Ana Sayfa Arşiv ABTTF, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE

ABTTF, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE

24
0

26-29 Nisan 2009 tarihlerinde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) resmi bir ziyarette bulundu. AKPM 2009 II. Olağan Genel Oturumu (27-30.04.2009) paralelinde gerçekleştirilen üç günlük resmi ziyaret kapsamında Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Başkan Halit Habipoğlu ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz’dan oluşan iki kişilik bir heyet, temaslarda bulundu. ABTTF, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri şomas Hammarberg tarafından yayımlanan Yunanistan’daki azınlıkların insan hakları konulu rapor ile AKPM üyesi Fransız parlamanter Michel Hunault’un raportörlüğünü yaptığı ‘‘Türkiye’deki Gayri-Müslim Azınlıklar ve Trakya’daki (Doğu Yunanistan) Müslüman Azınlık İçin Din Özgürlüğü ve Diğer İnsan Hakları’’ başlıklı rapor ve raporla ilgili AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu’nun kabul etmiş olduğu taslak karar ile ilgili girişimlerde bulunarak bahse konu raporlar ve taslak karara yönelik hazırlamış olduğu iki kapsamlı çalışmayı ilgili kişilere sundu. TÜRK AZINLIK’I KONU ALAN RAPORLAR İLE İLGİLİ AZINLIK’IN GÖRÜSÜ DİLE GETİRİLDİ AKPM’ye yapılan resmi ziyaret çerçevesinde Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) üyesi Aline Usanese ile yapılan görüşmede Yunanistan ve ülkedeki azınlıklar ve azınlık ve insan hakları alanında yaşanan ihlaller üzerine son dönemde birçok raporun yayımlandığı ifade edilerek raporlar ile ilgili olarak Yunanistan’a getirilen eleştiriler ve Türk Azınlık’ın görüşleri dile getirildi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri şomas Hammarberg’in danışmanı Dr. Silvia Grundmann ve Komiser’in azınlıklar ve mülteciler konularındaki tematik danışmanı Nikolaos Sitaropoulos ile gerçekleştirilen görüşmede Hammarberg’in raporunun yayımlanmasının ardından Yunanistan’daki sol parti Synaspismos’un raporla ilgili Yunan Hükümeti’ne bir soru önergesi sunduğunu ifade eden Habipoğlu, rapor ile ilgili olarak ABTTF’nin tutumunu içeren kapsamlı bir çalışmayı kendilerine sundu.Habipoğlu, „Etabli Dokümanları’’ ve 23 Aralık 1924 tarihli Milletler Cemiyeti belgesinde Azınlık’ın „Türk’’ etnik kimliğinin açıkça ifade edildiğini belirterek Yunanistan’ın ülkede yaşayan tüm birey ve grupların etnik kökenini de içeren bir çalışma ve/veya nüfus sayımı mevcut olmadığı halde Yunan Devleti’nin Türk Azınlık ve diğer azınlıkların etnik kökeni ve nüfusuna dair raporlarda da yer alan istatistikî bilgileri nereden ve nasıl bulduğunun anlaşılamaz olduğunu belirtti. Dernek kurma özgürlüğü ile ilgili olarak ise ABTTF, Pomak ve/veya Roma isminde derneklerin kurulmasına izin verilirken isminde ‘‘Türk’’kelimesi geçen derneklerin kurulmasına izin verilmediğini dile getirdi. Habipoğlu, İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) ile ilgili olarak ise İTB’nin tekrar kuruluş iznini halen alamadığını ve devam eden duruşmalara Selanik merkezli Trakya Helen Federasyonu’nun İTB aleyhine müdahil olduğunu ifade etti. Son olarak ise ABTTF, ‘‘Türkiye’deki Gayri-Müslim Azınlıklar ve Trakya’daki (Doğu Yunanistan) Müslüman Azınlık İçin Din Özgürlüğü ve Diğer İnsan Hakları’’ başlıklı raporu kaleme alan Fransız parlamenter Michel Hunault ile AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Yardımcı Sekreteri Isild Huertin ile görüştü. Habipoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarına raporda tam olarak yer verilmediği ve bazı noktalarda bilgi yanlışlıklarının olduğunu, bu nedenle hem rapor hem de taslak karar ile ilgili Azınlık’ın görüşlerini bildirme ihtiyacı duyduklarını belirterek ABTTF’nin yorum ve önerilerini içeren çalışmayı Hunault’a sundu. Devamında Habipoğlu, Azınlık’ın nüfusu ve etnik yapısı ile ilgili raporda yer alan bilgilerin doğru olmadığı ve Yunan tarafının tezini yansıttığı, çünkü bununla ilgili bir nüfus sayımı ya da istatistik çalışmasının mevcut olmadığı, tam doğru bilgi ve rakamlara ulaşabilmek için Yunanistan’ın bir nüfus sayımı/istatistik çalışması yapması gerektiğini dile getirdi. Bununla birlikte ABTTF, eğitim alanında özellikle iki dilli azınlık anaokulları sorunu olmak üzere yaşanan diğer problemleri dile getirmekle birlikte müftülerin seçilmesi ve tayinli imamlar yasası sorunları ile ilgili olarak Türk Azınlık’ın görüşlerini Hunault’a aktardı. HABIPOGLU: 2009, BATI TRAKYA TÜRK AZINLIGI’NIN YILI OLACAKTIR Resmi ziyaret ile ilgili olarak Habipoğlu, „Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM) tarafından yayımlanan iki rapordan ilki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri şomas Hammarberg tarafından kaleme alınmıştır. İkincisi ise Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din özgürlüğü ve diğer insan hakları konusunda Michel Hunault tarafından kaleme alınan rapor ile ilgili taslak karardır. ABTTF’nin AKPM’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin odak noktası bu iki rapor olmuştur. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde bahse konu iki rapor ile ilgili olarak Türk Azınlık’ın görüşünü dile getirmenin yanı sıra ABTTF tarafından özel olarak hazırlanan iki detaylı çalışmayı sunduk. Bununla birlikte Eylül 2009’da yayımlanacak ECRI Yunanistan 4. Ülke raporu ile ilgili olarak bilgi edinerek önemli noktada bulunan kişiler ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türk Azınlık’ın sorunlarını aktardık. Ayrıca 2009 yılında yayımlanacak dördüncü rapor olan Letonyalı Parlamenter Boriss Cilevics tarafından kaleme alınan rapor ile ilgili olarak temaslarda bulunduk. Yanısıra Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk Azınlık’ın sorunlarını konu alan bir raporun hazırlanması yönünde bir adım atıldığını ve sözkonusu raporun 2010 yılında yayımlanacağı bilgisini edindik. AKPM zemininde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Yunanistan’da azınlık ve insan haklarını konu alan raporların hazırlanması Türk Azınlık için oldukça önemlidir. şomas Hammarberg ve Michel Hunault tarafından kaleme alınan raporlar etkisini halihazırda göstermeye başlamıştır. Yunanistan’da kısa adı Synaspismos olan Sol Hareket ve Ekoloji İttifakı Partisi, Türk Azınlık’ın 19. Madde ve eğitim sorunu ile ilgili olarak iki soru önergesi sunmuştur. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre muhtemel erken seçimlerde Yeşiller oylarını artırarak Meclis’e gireceğini öngörmektedir. Değişen siyasi ortamda insana değer veren azınlıkları ile barışık bir devlet ve millet düşüncesinde olan siyasi partilerin umut vaat ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısı ile 2009 yılı Yunanistan için değişim yılı olacaktır. Türk Azınlık için ise değişim ve umut dolu bir yıl olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!”açıklamasında bulundu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz