Ana Sayfa Arşiv Y.Ö.S. SINAVI ıLE ıLGıLı KARAR VE SINAV TARıH DEğışıKLığı

Y.Ö.S. SINAVI ıLE ıLGıLı KARAR VE SINAV TARıH DEğışıKLığı

18
0

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yabancı uyruklu öğrencilerin seçilmesi kriterlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararları incelenmiş ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ılişkin 2922 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı da dikkate alınarak 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların aşağıdaki maddelerden oluşmasına karar verilmiştir. Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ılişkin Esaslar A- Genel ılkeler: 1) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ılişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18.03.2009 tarihli toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkanının verilmesi kararı uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine, 2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasına, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvimin ÖSYM Başkanlığınca belirlenmesine, 3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına, 4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılmasına; (2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı son kez yapılacaktır.) 5) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına, 6) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ve üniversitelerin bu miktarlar arasındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmasına ilişkin teklifin Bakanlar Kuruluna sunulmasına, 7) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenmesine, 8) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların üniversite talep ettiği takdirde aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebileceğine, B- Başvuracak Adaylar: a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla 1) Yabancı uyruklu olanların 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da ıçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ılişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 3) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvurularının kabul edilmesine, b) Adaylardan 1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) 2) Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, 4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvurularının kabul edilmemesine, C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına ılişkin ılkeler: 1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulmasına, 2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesine, 3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızda her aşamada öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmekte olduğundan ülkemizdeki üniversitelerin kabul ettikleri öğrencilere “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlemelerine, 4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesine ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına, 5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesine, 6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. ÖNEMLı NOT: Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ- σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. 05.02.2010 Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 04.02.2010 tarihli toplantısında; 16 Mayıs 2010 tarihinde yapılması planlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının, anılan tarihte Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği başka bir sınavla aynı güne denk gelmesi nedeniyle 9 Mayıs 2010 tarihinde yapılması uygun görülmüştür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz