Ana Sayfa Arşiv ABTTF, 10. YILINDA ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KONFERANSI’NA KATILDI

ABTTF, 10. YILINDA ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KONFERANSI’NA KATILDI

20
0

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 9-10 Ekim 2008 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen „Çerçeve Sözleşme’nin Etkisini Artırmak: Geçmiş Deneyimler, Mevcut Başarılar ve Gelecekteki Zorluklar” konulu konferansa katıldı. 9 Ekim 2008 tarihinde Avrupa Diyalog Forumu’nun Avrupa Azınlıkları Federal Birliği (FUEN) ve Avrupa Azınlıkları Gençliği (YEN) üyeleri Fransa’nın Strazburg kentinde Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nin 10. Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği konferansa, FUEN üyesi olan ABTTF adına Başkan Halit Habipoğlu katıldı. Kalabalık bir heyet ile konferansa iştirak ederek büyük ilgi toplayan FUEN Diyalog Grubu üyelerinin katıldığı konferansa Yunan Helsinki Monitör Sözcüsü Panayote Dimitras ile Batı Trakya Türk Azınlığı’na verdiği destek ile bilinen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Letonyalı Parlamenter Boriss Cilevics de katıldı. Konferansta, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuki İşler Direktörü Philippe Boillat, İnsan Hakları Komiseri şomas Hammerberg, Danışma Komitesi Eski Başkanı ve Üyesi Rainer Hofmann ile Danışma Komitesi Başkanvekili Alan Philips katılarak görüşlerini ifade ettiler. Ayrıca, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı Direktörü Morten Kjaerum ile AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi Direktörü Brendan F. Moran da toplantıda hazır bulundular. Çerçeve Sözleşme Danışma Komitesi eski başkanı Rainer Hoffman’ın oturum başkanlığını yaptığı konferans pek çok akademisyen, uzman ve sivil toplum örgütü temsilcilerini biraraya getirmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. 1998 yılında kabul edilen ve 39 ülke tarafından onaylanan Çerçeve Sözleşme ile ilgili olarak geçmiş deneyimlerin paylaşıldığı toplantıda Çerçeve Sözleşme’nin uygulanması alanında karşılaşılan problemler tartışıldı. Katılımcılar Çerçeve Sözleşme’nin azınlıkların tanınması ve çıkarlarının korunması alanında şeffaflık içerisinde katkıda bulunduğunu ve bulunmaya devam ettiğini teyit ederken bazı devletlerin sözleşmeyi halen imzalamadıklarını ya da onaylamadıklarını hatırlattılar. Konferans boyunca on yıldır Sözleşme’nin uygulanması alanında gerçekleştirilen denetim ve rapor süreçlerinin azınlıkların korunması ve azınlık hakları konularında ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde geliştirilmiş bir diyalog oluşturulmasına katkıda bulunduğu ifade edilirken ulus devletler tarafından raporların sunulmasında yaşanan gecikmeler eleştirildi. Habipoğlu: „SÖZLEŞME’NİN UYGULANMASI ALANINDAKİ MEVCUT BOŞLUK ULUS DEVLETLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMEKTEDİR.” Konferans öncesinde Azınlık Hakları Uluslararası Grubu tarafından organize edilen „Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme Hakkında STK Deklarasyonunun Hazırlanması” konulu STK toplantısı düzenlendi. Çerçeve Sözleşme’nin uygulanması ile denetim ve raporların hazırlanması süreçlerinde STK’ların katılımının davet edildiği toplantıda otokton, ulusal azınlıklar adına FUEN üyesi Jan Diedrichsen, Bernard Ziesch ve şede Boysen seçildiler. Çerçeve Sözleşme’nin uygulama alanı konusunda tartışmanın yaşandığı toplantı ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, „ABTTF’nin de üyesi olduğu FUEN üyeleri olarak toplantı boyunca Çerçeve Sözleşme’nin otokton ve ulusal azınlıkların korunmasına yönelik hükümlerinin „ulusal” ya da „yerleşik” azınlıklar tanmı olmaksızın yapılmasının sorunlu bir alan yarattığını diğer katılımcılar ile paylaştık. FUEN üyeleri olarak YEN ile birlikte Sözleşme ile korunan grupların belirlenmesine ihtiyaç olduğunu ifade ederek STK Deklarasyonu’na bu hükmü ilave ettirmek istedik. Ancak sözkonusu alan oldukça problemli olduğundan uzlaşıya varılamadığı için sözkonusu STK Deklarasyonu’na FUEN olarak imza koymayı reddettik. Çünkü biliyoruz ki ulusal ya da yerleşik azınlıklar veya yeni azınlıklar ile ilgili olarak kesin bir tanımlama yapılmadıkça veya sözkonusu tanım kapsamına hangi azınlık gruplarının alınacağı belirlenmedikçe azınlık hakları ve azınlıkların korunması konusunda mevcut hukuki sistemdeki boşluk ulus devletler tarafından istismar edilmeye devam edecektir. 1981 yılından beri Avrupa Birliği üyesi ülkemiz Yunanistan, demokrasinin doğduğu toprakların sahibi olarak Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni imzaladığı halde onay için Yunan Meclisi’ne götürmemiştir. Yunan devleti ve hükümetinden Çerçeve Sözleşme’yi ivedilikle onay sürecine götürmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ülkemiz Yunan hükümetinin Batı Trakya Türk Azınlığı adına ulusal azınlıkları ile ilgili uluslararası normları kabul etmek istemediğini ve haklarını vermediğini düşünmek durumundayız” dedi. Habipoğlu, „Bizler, Avrupa Konseyi ve ilgili kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Batı Trakya Türk Azınlığı adına yıllardır Avrupa nezdinde verdiğimiz hak ve özgürlükler mücadelesi bizim misyonumuzdur. Ülkemiz Yunanistan’da Azınlığımızın haklarının garanti altına alınması ve iyileştirilmesi için çalışırken Avrupa Konseyi ve AB üyesi Yunanistan’a yükümlülüklerini Avrupa nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar ile hatırlatmaya ve talep etmeye devam edeceğiz. FUEN ile işbirliği içerisinde Batı Trakya Türkleri adına yürüttüğümüz mücadele daha da güçlü şekilde yoluna devam etmektedir” şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz