Ana Sayfa Arşiv TARİH SAYFALARINDA BATI TRAKYA İÇİN 31 AĞUSTOS 1913 NEDİR?

TARİH SAYFALARINDA BATI TRAKYA İÇİN 31 AĞUSTOS 1913 NEDİR?

11
0

Tarih sayfalarında, birçok ülkelerde olduğu gibi bazı tarihsel gerçekler her zaman insanların bilinç üstü ve altında silinmeden yer almaktadır. Tarih kitaplarını okuduğumuzda karşımıza hep geçmiş zamanın süzgeçinden bazı gerçekler çıkmaktadır. İşte Batı Trakya denince akla yaşanmış bir gerçek gelir. İşte 31 Ağustos 1913 tarihi de Batı Trakya’da yaşayan Türkler açısından büyük tarihi önem taşımaktadır. Günümüzde internet dünyasının sayfalarını karıştırırken hep geçmişte yaşanmış olaylara belki tanıklı etmedik ama, bugün okuduğumuzda sanki o yılları yaşamış gibi hissediyor insan kendini. Bizler de Birlik gazetesi olarak tarihin süzgecinden geçerek günümüze kadar süregelen tarihi gerçekleri siz değerli okuyucularımız için haber anlamında nitelendirdik ve sizlere sunduk. Bunu yaparken de herkesin özgür düşüncesi ve ifadesine de saygılı bir şekilde, „VİKİPEDİ” özgür ansiklopedisinden aldığımız yazıya ne yorum ne de değişiklik yaptık. Çünkü tarih ne değişir, ne de unutulur. Tabii ki bu yazılar tarihçilere ait ve bugünkü ülkemiz Yunanistan sınırları dünyaca bilinen şeklinde yer almaktadır ve bizler de Batı Trakya Türkleri olarak Yunanistan’a emanet edilmişiz ve yasalarına saygılı bir şekilde birer Yunan vatandaşı Türkler olarak yaşamaktayız. ALLAH şehitlerimizi yadetsin. VİKİPEDİ: Özgür Ansiklopedi. Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti Garbî Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi 1913 Başkent Gümülcine Resmi dili Osmanlıca Dini İslam Yönetim Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Hoca Salih Efendi Kuruluş tarihi 31 Ağustos, 1913 Yıkılış tarihi 25 Ekim, 1913 Yüzölçüm 1913 8.578 km² (3.312 sq mi) Nüfus 1913 est. 234.700 Nüfus yoğunluğu 27,4/km² (70,9/sq mi) BAYRAK: Yesil renk;kuranı, Ay ve Yildiz;Türk’lügü, Beyaz renk; özgürlügü, Siyah renk ise Türk’lere yapılan zulmü temsil etmektedir. Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti (Osmanlıca: önce Garbî Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi Batı Trakya Geçici Hükûmeti, sonra Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti; günümüzde bazı kesimler tarafından “Batı Trakya Türk Cumhuriyeti” olarak adlandırılmaktadır), 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulmuştur. Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya’da Türkler ve Pomaklar başta olmak üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından kurulan 3 ay süreyle mevcut olmuş bir devlettir. “Garbî Trakya Müstakil Hükûmeti” adıyla da anılan bu devleti, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır. Bu devlet, varolduğu kısa süre içinde henüz hiçbir başka hükûmet tarafından tanınamamıştı. Batı Trakya bölgesinin henüz kendine ait olmayan Yunanistan siyasi sebeplerden dolayı böyle bir devlete sıcak bakıyordu, hatta kendi iradesi ile Dedeağacı bu devlete teslim etmişti. Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ise yine siyasi sebeplerden dolayı bu devletin sonunu istediler. Cumhuriyet sadece 56 gün yaşadı. Tarihi Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı ile ilgili olarak son antlaşmayı da 13 Mart 1914’de Sırbistan ile yapmıştı. İki devletin ortak sınırı kalmadığından, bu antlaşmada daha çok Sırbistan’da kalan Türkler’in durumu konusuna yer verildi ve “Batı Trakya Geçici Hükûmeti” kuruldu. Ancak 3 ay sürebildi. 29 Eylül 1913’de Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Edirne dahil Doğu Trakya’nın Osmanlı Devleti’ne verilmesine karşılık Batı Trakya Bulgaristan’a bırakılmıştı. “Batı Trakya Geçici Hükûmeti” bu duruma karşı çıktı ve antlaşmayı tanımadığını ileri sürdü. Aradan geçen süre içinde Geçici Hükûmet bütün bölgede teşkilatını kurdu ve 30000 kişilik bir de savunma gücü oluşturdu. Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlamıştır. Selanik doğumlu bir Yahudi olan Emanuel Karasu (Carasso) tarafından resmi bir haber ajansı kurulmuş; Fransızca ve Türkçe olarak Müstakil- Indépendant adında bir gazete çıkarılmıştır. Bu gelişmeler üzerine Bulgaristan, bölgede yığınak yapmaya başladı. Ancak o dönemde Osmanlı Devleti, yeni kurulan bu cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakmıyordu. Buna ilaveten İstanbul’daki siyasi iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine Sadrazam Sait Halim Paşa hükûmeti, “Batı Trakya Geçici Hükûmeti” üzerine baskı yaparak bölgenin boşaltılmasını sağladı. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Osmanlı hükûmeti, Batı Trakya’yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakmıştır. “Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti”‘nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar tamamen işgal edilir ve bu devlet sona erer. Böylece Ağustos 1913’ün ilk günlerinde, Batı Trakya’da büyük ümitlerle başlayan bu kurtuluş mücadelesi de üç ay sonra Ekim sonlarında acı bir düşkırıklığı ile sona erdi. Bölgede bir yoğunluk oluşturan Türkler ve yüzyıllardır Türk hakimiyeti altında kalan bu topraklar da Makedonya gibi hudutlar dışında bırakıldı. 1912 Ekiminde başlayan, sonradan Romanya’nın da katılmasıyla bütün Balkanları kapsayan büyük kavga, Ağustos 1913’de yani 10 ay gibi kısa bir süre sonunda bitti. Bu büyük kavga neticesinde mirastan en büyük payı Yunanistan aldı. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki 5 vilayeti, Selanik, Manastır, Kosova, Yanya ve İşkodra’nın paylaşılması sonucunda; Yunanistan: 50.000 km², toprak ve 1.600.000 nüfus; Sırbistan: 30.000 km², toprak ve 1.200.000 nüfus; Bulgaristan: 18.000 km², toprak ve 1.000.000 nüfus; Karadağ: 5.000 km², toprak ve 150.000 nüfus kazandılar. Ayrıca Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti ve İşkodra’yı da topraklarına kattı. Balkanlı diğer uluslar, büyük mirası aralarında pay ederken ve Makedonya’yı adeta yutarlarken, buranın asıl sahibi olan Makedon halkından hiç bahsedilmedi. Ege adaları hakkında, büyük devletler Londra’da Şubat 1914’de şu esasları tespit ettiler: Meis hariç İtalya’nın işgal ettiği adalar onda; İmroz, Bozcaada hariç diğerleri Yunanistan’da kalacaktı. Ancak bu karar hukuki bir neticeye bağlanamadan I. Dünya Savaşı başladı. BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ İSTİKLAL MARŞI (MARŞIN İÇİNDE “CUMHURİYET” ibaresi GEÇMEKTEDİR) Ey Batı Trakyalı asil Türk çocuğu ne mutlu sana, Sen hayat verdin kanınla millî kurtuluş savaşına. Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına, Selam duruyor milletler senin şu millî bayrağına. Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu. Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu. Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına, Bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdad toprağına. Yurtta hürriyetin, istiklâlin rüzgârı esiyor, Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor. Bu şanlı millî istiklâl savaşından asla dönülmez! Karşımıza çelik ordular da çıksa, bizi ürkütemez! Biz, millî istiklâl için Meriç’i, Karasu’yu aştık, Bütün müstevlileri ezerek, yenerek hedefe ulaştık. Balkanlarda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık, İlk defa hürriyet meş’alesini biz yaktık. Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak! Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçacak! Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız, Şu steplerin kurdu, arslanı, göklerin kartalıyız. Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınalar andırır, Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır. Batı Trakya Cumhuriyeti yaşayacak, yaşayacak! Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak! Ey şirin Batı Trakya!… İşte nihayet esaretten kurtuldun, Ey düşmanlar!… Sanmayın savaşlardan bu millet yorgun. Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak, Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak! Süleyman Askeri Bey Piyade Kurmay Binbaşı Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti Genelkurmay Başkanı Dedeağaç, 3 Eylül 1913 Kaynak: VİKİPEDİ Özgür Ansklopedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz