Ana Sayfa Batı Trakya Haberler BAŞKANDAN LAHEY MÜHRÜ – APOSTİLLE ŞERHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

BAŞKANDAN LAHEY MÜHRÜ – APOSTİLLE ŞERHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

15
0

Son dönemde Türkiye’de resmi makamlardaki Yunanistan’dan getirilen evraklarla işlemlerde Lahey Mührü – Apostille Şerhi hakkında yaşanan sorunlar ile ilgili yayınlanan genelge ve izlenecek yol hakkında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Necmettin Hüseyin tarafından yapılan açıklamada;

MİLLETLERARASI AHVALİ ŞAHSİYE KOMİSYON’U (C.I.E.C.) Sözleşmelerinden biri olan ve 15.09.1977 tarihinde Atina’da imzaya açılan 17 numaralı protokolü ile “Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme” Türkiye tarafından 01.05.1987 tarihinde kabul edilerek 01.08.1987 de taraf ülkeler bakımından yürürlüğe girmiştir.

Lahey Mührü – Apostille Şerhi aranmasına istisna getiren söz konusu sözleşme  ile ilgili olan 17 numaralı protokol Yunanistan tarafından 21.03.2014 tarihinde kabul edilerek 01.06.2014 tarihinde  yürürlüğe girmiş ve Batı Trakya Türklerinin doğum belgesi, ayrıntılı nüfus kayıt örneği, ikamet ve evlilik durumunu gösterir belge gibi evraklarına artık bu sözleşmenin taraflar açısından yürürlüğe girmesi nedeniyle Yunanistan tarafından Lahey Mührü – Apostille Şerhi  vurulmamaktadır.

Ancak Türkiye’de bu anlaşmanın taraflar açısından varlığı kabul edilmiş olmasına rağmen sgk, göç idaresi, nüfus müdürlüklerinde ve diğer resmi birimlerde halen Lahey Mührü – Apostille Şerhi gerektiği yönünde talepler nedeniyle işlem yapılamadığı yönünde şikayetler iletilmektedir. 

Bu nedenle derneğimiz tarafından da çözülmesi talep edilen ve tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgeye ilişkin halen devam eden sıkıntılar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.  Yayınlanan genelge ile sorun tamamıyla ortadan kaldırılmış olup aksine bir durumla karşılaşılması durumunda yazılı olarak valiliklere gönderilen genelgeye istinaden işlem yapılması talep edilmesi gerekmektedir. 

Yayınlanan genelgeye göre ; Sözleşmenin 2’inci maddesinde; “Akit Devletlerden her biri aşağıda gösterilen işlem veya belgeleri, diğer akit devletin bunları veren makamının imzasını, gerektiğinde mühür veya damgasını taşıması ve tarih konulmuş şart ile tasdik veya benzeri bir formalite aramaksızın kabul eder:

  1. Kullanma amaçları ne olursa olsun, gerçek kişilerin şahsi hallerine, ehliyetlerine veya aile durumlarına, vatandaşlıklarına, ikametgah veya meskenlerine ait işlem ve belgeler
  2. Evlenme akdi yapılması veya diğer bir şahsi hal işlemi düzenlenmesi amacıyla her türlü belgeler

 Sözleşmenin 2.nci maddesi ile kullanma amaçları ne olursa olsun gerçek kişilerin şahsi hallerine, ehliyetlerine veya aile durumlarına, vatandaşlıklarına, ikametgah veya meskenlerine ait işlem ve belgeler ile evlenme akdi yapılması veya diğer bir şahsi hal işlemi düzenlenmesi amacıyla verilen her türlü belgeler bunları veren makamın imzasını, gerektiğinde mühür ve damgasını taşıması ve tarih konulmuş olması şartı ile tasdik ve benzeri işlemlerden muaf tutulmuştur.

Bu nedenle; Sözleşmeye taraf olan ülkelerce Sözleşmenin 2.nci maddesinde açıklanan nitelikte olan belgelerin herhangi bir apostille veya tasdik işlemine tabi tutulmadan noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte işleme alınması gerekmektedir.

Ancak; Sözleşmenin 3.ncü maddesinde belirtildiği gibi ibraz edilen belgenin diplomatik veya başka bir resmi yolla iletilmemiş olduğu hallerde imzanın doğruluğu, mühür veya damganın hangi makama ait olduğu veya belgedeki imza hususunda ciddi şüphe duyulması halinde ya da belgelerde silinti, tahrifat, mühür ve damganın okunamaması, kişinin kimliğine ilişkin bilgilerde çelişkiye düşülmesi hallerinde belgenin her zaman doğrulatılması da mümkündür. Bu durumlarda Sözleşmenin 4.üncü maddesi uyarınca doğrulama isteği, genelge eki gönderilen Sözleşme eki çok dilli form vasıtasıyla yapılır ve bu form belgeyi veren makama belge ile birlikte iki nüsha halinde gönderilir denilmek sureti ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Konu hakkında ayrıntılı açıklamada bulunan Genel Başkan Av.Necmettin Hüseyin,“Görüldüğü üzere genelge ile Batı Trakyalıların ilgili evrakların resmi makamlara sunulması durumunda Lahey Mührü – Apostille Şerhi istenemeyeceği açık olup sıkıntı yaşanması durumunda yazılı şekilde evrakın kabulünün ilgili genelgeye göre talep edilmesi ile sorun aşılacaktır. ” dedi.

Genel Başkan ayrıca “Bu konuda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğunu görmek bizleri son derece memnun ettiği gibi, en kısa süre içerisinde haymatlos ikametlerindeki sıkıntılar, uzun süreli oturma izinleri ve sağlık güvencesi başta olmak üzere diğer tüm sorunların çözümü konusunda sürdürdüğümüz çalışmaların da semeresini vermesi ve bunlara ilişkin gelişmeleride Batı Trakyalılarla paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını” beyan etti. 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz