Ana sayfa Batı Trakya Haberler ŞİMDİ DE AZINLIK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KURUYORLAR

ŞİMDİ DE AZINLIK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KURUYORLAR

24
0

Bir kez daha Batı Trakya’da Azınlığın görüşü alınmadan Azınlık eğitimiyle ilgili bir adım daha atılıyor. Bu defasında ise Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu Selanik’e Azınlık Eğitimi Ana Bilim Dalı kurulmasını öngören kararı imzaladı.

Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İlköğretim Bölümü altında Azınlık Eğitimi Dalının kurulmasını öngören karar, Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakanı Gavroğlu tarafından imzalandı.

Azınlık Eğitimi Bölümünün kapsayacağı bilimsel alanlar ise şunlar:

– İki Dilli ve Çok Dilli Ortamlarda Sosyalleşme ve Eğitim

– Çok Dilli Ortamlarda Öğrencilerin Okur Yazarlığı

– Avrupa’da Azınlıklar ve Çok Dillilik

– Azınlık Eğitiminin Tarihçesi

– Azınlık Dillerinin Öğretimi

– İslam ve Eğitim

– Azınlık Eğitim Politikası ve Çok Kültürlülüğün İdaresi

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

e-mail: t01mso2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Μ. Συγγρού

Τηλέφωνο: 210 344 3388

FAX: 210 344 2331

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 14/12/2016

Αρ. Πρωτ. / Β. Προτ.

214287/Ζ1

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.Τις διατάξεις:

 α. του άρθρου 6 παρ. 4 (ε) του ν. 1268/1982 (Α΄87) όπως έχει συµπληρωθεί και

ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 4076/2012 (Α΄159)

 β.του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως έχει τροποποιηθεί µε το

άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (Α΄159) και το άρθρο 26 παρ. 5 του ν. 4386/2016

(Α΄83)

 2.Τα π.δ. 70/2015 (A΄114) και π.δ. 125/16 (A΄210)

 3.Τη γνώµη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δημοτικής

Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αριθµ. 16Τ10/16.09.2016)

 4.Τη µε αρ. πρωτ. 211194/B2/9-12-2016 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.

4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 5

του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄129), από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύµφωνα µε την οποία από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος

ή του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συστήνεται Τομέας Μειονοτικής

Εκπαίδευσης ο οποίος θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα:

Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση σε Δίγλωσσα και Πολύγλωσσα

Περιβάλλοντα

Γραμματισμός Μαθητών και Μαθητριών από Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα

Μειονότητες και Πολυγλωσσία στην Ευρώπη

Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτικές των Μειονοτικών Γλωσσών

Ισλάμ και Εκπαίδευση

Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της

Πολυπολιτισμικότητας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here