Ana sayfa Batı Trakya Haberler Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi’nden Basın Açıklaması

Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi’nden Basın Açıklaması

61
0

“Yunanistan 21. Asırda sıkışan nesne patlamaya mahkumdur düşüncesiyle hareket etmeye mecbur bırakacaktır.

Türkiye Yunanistan müzakere öncesi Yunanistan Türklerinin taleplerinin dikkatle irdelenmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi.

Türkiye Yunanistan arasında yapılacak müzakereler sırasında Özerk Batı Trakya Müslüman Türklerinin kısa adıyla (Yunanistan Türkleri) günümüzde en temel sorunlarının hallinden izlenmesi gereken yöntemlerin /stratejileri Müslüman Türklerin güvenliğine, refahına bölgede yaşayan bütün toplumların hayırlı bir geleceğine vesile olmasını bu temenniye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz.

İki ülke üstesinden gelmesi gereken sorunların başında ırkçılığın devlet anlayışından çıkarılması gerekliliğinin altını çizmeleri gerekmektedir.

Yunanistan Türkleri olarak hak aramanın ötesinde özerklik haklarımızın verilmesinin sağlanması gerektiğine inanmak isteriz.

MÜZAKERELERİN TEMASINI OLUŞTURAN ADALET VE BARIŞ KAVRAMLARININ İÇİNİN DOLDURULMASI İÇİN ACELE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANMAKTAYIZ.

Bir asır süre içinde yaşadığımız mağduriyeti tarif etmemiz mümkün değildir, Yunanistan Türkleri bu müzakere zirvesine dönerek buradan çıkacak güzel haberlere kulak açtığını, kulak verdiğini belirtmek istiyoruz. Bizler hiçbir zaman bölücü ve yok edici olmadık, zaman zaman Yunanistan’ın çatışmacı siyasetinden en büyük zararı bizler gördük, umudumuzu bağladığımız bu müzakere görüşmelerini gelecek nesillerimizin istiklali ve istikbali bakımından önemsemekteyiz.

Bunun için bölücü değil birleştirici olmalıyız, ihtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbetin güçlendirilmesi için çalışmalıyız. Yaşanan çatışmalardan, çekişmelerden, düşmanlıklardan zarar gören sadece Yunanistan Türkleri değil iki ülke halkları da zarar görmektedir.

Yunanistan Türklerinin Özerklik haklarının yanında finans ve insan kaynaklarının yok edilmesi yönündeki faaliyetlerin derhal durdurulması bu anlayışla Yunanistan Türkleri olarak işbirliği ve koordinasyon merkezi kurulması önerisini tavsiye ediyoruz.

ABD ve AB ülkelerinin tutumları bizleri üzmektedir hatta bu ikircikli davranışları bizleri endişeye sevk etmektedir, bu ülkelerin davranışları karşısında kararlılıkla mücadele edilmek zorundadır. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı uluslararası alanda sağlayabilmeliyiz.

Yunanistan Türklerinin Özerklik haklarının yine öncelikleri arasında güvenlik, adalet ve kalkınma konularına özel önem verilmesi gerekmektedir. Polisimiz, Savcımız, Hakimimiz Valimiz bu gün olmayacaksa ne zaman olacaktır?

Avrupa birliği içinde Yunanistan Türklerinin kalkınma konularını gündeme taşıyacak birimlerin kurulması acilen yapılmalıdır.

Yaşadığı yerde kendini güvende hissetmeyen hiç kimsenin geleceğinden emin olamayacağı gibi, Adaletten umudunu kesen insanların, istismara açık hale gelmesi kaçınılmazdır. Her şeyin başı ve sonu adalettir. Muhafızın oku yaydan çıktımı geri dönmez.

Siyasetçiler gelecek seçimleri düşünür, Devlet adamlığı gelecek nesilleri düşünür sözleriyle, dönülmez ufkun akşamında olduğumuzu unutmayalım.

Türkiye Yunanistan arasındaki müzakerelerin neticesinde tekraren Özerklik haklarımızın yanında, teknik, ticari, ekonomik, kültürel, sosyal tüm boyutlarıyla hayata geçirilmelidir.

Anavatanımızın bu konuda gerekeni en iyi bir şekilde yerine getireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur.

Yunanistan, Özerklik haklarımızı vermemek için ne gerekiyorsa yapmaktadır, bu konuda da icraatlarından kararlı olduğu yansımaktadır. Oksijen çadırında olduğumuzu zannedenler, yorgun kurşun olduğumuzu düşünenler, unutmasınlar Gümülcine de çalan davulun sesi Anavatanımızın bütün vilayetlerinde karşılık bulur.

SONUÇ OLARAK

Türk ve Yunan Halklarının yüz sene öncesine kadar bölgede nasıl bir barış içinde yaşadıkları tarihin geçmiş sayfalarında görmekteyiz.

Bu yaşam koşullarının tekrar kazandırılması talebimizi arzu etmek hakkımızdır.

Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve kurumları her türlü hakkımızın alınmasında görevlerini yerine getireceğine inancımız tamdır. Yunanistan hükümetinin ve kurumlarının haklarımız konusunda olumsuz davranışları bizleri 21. Asırda sıkışan nesne patlamaya mahkumdur düşüncesiyle hareket etmeye mecbur bırakacaktır.

Ferruh Özkan

Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi Kurucu Başkanı

İletişim: obtmm-basin@gmail.com

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here