Ana Sayfa Arşiv P.EK.E.M. (B.A.K.E.Ş.) ARAŞTIRMA MERKEZİ İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

P.EK.E.M. (B.A.K.E.Ş.) ARAŞTIRMA MERKEZİ İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

18
0

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi altında kurulan ve çalışmalarına devam eden ARAŞTIRMA MERKEZİ ikinci toplantısını 4 Ekim Cumartesi günü Gümülcine Türk Gençler Birliği Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya Araştırma Merkezi’ne üye 16 kişi katıldı. Araştırma Merkezi Başkanı Cemil Kabza, bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında özet bilgi sunduktan sonra, Araştırma Merkezi Koordinatörü İbrahim Trakyalı, Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili 1923’ten günümüze kadar yayınlanmış belge, eser ve yayınların toplanmaya devam edildiğini söyledi. Trakyalı 1923’ten günümüze kadar Yunan meclisinde Türk milletvekilleri tarafından sunulmuş olan soru önergelerinin bir bölümünün elektronik ortama aktarıldığını ve bir çoğunun Türkçe’ye çevrildiğini, ayrıca Batı Trakya’da kurulan yaklaşık 100 derneğin tüzüğünün elektronik ortama aktarıldığını ve bir çok tüzüğün Türkçe’ye çevrildiğini belirtti. Ayrıca, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Merkezin daha önce kitap, dergi, gazete, broşür, belge ve tarihi evrakların toplanması konusunda yaptığı çağrıya büyük destek sağladığı belirtildi. Şu ana kadar yüzlerce belge, kitap ve tarihi belgenin araştırma merkezine hediye olarak ulaştırıldığı, bir çok kişisel gazete ve dergi arşivinin araştırma merkezine hediye edildiği ve bilgi, belge, kitap, gazete ve dergi toplama kampanyasının devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, bugüne kadar Türkiye’de 129 Üniversite, 6 Akademi, 7 Öğretim Üyesine, Yunanistan’da 24 Üniversite, 11 Teknik Meslek Eğitim Kurumu’na (TEI) mektuplar gönderildiği ve bazı üniversitelerden mezuniyet tezleri, yüksek lisans ve doktora tezleri ile kitaplar alındığı vurgulandı. Toplantıya katılan 16 kişi, Araştırma Merkezi’nin artık oluşturulacak projeler için çalışmaya başlaması gerektiğini vurgulayıp, çalışma alanlarıyla ilgili fikirlerini ortaya koydu ve bazı önerilerde bulundular. Araştırma Merkezi altında ilk etapta bazı çalışma gruplarının oluşturulması fikri benimsendi ve şu çalışma grupları oluşturuldu. Eğitim Çalışma Grubu Tarihten Günümüze Batı Trakya’daki Kitabeler Çalışma Grubu Güzel Sanatlar Çalışma Grubu Yukarıda belirtilen çalışma gruplarında yer almak isteyen bütün Batı Trakyalı Türklerin Araştırma Merkezi’ne başvurabileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca aşağıdaki çalışma gruplarının oluşturulması önerildi. Türkçe-Yunanca- İngilizce Tercüme Çalışma Grubu Edebiyat-Şiir Çalışma Grubu Önümüzdeki dönemde başka çalışma gruplarının da oluşturulmasının düşünüldüğü belirtildi. NELER YAPILIYOR? Toplantıda ayrıca Araştırma Merkezi üyelerinin bireysel veya kolektif olarak devam ettirdiği çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda, Rodop Rüzgarı Dergisi sahibi İbrahim Baltalı, „Batı Trakya’da tahrip edilen Osmanlı eserleri”, „Evliyanın yolunda Batı Trakya” ve „Batı Trakya’daki yöresel araştırmalar” konularında çalışmalar başlattığını ve bu çalışmaların Araştırma Merkezi-BAKEŞ adına yayınlanacağını söyledi. Celal Bayar Lisesi Din Dersi Öğretmeni Rıdvan Hasan da „Edirne Salnameleri” başlıklı çalışmayı devam ettirdiğini, bundan sonraki dönmede bu çalışmalarını Fehim Ahmet ile birlikte Araştırma Merkezi-BAKEŞ adına yürüteceklerini ve tamamladıkları zaman kitap haline getirileceğini söyledi. Araştırmacı yazar Rıza Kırlıdökme, Araştırmacı yazar İsmail Bıçakçı ile birlikte başlattıkları „Batı Trakya’da Osmanlı Kalıntıları” adlı kitabın çalışmalarının en geç 2009 yılının ortalarında biteceğini söyledi ve söz konusu kitapta Meriç ile Karasu arasındaki bütün Osmanlı eserlerinin kayıt altına alınacağını ifade etti. Kırlıdökme şu ana kadar 480 tarihi eserin fotoğraflandığını kaydetti. Rıza Kırlıdökme ayrıca, „Batı Trakya’da Mezar Taşları” adı altında yeni bir çalışmanın yapılmasını önererek, „1924-1974 dönemi „Batı Trakya Türkçe Basını” konulu bir çalışmanın devam ettiğini, 1940’a kadar olan kısmının hazır olduğunu ve kitabın tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Kırlıdökme, 1920’den 16 Şubat 1964’e kadar Yunan Parlamentosu’nda Batı Trakya Türklerini temsil eden milletvekilleri, senatörler ve Yunanistan’da o dönemdeki genel seçimleri içeren bir çalışmanın da devam ettiğini belirtti. Rıza Kırlıdökme her üç kitabın, ismini açıklamadığı bir kurum ile BAKEŞ-ARAŞTIRMA MERKEZİ adına yayınlanacağını söyledi. Rahmi Ali ve Tevfik Hüseyinoğlu’un yürüttüğü „Yunan iç savaşında Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları” başlıklı çalışmanın son aşamaya geldiği ve kitabın Araştırma Merkezi adına yayınlanacağı kaydedildi. NELER YAPILACAK? Batı Trakya’daki Türkçe basında büyük emekleri geçen Salahaddin Galip, Osman Nuri Fettahoğlu ve Asım Haliloğlu ile ilgili bir konferansın düzenlenmesi, Batı Trakya’daki Türk ilkokullarında hizmet eden öğretmenler ile ilgili bir çalışmanın yapılması, Batı Trakya’da giyim kuşam sergisinin düzenlenmesi, 1952’den günümüze kadar Batı Trakya’da müftülükler ile ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerin bir kitapta toplanması, ”Tarihten günümüze kitabeler” başlıklı bir çalışmanın yapılması, Araştırma Merkezi’nin internet sitesinin tasarlanması ve verilerin güvenilir bir şekilde depolanması, ”Batı Trakya’da mezar taşları” başlıklı bir çalışmanın başlatılması, Batı Trakya’nın kısa tarihçesini ve sorunlarını anlatan bir broşürün Türkçe-Yunanca-İngilizce olarak hazırlanması, TÜRKÇE-YUNANCA-İNGİLİZCE tercüme grubu ile bütün yayınları -inceleyecek ve yayına hazırlayacak bir kontrol grubunun kurulması, Uluslararası konferansların düzenlenmesi, ”Kıbrıs Çıkarması’nın Batı Trakya Türklerine etkisi” konulu bir çalışmanın başlatılması. Azınlık basınında azınlığa yapılan baskılar-baskı yazılarının toplanıp kitaplaştırılması, Araştırma Merkezi’nin icraatlarının ve Batı Trakya Türk Kültürüne hizmetlerinin anlatılacağı KÜLTÜR konulu Radyo programlarının başlatılması, Türk, Yunan ve yabancı eğitim ve dil bilimcileri bir araya getirecek ve azınlık eğitiminin tartışılacağı geniş kapsamlı uluslararası bir konferansın düzenlenmesi, 1923’ten günümüze kadar Türk- Yunan üst düzey görüşmelerinde Batı Trakya Türklerinin nasıl dile getirildiğini anlatan tarihi belgelerin toplanması ve kitap haline getirilmesi, Batı Trakya Müslüman Türk Vakıflarının mal varlıklarını ortaya çıkaracak olan tarihi vakfiye ve tapu belgelerinin toplanması, Araştırma Merkezi’nin her yıl bir insan hakları ihlalleri raporu yayınlamasının, uygun olacağı şeklindeki öneriler değerlendirildi. Akademik ve bilimsel araştırma gerektiren bazı konuların yüksek lisans ve doktora yapan ve yapacak olan Batı Trakyalı Türk öğrencilere konu olarak verileceği ve genç bilim adamı adaylarının bu konularda araştırma yapacağı ifade edildi. Araştırma Merkezi’de şu ana kadar belirlenen çalışma gruplarında veya görüşülen ve önerilen konular hakkında gönüllü olarak çalışmak isteyen Batı Trakyalı Türklerin Araştırma Merkezi’ne başvurabileceği kaydedildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz