Ana Sayfa Arşiv DAVUTOğLU: “ÖNYARGILAR BIRAKILMALI”

DAVUTOğLU: “ÖNYARGILAR BIRAKILMALI”

27
0

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğe yönelik sağlıklı bir temele oturtulması için bazı önyargıların geride bırakılması gerektiğini belirtti. Kaşimerini gazetesinde yayımlanan makalesinde, “2010 yılının Türk-Yunan ilişkileri açısından kayda değer bir yıl olduğunu, iki ülkenin hükümetlerinin ilişkilerde yeni bir başlık açılması yönünde büyük çaba sarfettiklerini” kaydeden Davutoğlu, “Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli ışbirliği Konseyi’nin oluşturulmasının ve yüksek düzeydeki temasların çoğaltılmasının ikili ilişkilerin kurumsallaşmasına katkı sağladığını” yazdı. Davutoğlu, “Türkiye’nin, on yıllarca iki ülke ilişkilerini belirleyen eski dogmaları değiştirerek, ortak geleceğe yönelik yeni politikalar oluşturulmasını mümkün kılacak yeni bir prototip oluşması için daha süratli bir biçimde ilerlemekte kararlı” olduğunu belirterek, “Bu çabamızda, Yunan hükümetinin yaklaşımından ve vizyonundan cesaret alıyoruz” dedi. “ÖNYARGILAR BIRAKILMALI” “Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğe yönelik sağlıklı bir temele oturtulması için geride bırakılması gereken bazı önyargılar bulunduğuna” işaret eden Davutoğlu, bunlardan birinin “Yunanistan ile Türkiye’nin, batının ve doğunun sınırlarını oluşturduğu” teorisi olduğunu belirtti. “Bu teorinin, Türk-Yunan sınırlarının batı ile doğunun sınırlarını yansıttığı şeklinde yanlış bir algılamaya neden olduğunu” ifade eden Davutoğlu, “Türk-Yunan ilişkilerinin, ıslam’ın ve Hristiyanlığın tarihi sürecinin bir yansıması olduğu” şeklindeki teorinin de ikinci bir engel olduğunu belirtti. Davutoğlu, “Buna karşılık olarak, Türklerin ve Yunanlıların Selanik ve ızmir gibi kentlerde asırlarca barış içerisinde birlikte yaşadıklarını” anlattı. Davutoğlu, “ıstanbul’da, patrikhanenin tarihi kuruluşlarımızdan biri olarak asırlardır süren varlığı, kültür mirasımızın bölünmez bir parçasını oluşturmaktadır” dedi. “ATATÜRK VE VENıZELOS’UN VıZYONU HEPıMıZ ıÇıN ıLHAM KAYNAğI” “Türkiye ile Yunanistan’ın ortak acı-tatlı hatıralarının, bölgede gelecek nesillere önemli yararlar sağlayacak barışçı bir ortam oluşturmak için altyapıyı hazırlanmasına engel olmaması gerektiğini” belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: “Devlet oluşturma sürecinde kendimizi tanımlamak için artık ‘diğer’ deyimine ihtiyacımız yok. Benzerliklerimizden ve aynı bölgeye ait olmamızdan kaynaklanan bu kadar çok ortak şeylerden güç alma zamanı geldi. Atatürk ile Venizelos’un, büyük ve acılı değişiklikler sonrasında barışı ve dostluğu mümkün kılan vizyonu hepimiz için ilham kaynağıdır.” “Türkiye ile Yunanistan’ın, Ortadoğu ile Balkanlar’ın kavşak noktasında bulunan yegane iki ülke olarak, Doğu Akdeniz bölgesinin refahı ve işbirliği konusunda öncü olabileceğini” kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti: “ıki ülke, deniz bölgesinde kalkınma, barış ve istikrar amaçlı ortak bir strateji belirleyerek, güçlü bir kol oluşturabilirler. Ancak, bu yeni prototipin de aşağıdaki noktalara dayandırılması gerekir: Gelecekte tarihin ortak algılanması: Ortak tarihi geçmişimiz ve karşılıklı kültürel etkileşim, Türk-Yunan ilişkilerinin, ‘batı’nın doğusu’ gibi suni işamlar temelinde ve hatalı bakış açılarıyla yorumlanmasını engellemektedir. Bu nedenle ortak tarihi anlayışımızın egemen olması için çaba göstermeliyiz. Gerçekten de çok kültürlü ve çok dilli bir toplum benimseyen Osmanlı tarihinin, Bizans tarihi analiz edilmeden anlaşılması mümkün değildir. Bunun gibi, Yunan tarihinin anlaşılabilmesi için de Osmanlı tarihinin bilinmesi gerekmektedir. “HER ıKı ÜLKEDE DE MÜBADELE ıLE ıLGıLı ACI HATIRALAR HAFIZALARDA CANLILIğINI KORUMAKTADIR” Türkiye ile Yunanistan, zengin kültürel geçmişleriyle uluslararası alanda dinlerarası diyaloğa katkı sağlayan bölgesel merkezler olarak gösterilebilir. ıki komşu ülkenin iyi komşuluk ilişkilerinde yeni bir görüş: Bu şık, kronik sorunlarla başa çıkabilmek ve sabit temeller oluşturabilmek için düşünsel gücümüzü harekete geçirmeyi gerektirmektedir. Her iki ülkede de mübadele ile ilgili acı hatıralar hafızalarda canlılığını korumaktadır. Bunu aşabilmek için, sivil toplumlar ve kişiler arasındaki temasları destekleyerek daha sıkı çalışmalıyız. Kişilerin mümkün olduğunca daha serbestçe seyahat edebilmelerine yönelik tarafımızdan sağlanacak teşvik ve cesaretlendirme bu konudaki hedefimiz için güvenilir bir araç olacaktır. Arzumuz, sürtüşmelerden arındırılmış azami düzeyde temas ve işbirliği olmasıdır. Bu süreçte ikinci sınıf faaliyetler, kalkınmada ve Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici rol oynayabilir. “EGE DENıZı’NıN ıKı ÜLKE ARASINDA BıR DOSTLUK VE ışBıRLığı DENıZı OLMASI GEREK” Ege’de sürüncemede bulunan tüm sorunların barışçı yollarla ifade edilmesi ve çözülmesinde anlaşmaya varma konusunda muktedir olmamız gerekir. Bu zaten, iki ülkenin ilişkilerini iyileştirmeyi arzu ettiklerinde gerekli olan muahededir. Sorunların çözümü ise bizim bundan sonraki nesillere karşı olan tarihi bir borcumuzdur. Geçen Mayıs ayında Başbakanlarımızın ortak vizyonları çerçevesinde görüşmeleri başlattık ve bu görüşmeler yeniden canlandırılmış olarak devam etmektedir. Türkiye, Ege Denizi’nin iki ülke arasında bir dostluk ve işbirliği denizi olması gerektiği inancıyla Ege ile ilgili tüm konularda anlaşmalı ve toplu bir çözüme ulaşmakta kararlıdır. Doğu Akdeniz bölgesinde ortak işbirliği oluşturulması amacıyla AB’de, Akdeniz Birliği’nde ve Karadeniz ışbirliği Örgütü’nde ortak girişimlerde bulunulması: Kıbrıs’da toplu bir çözüm sadece ikili ilişkilerimize yarar sağlamakla kalmayıp, Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarı da güvence altına alacaktır. Bu bizim ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz bir şey. Bize verilen fırsatı değerlendirerek, müzakere eden her iki tarafa da yardım eli uzatmalıyız. Bu sürecin başarıya ulaşması, garantör güçler olarak ülkelerimizin desteğini gerektirmektedir. Bu tarihi sorumluluk, bizleri her ülkenin kamuoyunu, toplu bir çözüme ve Kıbrıs’ta ikamet eden iki toplumun ortak bir geleceği konusunda hazırlamaya mecbur etmektedir.” Hμερομην&#94 3;α δημοσίευ& #963;ης: 10-03-11 ΑPΘPO Ενα νέο πρότυπο για τις ελληνοτο& #965;ρκικές σχέσεις Του Αχμετ Νταβουτο& #947;λου – υπουργού Εξωτερικ& #974;ν της Τουρκίας Με ξεχωριστ& #942; ευχαρίστ& #951;ση επισκέφθ& #951;κα την Ελλάδα, ύστερα από πρόσκλησ& #951; του Ελληνα συναδέλφ& #959;υ μου Δημήτρη Δρούτσα. Το 2010 υπήρξε έτος αξιοσημε& #943;ωτο για τις διμερείς μας σχέσεις με την Ελλάδα. Οι κυβερνήσ& #949;ις αμφοτέρω& #957; των χωρών κατέβαλα& #957; μεγάλη προσπάθε& #953;α, ώστε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις τουρκοελ& #955;ηνικές σχέσεις. Η συγκρότη& #963;η του Συμβουλί& #959;υ Συνεργασ& #943;ας Ανώτατου Επιπέδου και ο πολλαπλα& #963;ιασμός των επαφών υψηλού επιπέδου υποβοήθη& #963;αν τη θεσμοθέτ& #951;ση των σχέσεών μας. Είμαστε αποφασισ& #956;ένοι να προχωρήσ& #959;υμε με ακόμη ταχύτερο τρόπο, ώστε να διαμορφώ& #963;ουμε ένα νέο πρότυπο πάνω στο οποίο θα είναι δυνατόν να οικοδομη& #952;ούν οι νέες πολιτικέ& #962; για το κοινό μας μέλλον, εις αντικατά& #963;ταση των παλαιών δογμάτων, που καθόρισα& #957; τις σχέσεις μας επί δεκαετίε& #962;. Στην προσπάθε& #953;α αυτή αντλούμε θάρρος από την προσέγγι& #963;η και το όραμα της ελληνική& #962; κυβέρνησ& #951;ς. Ποιες είναι οι προκαταλ& #942;ψεις που πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας; «Η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελού& #957; τα σύνορα της Δύσης και της Ανατολής. Η θεώρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασ& #956;α ότι τα ελληνοτο& #965;ρκικά σύνορα αντιστοι& #967;ούν στο σύνορο μεταξύ Δύσης και Ανατολής» . Η αντίληψη αυτή είναι η αντανάκλ& #945;ση της επιχειρη& #956;ατολογί&# 945;ς του 19ου αιώνα περί Ανατολής και είναι στερημέν& #951; από ιστορικό υπόβαθρο. Αυτή η αντίληψη της αντιπαλό& #964;ητας είναι ένα όντως σχετικά νέο φαινόμεν& #959; στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Οι Οθωμανοί εναγκαλί& #963;τηκαν και τον πολιτισμ& #972; της Τροίας και του Βυζαντίο& #965;, τους ενσωμάτω& #963;αν ως απερίσπα& #963;το τμήμα της ιστορίας μας. Πράγματι, από πολύ παλιά διάσημοι φιλόσοφο& #953; προέβαλα& #957; στο έργο τους τη σημασία και τη σοφία των αδελφικώ& #957; σχέσεων και της συνεργασ& #943;ας στο πλαίσιο της κοινής γεωγραφι& #954;ής μας ταυτότητ& #945;ς και προσπάθη& #963;αν να εξηγήσου& #957; την ηθική διάσταση του θέματος. Παραδόξω& #962;, η σεβαστή αυτή σχολή σκέψης συνεχίζε& #953; να φωτίζει τον σημερινό κόσμο. Σε αντίθεση με τις θέσεις του Μακιαβέλ& #953; και των οπαδών του, θέσεις εστιασμέ& #957;ες στην πάλη εξουσίας που οδήγησε στη σύγχρονη προσέγγι& #963;η της realpolitik, φιλόσοφο& #953; όπως ο Κιναλίζα& #957;τε Αλί υπήρξαν πρωτοπόρ& #959;ι στην προσπάθε& #953;α να διατηρηθ& #949;ί η αρμονία ανάμεσα στην ισχύ και τις ηθικές αξίες των αρχαίων πολιτισμ& #974;ν. Συχνές είναι οι αναφορές στους αρχαίους Ελληνες φιλοσόφο& #965;ς στο δημοφιλέ& #962; έργο του «Αλάκ ι Αλάι», πράγμα που ελάχιστα συμβαίνε& #953; στην περίπτωσ& #951; του «Πρίγκιπα » του Μακιαβέλ& #953;. Πρόκειτα& #953; για μια ακόμη ένδειξη της έντονης αλληλεπί& #948;ρασης μεταξύ των δυο πολιτισμ& #974;ν, που τους καθιστά αλληλένδ& #949;τους. Αποψη και θεώρησή τους ήταν ότι η αντίθετη πλευρά δεν πρέπει να αντιμετω& #960;ίζεται ως εχθρός, διότι στην πραγματι& #954;ότητα οι διαφορές είναι συνήθως μάλλον τεχνητές και επίπλαστ& #949;ς. Κατά το ευγενές αυτό εγχείρημ& #945;, φυσικά και ελήφθη υπόψη ο τρόπος σκέψης των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφω& #957;. ii. «Οι ελληνοτο& #965;ρκικές σχέσεις είναι μια αντανάκλ& #945;ση της ιστορική& #962; πορείας του Ισλάμ και του Χριστιαν& #953;σμού». Αντιθέτω& #962;, Τούρκοι και Ελληνες συνυπήρξ& #945;ν ειρηνικά για αιώνες σε πόλεις όπως η Θεσσαλον& #943;κη και η Σμύρνη. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη μεγάλη επιρροή που άσκησαν οι Φαναριώτ& #949;ς στην οθωμανικ& #942; διοίκηση, πρωτίστω& #962; στην οθωμανικ& #942; διπλωματ& #943;α και το εμπόριο. Η παρουσία του Πατριαρχ& #949;ίου στην Κωνσταντ& #953;νούπολη επί αιώνες ως ένας από τους ιστορικο& #973;ς μας θεσμούς συνιστά ένα αναπόσπα& #963;το κομμάτι της πολιτιστ& #953;κής μας κληρονομ& #953;άς. iii. Η χρήση της έννοιας «του άλλου» για να προσδιορ& #943;σει η μία χώρα την άλλη κατά τη διαδικασ& #943;α οικοδόμη& #963;ης κρατών: Οι κοινές, γλυκόπικ& #961;ες μνήμες μας δεν πρέπει να μας εμποδίσο& #965;ν να προετοιμ& #940;σουμε το έδαφος για τη δημιουργ& #943;α ενός ειρηνικο& #973; τοπίου στην περιοχή μας, που θα επιφέρει σημαντικ& #940; πλεονεκτ& #942;ματα για τις μελλοντι& #954;ές γενιές μας. Για να προσδιορ& #943;σουμε εαυτούς στη διαδικασ& #943;α οικοδόμη& #963;ης κρατών δεν χρειαζόμ& #945;στε πλέον τον όρο «ο άλλος». Ηρθε η ώρα να βρούμε τη δύναμη μέσα από τις ομοιότητ& #941;ς μας και το γεγονός πως έχουμε τόσα κοινά, με δεδομένο ότι ανήκουμε στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Το όραμα του Ατατούρκ και του Βενιζέλο& #965;, που κατέστησ& #945;ν εφικτή την ειρήνη και τη συμφιλίω& #963;η την επαύριο μεγάλων δεινών και αλλαγών, είναι πηγή έμπνευση& #962; για όλους μας. iv. «Ο στρατηγι& #954;ός ανταγωνι& #963;μός ενυπάρχε& #953; μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας». Η έννοια του μαξιμαλι& #963;μού σε βάρος «του άλλου» οδήγησε στην αποξένωσ& #951; και στη διεύρυνσ& #951; της απόσταση& #962; των δύο χωρών. Στον αντίποδα, Τουρκία και Ελλάδα, ως μοναδικέ& #962; χώρες στην περιοχή που βρίσκοντ& #945;ι στο σταυροδρ& #972;μι μεταξύ Βαλκανίω& #957; και Μέσης Ανατολής, μπορούν να γίνουν πρωτοπόρ& #949;ς στη συνεργασ& #943;α και την ευημερία της ανατολικ& #942;ς Μεσογείο& #965;. Μπορούν να αποτελέσ& #959;υν έναν ισχυρό βραχίονα, σκιαγραφ& #974;ντας μία κοινή στρατηγι& #954;ή στη θαλάσσια περιοχή με στόχο τη σταθερότ& #951;τα, την ειρήνη και την ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν πως το νέο αυτό πρότυπο πρέπει να βασίζετα& #953; στα εξής: α) Στην κοινή κατανόησ& #951; της ιστορίας στο μέλλον: Το κοινό ιστορικό μας παρελθόν και η πολιτισμ& #953;κή μας αλληλεπί& #948;ραση εμποδίζο& #965;ν την ερμηνεία των ελληνοτο& #965;ρκικών σχέσεων μέσα από εσφαλμέν& #949;ς οπτικές γωνίες και με βάση τεχνητές κατηγορι& #959;ποιήσει&# 962;, όπως «η Ανατολή της Δύσης» ή «η Δύση της Ανατολής» . Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να προσπαθή& #963;ουμε να καταστήσ& #959;υμε κυρίαρχη την κοινή μας ιστορική αντίληψη. Πράγματι, η κατανόησ& #951; της οθωμανικ& #942;ς ιστορίας δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάλυση της βυζαντιν& #942;ς, καθώς υιοθετεί& #964;αι ένας πολυεθνι& #954;ός και πολυγλωσ& #963;ικός τρόπος ζωής. Παρομοίω& #962; για να γίνει κατανοητ& #942; η ελληνική ιστορία είναι απαραίτη& #964;η η γνώση της οθωμανικ& #942;ς. β) Στον διαθρησκ& #949;υτικό διάλογο για μία πολυπολι& #964;ισμική και πολυθρησ& #954;ευτική υπόσταση. Η Τουρκία και η Ελλάδα με το πλούσιο πολιτιστ& #953;κό παρελθόν τους είναι κατάλληλ& #949;ς να αναδειχθ& #959;ύν σε περιφερε& #953;ακά κέντρα και να συμβάλου& #957; στον διαθρησκ& #949;υτικό διάλογο σε παγκόσμι& #945; κλίμακα. γ) Σε μία νέα άποψη καλής γειτνίασ& #951;ς των δύο χωρών: Αυτό απαιτεί την κινητοπο& #943;ηση της διανοητι& #954;ής μας ισχύος, με στόχο την αντιμετώ& #960;ιση χρόνιων προβλημά& #964;ων και την οικοδόμη& #963;η στερεών βάσεων. Οι πικρές μνήμες της ανταλλαγ& #942;ς πληθυσμώ& #957; παραμένο& #965;ν ζωντανές και στις δύο χώρες μας. Για να τις ξεπεράσο& #965;με, πρέπει να εργασθού& #956;ε πιο σκληρά, ευνοώντα& #962; τις επαφές μεταξύ ατόμων και τις πρωτοβου& #955;ίες της κοινωνία& #962; των πολιτών. Τα κίνητρα και η ενθάρρυν& #963;η από μέρους μας με στόχο τη μεγαλύτε& #961;η δυνατή ελεύθερη μετακίνη& #963;η ατόμων θα αποτελέσ& #959;υν αξιόπιστ& #959; εργαλείο για τον στόχο μας. Επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι οι μέγιστες δυνατές επαφές και η μέγιστη εφικτή συνεργασ& #943;α, μαζί με πολιτική απαλλαγμ& #941;νη από τριβές. Στη διαδικασ& #943;α αυτή, δευτερεύ& #959;υσες δραστηρι& #972;τητες μπορεί να παίξουν καθοριστ& #953;κό ρόλο στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ελληνοτο& #965;ρκικών σχέσεων. δ) Στην επίλυση εκκρεμών θεμάτων στο Αιγαίο: Πρέπει να είμαστε ικανοί να συμφωνήσ& #959;υμε σε ειρηνικέ& #962; μεθόδους ανάδειξη& #962; και επίλυσης όλων των εκκρεμών ζητημάτω& #957; στο Αιγαίο. Αυτό αποτελεί άλλωστε αναγκαία συνθήκη εάν οι δύο χώρες επιθυμού& #957; να βελτιώσο& #965;ν τις διμερείς τους σχέσεις, ενώ η επίλυση των θεμάτων αυτών αποτελεί επίσης ιστορική μας υποχρέωσ& #951; για τις επόμενες γενιές. Τον περασμέν& #959; Μάιο, χάρη στο σαφές κοινό όραμα των πρωθυπου& #961;γών μας, εγκαινιά& #963;αμε διερευνη& #964;ικές συνομιλί& #949;ς, που συνεχίζο& #957;ται με ανανεωμέ& #957;η ζέση. Οι συνομιλί& #949;ς αυτές οδηγούν τώρα σε ουσιαστι& #954;ά αποτελέσ& #956;ατα. Η Τουρκία είναι αποφασισ& #956;ένη να επιτύχει συνολική και βιώσιμη συμβιβασ& #964;ική λύση σε όλα τα ζητήματα που σχετίζον& #964;αι με το Αιγαίο, πεπεισμέ& #957;η ότι η Θάλασσα του Αιγαίου πρέπει να αναδειχθ& #949;ί σε θάλασσα φιλίας και συνεργασ& #943;ας μεταξύ των δύο χωρών μας. ε) Στη δημιουργ& #943;α κοινών πρωτοβου& #955;ιών στην Ε. Ε., τη Μεσογεια& #954;ή Ενωση και την Οργάνωση για την Οικονομι& #954;ή Συνεργασ& #943;α της Μαύρης Θάλασσας, με στόχο τη δημιουργ& #943;α συνεργει& #974;ν στην περιοχή της Ανατολικ& #942;ς Μεσογείο& #965;: Μία συνολική επίλυση του Κυπριακο& #973; δεν θα είχε μόνο ωφέλιμες επιπτώσε& #953;ς στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς θα εξασφάλι& #950;ε επίσης την ειρήνη και τη σταθερότ& #951;τα στην Ανατολικ& #942; Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Θα έπρεπε να τείνουμε χείρα βοηθείας στις δύο πλευρές της διαπραγμ& #940;τευσης, εκμεταλλ& #949;υόμενοι την ευκαιρία που μας δόθηκε. Η επιτυχία της διαδικασ& #943;ας αυτής απαιτεί τη στήριξη και των δύο χωρών μας, ως εγγυήτρι& #949;ς δυνάμεις. Η ιστορική αυτή ευθύνη μάς υποχρεών& #949;ι να προετοιμ& #940;σουμε την κοινή γνώμη κάθε χώρας για μία συνολική λύση και ένα κοινό μέλλον, για τις δύο κοινότητ& #949;ς κατοίκων της Κύπρου. Η συνέργει& #945; που μπορούμε να δημιουργ& #942;σουμε με την πρόοδο των ελληνοτο& #965;ρκικών σχέσεων μπορεί να αποδειχθ& #949;ί πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτήν. Η ανάγκη αυτή καθίστατ& #945;ι επιτακτι& #954;ότερη μετά τις πρόσφατε& #962; εξελίξει& #962; στη Μέση Ανατολή. Κάθε βήμα που κάνουμε στην κατεύθυν& #963;η της υπερπήδη& #963;ης διμερών προβλημά& #964;ων, καθώς και στην αντιμετώ& #960;ιση περιφερε& #953;ακών και διεθνών προκλήσε& #969;ν μέσα σε πνεύμα αλληλεγγ& #973;ης και συνεργασ& #943;ας είναι αναμφίβο& #955;α προς όφελος των συμφερόν& #964;ων της Τουρκίας και της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερη& #962; περιοχής στο σύνολό της. Ως εκπρόσωπ& #959;ι δύο μεγάλων πολιτισμ& #974;ν θα πρέπει να επεξεργα& #963;τούμε νέες ιδέες και να διερευνή& #963;ουμε νέες αφορμές για κοινά σχέδια. Ας αδράξουμ& #949; λοιπόν την ευκαιρία να γεφυρώσο& #965;με τις σχέσεις μας με στόχο τη δημιουργ& #943;α ενός προτύπου που θα καταστήσ& #949;ι την ανατολικ& #942; Μεσόγειο μία περιοχή ειρήνης και ευημερία& #962;. Παράλληλ& #945; στρατηγι& #954;ή μας θα πρέπει να είναι η μετεξέλι& #958;η του Αιγαίου σε μια θάλασσα φιλίας και η διασύνδε& #963;η περιφερε& #953;ακών κόμβων, όπως η Σμύρνη, η Αδριανού& #960;ολη, η Αλεξανδρ& #959;ύπολη και η Θεσσαλον& #943;κη, ώστε να πολλαπλα& #963;ιάσουμε την κοινή μας ισχύ. Ας ενισχύσο& #965;με τον παγκόσμι& #959; αντίκτυπ& #972; μας από κοινού επεξεργα& #950;όμενοι θέσεις σε ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότ& #951;τα, όπως οι κλιματικ& #941;ς αλλαγές και το περιβάλλ& #959;ν. Ας οικοδομή& #963;ουμε μαζί το μέλλον μας. Η Τουρκία είναι έτοιμη να βαδίσει αυτό το μονοπάτι στο πλευρό της Ελλάδας. Kaynak: Kaşimerini

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz