Ana Sayfa Arşiv S.Ö.P.A MEZUNLARI GENEL KURUL TOPLANTISINDA BULUŞTU

S.Ö.P.A MEZUNLARI GENEL KURUL TOPLANTISINDA BULUŞTU

16
0

Rodop- Evros İlleri S.Ö.P.A Mezunları Öğretmenler Derneği yıllık kongresini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Yılda bir yapılan kongreler, yıllık bütçe görüşmeleri ve gündemde olan konuların dernek üyeleri arasında tartışmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı amaçlamaktadır. İki yılda bir kongre düzenlenen kongrelerin amacı ise, derneğin yeni yönetim kurulunu seçmek için üyeleri bir araya getirmek yeni seçimi gerçekleştirmektir. Geçen hafta gerçekleşen kurul toplantısında ilk olarak kongreye katılan bütün üyelerin isimleri okundu ve yoklama yapıldı. Ardından bu yıl emekliye ayrılan eğitimcilere dernek yönetimi tarafından hazırlatılmış plaketler verildi. Ödüllerini alan öğretmenler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra emekli öğretmenler adına öğretmen Ali Abdurrahman bir konuşma yaptı ve mesleğinin içinde ve daha başında bulunan meslektaşlarına öğütler verdi. Ali Abdurrahman meslektaşları önünde son konuşmayı yaparken hem zorlandı hem de gözleri doldu. ALİ ABDURRAHMAN: ”EN BÜYÜK BASKIYI BİZLER KENDİ TOPLUMUMUZDAN VE KENDİ İNSANLARIMIZDAN GÖRDÜK.” Ali Abdurrahman: „ Değerli meslektaşlarım, bizim içimizde bir yandan sevinç varken bir yandan da hüzün var. Bugün bu camiadan ayrılmamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bundan tam otuz beş yıl önce bizler göreve başladık. Pırıl pırıl gencecik sim siyah saçlı gençler olarak. O geçmiş yıllarımızı hatırlarken o yıllarımız keşke bir daha geri gelse ama maalesef bir takvimin koparılan yaprakları gelir gelmediği gibi bizim de o yıllarımız geri gelmeyecek. O yıllar bu günlere göre gerçekten daha sor yıllardı. Bugün işler çok daha yerine oturmuş, herkes kendini bu camiada bir öğretmen olarak kendilerimi kanıtlamış ve birlik beraberlik içerisinde sorunlarını daha çabuk çözülüyor. Bizler o ilk yıllarda ne olacağımızın bilmiyorduk. Bu koskoca otuz beş seneyi bitirebilecekmiyiz, bitiremeyecekmiyiz hiç kimse kendi durumunu bilmiyordu. En büyük baskıyı bizler kendi toplumumuzdan ve kendi insanlarımızdan gördük. O zamanları hatırlayan arkadaşlarımı biliyorlar. Ama bizim samimi ve istekli çalışmalarımız ve her şeyden önce bir öğretmen olarak görevimize samimi kalmamız, akademi öğretmenlerini bugünkü daha iyi duruma getirmiştir. Bu derneği kurarken çok zorluklar çektik ve o zamanlar bazı meslektaşlarımız bu derneği kurulmasına karşıydılar ve hala kaşıdırlar. Bu derneği kurarken de kurbanlar verdik ve onları da bugün burada saygı ile anıyoruz. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğunuz camia çok zor bir camia çünkü bulunduğunuz toplumda öğretmenlik yapmak diğerlerine oranla zorlukları iki kattır. Dengeleri bir şekilde sağlayıp tutmanız gerekiyor. Onun için hiçbir zaman görevinizi ne denli önemli ve kutsal olduğunu unutmayın. Ve her şeyden önce de hiç kimseye güvenmeyin. Görevinizi ne olursa olsun öğretmenler kanunundaki 201 maddeye göre yapınız. Çünkü deyim yerindeyse 201. madde öğretmenlerin incilidir. Görevinizi bu maddeye göre yaparsanız yarın öbür gün başınız ağrımaz. Bunu ben sizlere yaşadığım otuz beş yıllık hayatımda edindiğim bir tecrübe olarak aktarıyorum. Ben hem kendi adıma hem de benimle birlikte eğitim hayatına veda eden arkadaşlarım adına derneğimizin siz değerli üyelerine ve yönetim kuruluna bizleri bugün verdikleri plaketlerle onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki eğitim ve günlük hayatınızda başarılar dilerken, sizlerinde bu günleri sağlıklı bir şekilde görmenizi temenni ediyoruz ve bizler artık sizlerin huzurunuzdan aylıyoruz ve Allah’ısmarladık diyoruz” dedi. Ali Abdurrahman’ın yapmış olduğu duygulu ve nasihat dolu konuşmanın ardından dokuz emektar eğitimci salondan ayrılırken, geride salonda kalan meslektaşları kendilerini ayakta alkışlayarak uğurladılar. Bu yıl eğitim hayatına veda eden öğretmenlerin isimleri ve köyleri şöyle: Ali Abdurrahman (B.Derbent), Hamdi Deli Ahmet ( Hacıören), Mustafa İbrahim, (Umurluköy) , Mehmet Hoca (Gümülcine), Ali Kaşif Hüseyin ( Gümülcine), Hasan Taşkın (Hemetli), Şükrü Bilgin (Demirören), Hüseyin Kılavuz Mustafa (Kalenderköy), Hasan Ali (Kalfa). MEHMET DERDİMAN: ”HER ŞEY İKİ DEVLETİN İYİ NİYETİNDEN GEÇMEKTEDİR.” Ödül töreninden sonra da S.Ö.P.A. Mezunları Öğretmenler Derneği Başkanı Mehmet Derdiman kürsüye çıktı ve açılış konuşmasını yaptı. Derdiman, Genel Kurul Toplantısında ele alacakları konulardan bahsetmenin yanı sıra, Azınlık eğitiminde yaşanan sıkıntıların ve sorunların giderilmesine yönelik Milli Eğitim ve Din İşlerinde Bakanı Evripidis Stilyanis’e göndermiş oldukları belgelerede yer alan konulardan ele aldı. Başkan konuşmasında şunları dile getirdi. „Saygı değer meslektaşlarım, hepinizi saygı ile şelamlıyorum ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Bu toplantının nedenleri sizlere gönderilen kağıtlar üzerinde belirtilmiştir. Bu nedenle sizlerden konular üzerinde hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Gündem maddelerine geçmeden önce Azınlık eğitiminde son zamanlarda yaşanan olaylara değinmek istiyorum. Son yıllarda azınlık eğitiminde sizler tarafından kabul edilmeyen bazı olaylar cereyan etmektedir. Bu olaylardan biri İskeçe’de diğeri de B.Derbent köyündeki ilk okulda yaşanmaktadır. Olaylar, azınlık eğitimimizi olumsuz yönde etkilemekte çıkmaza götürmektedir. Tabii bu olaylarda da akademili öğretmenlerde nasibini almaktadır. Eğitim bir toplumun geleceği için en önemli ihtiyacıdır. Bu bir vatan müdafasının en uzun ve en iyi yolu eğitimdir. Bir toplumun geleceğinde sağlam kurulmasında en etkili kişiler öğretmenler olduğuna göre, bu alanda atılacak ilk önemli adımlar öğretmenlerden olmalıdır. Çocuklarımızı çağdaş bilgilerle donatmak, gelişmiş toplumlarda daha ileriye götürmek, durmadan, bıkmadan hep birlikte el ele verip çalışmamız gerekmektedir. Biz öğretmenler eğitim, bilim, sanat ve geleneklerimiz ekseninde kendimizi sürekli yenilememiz gerekir. Değerli arkadaşlar, dünyanın en zor ama en kutsal görevini üstlenmiş bilinci içerisinde, öğrencilerimizi yetiştirirken şartlar ne olursa olsun çalışmamız gerekir. Unutmamalıyız ki, hiçbir başarı gayret gösterilmeden elde edilemez. Bir öğretmen bu kutsal görevi üstlendiği andan itibaren, elini vicdanına koyarak kendini en iyi bir şekilde hazırlayarak görevi yerine getirmelidir. Şu an öyle bir dönem yaşıyoruz ki, iki devlet arasında Azınlık eğitimini sorunlarını çözecek adımlara ihtiyaç vardır. Batı Trakya Azınlığı, eğitimin nasıl ve ne şekilde alınacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Her şey iki devletin iyi niyetinden geçmektedir. Uzun bir çabanın sonucunda yeni ders kitaplarına kavuşmuş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi bu yeni ders kitaplar Azınlık eğitimde yep yeni bir sayfa açılmıştır. Onun için de daha önceden ifade ettiğim gibi, bu toplumun geleceğinde en çok sorumlu olan öğretmenler olduğuna göre bizlere büyük görevler düşmektedir”. Başkan yapıtığı açılış konuşması sırasında, Azınlık eğitiminin daha iyi bir duruma gelebilmesi konusunda Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı Evripidis Stilyanidis’ten talep ettiği maddelere de değindi. S.Ö.P.A Derneği Başkanı ve Yönetimin Bakan Stilyanidis’ten Azınlık eğitimini iyileştirilmesi için talep ettiği unsurlar şunlardır. Selanik Özel Pedagoji Akademisi’nin, üniversite düzeyine çıkarılar dört yıllık fakülte düzenine getirilmesi, kurulacak eğitim fakültesi, Türkiye’den bir eğitim fakültesi ile işbirliği yapıp, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk İslam Dini Edebiyatı Türk profösörleri tarafından yapılmalıdır. Çağdaş Azınlık eğitimine cevap verecek bir şekilde Azınlık mensupları tarafında kabul edilecek, ikili anlaşmalarla bir eğitim fakültesinin kurulması ve eğitimcilerin orada yetiştirilmesi sendikamız tarafından detaylı bir şekilde Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı’ndan hem yazılı hem de sözlü olarak ifade ettik. Bu çerçevede oluşturulacak bir eğitim fakültesinin çağdaş azınlık eğitimine yeni çözümler getireceğine kanaat ettiğimizi ifade ettik. Fakat Bakan Stilyanidis bu konuda yeni fakülte kurulacağına dair hassasiyet göstermedi. Yeni kurulacak olan eğitim fakültesine giriş dersleri Türkçe ve Yunanca’nın zorunlu kılınması, bu fakülteye sadece Batı Trakya’daki Azınlık mensubu öğrenciler girebilmeli. İki ülke arasındaki imzalanmış anlaşmalar ve protokoller gereğince iki tarafında mutabık kalacağı şekilde Batı Trakya Azınlık ilkokullarda okutulacak olan yeni kitapların öğretmenlerimize yazarları tarafından seminerler anlatılması. Okullarda kütüphanelerimizin her iki dilde hazırlanmış araç gereçlerle ve yardımcı kitaplarla donatılmasını, bu kütüphanelerin, öğretmenlerimize, eğitimize eğitimde büyük katkı sağlayacağını arz ettik. Azınlık okullarında Beden Eğitimi dersinin Türkçe müfredat programına ait olduğu için Azınlık mensubu öğretmenler tarafından yapılması. Azınlık okullarında var olan meslektaşların yerine S.Ö.P.A mezunları olanların tayın edilmesi. S.Ö.P.A mezunları öğretmenlerin iki yılda bir olarak dört yıllık eğitim fakültesine çıkartılması, üyelerimize fark dersleri çıkarıp onları vererek eşitlik belgesi almalarıdır. Azınlık okul müdürü ve müdür yardımcılarının yetkilerinin belirleyen çağdaş eğitime cevap verecek şekilde yeni bir kararnamenin çıkartılması. Azınlık eğitimi bu öneriler doğrultusunda yapılırsa bugün eğitimde yaşanan sorunların giderileceğine inanmaktayız. Ardından bir yıl içerisinde derneğin gelir gideri yani 2008 yılının hasılatı görüşüldü. Akabinde 2009 yılı için ayrılacak olan bütçe tartışıldı. Daha sonra da Denetim Kurulu hazırladığı yıllık raporu Yönetime ve dernek üyelerine ve mezun olmuş fakat derneğe üye olmamış öğretmenleri otomatik olarak derneğe üye olmaları konusu görüşüldü. Kongreye katılan ve azınlık eğitimi hakkında ve derneğin kendi iç meseleleri ile ilgili konularda söz almak isteyen üyelere söz hakkı tanındı ve kongreye ara verildi. Aranın ardında da her üyenin derneğin, eğitimin v.b konulardaki öneri ve yapılan faaliyetlere itirazı olan varsa, söz hakkı tanındı. Toplantıda gerek 2008 yılının tahsilat ve giderleri konusunda, gerekse 2009 yılının bütçe tasarısı görüşülürken bütün üyelere tarafından onaylandı. Tartışılan bütün konularda ve görüş alış verişinde konular oy birliği ile kabul edildi. Toplantıya derneğin bütün üyeleri büyük önem verdi ve katılım neredeyse yüze yüzdü.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz