Ana Sayfa Arşiv GÜMÜLCıNE’DE TÜRKLERDEN “EşıTLığE ıLK ADIM” ATILDI!

GÜMÜLCıNE’DE TÜRKLERDEN “EşıTLığE ıLK ADIM” ATILDI!

48
0

Gümülcine belediyesi tarihinde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ilk defa seçimlere bir Türk listesi ile katılmaya hazırlanıyor. 22 Eylül 2010 tarihinde Gümülcine’de Cris Eve otelinde düzenlenen bir basın toplantısıyla listenin resmen seçimlere katılacağı açıklandı. Basın toplantısında yapılan açıklamayı “EşıTLığE ıLK ADIM” listesinin başkanı Rodop Vali Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu yaptı. Basın toplantısının açılış konuşmasını B.T.T.Ö.B.Başkanı Sami Toraman yaptı. Öyle ki sayın Toraman listenin oluşumunda büyük rol oynadı. Toplantıya, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ıskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman, D.E.B. Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş katılarak yaptıkları kısa konuşmalarında Sibel Mustafoğlu’na deteklerinin tam olduğunu belirttiler. Otel salonunu tıklım tıklım dolduran Azınlık kurum ve kuruluşların başkanları ve temsilcileri tek yumruk halinde orada bulundular ve “EşıTLığE ıLK ADIM” listesine sahip çıktıklarını herkese gösterdiler. Katılanların arasında, Gümülcine S. Müftüsü ıbrahim şerif, PASOK Partisi Rodop eski milletvekili adayı Avukat Rıdvan Kocamümin, G.T.G.B. Başkanı Koray Hasan, ı.T.B. Başkanı Avukat Ahmet Kara, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği başkanı Sadık Sadık ve Yönetim Kurulu üyeleri, B.T.A.Y.T. Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Azınlık Okulları Encümenler Birliği başkanı ıbrahim Halil Hasan, Yassıköy Belediye Başkanı adayı Mustafa Mustafaoğlu, Hemetli Nahiyesi başkanı Dr. Mehmet Emin, Rodop- Evros ılleri Tütüncüler Kooperatifi başkanı Esat Hüseyin, Rodop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcileri, M.M.M.M. Cemiyeti başkanı Asım Çavuşoğlu, Seçek Azınlık Kültür Derneği başkanı Ali Pencal, Güney Meriç Derneği başkanı Bekir Mustafaoğlu, BAKEş Genel Müdürü Pervin Hayrullah ve çok sayıda bay ve bayan katılarak listeye destek verdiler. Ancak PASOK Partisi milletvekilleri Çetin Mandacı ve Ahmet Hacıosman, BAKEş Başkanı Galip Galip, Rodop Vali Yardımcısı Mehmet Devecioğlu’nun katılmamaları yine dikkat çekti. Toplantı sırasında kısa olarak söz alan Sami Toraman, Mustafa Ali Çavuş, Ahmet Mete şunları söylediler: B.T.T.Ö.B. BAşKANI SAMı TORAMAN: “BU LıSTE AZINLIğI TEMSıL ETMEKTEDıR.” “Bu listenin onursal başkanı ve en yukarıdaki kişilerden biri olarak, bu liste bir kişinin değil, harekesin listesidir. Bu liste azınlığı temsil etmektedir. Azınlığın çıkarlarının en iyi bu hareketle korunacağı inancını taşımaktayız. Bu liste demiyorum. Bu harekette yüreği olan kişilere yer vardır ki doğrusu da budur. Bu hareketi neden yapmak zorunda kaldık? Çoğunluğun kurumları görmezlikten gelme kanısı bizde hasıl oldu. Belediyemize, bölgemize, bölge insanına ve ülkemize hayırlı olması için bu hareketi yapmayı uygun bulduk. Azınlığın bağımsız listeyle belediye seçimlerine inmesi gerektiğinin fikir babalarından biri olarak, D.E.B. Partisi Başkanı Sn. Mustafa Ali Çavuş ve Genel Sekreter sayın Nemci Abdülrezzak ile görüşmeler yaptım. Anlayışla karşılaştım. Hareketin olmazsa olmazları arasında oldular. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca, Danışma Kurulu Başkanı ve ıskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete bizlere cesaret vermişlerdir. Kendilerine de sonsuz teşekkür ederiz. Bu hareket her geçen gün katlanarak artıyor. Azınlık insanından aldığımız destek ve güven bu hareketi hızlandırmamıza ve genişletmemize neden oluyor. Bu hareketi destekleyenlerin isimlerini şu anda açıklamayı gerek duymuyoruz. Zamanı gelince listemizin bütününü ve destekleyenleri açıklayacağız. Bu hareketin yürütülmesinde liste başı olarak Sibel Mustafaoğlu’nu uygun bulduk. Bunu herkesin huzurunda duyuruyoruz. D.E.B. PARTıSı BAşKANI MUSTAFA ALı ÇAVUş: “AZINLIğI YOK SAYDIğINIZ ZAMAN BıR YERLERE VARMANIZ MÜMKÜN DEğıLDıR.” “Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burada bu akşam Batı Trakya Türkleri için bir tarihtir. Değerli Danışma Kurulu Başkanımız Ahmet Mete’ye, bu listenin başı ve onursal başkanımız değerli Sami hocama, başkan olarak belirlenen Sibel Mustafaoğlu’na, değerli Seçilmiş Müftüm ıbrahim şerif’e, değerli başkanım Ahmet Kara’ya, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan’a ve bütün kurum ve kuruluşların başkan ve yönetimlerine, Muallimler Derneği Başkanı Asım Çavuşoğlu’na ve S.Ö.P.A. Mezunları Öğretmenler Derneği yöneticilerine, Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık’a, ıskeçe Bağımsız Listesi’nden Rasim Hint hocama, belediye başkanlarına ve adaylarına, PASOK milletvekili adayı Rıdvan Kocamümin’e burada bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Değerli soydaşlar! Bugün 22 Eylül 2010 tarihi Azınlık açısından önemli bir tarih olacaktır. ıleride bu tarihi okuyanlar belkide bu taşın altına elini koyanları takdirle karşılayacaklar. “EşıTLığE ıLK ADIM” listesi, Azınlığımızın yıllardan beri var olan sorunlarında çok büyük bir fark olduğundan dolayı doğmuştur. Ben hep şunu söylüyorum. Azınlık ve çoğunluk mahalleleri arasında elli yıllık bir fark doğmuştur. ışte bu farkı görmezlikten gelenler yanılmışlardır. Bu ülkede, Rodop ilinde Azınlığı yok sayamazsınız. Azınlığı yok saydığınız zaman bir yerlere varmanız mümkün değildir. Biz konuşmalarımızda devamlı “eşitlik” diyoruz. Tabii ki, biz bu ülkede, dostluktan ve barıştan yana olduğumuz kadar, eşitlikten yanayız. ışte “EşıTLığE ıLK ADIM” Listesi, Batı Trakya Türkleri’nin Gümülcine’de sesi olacaktır. Haklarının, bugüne kadar verilmeyen hizmetlerinin sesi olacaktır. D.E.B. Partisi olarak, Azınlığın partisi olarak bize düşen görev, “EşıTLığE ıLK ADIM” Listesi’ni sonuna kadar desteklemektir. Biz, üyelerimiz ve delegelerimizle bu listenin yanında var olacağız. şunu da bir tavsiye niteliğinde söylemek istiyorum. Tabii ki biz diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Diyalogtan yanayız ve kaçmıyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bizim kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır. Çoğunluğa karşı da diyalog kapılarımız her zaman açıktır. Yeter ki Azınlığımızın var olan sorunlarını görmezlikten gelmesinler. Değerli hocama, Sibel hanıma, bundan sonra yürütecekleri kampanyada, bu mücadelede, bu yolda başarılar diliyorum. D.E.B. Partisi Yönetim Kurulu ve delegeler adına başarılar diliyorum. B.T.T.A.D.K. BAşKANI ıSKEÇE SEÇiLMiş MÜFTÜSÜ AHMET METE: “GÜMÜLCıNE ıÇıN SıBEL HANIM BU VAZıFEYE YAKIşAN BıR BAYANDIR” “Saygıdeğer başkanlar, basın mensupları ve katılımcılar. Öncelikle hayırlı bir akşam dilerken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gümülcine için yeni bir harekettir. Rabbim’den, inşallah, Gümülcine’de yaşayan Azınlık ve çoğunluk insanına hayırlı olmasını diliyorum. Ben bir din adamı olarak bu temennimden sonra, Danışma Kurulu başkanı olarak da şunu söylemek istiyorum. Devlet önünde eşit olan halklar olarak, çoğunluk ve azınlık insanı, Yunanistan Cumhuriyeti’ni ileriye götürmekten korkmamalıdır. Azınlık ve çoğunluk insanı bu hususta cesaretli olmalıdır. Bizde bir din kardeşliği ki Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında da din kardeşliği olduğu gibi, bizde bir “Adem” kardeşliği vardır. Biz çoğunluk ve azınlık olarak el ele vererek, hem bölgemizi, hem de içinde yaşadığımız devleti ileriye götürmemiz mümkündür. Ama bu cesur adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün bu adımlardan birini görüyorum Gümülcine’de. ıskeçe’de daha önceden denendi. Gerçekten de ıskeçe’de hiç olmayan bir belediye başkan yardımcılığını bize getirdi. Öyle ümit ediyorum ki, Gümülcine için de Sibel hanım bu vazifeye yakışan bir bayandır, kendisini ispat etmiş bir bayandır. Bu hareketin de Gümülcine’ye, Batı Trakya’ya ve Yunanistan’a yakışan bir hareket olacağına inancım sonsuzdur. Ben uzun bir konuşma yapmaktansa, bu kısa mesajdan sonra, bu hareketi yalnız Danışma Kurulu Başkanı olarak değil, Batı Trakya’da yaşayan Azınlık ve çoğunluk insanının hak mücadelesinde “haklının hakkını almasını savunanlara” sahip çıkacağına inanıyorum. Böyle hareketlerden hiç kimsenin korkmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü demokartik toplumlarda demokratik hareketten daha güzel bir hareket olamaz diye düşünüyorum.” Devamında Liste başkanı Sibel Mustafaoğlu Türkçe ve Yunanca bir konuşma yaptı ve listenin kuruluş amaçlarını dile getirdi. Sibel Mustafaoğlu şöyle dedi. “Sayın Azınlık Kurum ve Kuruluşların Başkanları, değerli basın mensubları, öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Tabii ki sizleri sizleri buraya davet etmemizin sebeplerini merak ediyorsunuzdur. Ancak bu merakınızı gidermezden önce sizlere, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı hakkında herkersin yaptığı gibi ben de bir iki hususta bazı konulara değinmek istiyorum. Azınlığımızın yıllardan beri uğradığı haksızlıkları tekrar birer birer sıralamaya gerek duymuyorum. Çünkü sizler her alanda bu haksızlıkları bire bir yaşayan bu toplumun birer ferdisiniz. Dolayısıyla mücadele anlayışı ve cephemizin ortak noktalarda birleştiğine inanıyorum. Kaldı ki yıllarca mücadelemizi bir türlü istenilen noktaya getiremediğimize inanıyorum. Geri dönüp baktığımızda, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklı mücadelesinde geçmişte yapılan bazı yanlışlar, Batı Trakya Türkleri’nin bugün içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Son yıllarda herkesin zaman zaman söylediği, “vatandaşlık haklarımız verildi” kavramı ve söylemi bizzat beni ve benim gibi düşünenleri tatmin etmemektedir. Çünkü vatandaşlık hakları denilen bu kavram, her demokratik ülkede var olan ve vatandaşlar arasında ayırım gözetmeksizin herkese eşit şartlarda verilmesi gerekmiyor mu? Dolayısıyla her defasında vatandaşlık haklarımızın iyileştirilmesi veya verilmesi hususunu sanki Azınlığımıza verilmiş bir Azınlık hakkı olarak gösterilmesinin yanlış olduğuna inanıyorum. Değerli dava arkadaşlarım; Hak verlmez, alınır! Teziyle hareket ederek yeni bir başlangıç yapmanın müjdesini vermek üzere sizlerin değerli zamanını çalarak buraya davet ettik. Bugün, burada “EşıTLığE ıLK ADIM” listesinin kuruluşunu açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz 7 Kasım Yerel Yönetimlerin seçimleri için geri sayım başlamış bulunuyor. Ülkemiz Yunanistan’ın Yerel Yönetimlerde Yeni Yönetim ve idare şekli sil baştan aşağıya “KALıKRATıS” planı uygulamasıyla yaşamımıza girmeye başladı. Bu yeni yönetim şeklinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yeri nerede olmalı, gerçek anlamda eşit şartlarda temsil ile olacaksa yine buna oylarıyla şekil ve karar verecek olan halkımızdır. Sizler değerli Batı Trakya Türk insanları her zaman her daima bu mücadelenin içinde oldunuz. Zaman o kadar çabuk akıp geçiyor ki, yine bir ciddi çalışmayla birlik beraberlik içerisinde yeni bir mücadelenin içine girmemiz gerekiyor. Bu mücadele hepimizi görevden kaçmaya değil, herkesi görev almaya davet ediyor. Diğer alanlarda verdiğimiz mücadelelerde olduğu gibi, günümüzün gereksimlerine uygun bir demokratik mücadele ile Yerel Yönetimlerde “biz de varız!” demek için, sağa sola sapmadan canla başla herkesin çalışması gerekmektedir. Ben ve benimle birlikte çalışmakta olan ekibin gücüne inanarak bu gönül işine, “EşıTLığE ıLK ADIM” listesinin oluşumunda ilk adımlarımızı atmış bulunuyoruz. Mücadelemiz uzun olduğu kadar, kısa bir yol ve zaman bizleri bekliyor. Bir yerden bir yere gidebilmemmiz, hedeflediğimiz menzile ulaşabilmemiz için ilk adımı atmamız gerekiyor. ılk adımı atamazsak hiç bir zaman hedeflediğimiz noktaya ulaşamayız. Bizler de ilk adımı atmış bulunuyoruz. Artık şimdi halkımızla birlikte ikinci ve üçüncü adımlarımızı atarak bu yolda birlikte yürümek istiyoruz. Sizlerin, azınlık insanımızın gücünü, kuvvetini yanıımızda hissetmek, hatta ve hatta açıkça görmek istiyoruz. Bu zorlu yolda herkese ihtiyacımız var. Son olarak sözlerimi toparlamam gerekirse, Azınlık tarihinde artık Gümülcine Belediyesi’nde özümüzden bir liste doğuyor. Rodop Vali Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu olarak, kapımızın insanlar arasında ayırım gözetmeksizin herkese ardına kadar açık olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Herkesi azınlığın bağrından çıkan “EşıTLığE ıLK ADIM” listesinin çatısı altında azınlığın haklarını korumak üzere hizmete, birlik beraberliğe davet ediyorum. Bu listede herkese görev var. Gelin hep birlikte Gümülcine Belediyesi’nde gerçek anlamda ve uygulamada, sözde değil, özde eşit hizmet anlamında birlikte çalışalım. Beni dinleme zahmetine katlandığınız için herkese en samimi duygularımla teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” Toplantı sonrasında Müftü mete Sibel Mustafaoğlu’nun yanına giderek Mekke’den getirdiği bir tesbihi hediye etti ve başarılar diledi. Sibel Mustafaoğlu’da Müftü Mete’ye teşekkür ederek Müftünün hayır duasını aldı. Birlik gazetesi olarak 14 Nisan tarihinde bu aşağıdaki okuyacağınız haber-yorumla bugün gerçek olan “EşıTLığE ıLK ADIM” listesinin ayak seslerini yazmıştık. Yunan basını dahi buna inanmamış ve sıradan bir söylenti olarak değerlendirmişti. Ancak bugün görülüyor ki ne kadar haklı çıktık. ışte 14 Nisan Tarihinde yazdığımız yazının tekrarı. GÜMÜLCıNE BELEDıYESı’NDE EşıTLıK LıSTESı Bilmem kendimi avutuyorum, bilmem inandığım için yazmak içimden mi geliyor. Bunu da yapanlar insanlar değil mi canım? Peki ozaman neden biz de yapmayalım? Bizim neyimiz eksik? Kelmiyiz körmüyüz? ısa kulu gibi biz de Allah’ın kullarıyız. Nasıl Allah’tan geldiysek aynen öyle bir şekilde sayılı bir günde yine O’na geri döneceğiz. Ancak boş dönmeyelim. Eli avucu dolu bir şekilde dönmemiz hepimizin yararına olacaktır. Boşuna dememişler, dünyanın malı dünyada kalır. Vaaz verecek bilgi ve donanımım yok. Öyle bir göreve de soyunmadım. Soyunduğum görev belli, azınlığın haklarının gasp edilmemesi, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmemesi ve buna benzer bazı hakların verilmemesi gibi olumsuzlukların takipçisi olmak ve onları yazmak yazabilmek. Çözümünü de siz siyasilerimiz üreteceksiniz. Bizler size bunun için oy veriyoruz. Maaşlarınızı alın ama sadece başınızı sallamayın, arada sırada soydaşlarınızı da düşünün. Maaaşınızdan para verin demiyorum sizlere, ama bir Bağlar Mahallesine, Harmanlık Mahallesine, Mastanlı’ya, Kırmahalleye, Yeni Mahalleye, Yenice Mahalleye, Kalkancaya, Alankuyuya ve daha birçok Türk mahallelerine hizmetin adil bir şekilde gerçek anlamda gitmesi için belediyede savaşın. Nasıl olsa benim partim iktidara geldi anlayışıyla birşeylerin yapılmadığını hepimiz gördük yaşadık. Tasos Vavaciklis Bağlar Mahallesine söz vermişti, aynı sözleri Koçakis de verdi, peki ne oldu? Ne değişti? Kalkanca’da tapular nerede? Bağlar mahallesi tapularına ne oldu? Yağmur suları sokakları göle çevirmeye devam ediyor. Harmanlık yolları çamurdan geçilmiyor. Gasilhanemiz yok. Bir kez daha yazıyorum, yaşlılarımız için bir bakım evimiz yok. Peki ozaman hala neyi konuşuyoruz? Hangi parti yanına yamanmaktan bahsediyoruz? Çözümün ortak yönetimden pazarlık payından ve alacaklarımızdan geçtiğinin farkına varmadık mı? Daha doğrusu neyin peşindeyiz ve ne yapmak istiyoruz? Haaa, işimiz yalan söylemekse gelin hep beraber yalancılığa ve kendimizi avutmaya devam edelim. Eğer çözüm buysa gelin birlikte çöküşümüze devam edelim. Beyler, zamanı geldi artık, ülke yönetim şekliyle değişim içerisine giriyor. Yerel Yönetimlere daha fazla haklar veriliyor. Atina merkez yönetmenliği artık sizler de bizimle birlikte yönetin dercesine planlar yapıyor. Her bölge bu değişimden faydalanmak üzere planlar yapıyor. Bu değişiklikler burada da ince hesaplarla yapılacaktır. Onun için gelin hep birlikte aleyhimize yapılması düşünülen bu ince hesapların rahat yapılmasına müsade etmeyelim. Var olan gücümüzle çalışalım ve kazanımlar elde edelim. Birlik gazetesi olarak gerçek anlamda hesap yapmanız ve düşünmeniz açısından Kapodistrias ve sonrası Kaliktratis kapsamında muhtemelen oluşacak belediyeler ve oy dağılımı hesaplarını siz okuyucularımız için derledik. Beğenin ve alın. Herkes hesap yapmakta özgürdür. Yeter ki azınlık, nasıl olur, nerede kazanırız hesap kitaplarını kendi içinde didişmeden yapsın, geri kalanı kolay. Bağımsız liste fikrini ortaya attığımızda pazarlık payımızın her halükarda her yerde var olduğunu yazmıştık. Daha ileriye giderek 4 belediye içinden ikilemeyle yokuşu çıkabiliriz. Ama önce inanmamız sonra da firesiz sandığa yansıtmamız gerekmektedir. Aksi takdirde bırakın, kendinizi hiç yormayın. ış Paşmaklı’dan bozuksa daha çekeceğimiz çileler bitmedi demektir. Bizim çekeceğimiz yetmezmiş gibi, çocuklarımıza, torunlarımıza da Paşmaklı’yı öğreteceğiz ve onların da bizden devralacakları çileleri uzun yıllar çekmelerine zemin, yardım ve yataklık etmiş olacağız. Gelin kardeşler, bırakın şu Pasok’u, Nea’yı, Sarıyı Kırmızıyı, gelin birlik olalım, gelin pazarlık gücümüzü kullanalım. Gücümüzün farkına varalım, başkaları ceplerini doldursun diye ön ayaklık, yalakalık etmeyelim. Bu azınlık pasok’u da gördü yaşadı, Yeni Demokrasi eşitlik modasını da yaşadı. Artık bu azınlık anlamış olmalı ki, bize sadece bizden fayda var. ıçimizdeki oy simsarlarına prim yaptırtmayalım. Unutmayın onlar bizim oylarımız sayesinde varlar, biz varsak onlar ve cepleri var, biz yoksak onlar da senin benim gibi sıradan biri. Gelin yeni bir Batı Trakya, yeni bir hak arama ve alma uğruna değişikliği kendimiz yapalım. Adaylar bizi değil, biz adayların kimler olacağına karar verelim. Pasok’çuları, Nea’cıları ve diğerlerine gereken cevabı verelim ve deyelim ki, yeter artık, söz milletin. Particiliği bırakın, azınlıkçılığa terfi edin, sizleri yıllarca yüksek mertebelere taşıyan insanları düşünün, sizler onlarsız bu olduğunuz yerde olamazdınız. Sizin bir oyunuz sadece bir oydur, fazlasını bu insanlar verdi sizlere. Gelin büyük değişimi sizler de kabullenin. Sıkmayın kendinizi, salın, rahat olun, rahat hareket edin ki bu halk sizi tekrardan kucaklasın. Millet ise şu tabloyu arzuluyor, bunu herkesin ağzından duyuyoruz. Özellikle Gümülcine Belediyesine bağımsız listede büyük bir birlikteliği arzuluyor bu millet. Ali Mertoğlu, Mustafa Mustafa, Galip Galip, Mehmet Devecioğlu, Bülent Kamiloğlu, Rıdvan Molla ısa, Ayhan şakir, Sibel Mustafaoğlu gibi isimlerin biraraya gelerek ilk adımı atmaları büyük beğeni toplayacaktır. Daha birçok genç kardeşimizin de yardımıyla bağımsız liste kan ve can alarak, gelecekte siyasi arenada olacak olan gençlereri de tecrübeleriyle bu azınlığın geleceğine kazandıracaktır. Artık köklü değişim hayata geçirilmeli, artık yönetilen değil, birlikte bölgeyi yöneten unsurun, mekanizmanın içinde yer almalıyız. Değişen bölgenin kaderinde bizler de söz sahibi olmalıyız. Geçmişin takıntılarını, particiliğini bir tarafa bırakın. Partici de olduk ve ne oldu? Ne kazandık? Alın size en yakın örneğini, hastaneye bir başkan dahi atamadılar Pasok’çular. Kısacası güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Yalan mı? Öyleyse şu yazıya bir göz atın. “Gümülcine Belediyesi’nde Eşitlik Listesi” Başkan ??????? Cevap: Önce Azınlık. KAPODıSTRıAS Rodop ıli: 110.820 Gümülcine Belediyesi: 52.659 Kavaklı Belediyesi: 4.418 Kozlukebir Belediyesi: 5.781 Yassıköy Belediyesi: 6.614 Maronya Belediyesi: 7.641 Canbaz Belediyesi: 3.491 şapçı Belediyesi: 9.542 Susurköy Belediyesi: 6.685 Sirkeli Belediyesi: 8.014 Arabacıköy Nahiyesi: 1.591 Mehrikoz Nahiyesi: 1.559 Hemetli Nahiyesi: 2.825 KALıKRATıS Gümülcine Belediyesi: 52.659 Maronya-şapçı Belediyesi: 20.674 Yassıköy-Susurköy-Kavaklı-Arabacıköy Belediyesi: 19.308 Sirkeli-Kozlukebir- Mehrikoz-Hemetli Belediyesi: 18.179 Bu tablo oluşsun veya oluşmasın, biz güç birliği ile hareket etmek mecburiyetindeyiz. Olaylara kişisel çıkarlar penceresinden değil, toplumsal pencereden bakmak gibi bir mecburiyetimizin olduğunu sakın unutmayın. Tarih bir gün herkesten hesap soracaktır. Vatan millet ve azınlık için hayırlı olsun.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz