Ana Sayfa Arşiv SÖPA’LI ÖğRETMENLERıN KAYGILARI YERSıZ

SÖPA’LI ÖğRETMENLERıN KAYGILARI YERSıZ

22
0

Geçtiğimiz günlerde Rodop – Meriç (Evros) ılleri Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) Mezunu Öğretmenler Derneği ile ıskeçe ıli Azınlık Okulları SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, geçtiğimiz hafta Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı’nın 2010-2011 eğitim yılında SÖPA’ya öğrenci alınmayacağını bildirmesi üzerine SÖPA dernekleri ilgili Bakanlığa yazılı bir dilekçe ile bunun sebebini sormuştu. Bakanlık 27 Ağustos Cuma günü resmi bir yazıyla duruma açıklık getirmeye çalıştı. ılgili bakanlık tarafından SÖPA Derneklerine ve aynı zamanda azınlık basınına da gönderilen yazıda, SÖPA Derneklerinin endişelerinin yersiz olduğunu aksine halen hazırda tayin edilmeyi bekleyen SÖPA mezunu 224 öğretmenin bulunduğunu ve bu yıl SÖPA’dan daha 38 öğrencinin mezun olacağına vurgu yapılmaktadır. SÖPA derneklerinin endişelerini gidermek üzere cevaben gönderilen yazıda, Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı’nın Kültürlerarası Eğitimden Sorumlu Özel Sekreteri şalia Dragona tarafından, SÖPA konusunda azınlıkla başlatılan diyaloğun devam ettiğini, azınlık eğitimi için en iyi çözümü belirlemek üzere çalışmaların ve diyaloğun devam ettiği vurgulanıyor. Bakanlıktan yapılan resmi duyurunun azınlıkça online ekibi tarafından gerçekleştirilen Türkçe çevirisi şu şekildedir: Eğitim, Ömür Boyu Öğrenim ve Dinişleri Bakanlığı Açıklama 7/08/2010 Selanik Özel Pedagoji Akademisi (S.Ö.P.A.) hakkında aşağıdakileri kamuoyuna duyurulur: Eğitim, Ömür Boyu Öğrenim ve Dinişleri Bakanlığı, Müslüman azınlığını devletin yıllardır, Selanik Özel Pedagoji Akademisi (S.Ö.P.A.) aracılığıyla Trakya’daki azınlık okullarının Türkçe programında görev yapan Müslüman öğretmenleri eğitmek için sürdürdüğü çabaları takdir etmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak hükümetin, azınlığın sosyal yaşamda eşit ve gerçek anlamda yer alması yönündeki açık taahhüdü çerçevesinde, Eğitim Bakanlığı 2010 şubat ayından beri, azınlık okullarının Türkçe programında görev yapan Müslüman öğretmenlerin eğitimini iyileştirmek için ve aslında Trakya’daki Müslüman azınlık mensubu öğrencilere verilen eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla açık bir diyalog başlatmıştır. Bakanlığın arzusu, sonunda varılacak çözümün gerek çağdaş koşullara karşılık verecek olması ve azınlık eğitimcilerine ülke çapında ilköğretimde görev yapan diğer öğretmenlerin sahip olduğu donanımın aynısını sağlaması gerekse de, S.Ö.P.A. mezunlarının iş açısından tercih özgürlüğünü kısıtlayan, S.Ö.P.A. diplomasının akademik açıdan değeri konusundaki boşluğun giderilmesi yönündedir. Aynı zamanda, Eğitim Bakanlığı, S.Ö.P.A. mezunlarını üniversite mezunları ile aynı dereceye getirecek işlemlerin benimsenmesini hedeflemektedir. Eğitim Bakanlığı bugüne kadar yapılan, tamamlanmamış ve devam etmekte olan diyalog sürecinde meydana çıkan en büyük ortak görüşün, S.Ö.P.A.’nın mevcut haliyle işlemesinin devam edemeyeceğidir. Çünkü S.Ö.P.A. ülke çapındaki diğer öğretmenlere verilen eğitimi sağlayamamakta ve azınlık eğitiminin iyileştirilmesi talebini karşılayamamaktadır. Eğitim Bakanlığı, üniversite eğitim sisteminde yapılması planlanan büyük değişiklikler öncesinde, yukarıda belirtilen tüm gelişmeleri de göz önünde bulundurarak ve yetkili merci olarak, 2010-2011 eğitim yılında S.Ö.P.A.’ya giriş sınavlarının yapılmamasına karar verirken, en iyi çözümü belirlemek için tüm ilgililerle süregelen diyaloğunu devam ettirmektedir. Eğitim Bakanlığı, bu yıl S.Ö.P.A.’ya öğrenci alınmamasıyla gelecekte azınlık okullarında boşlukların oluşabileceği yönünde belirtilen kaygılarla ilgili olarak ise, 2011-2012 eğitim yılında S.Ö.P.A.’dan 38 öğrencinin daha mezun olacağını, ayrıca şu anda azınlık okullarına henüz tayin edilmemiş durumda bulunan S.Ö.P.A. mezunu öğretmen sayısının ise 224 olduğunu hatırlatarak ilgililerin bu kaygısını gidermek istemektedir. ΕΛΛΗΝΙΚ&#919 ; ΔΗΜΟΚΡΑΤ& #921;Α ΥΠΟΥΡΓΕ&#921 ;Ο ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ& #913;ΤΩΝ Ανακοίν&#969 ;ση 27/08/2010 Αναφορι&#954 ;ά με την Ειδική Παιδαγωγ& #953;κή Ακαδημία Θεσσαλον& #943;κης (Ε.Π.Α.Θ.), γνωστοπο& #953;ούνται τα ακόλουθα: Το Υπουργεί& #959; Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμ& #940;των με ικανοποί& #951;ση βλέπει το ότι η μουσουλμ& #945;νική μειονότη& #964;α της Θράκης εκφράζει την εκτίμησή της για τις πολύχρον& #949;ς προσπάθε& #953;ες της πολιτεία& #962;, μέσω της Ειδικής Παιδαγωγ& #953;κής Ακαδημία& #962; Θεσσαλον& #943;κης (Ε.Π.Α.Θ.), αναφορικ& #940; με την εκπαίδευ& #963;η των μουσουλμ& #940;νων δασκάλων στο τουρκόφω& #957;ο πρόγραμμ& #945; των μειονοτι& #954;ών σχολείων της Θράκης. Ωστόσο, σύμφωνα και με τη σαφή δέσμευση της Κυβέρνησ& #951; για ισότιμη και ουσιαστι& #954;ή παρουσία της μειονότη& #964;ας στο κοινωνικ& #972; γίγνεσθα& #953;, το Υπουργεί& #959; Παιδείας εξήγγειλ& #949; ήδη από το Φεβρουάρ& #953;ο του 2010 την έναρξη δημόσιου διαλόγου για τη βελτίωση της εκπαίδευ& #963;ης των δασκάλων του τουρκόφω& #957;ου προγράμμ& #945;τος των μειονοτι& #954;ών σχολείων με κύριο στόχο την αναβάθμι& #963;η της παρεχόμε& #957;ης εκπαίδευ& #963;ης στα παιδιά της μουσουλμ& #945;νικής μειονότη& #964;ας στη Θράκη. Επιδίωξ&#951 ; του Υπουργεί& #959;υ είναι η λύση που θα προκριθε& #943; αφενός να ανταποκρ& #943;νεται στα σύγχρονα δεδομένα και να παρέχει στους μειονοτι& #954;ούς εκπαιδευ& #964;ικούς επίπεδο κατάρτισ& #951;ς αντίστοι& #967;ο με αυτό των λοιπόν στελεχών της πρωτοβάθ& #956;ιας εκπαίδευ& #963;ης της χώρας και αφετέρου να αντιμετω& #960;ιστεί το κενό ακαδημαϊ& #954;ής διαβάθμι& #963;ης του πτυχίου της Ε.Π.Α.Θ. που δημιουργ& #949;ί προσκόμμ& #945;τα στην ελευθερί& #945; επιλογών των αποφοίτω& #957; της ως προς τον επαγγελμ& #945;τικό τους προσανατ& #959;λισμό. Παράλληλ& #945;, το Υπουργεί& #959; στοχεύει στην υιοθέτησ& #951; διαδικασ& #953;ών εξομοίωσ& #951;ς των αποφοίτω& #957; της Ε.Π.Α.Θ. με πτυχιούχ& #959;υς ΑΕΙ. Το Υπουργεί& #959; Παιδείας επισημαί& #957;ει ότι η μεγαλύτε& #961;η κοινή παραδοχή που προέκυψε από το μέχρι σήμερα διάλογο, ο οποίος επ’ ουδενί δεν τερματίσ& #964;ηκε αλλά βρίσκετα& #953; σε εξέλιξη, είναι ότι η λειτουργ& #943;α της Ε.Π.Α.Θ. δεν μπορεί να συνεχιστ& #949;ί υπό τη σημερινή της μορφή, καθώς δεν εξασφαλί& #950;ει την ισότιμη εκπαίδευ& #963;η των δασκάλων όλης της χώρας και δεν μπορεί να ανταποκρ& #953;θεί στο αίτημα για αναβάθμι& #963;η της μειονοτι& #954;ής εκπαίδευ& #963;ης. Το Υπουργεί& #959; Παιδείας λαμβάνον& #964;ας υπόψη τις ανωτέρω εξελίξει& #962; και παραδοχέ& #962; και εν όψει των συνολικώ& #957; αλλαγών στην τριτοβάθ& #956;ια εκπαίδευ& #963;η, αποφάσισ& #949; ως το αρμόδιο όργανο να μην διεξαχθο& #973;ν εξετάσει& #962; για την εισαγωγή σπουδαστ& #974;ν στην Ε.Π.Α.Θ. το ακαδημαϊ& #954;ό έτος 2010-11, ενώ ταυτόχρο& #957;α συνεχίζε& #964;αι ο διάλογος με όλους τους εμπλεκομ& #941;νους για το βέλτιστο διάδοχο σχήμα. Αναφορι&#954 ;ά με τις ανησυχίε& #962; που έχουν εκφραστε& #943; για το κενό δασκάλων που μπορεί να προκύψει στο μέλλον στα μειονοτι& #954;ά σχολεία από τη μη εισαγωγή νέων σπουδαστ& #974;ν φέτος στην Ε.Π.Α.Θ., το Υπουργεί& #959; Παιδείας θα ήθελε να καθησυχά& #963;ει τους ενδιαφερ& #959;μένους υπενθυμί& #950;οντας ότι με την πλήρωση του ακαδημαϊ& #954;ού έτους 2011-12 θα έχουν αποφοιτή& #963;ει 38 ακόμα φοιτητές από την Ε.Π.Α.Θ., καθώς επίσης ότι σήμερα ο κατάλογο& #962; των αδιόριστ& #969;ν στα μειονοτι& #954;ά σχολεία αποφοίτω& #957; της Ε.Π.Α.Θ. αριθμεί 224 αποφοίτο& #965;ς.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz