Ana sayfa Avrupa ve Balkanlar FUEN Eğitim Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

FUEN Eğitim Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

1
0

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Eğitim Çalışma Grubu’nun yıllık toplantısı 6-8 Mayıs 2019 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes tarafından Tom Lantos Enstitüsü’nün desteği ile 6-7 Mayıs 2019 tarihlerinde Brüksel’de ilki gerçekleştirilen Azınlık Sorunları Avrupa Bölgesel Forumu’na paralel olarak yapılan toplantıya FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’na (TAG) üye Batı Trakya Türklerini temsilen ABTTF, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Ahıska Türklerini temsilen Millletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti VATAN ile Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi katıldı. Toplantı kapsamında katılımcı azınlık topluluklarının yaşadıkları ülkelerde eğitim alanında karşılaştığı sorunların yanı sıra Avrupa’daki iyi azınlık eğitim uygulamaları ele alındı.
FUEN Başkanı Lorant Vincze ile FUEN Başkan Yardımcısı Olga Martens’in iştirak ettiği toplantının ilk gününde Vincze, ilki gerçekleştirilen BM Azınlık Sorunları Avrupa Bölgesel Forumu’nun önemine dikkat çekerek Forum kapsamında FUEN olarak Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi (MSPI) çerçevesinde eğitimle ilgili önerilerini tüm katılımcılara aktaracaklarını ifade etti. Eğitim konusunun FUEN’in ikinci sütununu oluşturduğunun altını çizen Vincze, tüm katılımcıların Eğitim Çalışma Grubu’nda aktif olmasını temenni ettiğini kaydetti.
Avrupa’daki azınlıkların eğitim durumu, azınlık dili eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar tartışıldı ve Avrupa Vatandaşları Girişimi ile AB’de dilsel çeşitliliğin teşvik edilmesine yönelik öneriler ele alındı
FUEN Başkan Yardımcısı Olga Martens’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde FUEN’in Avrupa’da azınlıkların eğitim durumuyla ilgili hazırladığı ülkeler genel raporu katılımcılara aktarıldı. Raporda birçok ülkede azınlık okullarının eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliğine ve karar alma süreçlerine azınlık temsilcilerinin dahil edilmemesine dikkat çekildi. FUEN raporunun sunumunun ardından azınlık dilleri ve kültürünün öğretilmesi ile azınlık dili eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar başlığında Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi’nden (ECMI) Dr. Zora Popava Erasmus+ Projesi olan “Teach-D – Çeşitliliği Öğretmek” projesi hakkında bilgi verirken Macaristan Baja Ulusal ve Yabancı Diller Enstitüsü’nden Dr. Adelheid Manz anaokulu düzeyinde milliyetçilik konulu araştırma projesini katılımcılara aktardı.

İlk oturumda Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) üyesi Rusya’daki Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti VATAN Basın Sorumlusu Ansar Usmanov, Rusya dahil bugün 9 farklı ülkede yaşayan Ahıska Türklerinin anadilde eğitim hakkına sahip olmadığını ve anadillerini yeni nesillere öğretebilmek için okul dışında çocuklara eğitim vermeye çalıştıklarını dile getirdi.
Toplantının son gününde FUEN Siyasi Danışmanı Johan Häggman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda FUEN’in 1 milyon imza toplayarak başarı sağladığı “Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” isimli Avrupa Vatandaşları Girişimi ile Avrupa Birliği’nde (AB) dilsel çeşitliliğin teşvik edilmesine yönelik öneriler ele alındı. Oturumda Macaristan AB Daimi Temsilciliği’nden Diplomat Peter Varga, MSPI önerileri arasında yer alan Avrupa Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik Merkezi’nin kurulması ve merkezin olası görevleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantının değerlendirme bölümünde söz alan Kırım Tatar Milli Meclisi Koordinatörü Elvin Kadirov, Rusya’nın işgali altında bulunan Kırım Yarımadası’nda Kırım Tatarlarına ait okul sayısının giderek azaldığına dikkat çekerek Kırım’daki siyasi durumdan dolayı Kırım Tatarlarına mensup öğrencilerin diplomalarının diğer ülkeler tarafından tanınmaması sorununu katılımcılara aktardı. Kadirov ayrıca Ukrayna’daki yeni eğitim yasası nedeniyle Kırım Tatarlarının anadillerinde eğitim alma konusunda yaşanan sorunların altını çizdi. Toplantı, değerlendirme ve katılımcıların önerilerini sunmasının ardından sona erdi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here