülerin yine devlet tarafından müftülük makamından uzaklaştırılması ve yerlerini Müslüman Türk cemaati tarafından seçilen müftülerin alması gerektiğini belirtti. 19. Madde Sorunu 8-10 Aralık 2008 tarihlerinde mülteciler ve Yunanistan’daki azınlıklar konuları ile ilgili olarak Yunanistan’a Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri şomas Hammerberg ile görev ziyaretinde bulunan Sitaropoulos ve Grundmann ile gerçekleştirilen görüşmede Habipoğlu, 19. Madde hükmüyle yaklaşık 60.000 Batı Trakya Türk’ünün Yunan vatandaşlığını kaybettiğini ve sadece Yunanistan’da yaşayan mağdurların değil tüm mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Yunanistan’daki azınlıklar konusunda iki adet raporun hazırlanmakta olduğunu ifade eden Sitaropoulos, söz konusu raporda ‘‘Türk’’ ismini taşıyan derneklerin Yunanistan için bir zenginlik unsuru olduğunu ifade ettiklerini söyledi. ABTTF’nin katkıları ve aracı olmasıyla ECRI heyetinin Eylül 2008’de Atina’da Azınlık temsilcileri ile görüştüğü ve yaşadığı sorunlar hakkında detaylı bilgi topladıklarını ifade eden Lam, ECRI tarafından hazırlanmakta olan ve Eylül 2009’da yayımlanacak olan Yunanistan üzerine 4. Rapor ile ilgili olarak raporda, Azınlığın ayrımcılıktan kaynaklanan 19. Madde dahil tüm sorunlarının yer alacağını, sorunlarla ilgili durum tespiti yapılacağını ve Yunanistan’a tavsiyelerin sunulacağını belirtti. AKPM’ye resmi ziyaret kapsamında altıncı ve son görüşme, 8. paragrafında 19. Madde ve mağdurlarına yer verilen Doc. 11261 no’lu önergeyi sunan ve ilgili önergenin kabul edilmesiyle Avrupa azınlıkları ile ilgili raporu hazırlayacak ve halihazırda hazırlamakta olan Letonyalı parlamenter Boris Cilevics ile gerçekleştirildi. Cilevics, Hunault’un raporu ile kendisinin raporunun birbirini destekler ve tamamlayıcı nitelikte olacağını ve hazırlamakta olduğu raporla ilgili olarak AKPM Yunan Delegasyonu Başkanı Pavlidis ve diğer delegasyon üyeleri ile görüştüğünü ifade etti. Şubat 2009’un sonunda Yunanistan’a bir araştırma ve tespit ziyaretinde bulunacağını ifade eden Cilevics, Batı Trakya’nın çalışma ziyareti kapsamında olmadığını ifade etti. HABİPOĞLU: AKPM, ABTTF’NİN ÖNCELİKLİ LOBİ ALANIDIR AKPM’ye gerçekleştirilen resmi ziyaret ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, „ABTTF’nin 2009 yılı AKPM Olağan İlk Oturumu’na gerçekleştirdiği ziyaret, Batı Trakya Türk Azınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Kurtuluş Engin Soyyılmaz ile AKPM’ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret Batı Trakya Türk Azınlığı için yaşamsal öneme sahiptir. AKPM’nin Batı Trakya Türk Azınlığı ve sorunlarının da ele alınacağı dört adet rapor hazırlayarak yıl içerisinde yayınlayacak olması, AKPM’yi ABTTF açısından öncelikli lobi alanı haline getirmektedir. Bu raporlardan ilki AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi tarafından görevlendirilen Fransız parlamenter Michel Hunault tarafından hazırlanacak „Türkiye’deki Gayri Müslüm azınlıklar ve Trakya(Doğu Yunanistan)’daki Müslüman Azınlık için din özgürlüğü ve diğer insan hakları” başlıklı rapordur. İkincisi ise Letonyalı parlamenter ve Azınlık Hakları Alt Komitesi üyesi Boriss Cilevics tarafından hazırlanacak „Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın Avrupa Konseyi’nin çalışmasını tekrar etmesinden kaçınmak” konulu rapor olacaktır. Yine Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri görevi çerçevesinde Yunanistan’da insan hakları ve mülteciler ile ilgili iki ayrı rapor hazırlayacaktır. Son olarak Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu(ECRI) tarafından Yunanistan ülke raporu yayınlacaktır. Bu raporlar içerisinde Fransız Parlamenter Hunault tarafından hazırlanacak rapor, Batı Trakya Türk Azınlığı için oldukça önemlidir. Hunault, 2008 yılında Yunanistan’a çalışma ziyaretinde bulunmuş ve Azınlık temsilcileri ile görüşmüştü. Yine İnsan Hakları Komiseri Hammarberg’in azınlıklar ve mülteciler konularındaki tematik danışmanı Nikolaos Sitaropoulos, Aralık 2008’de Dedeağaç’ta bulunan mülteci kamplarına çalışma ziyaretinde bulundukları ifade etmiş, Azınlık’ın önde gelenlerinden eski milletvekili İlhan Ahmet ile Mustafa Mustafa ve Rodop milletvekili Ahmet Hacıosman ile görüştüklerini belirtmiştir. Son olarak AKPM’ye yaptığımız ziyaret kapsamında edindiğimiz bilgi ise Türk Azınlık dostu Letonyalı parlamenter Boriss Cilevics’in Şubat 2009’da Yunanistan’da Florine bölgesine çalışma ziyaretinde bulunacağıdır. AKPM’ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyarette Batı Trakya Türk Azınlığı ve sorunları hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz kişiler, Yunanistan ile ilgili hazırlanacak raporların hazırlanmasında görev alan önemli kişilerdir. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Batı Trakya Türk Azınlık için önem arzeden son gelişmeleri ve yaşanan sorunları aktarmak bizler için oldukça önemli. Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü konusunda yaşanmakta olan problemler dahil eğitim alanında karşılaşılan problemler ve özellikle „tayinli imamlar yasası” sorunu hakkında birinci ağızdan sorunlarımızı kendilerine detaylı şekilde aktarma imkanı bulduk. Bu nedenle uluslararası alanda saygın bir sivil toplum örgütü olarak kabul görmüş ABTTF’nin AKPM zemininde gerçekleştirdiği lobi faaliyeti oldukça önemlidir. 29 Ocak Milli Direniş Günü’nün 21.yılında AKPM zemininde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Azınlık’ın hak ve özgürlükleri adına verilen mücadelenin bir parçasıdır. Böylelikle ABTTF, AKPM zemininde gerçekleştirdiği çalışmalar ile Yunanistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve kamuoyu oluşturmak sureti ile Yunanistan’ın Azınlık’a yönelik politikasını değiştirmesi için çabalamaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz