Ana sayfa Avrupa ve Balkanlar FUEN’DEN YENİ AB KOMİSYONU BAŞKANI’NA AZINLIK HAKLARI ÇAĞRISI

FUEN’DEN YENİ AB KOMİSYONU BAŞKANI’NA AZINLIK HAKLARI ÇAĞRISI

26
0

ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu: “Juncker döneminde AB’nin azınlıkların haklarının korunmasını içine alan politikalar üretilmesini ve AB’nin bu alanda verdiği sözleri gerçeğe dönüştürmesini isteriz”

Lüksemburg Eski Başbakanı ve Eski Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçildi. 15 Temmuz Salı günü Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada 751 milletvekilinin 422’sinin oyunu alarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Jean Claude Juncker’a Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Başkanı Hans Heinrich Hansen bir tebrik mektubu göndererek Avrupa Birliği’nin azınlık hakları dahil temel haklar alanında taahhütte bulunmasını talep etti.

17 Temmuz 2014 tarihinde Juncker’a gönderdiği mektubunda FUEN Başkanı Hansen, Avrupa Birliği alanında ulusal, bölgesel veya dilsel azınlık mensubu 40 ila 60 milyon kişi bulunduğunu ve kırılgan bu toplulukların ayrımcılık mağduru olduğunu ifade etti. Avrupa’da milliyetçilik ve popülizmin ve “diğerlerine” karşı nefret söyleminin artışa geçtiğini ifade eden Hansen, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçmenlerin önemli bir bölümünün ana akım partilere endişe ile yaklaştığını gözlemlediklerini belirtti.

Avrupa’da ulusal, bölgesel ve dilsel azınlık toplumlarının pekçoğunun FUEN tarafından temsil edildiğini kaydeden Hansen, FUEN olarak kimlik, kültür ve dil bakımından çeşitliliğin güçlü olduğu bölgeler Avrupa’sında yaşamak istediklerini belirtti. Juncker’in Avrupa Birliği’nin vatandaşların hükümetlerinden temel haklar ve hukukun üstünlüğüne saygı duymasını bekledikleri ortak değerler üzerine kurulu olmasının öneminin altını çizdiği siyasi programını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Hansen, Juncker’in Temel Haklar Sözleşmesi ve Hukukun Üstünlüğü’nden Sorumlu Komiser oluşturmak istemesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Yeni AB Komisyonu’nun Temel Haklar Komiseri ile bağlantılı olarak ulusal ve dilsel azınlıkları içeren portfolyo içermesi gerektiği görüşünde olduklarını belirten Hansen, bütünleşme, bölgesel politika, uyum ve ayrımcılık yapmama alanlarındaki AB fonlarının uygulanması dahil azınlıkları etkileyen AB politikalarının tutarlı ve eşgüdümlü olmasının garanti altına alınmasını istediklerini söyledi. Ayrıca Hansen, AB’nin azınlık topluluklarının ve onların bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyindeki temsilcilerinin katılımına dayalı bir AB katılım stratejisi geliştirilmesini istediklerini Juncker’a iletti.

AB’nin azınlık topluluklarının hakları dahil temel haklar alanındaki taahhütlerini gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Hansen, FUEN’in Avrupa’da ulusal azınlıkların haklarına ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi için Juncker’i destekleyeceklerini söyledi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) ve Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, “Deneyimli bir siyasetçi ve avrokrat olan Jean Claude Juncker’i Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada AB Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederiz. FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen’in Juncker’a gönderdiği yazıda ifade ettiği üzere Juncker’in AB Komisyonu Başkanlığı döneminde Juncker’in  Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaşayan ve sayısı yaklaşık 60 milyonu bulan ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıkların hakları konusunda birliğin sorumluluk üstlenmesini talep ediyoruz. Juncker döneminde AB’nin azınlıkların haklarının korunmasını içine alan politikalar üretilmesini ve AB’nin bu alanda verdiği sözleri gerçeğe dönüştürmesini isteriz.” açıklamasında bulundu.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here