Ana Sayfa Arşiv DORA BAKOYANNı: “AZINLIğIN SORUNLARINI AZINLIKLA KONUşARAK ÇÖZECEğıZ”

DORA BAKOYANNı: “AZINLIğIN SORUNLARINI AZINLIKLA KONUşARAK ÇÖZECEğıZ”

23
0

Dedeağaç ve Gümülcine’yi ziyaret eden Toplumsal ıttifak lideri Dora Bakoyanni, Dedeağaç’taki parti merkez bürolarının açılışını gerçekleştirdikten sonra şapçı ve Maronya Belediye Başkanı ılias ıoannakis ile bir araya geldi. Bakoyanni’nin Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür Derneği ziyareti Dı.Sı lideri daha sonra Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür Derneği’ni ziyaret ederek bölgedeki azınlık kadınlarının sorunlarını dinledi. Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Esin Mehmet, Dora Bakoyanni’ye hitaben bir konuşma düzenledi. Esin Mehmet konuşmasında “Bölgemizde uygulanan yanlış politikalar sonucu işsizlik sorunu baş göstermiştir. Ne yazık ki bugün birçok üniversite mezunu kendi işini yapamamaktadır. Son günlerde ülkemizi saran ekonomik kriz Azınlığı da etkilemektedir. Bölgemizde tek ürün olan tütündeki primlerin kesilmesinden sonra, alternatif ürünler konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Azınlık çiftçisi ekonomik konularda çok zor durumdadır. Sayın Başkan! ılk defa bir parti başkanı köyümüzü ziyaret etmektedir. Azınlık ekonomisi için çok acil önlemler alınmalıdır. Bütün dünya kadınlarında olduğu gibi, Azınlık kadınının da bazı özel sorunları vardır. Sizlere bunu özellikle sunuyorum, çünkü siz bir kadınsınız ve bizleri anlayacağınıza inanıyoruz. AB’nin bu en ücra köşesinde, ülkemizin politik arenasında kurulan yeni partinin bölgemize yeni umutlar getirdiğine inanıyoruz. Toplumumuzun kalkınma ve istikrar yolunda verdiği mücadeleyi desteklemenizi istiyoruz. ınanıyoruz ki Atina’ya dönünce de bizleri unutmayacaksınız. Sizlere yeniden köyümüze hoş geldiniz diyoruz. Yeni kurulan partinize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Dora Bakoyanni ise yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarının önemine değinerek şunları söyledi “Gerçekten de bu tür çalışmalar aile bütçesine katkı sağlayabilir. Biraz önce Azınlık çiftçisinin sorunlarına değindiniz. Aynı sorunları bütün çiftçilerin yaşadığını belirtmek isterim; işini kaybetmiş bütün çalışanlar gibi. Bugün çok zor bir dönemi yaşamaktayız ki bütün bölgede işsizlik çok yüksek seviyelere çıkmıştır. ışsizlik, Azınlık ve azınlıktan olmayan tüm gençleri adeta vurmaktadır. Bizim hedefimiz, Trakya’da, bu güzel ovada, gençlerin yeniden iş bulabilecekleri ortamları sağlamaktır. Biraz önce ekim alanlarının yeniden düzenlenmesini söylediniz. Bunu yıllardan beri konuşuyoruz. Ancak artık vakit gelmiştir. Buraları ailelere para getirecek ürünler üretmelidir. Siz kadınlar, çocuklarınızın geleceğinin elinizde olduğunu biliyorsunuz. Ben de yıllardan beri Azınlık kadınlarıyla görüşmekteyim. Gelecek sizin elinizde. Bu bölgede Hıristiyanlarla birlikte yaşamak yine sizin elinizde. Aynı zamanda çocuklarınızın gelecekte daha iyi olabilmeleri de yine sizin elinizde. Ben tanıyorsunuz. Bizler, herkesin değişik bir yarını olabilmesi amacıyla yıllarca gerçek anlamda “isonomia-isopolitia (eşit hak- eşit vatandaşlık)” konularında mücadele verdik. Kadın olduğum için, günlük yaşamınızda ne kadar güçlükler içerisinde olduğunuzu biliyorum. Bilmenizi isteriz ki, biz söylediklerimize inananlardanız. Başka söyleyen ve başka türlü hareket eden partilerden değiliz. Sizler de faaliyetlerinizle ve katılımınızla, sizlere ait olanı alma konusunda mücadele edebilirsiniz. ılginiz için sizlere teşekkür ediyorum’’ dedi. DORA BAKOYANNı GÜMÜLCıNE’DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDı Toplumsal ıttifak Partisi lideri Dora Bakoyanni akşam saatlerinde ise Gümülcine’deki Arcadia otelinde ziyaretiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakoyanni düzenlediği basın toplantısında partisinin siyasete farklı bir gözle bakan düşünür Yunan yurttaşları tarafından kurulmuş yeni bir hareket olduğunu söyledi. Bakoyanni Trakya bölgesinin özel bir konuma sahip olduğunu ve bölgede son 30 yıldır yanlış bir kalkınma modelinin uygulandığını ve bölgeyi bugün içinde bulunduğu durumda değil farklı ve gelişmiş olarak görmek istediklerini ifade etti. Gazetecinin “Siz dâhil partinizin tüm kurmayları Yeni Demokrasinin tabanından geliyor, siz değiştiniz mi” sorusuna Bakoyanni “Benim yıllarca hizmet ettiğim Yeni Demokrasi Partisi, bugünün Yeni Demokrasi Partisi değil. Bugünkü Yeni Demokrasi yönetimi bizi partiden ihraç kararı aldı ve bizleri ihraç etti. Bizleri ihraç ederken de hem düşüncülerimizi hem de görüşlerimizi sildi. Artık siyah-beyaz politikaların zamanı geçmiştir. Maalesef partiler krizden ders çıkarmadılar. Hayır değişmedim, duruşum sabittir” dedi. YUNANıSTAN, TÜRKıYE’NıN AVRUPA BıRLığı ÜYELıK SÜRECıNı DESTEKLıYOR Yunan-Türk ilişkileri ve azınlık konusundaki düşüncülerinin sorulması üzerine Yunanistan’ın Yunan-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla stratejisinin bulunduğunu fakat hava sahası, kıta sahanlığı gibi siyasi problemlerinde iki ülke arasında varlığını sürdürdüğünü, öte yandan Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediğini ifade etti. Bakoyanni azınlık konusunda ise kendisinin büyük bir geçmişe sahip olduğunu ve bir kadın olarak ta kişisel düzeyde azınlıkla ilişkilerinin bulunduğunu söyledi. RODOP ıLıNDEKı PROBLEMLER DıNı ıÇERıKLı PROBLEMLER DEğıLDıR Bakoyanni Azınlık kadınları ile bir araya geldiğini belirterek Rodop ilindeki problemlerin dinî içerikli problemler değil tarımsal ağırlıklı problemler olduğunu belirterek azınlık kadınlarının ekonomik anlamda büyük katkılarının bulunduğunu söyledi. Bakoyanni açıklamalarının devamında ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde küçük parti çıkarlarına yer olmadığını belirterek krizden çıkılabilmesi için özel sektörün güçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda net önerlerinin bulunduğunu söyledi. DIşışLERI BAKANLIğI “LOZAN ANTLAşMASI”NIN UYGULANIP UYGULANMADIğINI DENETLıYOR Bir çoğunluk gazetecisinin Dışişleri Bakanlığı’nın azınlık konularına karışma hakkının bulunup bulunmadığını ve kendisin müftülerin seçimi konusunda ne düşündüğünü sorması üzerine Bakoyanni normalde azınlık konularının ıçişleri bakanlığı yetkisinde olduğunu fakat Lozan Antlaşmasının uluslararası bir anlaşma olması hasebiyle Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu antlaşmanın uygulanmasını denetleme ve gözetleme yetkisinin bulunduğunu söyledi. şERı YETKıLER KONUSUNU AZINLIK KENDı ARASINDA TARTIşMALIDIR Müftülerin seçimle işbaşına getirilmesi konusunda ise Bakoyanni, müftülerin hakimlik yetkilerinin bulunduğu sürece kamu memuru vasfı taşıdıklarından ötürü seçilmelerinin mümkün olamayacağını, bu yetkilerin kaldırılması neticesinde ise seçim konusunda özgür olduklarına dolayısıyla konunun dini içerikli olmadığını ifade etti. Bakoyanni, şeri yetkiler konusunu azınlığın kendisinin tartışması gerektiğini ve bu konuda azınlığın dini yapısını incitmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. VAKIFLAR YASASI KONUSUNDAKı TEPKıLERı ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKıYORUM Vakıflar yasası ile ilgili sorulan soruya cevaben Bakoyanni, vakıfların yönetimini Azınlığa bırakan bir yasanın uygulanmamasını ve bu konudaki tepkileri anlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Azınlık ile ilgili parti programının ise Mayıs ayında düzenlenecek parti genel kurulu toplantısında açıklanacağını söyledi. ıMAMLAR YASASINDA YANLIş BıLGıLENDıRME SÖZ KONUSU ımamlar yasası ile ilgili sorulan bir soru üzerine Bakoyanni, bu konuda tam anlamıyla yanlış bir bilgilendirmenin söz konusu olduğunu ve burada imamların diğer öğretmenler gibi devletten maaş alma ve sigortalanma haklarının bulunup bulunmamasının sorgulanması gerektiğini belirterek kendisinin imamların devletten maaş almaları ve sigortalanmaları gerektiğine inandığını söyledi. PASOK’LA KOALıSYON KONUSUNDA BıR şEY SÖYLEMEK ıÇıN ÇOK ERKEN Bakoyanni’ye seçimler sonrası PASOK partisiyle koalisyon kuracağı yönündeki senaryoların sorulması üzerine “Bizler sağduyuyla ittifak yapıyoruz. Daha şimdiden bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Fakat bundan sonra uzun bir süreliğine tek parti hükümetleri dönemi olmayacaktır” dedi. ARıS YANNAKıDıS VE YORGOS PETRıDıS’ı DE ZıYARET ETTı Dora Bakoyanni daha sonra sırasıyla Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos Petridis ve Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı Aris Yannakidis’i makamlarında ziyaret etti. PARTı BÜROLARININ AÇILIşINI GERÇEKLEşTıRDı Dora Bakoyianni ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir katılımla Partisinin Gümülcine şehir meydanındaki bürolarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Azınklık ve çöğunluktan katılanlar oldu. Soğuk havaya rağmen Rodop ilinin dağlık kolundan gelen Türkler Bakoyşanniye destek verdiler. Bakoyianni burada yaptığı konuşmasında yine Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik mesajlar verdi. Azınlığın üniversite eğitimi almış artık gençlerinin olduğunu ve birde derneklerinin bulunduğunu dile getirdi ve Azınlık sorunlarını çok iyi bildiğini buna göre Azınlığın sorunlarını Azınlık insanıyla oturup konuştuktan sonra çözeceklerini belirtti. Ardından program gereği şehir meydanında bir kafede gençlerle kahve içti ve daha sonra akşam yemeğine katıldı. Yemeğe DıSı kurucu üyesi ılhan Ahmet ve diğerleri de katıldı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz