Ana Sayfa Arşiv 4. DÜNYA KENT FORUMU’NDA BATI TRAKYA TÜRKLERİ BAŞARIYA İMZA ATTILAR

4. DÜNYA KENT FORUMU’NDA BATI TRAKYA TÜRKLERİ BAŞARIYA İMZA ATTILAR

17
0

03-06 Kasım 2008 tarihlerinde Birleşmiş Milletler HABITAT tarafından Çin’in Nanjing kentinde gerçekleştirilen 4. Dünya Kent Forumu, gösterişli bir kapanış töreni ile sona erdi. Sivil toplum örgütleri, tüzel kişiliğe sahip örgütler, kentte çalışan meslek sahipleri, akademisyenler, hükümetler, yerel yönetimler ile yerel hükümetlerin ulusal ve uluslararası derneklerini biraraya getiren bir bienal olan Dünya Kent Forumu’nu dört gün boyunca 30.000’den fazla kişi ziyaret etti. ”Ahenkli Kentleşme” kavramı ile „Sürdürülebilir Kalkınma” kavramına insan boyutu eklendi. Görkemli bir kapanış töreni ile sona eren 4. Dünya Kent Forumu, Danışma Kurulu tarafından hazırlanan raporu kabul etti. Raporda, Forum’un temasını oluşturan ?„ahenkli kentleşme” kavramının önemine dikkat çekiliyor. BM HABITAT’ın orta dönemli Stratejik ve Kurumsal Planı’nda ortaya koyduğu hedef olan sürdürülebilir kentleşme kavramı üzerine kurulmuş olan „ahenkli kentleşme” kavramı, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik,sosyal ve çevresel boyutlarını da dikkat alarak çoğu zaman göz ardı edilen ancak kritik bir öneme sahip olan bir başka boyutu öne çıkarıyor: İnsan! Böylelikle, 4. Dünya Kent Forumu, „kentsel sürdürülebilirlik” kavramının fiziksel, maddi ve mekansal boyutlarının ötesine geçerek kavramsal anlamda literatüre yeni bir katkıda bulunuyor. ”Sürdürülebilir kentleşme” insan kavramını merkeze yerleştirmekle sürdürülebilir kalkınmanın daha az ölçülebilir yeni bir boyutunu ön plana çıkarıyor: modern kültür, kültürel miras, kimlik, çeşitlilik ve aidiyet duygusu. Bir yerin anlamını belirleyen bu unsurlar yani bir şehrin ?„ruhu”nu oluşturan özellikler şehir ile sakinleri arasındaki ilişkiyi tanımlamakla kalmayıp onun geleceğini belirleyen unsurlar olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kentlerde tarihi ve kültürel mirasın zarar görmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen 4. Dünya Kent Forumu, kentte yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ayrıca dikkat çekiyor. Sürdürülebilir kalkınmada kültürel ve tarihi mirasın korunmasının önemi vurgulandı. Forum’da sürdürülebilir kalkınma için ahenkli kentleşmenin tüm insanlığın ortak hedefi olması gerektiği vurgulandı. İnsanlar ile doğa, geçmiş ve gelecek arasında sürdürülebilir kalkınmanın, sosyal ekonomik ve çevresel boyutlarının da içine aldığı ifade edildiği Forum’da, bölgesel denge, sosyal adalet ve yoksul kesimin güçlendirilmesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ön plana çıkan diğer bir konu ise „Kültürel miras”. Özellikle tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ayrıca dikkat çekilmesi gerektiği ifade edilen Forum’da, bu mirasın insanlığın ortak ve kolektif birikimini de içerdiği belirtildi. Delegeler, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının barış ve dayanışmayı teşvik etmenin yanısıra insanlar arasında „çeşitlilik içinde birlik” yaratarak etnik gruplar ve uluslar arasındaki bağları güçlendirdiğine dikkat çekti. Ayrıca Çin’in Nanjing kentinde gerçekleştirilen açık ve kapsayıcı bir bienal olan 4. Dünya Kent Forumu sivil toplum örgütlerinin kendi hedeflerini daha açık şekilde ortaya koymalarına fırsat tanıyarak diğer kent örgütleri, yerel otoriteler ve farklı profesyonel yapılanmaları biraraya getirmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Sivil toplum örgütleri için Forum, yatay ittifakların kurulması için uygun bir zemin yaratarak bu ittifakın kapsamının genişletilmesi için fırsat yaratmaktadır. ABTTF, Dünya Kent Forumu’nda tarihi bir başarı elde etmiştir Sivil toplum örgütleri, tüzel kişiliğe sahip örgütler, kentte çalışan meslek sahipleri, akademisyenler, hükümetler, yerel yönetimler ile yerel hükümetlerin ulusal ve uluslararası derneklerini biraraya getiren bir bienal olan Dünya Kent Forumu’na altı kişilik bir heyetle katılan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sesini dört gün süre ile ilgili herkese iletmiş olmanın sevincini yaşamaktadır. Batı Trakya’yı ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın problemleri ile Batı Trakya’da Osmanlı mimarisine ait tarihi eserler ile Azınlığa ait vakıf mallarının istimlak edilmesini anlatan 27 metrekarelik standında ABTTF, tarihinde bir ilke de imza atmış bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık onbin delege ve otuz bini aşkın ziyaretçinin katıldığı Forum’un Batı Trakya Türkleri açısından başarısı standa gösterilen ilgiden açıkça anlaşılmaktadır. Azınlığımızın güncel yaşantısı ve sorunlarını konu edinen materyaller büyük ilgi görerek tükenmiş, „Dünden bugüne Batı Trakya” adlı belgesel ise yoğun bir merak ile izlenmiştir. Habipoğlu: Azınlığımızın sorunları ilk kez küresel ölçekte dile getirilmiştir Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), tarihinde ilke imza atarak BM HABITAT zemininde gerçekleştirdiği etkinlik ile ilgili açıklama yapan ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, „BM HABITAT tarafından organize edilen 4. Kent Forumu, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen onbin delegeyi ve otuzbini aşkın ziyaretçiyi aynı çatı altında toplamış bir bienal özelliği taşımaktadır. Böylesi bir zeminde Batı Trakya’da Azınlığa ait vakıf mallarının istimlak edilmesi ile bölgedeki kültürel ve tarihi mirasın korunması alanında karşılaşılan sorunların katılımcılara aktarılması oldukça önemli bir görevdir. Kurmuş olduğumuz stand ve gerçekleştirdiğimiz etkin tanıtım sayesinde standımızı ziyaret eden pekçok kişi bugün Azınlığımızın sorunları hakkında bilgi edinerek Azınlığımızın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasın korunması alanında karşılaştığımız problemleri birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Serginin yanısıra toplantılara katılmak suretiyle gerçekleştirdiğimiz lobi faaliyetleri sayesinde diğer sivil toplum kuruluşları ile diyalog sağlanmış, Batı Trakya’nın alt yapı ve yerleşim sorunlarının çözümü konusunda uluslararası siyasi baskı mekanizmalarının oluşturulması konusunda ileriye dönük çalışmalar için zemin hazırlanmıştır” şeklinde konuştu. Azınlığımızın sorunları ile bunların BM zeminine taşınmasının önemi ile ilgili olarak Habipoğlu, „Hepimizin bildiği gibi Azınlığımızın yaşadığı Batı Trakya bölgesi sosyo-ekonomik açıdan Avrupa Birliği’nin en geri kalmış bölgelerinden biridir. Bu geri kalmışlık ise bölgedeki siyasi, sosyal ve ekonomik ayrımcılıklardan kaynaklanmaktadır. Batı Trakya’daki Türk belediyeleri ayrımcılıklardan dolayı devletten yeteri kadar destek alamamakta ve Türklere modern hizmetler götürememektedir. Yanı sıra Batı Trakya’da tarihi yapıların restorasyonuna gereken önem gösterilmemektedir. Bölgede tarihi öneme sahip cami, mescit, köprü gibi yapılar onarılamadığı için yıkılmaya yüz tutmuş durumdadırlar. Bu koşullar altında dünyadaki toplumların alt yapı, yerleşim gibi sorunlarının küresel ölçekte görüşüldüğü ve gündeme getirildiği tek platform olan BM HABITAT tarafından gerçekleştirilen 4. Dünya Kent Forumu’na katılmanın yaşamsal öneme sahip olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Altı kişiden oluşan heyet ile ABTTF, stand ve lobi çalışmaları sayesinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları ilk kez bu kadar geniş ölçekte tanıtmış olmanın sevincini yaşamaktadır” dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz