Ana sayfa Batı Trakya Haberler ÇALIŞMA İZİNLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR SON BULDU

ÇALIŞMA İZİNLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR SON BULDU

14
0

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği heyeti çalışma izinlerinde yaşanan sorunlara köklü çözüm bulabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını makamında 13.10.2011 tarihinde ziyareti sonuç verdi..

Uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yaşanan sıkıntılara çözüm üretildi…

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Burhaneddin Hakgüder ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’i 13.10.2011 tarihinde makamında ziyaret ederek son zamanlarda çalışma izinleri başta olmak üzere Batı Trakya Türklerinin Türkiye’de yaşadıkları sorunları içerir rapor ve çözüm önerilerini Sayın Faruk Çelik’e takdim etmişti. Bakan Çelik’in talimatı ile yapılan çalışmalar neticesinde uygulama yönetmeliğinde 14.02.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren değişiklikle sorunlara çözüm üretildi.

 

Son dönemde Batı Trakya Türklerinin Türkiye’deki çalışma izinleri konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi yaşanan sıkıntının çözümü konusunda geçici ve kalıcı çözüm önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile paylaştılar ve bu konuda ki ayrıntılı bir raporu kendilerine takdim etmiştir. Kısa vadede sorunları ortadan kaldırma adına yapılan çalışmalar ve desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik başta olmak üzere milletvekilimize, bakanlık yetkililerine, bürokratlara ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

 

Yapılan değişikliğe göre uygulama yönetmeliğinin 13.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25214

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Madde 13 -Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir. Ancak Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.

 

(Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

 

(Değişik fıkra:RG-21/1/2010-27469) Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.(Ek cümle:RG-28/4/2011-27918) Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.

(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918)

(Ek fıkra:RG-14/2/2012-28204) Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:

 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here