Ana Sayfa Batı Trakya Haberler ODA SEÇİMLERİNDE “YENİDEN YAPILANMA SÖZLEŞMESİ” BİR ADIM ÖNDE

ODA SEÇİMLERİNDE “YENİDEN YAPILANMA SÖZLEŞMESİ” BİR ADIM ÖNDE

25
0

Rodop İli’nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerine geri sayım başladı. Gravanis “Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” listesini seçime hazırladı ve gerekli başvuruyu yaptı.

Antonis Gravanis düzenlediği basın toplantısında şunları dile getirdi:

“Yunanistan son yıllarda sonucunun ağır sosyal ve ekonomik zorluklar olduğu derin bir darlık dönemine girmiş bulunuyor. Özel ve kamu yatırımlarının büyük ölçüde azalması, Gayri safi milli hasılanın (AEP) yüzdesi olarak devlet borcunun büyümesi sonucu ülkemiz çoklu zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı ve bunun içinde kredi katkılarına başvurdu. Tüm bunlar neredeyse tüm toplumsal grupları etkileyen sert bütçe politikalarına yol açtı. Fakat en önemli zorluklar ve olumsuz sonuçlarla Yunan işletmeleri karşılaştı.

İşletmeler (küçük, orta ölçekli ve serbest meslek sahipleri) yıllarca Yunanistanın ve yerel ekonomisinin belkemiğini oluşturmuştur. Yüksek vergi oranları, sigorta primleri, yasal ve bürokratik caydırıcı unsurlar yaratan komplike idari sistemler işletmelerin kurulmalarına, büyümelerine ve hatta hayatta kalmalarına engel oluyor. Bu nedenle, ekonominin iyileşmesi ancak ve ancak üretkenliğin ve rekabet gücünün arttırılması ile gerçekleşebilir ve gerçekleşmek zorundadır. Hepimiz anlamak zorundayız ki Yunanistan krizi sadece sağlıklı girişimcilik aracılığı ile atlatabilir.

Ancak yukarıdaki unsurlar işletmelerin:

Ulusal ve yerel bazda organize olup karar merkezlerine aktif olarak katılmalarını.

Gelişmelerini doğrudan etkileyen politikalar şekillendirilmesinde yer almalarını.

Yerel ekonomiyi güçlendirecek ve faaliyet gösterdikleri çevreyi geliştirecek girişimlerde bulunmalarının gerekliliğini ön plana çıkardı.

Odalar,  ticareti,  endüstriyi, zanaat sektörünü ve bölgedeki meslekleri korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan ve devlete ekonomik içeriği olan tüm konularla ilgili danışmanlık hizmeti sağlayan kamu organlarıdır, devletin resmi danışmanlarıdır ve sendika değildirler.

Rodop İli Ticaret ve Sanayi Odası tarihine ve üyelerine duyduğumuz saygıyla bir liste olarak bölgenin işletmelerini yeniden yapılandırmak ve yerel ekonomiyi bir adım öne taşımak amacıyla Aralık seçimlerine katılacağımızı duyuruyoruz.

Günlük hayatlarımızda ekonomik durgunluğun sonuçlarından etkilenen ve on yıl incesinden tamamen farklı koşullarla mücadele ettiğimiz şu dönemde biz genç insanlar, meslek sahipleri, tüccarlar ve işadamları, kendimizi meslektaşlarımızın takdirine bırakıp Oda’nın yönetimini devralmamız için bize güvenmelerini rica ediyoruz.

“Yeniden Yapılanma Sözleşmesi” adlı liste olarak yeni Oda döneminde aşağıdakileri hedefliyoruz:

1. Hukuk ve Ekonomi bölümü mezunu akademisyenler, Oda üyeleri, teknokratlar, Ticari Dernekler ve Mesleki Endüstriler Federasyonu (OEVES) başkanı ve Ticaret Derneğinin yanı sıra, konuya göre dernek başkanının desteğiyle tüm konularla ilgilenemeyi ve bölgenin işletme çıkarları konusunda tavsiyelerde bulunmayı.

2. Tüm meslek sahiplerinin bilgilendirilmesine veya herhangi bir soruna müdahale etme şansının bulunduğu küçük ve çok küçük işletmeler için hukuksal ve mali danışma desteği veren yapının oluşturulmasını.

3. İhracat danışmanlık yapısı oluşturarak işletmelerin dışa dönüklüğünün güçlendirilmesini, tüm meslek sahiplerinin bilgilendirilmesi için Kuzey Yunanistan İhracatçılar Birliği (SEVE) ile işbirliğini, yeni pazarlar açmayı, Yunanistan ve yurtdışında gerçekleşen fuarlarda Oda’nın katılımını güçlendirmeyi ve ihracat sektörü işletmeleri oluşturulmasını.

4. Bir çok bölgede Meslek sahiplerinin ESPA programı sübvansiyon katılımlarına teşvik eden bilgilendirici panel düzenlenmesini.

5. Oda’nın desteğiyle tüm sektörlerin kalkınma faaliyetleri, fuarlar, anketler, panel ve seminerler düzenlemesini sağlamayı.

6. Tüm Yunanistan, Avrupa Sanayici Birliği ve medyayı kapsayan İyonya Adriyatik Denizi Strateji (EUSAIR) Oda’sı gibi ağlarla aktif katılım ile (program ve politika seviyesinde) Avrupa ağını güçlendirilmesini. İşbirliğinin ve kardeştirilmesinin ilerletilmesini.

7. Üyelerin modern üretim yöntemleri, hizmet sunumu ve sektörel konularda sürekli eğitilmesini ve Erasmus programı ile teknik bilgilerin ve işadamlarının değişimi programlarına katılmasını.

8.Yunan yetkililerin ilgili ülkelere yaptığı ziyaretlerde temsilciliklerin/temsilcilerimizin tüm iş misyonlarına katılmaları adına girişimlerin geliştirilmesini, balkanlar arası işbirliğini güçlendirmeyi, ülkemizin katıldığı tüm istişarelere katılmak için girişimlede bulunmayı.

9.Bölgesel İşletme Programı (PEP) İzleme Komitesine katılımımızın, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi tarımsal-gıda ortaklığında varlığımızın güçlendirilmesini.

10.İşbirlikçi ağlar (cluster türü) geliştirerek yerel ürünlerimizin ve işletmelerimizin tanıtımı ve bölgemizin hedef ülke olarak tanınmasını.

11.Tüm işletmeleri üç ayrı dilde bulma şansına sahip olabilecekleri “Rodop’da alışveriş yapıyorum” adlı ücretsiz online uygulama oluşturulmasını.

12. Piyasa durumunu belirlemek, avantaj ve dezavantajlarını kayıt etmek için üniversite ile birlikte çalışma yapıp Dikey Eksen ve Türkiye’den gelen tüketici profilini analiz etmeyi.

+1 Avrupa Yatırım Bankası’nın katılımıyla ESPA kaynaklarının kullanılacağı hızlı prosedür ve uygun şartlarla küçük kredi ve teminatlar sağlanıp Küçük İşletme Destekleme Fonu oluşturulmasını.

Toplum ve yerel ekonomi sürekli gelişmekte ve iş ihtiyaçları sürekli değişmekte. Artık, biz işadamlarının da bir adım atıp yeni döneme uyum sağlamamız gerekiyor.

Tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğimize ve tüm meslek sahiplerinin yanında olup çıkarları doğrultusunda çalışacağımıza söz veriyoruz. Bağımsız listemiz Oda’nın yenilenmesini, yerel ürünlerin ve işletmelerin avantajlarını vurgulayıp Rodop İlinin iş ortamını iyileştirmeyi amaçlıyor.

4 ve 5 Aralık’ta gerçekleşecek olan seçimlerde Rodop Ticaret ve Sanayi Odasının ‘Yeniden Yapılandırma Sözleşmesini’ bizimle imzalayarak ekonomiyi “bir adım öne” taşımamız için tüm üyeleri davet ediyoruz.”

İçtenlikle

Antonis Gravanis
Rodop ili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz