Ana Sayfa Arşiv SÖPA DERNEKLERı SÖPA’YA GıRış SINAVLARININ ıPTALıNE YÖNELıK KARARIN GÖZDEN GEÇıRıLMESıNı ıSTEDıLER

SÖPA DERNEKLERı SÖPA’YA GıRış SINAVLARININ ıPTALıNE YÖNELıK KARARIN GÖZDEN GEÇıRıLMESıNı ıSTEDıLER

24
0

Yabancı ve Azınlık Okulları Müdürlüğü Özel Sekreteri bayan şalia Dragona’nın öncülüğünde 26 Haziran 2010 tarihinde Azınlık Eğitimi ile alakalı Rodop Valilik salonunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda Azınlık Eğitimi masaya yatırılmış, SÖPA’nın durumu ve konumu ele alınmıştı. Bizler Birlik gazetesi olarak o tarihte yazdığımız makalede pek fazla beklentilerimizin olmadığını vurgulamıştık. Ancak birileri bizim yazılarımızı dikkate almadan şalia Dragona’yı azınlık eğitiminde adeta bir kurtarıcı olarak göstermeğe kalkışmışlardı. Aynı tas aynı hamamın olduğu ve bundan sonra olacağı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bir kez daha iddia ediyoruz, Lozan Barış Anlaşması temel esas alınarak azınlık eğitimi denilen bu ciddi ve hassas konuya Lozan cephesinden yaklaşılmazsa azınlık eğitiminde iyileşme olmayacaktır. Bunu herkes böyle bilmeli. Çünkü Yunanistan’ın amacı azınlık eğitimini bitirmek ve azınlık çocuklarını Yunan devlet okullarına yönlendirmektir. Aksini iddia edenler varsa hodri meydan buyursun ispat etsinde görelim. Bu memleketten ne Dragona’lar geçti ama azınlık eğitimi her yıl geriye gitmeye devam etti. Son olarak herkese şunu yazıyorum ve okumasını istiyorum. Azınlık eğitiminin iyiye doğru gidebilmesi için önce Yunanistan’ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı asimile etme sevdasından ve dolayısıyla da yıllarca uyguladığı inadına kontra çalışmalardan vaz geçmesi lazım. Aksi takdirde hiç bir demokrat geçinen kişi kendini boşu boşuna yormasın. SÖPA SINAVLAR DURUMU SORUYOR Rodop – Meriç (Evros) ılleri Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) Mezunu Öğretmenler Derneği ve ıskeçe ıli Azınlık Okulları SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, 19 Ağustos Perşembe günü, ortak bir açıklama yayınlayarak, Eğitim ve Din ışleri Bakanlığı’ndan, 2010-2011 eğitim yılında SÖPA’ya giriş sınavlarının yapılmayacağına yönelik kararın gözden geçirilmesini talep ettiler. Basına da iletilen söz konusu talep metni şu şekildedir: BAşLIK: “S.Ö.P.A.’ya giriş sınavlarının iptaline yönelik kararın gözden geçirilmesi” “30-07-2010 tarih ve 95403/Ζ2 protokol numaralı Yabancı ve Azınlık Okulları Müdürlüğü Özel Sekreteri sayın şaliya Dragona’nın bildirisi” Saygıdeğer Bakan, Yabancı ve Azınlık Okulları Müdürlüğü Özel Sekreteri Sayın şalia Dragona’nın gi-rişimiyle 26 Haziran 2010 tarihinde Gümülcine’de gerçekleştirdiği “Selânik Özel Peda-goji Akademisi’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu, Azınlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu geniş katılımlı «Eğitim Paneli» gerçekleştirilmiş buna paralel olarak gerek zat-ı alîlerinizin gerekse sayın Dragona’nın Azınlık Eğitimine ilişkin sorunların çözü-münde Azınlıkla dialog içinde olacağı yönündeki açıklamaları Azınlık kamuoyunda bü-yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu vesileyle saygılarımızı sunuyoruz. Ancak, sayın şalia Dragona tarafından imzalanan SÖPA Okul Müdürü ile Birinci ve ıkinci Dereceli Azınlık Okulları Koordinatörlüğüne gönderilen 30-07-2010 tarih ve 95403/Z2 protokol no.lu yazısıyla 2010-2011 eğitim yılında SÖPA’ya yeni öğrenci alınmayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 26- Haziran-2010 tarihinde gerçekleştirilen panelde SÖPA’nın geleceğine ilişkin çok sayıda düşünce ortaya atıldığı malumunuzdur. Sayın şalia Dragona’nın Azınlık Eğitimine ilişkin bütün kararların Azınlık ile diyalog halinde alınacağının açıklamasına karşılık, bizimle hiçbir paylaşımda bulunmadan ve SÖPA’nın geleceği hakkında kararın ne olacağı konusunda hiçbir açıklama yapmadan, yalnız 2010-2011 eğitim yılında yeni öğrenci alınmayacağının açıklanması bizleri büyük endişeye sevk etmiş bulunmaktadır. Zira söz konusu kararın, bu yıla özgü bir uygulama mı olduğu, yoksa SÖPA’nın geleceği ile ilgili daha kapsamlı bir kararın bir parçası olarak uygulamaya mı konulduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Alternatifi sunulmadan yani yerine ikame edilecek yapının detayları belirlenmeden ve Azınlığın onayı alınmadan SÖPA’ya bundan böyle öğrenci alınmaması durumunda Azınlık Okullarında öğretmen açığının ortaya çıkabileceğine yönelik kaygılarımıza hak vereceğinizi düşünüyoruz. Bu nedenle, SÖPA’nın geleceği ile ilgili Azınlık temsilcilerinin 26- Haziran-2010 tarihinde sayın Dragona’ya tevdi ettiği notta kayıtlı hususlar dikkate alınarak Azınlık Eğitiminin Türkçe müfredatına katkıda bulunan Türkiye ile işbirliği içersinde oluşturulacak kapsamlı bir yol haritası konuncaya dek, SÖPA’ya yeni öğrenci alımının durdurulması kararının yeniden gözden geçirilmesi yönünde gereğinin yapılmasını ve öğrencilerin alınmasına devam edilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde Azınlık Eğitimine ve öğretmen yetiştirlimesine dair sorunları uluslararası platformlarda dile getirmekten başka bir seçeneğimizin kalmayacağını bilginize sunarız. SÖPA Mezunu Öğretmenler Dernekleri olarak Azınlığın talepleri doğrultusunda SÖPA’nın yerine oluşturulacak eğitim kurumuna geçilirken 1980’li yıllarda diğer Pedagoji Akademileri’nin Eğitim Fakültesine dönüştürülmesi sürecinde benimsenen kademeli bir geçişin uygulamaya konulmasının daha yerinde olacağını düşünüyoruz. Saygılarımızla, DERNEKLERıN YÖNETıM KURULLARI ADINA, RODOP-MERıÇ ıLLERı SÖPA MEZUNU ÖğRETMENLER DERNEğı ADINA Mehmet DERDıMAN Dernek BAşKANI ıMZA ıSKEÇE ıLı SÖPA MEZUNU ÖğRETMENLER DERNEğı ADINA Nurettin KIYICI Dernek BAşKANI ıMZA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz