Ana Sayfa Batı Trakya Haberler B.T.A.Y.T.D. B.M. İNSAN HAKLARI KONSEYİ AZINLIKLAR FORUMU’NA KATILDI

B.T.A.Y.T.D. B.M. İNSAN HAKLARI KONSEYİ AZINLIKLAR FORUMU’NA KATILDI

11
0

29-30 Kasım 2011 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Azınlıklar Forumu’nda Batı Trakya Türk Azınlığını, BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah ve ABTTF’den Melek Kırmacı ve Funda Reşit temsil ettiler.

 

Toplantının “Azınlık Kadınları ve Kızların Eğitimi, Azınlık Kadınları ve Etkili Siyasi Katılım, ve Azınlık Kadınları ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayata Etkili Katılım” gündem maddelerinde söz alan azınlık temsilcileri Batı Trakya Türk Kadınlarının bu alanlarda karşılaştığı ciddi sıkıntıları dile getirdiler.

 

“Azınlık Kadınları ve Kızların Eğitim Hakları” Konusunu ele alan 3. Gündem maddesinde söz alan Pervin Hayrullah “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme”nin 10. Maddesi ve diğer insan ve azınlık hakları belgeleri ve Lozan Antlaşmasına atıfta bulunarak Batı Trakya Türk Azınlık kadınlarının eğitim konusundaki sıkıntılarını dile getirdi. Türk azınlık eğitiminin özerk yapısının Yunanistan hükümetlerinin art niyetli müdahaleleriyle radikal bir şekilde değiştiğini ve bugün çağdaş beklentileri karşılayamadığını belirtti.

 

Bu nedenle Batı Trakya’da özellikle azınlık genç kızlarının okul bırakma oranının Yunanistan’da en yüksekler arasında olduğunu ifade etti. Hayrullah, ayrıca 10 yıllık zorunlu eğitimin hala azınlık çocukları için 6 yıl olarak uygulandığını, bunun çifte standart olduğunu ve Türk azınlık tarafından bir izolasyon uygulaması olarak görüldüğünü dile getirdi ve Yunanistan’a, Azınlık temsilcileriyle bir araya gelerek azınlığın genç kızlarının en azından temel eğitimi tamamlamaları konusunda projeler hazırlamasını, Batı Trakya Türk Azınlık okullarının kalitesinin yükseltilmesi için bir hareket planı hazırlamasını ve Türk Dili ve Resmi Dilde eğitim için eşit fırsatları yaratması gerektiğini tavsiye etti.

 

Aynı oturumda söz alan ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ise, Lozan Barış Anlaşması ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanında özerk bir yapıda olduğunu(Madde 40) ifade ederek eğitimde asıl sorunun kalite olduğunu belirtti. Düşük kalitedeki azınlık eğitiminin devlet okulları ile kıyaslandığında kalite açısından büyük bir fark yaşandığını belirten Kırmacı, Müslüman Çocukların Eğitimi Programı ile önemli adımlar atılmasına karşın kalite sorununun devam ettiğini ifade etti. Eğitimde bir diğer önemli sorunun da iki dilli azınlık anaokullarının yokluğu olduğunu söyleyen Kırmacı, 3518/2006 sayı ve tarihli yasa ile ortaya çıkan soruna değindi. Kırmacı, Eski BM Azınlıklar Bağımsız Uzmanı Gay McDougall’ın Yunanistan raporuna(2008) atıfta bulunarak eşitlik prensibinin herkes için tek bir muamele anlamına gelmediğinin altını çizerek, koşulları gerektirdiği takdirde farklı şartlara sahip topluluklar için farklı bir uygulama geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

 

“Azınlık Kadınları ve Etkili Siyasi Katılım” konusunda tekrar söz alan Pervin Hayrullah, bu konudaki tüm insan ve azınlık hakları belgelerinin öngördüğü şekilde Devletlerin azınlıkların siyasi katılım ve temsil haklarına ve aynı zamanda karar alma sürecine katılım haklarına saygı duyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, barışçıl ve demokratik bir toplum için Devletlerin azınlıkların tam ve etkili siyasi katılımını desteklemesi gerektiğini belirtti. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Komitenin 23. Tavsiyesinde Devletlerin kadınların siyasi katılımı ve temsili konusunda stratejiler belirlemesine değinildiğini, fakat buna rağmen Yunanistan’da Türk Azınlık kadınlarının siyasi ve sosyal hayata katılımlarının hala sınırlı olduğunu söyledi. 2010 yılında yapılan yerel seçimlerde sadece 15 Türk azınlık kadınının belediye ve yerel meclis üyesi seçildiğini ve 1 kadının da Doğu Makedonya-Trakya Bölge Meclisine girdiğini ifade etti. 2002 yılında yerel yönetimler için ilk defa 30% bayan kotası uygulandığını, fakat bu konuda ne bir eğitim semineri ne de yetkililer tarafından teşvik edici bir girişimin yapılmadığını belirtti, özellikle azınlık kadınları için. Bugün seçilmiş azınlık kadını oranının sadece 5% düzeyinde olduğunu, Yunanistan’daki yerel yönetim anlayışının kapalı bir devre, erkek egemen bir sistem olduğunu söyledi.

Azınlık temsilcileri hazırlamış oldukları yazılı raporları BM İnsan Hakları Konseyi Azınlıklar Forumu yetkililerine sundular.

 

Toplantıya Yunanistan adına BM Cinsiyet Eşitliği Yunanistan Ulusal Temsilcisi Fotini Sianou katıldı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz