Ana sayfa Avrupa ve Balkanlar AP: “ULUSAL AZINLIKLAR KENDİ ÜLKELERİNDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRÜYOR”

AP: “ULUSAL AZINLIKLAR KENDİ ÜLKELERİNDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRÜYOR”

19
0

27 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu 2012 yılında Avrupa Birliği’nde temel hakların durumu konulu bir karar kabul etti. Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE)’nde AP Milletvekili Louis Michel tarafından hazırlanan rapor, değişiklik önerilerinin ardından Strazburg’taki AP Genel Oturumu’nda oylanarak kabul edildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), AP Milletvekili Louis Michel’in hazırladığı raporun LIBE Komitesi’nde görüşülmesi sırasında iletişim içinde olduğu milletvekilleri aracılığı ile eşitlik, dayanışma, vatandaşlık ve adalet başlıklarında ulusal azınlıkların haklarının korunmasına yönelik olarak önerilerde bulunmuş, ABTTF’nin sunduğu önerilerin bir kısmı AP milletvekilleri tarafından değişiklik önerisi olarak komiteye sunularak komite üyesi milletvekilleri tarafından kabul edilmişti.

Ulusal azınlıklar kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor

Avrupa Birliği alanında geleneksel etnik ve dilsel azınlıkların AB toplam nüfusunun yüzde 10’unu oluşturduğu belirtilen kararda ulusal veya etnik, dilsel ya da dilsel azınlıkların adalet, sağlık ve sosyal hizmeler ile eğitim ve kültürde engeller ile karşılaştıkları belirtiliyor. Kararda kendi ülkelerinde ulusal makamlar tarafından ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören azınlıkların bu azınlıkların diğer azınlık gruplarından farklı ihtiyaçlara sahip olduğunun altı çizilerek AB’nin bu ihtiyaçları daha uygun bir şekilde ele alması gerektiği belirtiliyor.

AB Komisyonu ulusal azınlıkların korunması alanında ortak ve minimum standartlar geliştirmeli

AB üyesi ülkelerde geleneksel azınlıkar için tek bir çözümün mümkün olmadığı belirtilen kararda kamu makamları için bazı ortak ve minimum standartların geliştirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. AB Komisyonu’na ulusal azınlıkların kournması konusunda siyasi bir standart oluşturması çağrısında bulunan AP üyeleri, AB Ulusal Roma Entegrasyonu Stratejileri Çerçevesi örneğini izleyerek geleneksel ulusal azınlıklar, bölgesel dilsel gruplar ve anayasal bölgeler için etkin bir izleme mekanizması da dahil geniş kapsamlı AB korunma sistemi oluşturulması ihtiyacının altını çiziyor.

Avrupa Parlamentosu’nun kararına http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0173&format=XML&language=EN linkinden ulaşabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here