Ana sayfa Batı Trakya Haberler “Azınlık Okulu Çocuklarımızın Eğitim İhtiyacına Cevap Vermiyor Düşüncesi Yanlıştır”

“Azınlık Okulu Çocuklarımızın Eğitim İhtiyacına Cevap Vermiyor Düşüncesi Yanlıştır”

2
0

İki Eğitim Derneğinden (Rodop-Meriç İlleri ve İskeçe İli Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmen Derneklerinden) kayıtlarla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.
BASIN AÇIKLAMASI
2019-2020 eğitim yılı için ilkokullarda kayıtlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayıp, 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü sona erecektir. Bu süre zarfında ailelerin çocuklarını bir ilköğretim kurumuna kaydettirmeleri gerekmektedir. Kayıt için aranan şartlar:
1. Çocuğun 2013 yılı içinde doğmuş olması,
2. Okulöncesi eğitimini tamamlamış olması.
Okul yönetimine sunacakları başvuru dilekçesiyle birlikte şu belgeler aranmaktadır:
a. İkametgâh belgesi,
b. Çocuğun sağlık defteri,
c. Çocuğun aşı defteri.
Diğer belgeler (doğum belgesi ve anaokulu bitirdiğine dair belge) okul tarafından temin edilecektir.
Değerli ebeveynler,
Özellikle yeni kayıt yaptıracak olan siz değerli velilerimize şu hatırlatmaları yapmakta yarar görüyoruz:
“Biz de bu oyuna geliyoruz.”
Birçok azınlık mensubu ailelerce tartışmasız tercih edilen azınlık okulları, bazı aileler tarafından yetersiz ve demode görülmekte ve tercih edilmemektedir. Bu durum, göçlerle ve doğumların azalmasıyla birlikte okullardaki çocuk sayısının hızla düşmesine ve okullarımızın kapanmasına neden olmaktadır. Hepimizin zamanla eğitim gördüğü bu güzide eğitim kurumları günden güne eriyor ve ne yazık ki bu hareketimizle kapanmalarına biz de yardımcı oluyoruz. Azınlık okulu çocuklarımızın eğitim ihtiyacına cevap vermiyor düşüncesi yanlıştır. Tam aksine diğer okullara nazaran fazlası var, eksiği yoktur. Azınlık okul sistemi, çocuklarımıza hem Türkçe Hem Yunancayı doğru bir şekilde sunabilecek yapıdadır. Okullarımız bazılarınca sürekli kötü gösterilip “kötü okul” algısı yaratılmaya çalışılıyor. Biz de bu oyuna geliyoruz. Peki kaçmak sorunu çözüyor mu? Çocuğumuzun diğer okulda daha kaliteli bir eğitim alacağından emin miyiz? Bunu kim, nasıl ölçüyor? Bir öğrencinin başarılı olması, diğerlerinin de başarılı olacağını göstermez. Yapılan başka bir hata ise, son sınıflarda azınlık okulunu terk etme durumu. Örneğin dördüncü sınıftan sonra devlet okuluna gidip son iki yılını orada tamamlama düşüncesinde olanlar var. Şunu bilmenizde fayda var ki, azınlık okulunda başarısız olan bir öğrencinin diğer okulda başarılı olması zayıf bir ihtimaldir.
“Okullarımıza sahip çıkıp korumak ve yaşatmak hepimizin vazifesi olmalıdır.”
Okullarımıza sahip çıkıp korumak ve yaşatmak hepimizin vazifesi olmalıdır. Çünkü çocuklarımız dillerini, dinlerini, gelenek ve göreneklerini ancak kendi okullarında öğrenebilirler. Sorunlar olabilir. Bu kesinlikle okullarımızın kötü olduğu anlamına gelmez. Ülke genelindeki diğer okullarda, başka ülkelerin okullarında sorunlar olduğu gibi bizde de var. Geçmişte de sorunlar vardı, şimdi de var. Mühim olan el birliğiyle sorunların üstesinden gelmeye çalışmaktır. Bireysel olarak değil, kaçarak değil, terk ederek değil; öğretmeniyle, velisiyle toplumuyla hep birlikte çareler arayalım. Bunu başarabiliriz. Velilerin bu konuya hassasiyet gösterip, sonunda doğru kararı vereceklerinden eminiz. Bu düşüncelerle tüm eğitim camiasına, meslektaşlarımıza öğrenci ve öğrenci velilerine iyi bir son dönem geçirmelerini; öğrenci adaylarımıza ilköğretim hayatlarında şimdiden başarılar dilerken, başlamakta olan Ramazan ayını da kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.
İSKEÇE VE RODOP-EVROS İLLERİ SÖPA MEZUNU
ÖĞRETMEN DERNEKLERİ Y.K. ADINA
Başkan Başkan
Salih AHMET Nurettin KIYICI

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here