Ana Sayfa Batı Trakya Haberler KADIN KURULTAYI MUHTEŞEM BİR KATILIMLA BUGÜN SONA ERDİ

KADIN KURULTAYI MUHTEŞEM BİR KATILIMLA BUGÜN SONA ERDİ

21
0

Batı Trakya Kadın Platformu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen ‘Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı’nın ikinci bölümü, 19 Mayıs 2012 tarihinde Gümülcine’ni Chris&Eve otelinde devam etti. Kurultayın ikinci bölümü protokol konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç burada yapmış olduğu konuşmada Batı Trakya Türk kadınının sorunlarının olduğunu, özellikle tarıma dayalı bir toplum olduğu için üstlenmiş oldukları sorumlulukların daha fazla olduğunu dile getirdi. Sayın Mustafa Sarnıç; Batı Trakya’da kadın derneklerinin çoğaldığına dikkat çekerek, bunun da kadınların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerine vesile olduğunu bunu da çok olumlu bir hareket olarak gördüğünü ifade etti.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş da yapmış olduğu konuşmada parti üyelerinin çoğunun kadın üyelerden oluştuğunu, bundan dolayı da Batı Trakya Türk kadınına teşekkür etti. Başkan Ali Çavuş; parti olarak bu kurultayı çok önemsediklerini buradan çıkacak olan sonuç bildirgesini de kitapçık halinde yayınlayacaklarını söyledi.

Yapılan protokol konuşmaları sonrası dinleyicilere; komisyon başkanları tarafından, komisyon raporları ve Batı Trakya Kadın Platformu Sözcüsü Şükran Raif tarafından da kurultayın Sonuç Bildirgesi okundu.

‘Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı’na başta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç ve eşi Esin Sarnıç hanımefendi olmak üzere Muavin Konsoloslar Berin Okur ve İlkay Kocayiğit, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Bayan Davutoğlu’nun Danışmanı Sevinç Alkan Özcan, Mine Tuta, Dr. Ayşe Güney Tekin, Fulya İbanoğlu, Bedriye Yılmaz, Zehra Yaman, Ayşenur Erken, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hürrem Şefketoğlu, Genel Sekreter Necmettin Hüseyin, Rodop Milletvekilleri Ahmet Hacıosman ve Ayhan Kara Yusuf, D.E.B. Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Şapçı Azınlık Kültür ve Folklor Derneği Başkanı aynı zamanda D.E.B. Partisi Kadın Kolları Başkanı Necla Çavuş BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Devecioğlu ve Rıdvan Molla İsa, Kozlukebir Belediyesi Başkanı İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye Başkanı Mustafa Çukal, B.T.T.A.D.K. be Yatsıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, G.T.G.B. Başkanı Koray Hasan, İ.T.B. Başkanı Ahmet Kara, B.T.T.Ö.B. Başkanı Sami Toraman, Eşitliğe İlk Adım Listesi Başkanı Sibel Mustafaoğlu, Eyalet Meclis Üyesi Sevgi Salim ve Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Esat Hüseyin katıldılar. Ayrıca kurultay yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre kadın kurultayına, binin üzerinde azınlık insanının katıldığı belirtildi.

Kurultayın son bölümünde İstanbul’dan gelen Dragos Musiki Derneği’nin Korosu seslendirdiği türkülerle katılımcılara güzel bir müzik dinletisi yaşattı.

 

KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

 

1- 18-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Gümülcine’de toplanan Batı Trakya Türkleri Kadın Kurultayı Eğitim Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Aile ve Çocuk Komisyonu, Siyaset Komisyonu adı altında dört ayrı çalışma grubunda yapmış oldukları çalışmalarda Batı Trakya Türk Kadınlarını ve Dünya Kadınlarını ilgilendiren konuları ve Batı Trakya Türk Kadınlarının mevcut durumunu değerlendirmişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki hususları tespit etmişler ve başta Yunanistan ve Tirkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünya kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmışlardır.

 

2- Türk Azınlık okullarındaki eğitimin çağdaşlaştırılması, Azınlık okullarının modernizasyonu, Türkçe-Yunanca (çift dilli) eğitim verecek anaokullarının kurulması, Türk Azınlığa hizmet verecek özel eğitim okullarının birimlerinin kurulması, Türk Azınlığın ihityacını karşılayacak Azınlık ortaokul ve liselerinin kurulması, Türkçe ders sayılarının 3065/1955 sayılı kanun uyarınca tekrar düzenlenmesi, Türk Azınlık okullarında rehberlik eğitiminin verilmesi, yurt dışında üniversite eğitimi alan gençlerin diploma denklik sorununa çözüm üretilmesi, azınlık okullarında görev yapan Türk öğretmenler için hizmet içi eğitimseminerlerinin düzenlenmesi, Türkiye’den gelen kontenjan öğretmenlerinin sayılarının arttırılması ve bu öğretmenlere Gümülcine şehir merkezi dışında da görev verilmesi, azınlık okulları encümenlerinin görev ve yetkilerinin anlaşmalarla belirlenen statüsüne çekilmesi, Celal Bayar Azınlık Lisesi ve Muzaffer Salioğlu Özel Azınlık Lisesi son sınıf öğrencilerinin sınav mağduriyetlerinin giderilmesi Medreselerin ıslah edilmesi ve Türkiye’deki İmam Hatip Lisesi seviyesine getirilmesi ve Azınlık eğitimine kazandırılması, okul-aile ve çevre işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrenciler için verimli öğrenme ortamlarının oluşturulması.

 

3- Batı Trakya Türk kadınlarının koşullarının bir an önce iyileştirilmesi ve dünyadaki hem cinsleriyle eşit konuma gelmesi için yetkililerin girişimde bulunması, Azınlık kadınlarının ekonomik, sosyal ve siyasi hayata etkili katılımı için bilinç uyandırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, kadın-erkek eşitliğinin teşvik edilmesi, kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılıması için yasal düzenlemeler yapılması ve kamuoyunda bilinç ve duyarlılık geliştirilmesi, Azınlık kadınlarının haklarının korunması konusunda AB hibe programlarında Azınlık STK’larının faydalanmasının sağlanması, Kadının toplumun her alanında etkili roller üstlenmesi için azınlık ve çoğunluk basınının kadınlara destek olması, kadına karşı her türlü ön yargının ortadan kaldırılması için toplumsal bilinç uyandırılması, kadının girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların ve özellikle genç kızların eğitime önem verilmesi ve zorunlu temel eğitimi tamamlayabilmeleri için gerekli yasal tedbirlerin alınması, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık koşullarının geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Batı Trakya’da kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması.

 

4- Avrupa ve Yunanistan’da kadına karşı ayırımcılığın önlenmesine dair mevzuatın gözden geçirilmesi, kadının sosyal, kültürel ve siyasi yaşama eşit derecede katılmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmesine, mevzuatın uygulanması konusunda ülkeler arasında farkların giderilmesi, Türk Azınlık mensubu kadınların Yunanistan siyasi hayatına etkili bir şekilde katılımı için özel önlemlerin alınması, yerel yönetimler için %50 kadın kotası uygulanması, bağımsız milletvekili seçebilmek için %3 barajının kaldırılması, Azınlığın siyasi lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde kararlara tam ve etkili bir şekilde katılımının teşviki ve korunması.

 

5- Medyanın Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarına olumlu etkiler sağlaması için yetkililer, aileler ve eğitimciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gençlerin sorunlarına ciddyetle eğilinmesi ve çözüm üretecek danışma ve rehberlik merkezlerinin kurluması için Azınlık önderleri tarafından gerekli girişimlerin yapılması, madde kullanımı ve bağımlılığın önlenmesi için Devlet kuruluşları, Azınlık önderleri, kurum ve kuruluşları ve ailelerin yakın iş birliği için de bulunması, Azınlık çocuklarının manevi yönlerinin tamamlanması ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, çocuk yetiştirirken cinsiyet ayırımı yapılmaması, aile içi sağlıklı yetişim konusunda yetkililer tarafından sistemli seminerlerin düzenlenmesi, gençler için boş zamanlarını değerlendirecek, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilecek birimlerin oluşturulması, Azınlık çocuklarının kendi öz kültürlerini koruyup sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Türk azınlığın ihtiyaçlarına göre Azınlık kreş, anaokulu ve diğer seviyelerde okul açabilmesi için Devletin gerekli düzenlemeleri yapması, güvenli cinsel yaşam konusunda bilgi açığını kapatmak için eğitim müfredatındaki cinsel sağlık bilgilerinin zenginleştirilmesi, aile ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda başvurabilecekleri danışma merkezlerinin kurulmasi için girişimlerde bulunulması.

 

KADIN KURULTAYI SONRASI BİR BASIN TOPLANTISI YAPILDI


Kurultay sonunda yapılan basın toplantısında şu görüşlere yer verildi:

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Necmettin Hüseyin: “Kadın kollarını son derece aktif bir pozisyonda göreve getirdik. Bu fikir İstanbul’da ortaya çıktı, bu yapıyla birlikte Batı Trakya’da bir ilki gerçekleştirdik. Batı Trakya’da kadın kurultayının Batı Trakya sınırları içinde gerçekleşmesini istedik. Bunun paralelinde gençlik kurultayın gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bana göre bu kurultayda 6. Kurultayı Batı Trakya’da yapma adına çok büyük bir tecrübe kazanılmış oldu ve burada bir alt yapı oluşturuldu. Komisyon çalışmaları çok başarılı geçti ve amacına ulaşmış oldu.”

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hürrem Şevketoğlu:

“Bu kurultayda sadece eksik kalan Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalı kadınların da sorunlarına değinilebilirdi, o da bizlerin biraz iletişim bozukluğumuzdan kaynaklandı, ama yine de çok başarılı bir kurultaydı diye düşünüyorum.”

Melek Kırmacı da kurultay sonrasındaki yaptığı açıklamada:

“Bu kurultay, bizlere bundan sonraki kurultaylarda daha kollektif hareket etmeyi de öğretecektir. Burada olmaktan da son derece mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Batı Trakya Türk kadınlarını bir araya getirilmesi bakımından bu kurultayı son derece önemli buluyorum. Bazı aksaklıklar olabilir, ama amacı bakımından hedefini karşılamış durumdadır.” dedi.

Batı Trakya Kadın Platformu Sözcüsü Şükran Raif:

”Bu kurultayın Batı Trakya’daki bütün kurumlar adına yapıldığını düşünüyorum. Ayrıca bu kurultayın hedeflediğimiz doğrultuda geliştiğini söyleyebilirim. Bizlerin burada yapmamız gereken, buradaki durumu olabildiğince geniş çaplı ele alarak bunu yansıtmaktı. Bu kurultayda hiç bir azınlık ferdi ve hiç bir kurum bunun dışında kalmamıştır. O yüzden defalarca herkes ile bir araya geldik. Başlanmış bir işin mutlaka bitirilmesi gerektiğine inanarak gayret gösterdik. Kurultay çalıştaylarında Batı Trakya’da yetişmiş çok iyi insanlarımızın olduğunu gördüm. Bu kurultayın sosyal ve kültürel kanadıyla da çok zengin bir kurultay olduğunu düşünüyorum.” dedi.


 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz