Ana Sayfa Arşiv GAY MCDOUGALL, AZINLIK SORUNLARI FORUMU 2. OTURUMU ıLE ıLGıLı TAVSıYELERıNı YAYIMLADI

GAY MCDOUGALL, AZINLIK SORUNLARI FORUMU 2. OTURUMU ıLE ıLGıLı TAVSıYELERıNı YAYIMLADI

21
0

22 Nisan 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu Sekretaryası BM Azınlıklar Bağımsız Uzmanı Gay McDougall’ın “Azınlıklar ve Etkin Siyasi Katılım” konulu Azınlık Sorunları Forumu 2. oturumu ile ilgili tavsiyelerini yayımladı. McDougall, Forum’a katılan sivil toplum örgütü temsilcilerinin müdahaleleri ile daha fazla bilgi edindiklerini dile getiriyor. Tavsiyeler belgesinde McDougall, Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklar Üyesi Kişilerin Hakları Deklarasyonu’nda yer alan prensipler dahil uluslararası insan hakları standartlarını temel alıyor. Tavsiyelerin geniş anlamda yer bulduğu metinde farklı tarihi, kültürel ve dini geçmişe sahip ülkelerde de bu tavsiyelerin uygulanabileceği dile getiriliyor. Buna ek olarak tavsiyelerin siyasi partiler, ulusal insan hakları kuruluşları, sivil toplum ve BM insan hakları ajansları ve diğer mekanizmalarını hedeflediği ayrıca ifade ediliyor. Bu tavsiyelerin ilgili kişiler tarafından yasama ve siyasa oluşturma süreçlerine azınlıkların katılımının garanti altına alınmasının amaçlandığı dile getiriliyor. Herkesin ihtiyacını karşılayacak tek bir çözüm olmadığının bilincinde olunduğu not edilen metinde dünyanın hemen yerinde azınlık üyesi kişilerin karar alma ve siyasa oluşturma sürecine yetersiz derecede katıldıklarının gözlemlendiği ayrıca belirtiliyor. Bu anlamda hükümetlerin ayrımcılığı engellemek amacı ile etkin önlemler oluşturması gerektiği ifade edilen metinde ırk, etnisite, dil veya din bakımından farklılık gözetmeksizin çeşitlilik unsurunun tanınması için bir politika oluşturmaları gerektiği not ediliyor. Siyasi partilere yönelik tavsiyelerde ise siyasi partilerden temsil ettikleri toplum veya toplulukların çeşitliliklerine dikkat ederek parti yapısına bu çeşitliliği yansıtmak amacı ile daha aktif bir çabada bulunmaları isteniyor. Sivil toplumun azınlıkların siyasi sürece etkin katılımına yönelik engellerin yok edilmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilen metinde sivil toplumu oluşturan kuruluşların ulusal ve yerel düzeyde kamu kuruluşları ile iletişim içerisinde olmaları tavsiyesinde bulunuluyor. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), ilki 12-13 Aralık 2008 tarihlerinde, ikincisi ise 12-13 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Azınlık Sorunları Forumu oturumlarına katılmış, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim ve siyasi katılım konularında karşılaştığı engelleri gerçekleştirdiği yazılı ve sözlü sunumlarda dile getirmişti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz