Ana Sayfa Batı Trakya Haberler RODOP VE İSKEÇE SÖPA DERNEKLERİ: “AZINLIK ANAOKULLARININ KURULMASI UZUN SÜREDİR HER İKİ...

RODOP VE İSKEÇE SÖPA DERNEKLERİ: “AZINLIK ANAOKULLARININ KURULMASI UZUN SÜREDİR HER İKİ EĞİTİM DERNEĞİMİZİN ORTAK TALEBİDİR.”

15
0

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği ile İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, ortaklaşa hazırladıkları bir talep mektubunu Din işleri, Kültür ve Spor Bakanı Sayın Bakan Konstantinos Arvanitopoulos’a gönderdi. Gönderilen talep mektubunda Derneklerin taleplerinden bazıları, “İlkokul birinci sınıfa gidecek öğrencilerin daha kolay uyum sağlamaları için Azınlık Eğitim Sistemine dahil edilecek ve çift dilli (Türkçe – Yunanca) eğitim programı ile çalışacak Azınlık anaokullarının kurulması uzun süredir her iki eğitim derneğimizin ortak talebidir.” Deniliyor.

 

Derneklerin talep mektubu aynen ağağıdaki gibidir.

 

 

Sayın Bakan Konstantinos Arvanitopoulos,

 

Yeni oluşan Eğitim, Din işleri, Kültür ve Spor Bakanlığındaki bu zor görevinizi üstlenmenizden dolayı hepinize kalbi temennilerimizle başarılar diliyoruz.

Üstlendiğiniz makamda Azınlık eğitiminin ve mesleğimizin sorunlarını dikkatle dinleyeceğinizi ve çözümü için ilgileneceğinize inanıyor ve umuyoruz.

Görevinizin zorluğununun farkındayız, dolayısıyla sizlere «güç kuvvet» diliyoruz, sizlerle, olumlu ve yaratıcı işbirliği içinde olacağımızı belirtiyoruz.

Üstlendiğiniz makamdan dolayı tebriklerimizi kabul ediniz.

 

Sayın Bakan,

 

Derneklerimizin Yönetim Kurulları (ayrı ayrı ve 07 Ağustos 2012 tarihinde de ortak) yaptıkları toplantıda oybirliği ile almış oldukları kararla taleplerimizi sizlere belirtiyor ve çözümü için sizin müdahale etmenizi istiyoruz:

 

1-) 16287/1978 Bakan Kararnamesi (Hükümet Gazetesi B 139/18-02-1978) artık eskimiş, belirsiz, eksiktir. Modern Azınlık okullarının ihtiyacını karşılamadığından dolayı, ilkokul müdür ve müdür yardımcılarının görev ve yetkilerini belirten, çoğunluk ilkokullarında uygulanan kurallara göre, yukarıdaki görevlerin (ilkokul müdür ve müdür yardımcılarının görev ve yetkilerinin) her birinin sorumluluklarını açığa kavuşturacak yeni bir Bakan Kararnamesinin çıkartılması iki eğitim derneklerinin değişmeyen isteğidir.

 

2-) Trakya’daki Azınlık ilkokullarının daha verimli çalışabilmesi için Türk dili ile yapılan müfredat ayağındaki boş kadroların S.Ö.P.A. mezunu öğretmenlerle doldurulması (tayin) isteğimizdir.

 

3-) Sözleşmeli öğretmenlerin erken alınması. Eğitim – öğretim yılı başında sözleşmeli öğretmenlerin işbaşı yapmaması okulun aksak çalışmasına (haftalık ders programının çıkmamasına) dolayısıyla eğitimine külfet olmaktadır.

 

4-) S.Ö.P.A. mezunu öğretmenlerin de, çoğunluk meslektaşlara uygulandığı gibi diplomalarının yükseltilmesi ve üniversitelerin Pedagoji Bölümlerinden mezun olanlar gibi denkliklerinin sağlanması.

 

5-) Azınlık okullarındaki Türk dili ile yapılan müfredat ayağındaki S.Ö.P.A. mezunu öğretmenlerin, belirli dönemlerle seminerlere tabi tutulması iki eğitim derneklerinin değişmeyen isteğidir. Bu haklı talebimiz iki defa ertelenmişti. Öğretmenlerin genel kültür seviyesini yükseltmek, Türk dili ile yapılan müfredat ayağındaki kitapların daha iyi öğretilmesini sağlamaya yönelik sizden isteğimiz bu eğitim seminerlerinin gerçekleşmesi için iki eğitim bakanlıkları (Yunanistan ve Türkiye) arasında işbirliğini sağlamak her iki eğitim derneklerinin değişmeyen isteğidir.

 

6-)Azınlık Eğitimi Koordinatörlüğü ayrıca Rodop ve İskeçe illerinde bulunan Birinci Dereceli Eğitim İl Müdürlükleri ile Okul Danışmanlıkları ofislerinde S.Ö.P.A. mezunu azınlık öğretmenlerinden de yerleştirilmesi her iki eğitim derneklerinin değişmeyen isteğidir.

 

7-) Belediyeler aracılığı ile okulların bakımı için verilen ekonomik kaynak ve fonların arttırılması ve eşit paylaşımı. Çoğunluk kamu okulları ile Azınlık ilkokullarına eşit finansal destek talep ediyoruz. Rodop – Evros (Meriç) ve İskeçe öğretmen dernekleri bu konuda 05-03-2012 tarihinde mektup göndermişlerdi.

 

😎 İlkokul birinci sınıfa gidecek öğrencilerin daha kolay uyum sağlamaları için Azınlık Eğitim Sistemine dahil edilecek ve çift dilli (Türkçe – Yunanca) eğitim programı ile çalışacak Azınlık anaokullarının kurulması uzun süredir her iki eğitim derneğimizin ortak talebidir.

 

9-) Türkçe ve Yunanca yardımcı kitapların öğrencilerin okuma ilgisini arttıracağı için okul kütüphanelerinin Yunanca ve Türkçe edebi eserlerle zenginleştirilmesini talep ediyoruz. Sınıf kütüphanesindeki kitaplar öğrencilerin yaşları ile ilgili kültür seviyesini arttıracağı için eğitim ve öğrenimlerini kolaylaştıracaktır. Böylece kütüphaneler öğrenme ve yaratıcılık sağlayacağından, öğrencinin okulda kalması daha cazip hale gelecektir.

 

10-) Bir çok Azınlık okulunda az sayıda öğrenci bulunduğundan, «Tam gün Eğitim» programı uygulayan Azınlık okullarında, günlük okulun çalışamasına yönelik yürürlükteki 15 öğrenci sayısı değil de 10 öğrenci sayısı ile özel bir düzenleme yapılmalıdır. Rodop – Evros (Meriç) ve İskeçe öğretmen dernekleri bu konuda 01-09-2011 tarihinde mektup göndermişlerdi.

 

11-) Azınlık okullarındaki Yunan dili ile yapılan müfredat ayağındaki kitapların geliştirilmesi.

 

12-) 2341/1996 yasasının 16. paragraf ve 1. maddesine göre gerçek hizmet yılına eklenen hizmet zamanının geçer sayılmasını talep ediyoruz. (Eğitim Bakanlığı’nın sorusuna ilişkin Devlet Hukuk Konseyi’nin 321/2009 bilirkişi raporu vardır.)

 

Azınlık eğitiminin düzenli çalışması açısından, yararlı işbirliği için her zaman emrinizde olduğumuzu belirtir, yukarıdaki taleplerimize ilginizi, yanıtınızı bekliyoruz.

Yükümlülükleriniz size son derece yoğun bir program üstlediğini biliyoruz. Dolayısıyla yakın gelecekte programınız müsait olduğu takdirde sizinle yapacağımız görüşmenin yapıcı olacağına inanıyoruz.

 

Takdir ve saygıyla,

 

DERNEKLERİN YÖNETİM KURULLARI ADINA

RODOP-MERİÇ İLLERİ SÖPA MEZUNU

ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ADINA

 

İbrahim MEHMET

BAŞKAN

 

İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ADINA

 

Ali AHMET HOCA

BAŞKAN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz