Ana Sayfa Batı Trakya Haberler BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI’NIN SORUNLARI AGİT TOPLANTISI’NDA DİLE GETİRİLDİ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI’NIN SORUNLARI AGİT TOPLANTISI’NDA DİLE GETİRİLDİ

9
0

21 Eylül – 2 Ekim 2015 tarihleri arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlediği İnsani Boyut Toplantısı’na, Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği’ni temsilen Sinan Kavaz, Onur Mustafa Ahmet ve Ali Hüseyinoğlu katıldı. AGİT bölgesi bağlamında azınlıklar adına en kapsamlı ve prestijli olan bu toplantıda, Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları farklı sorunlar dile getirildi ve Yunanistan’dan bu sorunlara çözümler talep edildi.

Toplantının ilk haftasına BTAYTD üyesi Avukat Sinan Kavaz katıldı. Kavaz, sunduğu yazılı metin ve sözlü sunumlarla  Batı Trakya Türk Azınlığının Basın ve Dernekleşme Özgürlüğü konusunda yaşadığı sorunları katılımcılara aktardı.

Kavaz sunumlarında; Yunan Devletinin, özellikle dezavantajlı gruplar ve azınlıkları dikkate alarak, toplumdaki çoğulculuğu desteklemek için, basındaki düşünce çeşitliliğini zenginleştirmek için azınlıklıkların ifade ve basın özgürlüğüne saygı duymasını, Batı Trakya Türk Azınlığı da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimleri için eşitlik prensibini garanti ederek ilgili yasayı gözden geçirmesi ve gerekli tadilatı yapmasını, yasaların uygulanması ve cezalar noktasında ana akım medya ve azınlık basını arasındaki  eşitsizlikleri ortadan kaldırmasını tavsiye etti. Tavsiyelerinin nedenini örneklerle katılımcılara açıkladı. Kavaz, dernekleşme özgürlüğü konusunda Yunanistan’ın uluslararası insan hakları belgelerinin hükümlerine saygı duymasını ve bunları uygulamasını; barışçıl toplanma ve dernekleşme özgürlüğünün toplumun tüm kesimleri tarafından bireysel ya da kollektif olarak kullanılmasının garanti edilmesini ve buna saygı duyulmasını, etnik ya da sosyal kökene dayalı bir ayrım yapılmamasını; Batı Trakya Türk Azınlığının konu ile ilgili maruz kaldığı haksızlıkların giderilmesini; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanabilmesi için pozitif önlemlerin alınmasını; Türk Azınlığın bireysel tanımlama hakkına saygı duyulmasını ve Türk derneklerinin kapatma kararlarının ilga edilmesini; Yetkililere karşı güven inşaası için Türk Azınlığın karar alma birimleriyle diyaloğa geçilmesini tavsiye etti. Azınlığın halihazırda AİHM sürecindeki davalarından örnekler verdi.

Yunan Delegasyonu Kavaz’a cevap verdi ve bilindik iddialarını tekrarladı. İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Toplantının ikinci haftasında, 29 Eylül 2015 Salı günü nefret suçlarının ele alındığı 12. oturumda söz alan Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya’daki yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret suçları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Son yıllarda tüm Avrupa ve Balkanlarda olduğu gibi Yunanistan’da da milliyetçilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili söylem ve eylemlerin arttığını vurgulayan Hüseyinoğlu, bu bağlamda aşırı milliyetçi Altın Şafak’ın Yunanistan Parlamentosu’nda hala üçüncü büyük parti olduğunu ifade etti. Eskiden olduğu gibi günümüzde de Batı Trakya Türklerinin ırkçı, İslamofobik ve nefret içerikli söylemlerin hedefi olmaya devam ettiğini vurgulayan Hüseyinoğlu, bölgedeki Türk ve Müslüman kimliklerini hedef alanların, cami, mezarlık ve Türk derneklerine saldıranların büyük bir çoğunun yakalanıp mahkeme önüne çıkarılmadıklarını dile getirdi. Bununla ilgili 17 Nisan 2015 tarihinde Gümülcine’deki Mahmut Ağa Camii’nin kundaklanması ve aynı günde Alankuyu Mescidi’ne ait ağaçların yerlerinden sökülmesi örneklerini veren Hüseyinoğlu, bu ve benzeri olayların önüne geçmek adına Yunanistan devletinin Türk Azınlık ile diyalog halinde adım atması gerektiğini ifade etti.

Yapılan sunumlara sözlü cevap veren Yunan delegasyonu, 12. oturumda konuşulan ve nefret suçları bağlamında yaşanan olayların Yunan makamları tarafından ele alındığını ve gerekli incelemelerin yapılacağını ifade etti ve Azınlık üyelerinin haklarından tam olarak faydalandıklarının altını çizdi. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele konusunda 2014 yılında kabul edilen kanunun önemine değinen Delegasyon temsilcisi, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusunda Ombudsman ve İnsan Hakları Milli Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

30 Eylül 2015 Çarşamba günü ayrımcılık ve hoşgörü konularının ele alındığı 14. oturumunda söz alan Onur Mustafa Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özgürlüğüne değindi ve Azınlığın seçilmiş Müftülerinin Yunanistan devleti tarafından tanınmadığını vurguladı. Farklı uluslararası antlaşmalar doğrultusunda, Azınlığın kendi dini liderlerini seçme hakkına sahip olduğunu fakat bu hakkın Azınlığa verilmediğini belirtti. Bunun yanında, imam ve vakıf yönetimlerinin atamalarına da değinerek bu uygulamaların da Türk Azınlığının dini özgürlüklerini sınırladığını vurguladı. Son olarak, bütün bu dini özgürlükleri sınırlayan uygulamalardan Yunanistan devletinin vaz geçmesini önerdi ve tek tek bununla alakalı meselelere ve yasalara bir an önce çözümler getirilmesini tavsiye etti.

14. oturumda Yunan delegasyonu temsilcisi, Azınlığın müftülük ve vakıf meselelerine yönelik, Batı Trakya’da tek bir Türk azınlığın yaşamadığını, üç farklı etnik gruptan oluşan bir dini (Müslüman) azınlık yaşadığını ifade etti. Yunanistan devletinin her bakanlığının Batı Trakya’da görevini yerine getirdiğinin altını çizdi ve endişe duyulmamaması gerektiğini belirtti. Her devletin müftü seçimi konusunda kendi yöntemi olduğunu ve en seçkin imamları seçerek, İslam geleneklerine ve din haklarına, özgürlüklerine sadık kaldıklarını vurguladı. Seçilmiş Müftülerin resmi olarak tanınmadığının altını çizdi ve buna rağmen, devletin yeterli hoşgörüyü göstererek onların faaliyetlerine engel olmadığını belirtti. Vakıfların yönetimi konusunda ise, Azınlığın bu talebinin farkında olduklarını ve bu konuda çözüm yolları arandığını vurguladı.

Aynı günün 15. oturumunda Müslümanlara yönelik hoşgörü ve ayrımcılık konusuna devam edildi ve bu oturumda söz alan Ali Hüseyinoğlu, Yunanistan devletinin Batı Trakya’da imam atamalarına değindi ve bununla alakalı yasanın Azınlık içerisinde yarattığı sorunları anlattı. Azınlığın dini özgürlük hakkı çerçevesinde, Yunanistan devletinden imam atamalarının durdurulmasını ve Azınlığa kendi imamlarını kendisinin seçme hakkının verilmesini talep etti.

15. oturumda, Yunan delegasyonundan temsilci, imam atamalarına yönelik sorunlara ve çözüm taleplerine tam cevap vermedi ve önceki oturumdaki genel cevaplarına atıfta bulundu.

1 Ekim 2015 Perşembe günü hoşgörü ve ayrımcılık başlığı altında, milli azınlıklara ait olma haklarının ele alındığı 17. oturumda söz alan Onur Mustafa Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim meselelerine değindi. Yunanistan devletinin Azınlığın eğitim hakları konusunda neredeyse hiçbir yükümlülüğü yerine getirmediğini vurguladı ve Azınlık için Türkçe eğitimin bütün mecburi eğitime dahil edilmesini, çift dilli devlet anaokullarının açılmasını, devlet eliyle ayırımcılığın yapılmamasını ve Azınlığın eğitimini ilgilendiren her türlü yasama prosedürlerinde Azınlık temsilcileriyle diyalog içine girilmesini talep etti. Azınlığın eğitim sorunları arasından en güncel ve devlet ayırımcılığı olan bir örneğe değinerek, Dedeağaç’taki Azınlık Müfredatı Öğretim Görevlileri için Formasyon Bölümüne alınacak öğrencilerin sadece Yunanistan üniversitelerinden olmasının, Yunanistan devletinin bu konuda ırkçı niyetini gösterdiğini ve bu ayrımcılığın Yunanistan Anayasasına aykırı olduğunu belirtti. Son olarak, AGİT’in Milli Azınlıklardan sorumlu Üst Komisyon yetkililerinden, Azınlığın meselelerini yerinde tespit etmeleri adına Batı Trakya’ya gelmelerini talep etti.

17. oturumda, Yunan delegasyonu temsilcisi, Azınlığın eğitim sorunlarına ve çözüm taleplerine yönelik cevabında, Yunanistan devletinin Azınlık okullarına destek verdiğini, Azınlık öğretmenlerinin her devlet okulunda öğretim vermeye hakları olduğu gibi azınlık okullarında da en iyi eğitimi vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

ABTTF adına toplantıya Melek Kırmacı ve Funda Reşit katıldılar ve 14, 15 ve 17. Oturumlarda sunumlarını gerçekleştidiler.

Rodos ve İstanköy Kültür Derneği adına toplantıya katılan Mustafa Kaymakçı, Adalarda yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Yunan Helsinki Gözlemi adına toplantıya katılan temsilci, Batı Trakya Türk Azınlığının meselelerini anlattı ve Yunanistan’ın bunlara ne zaman çözüm getireceği konusunda sorular sordu.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz