Ana Sayfa Arşiv BURSA’LI STAJYER AVUKATLARIN SELANıK BAROSU ZıYARETı

BURSA’LI STAJYER AVUKATLARIN SELANıK BAROSU ZıYARETı

21
0

Bursa Barosu Başkanlığı ile Selanik Barosu Başkanlığı arasında imzalanan “Kardeşlik ve ışbirliği Protokolü” çerçevesinde, bağımsız savunmayı temsil eden avukatların bilgi ve deneyimlerini arttırmak, bilgi paylaşımlarına olanak yaratmak düşüncesi ile her iki baronun da staj eğitim ve meslek içi eğitimleri kapsamında ülkelerin hukuk sistemlerinin yerinde incelenmesi amacıyla planlanan karşılıklı ziyaretlerin ikincisi 13-19 Aralık 2010 tarihleri arasında Selanik’te gerçekleştirildi. Ziyarete Baromuzdan Baro Başkanımız Zeki Kahraman, Baro Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Gülcihan Mutlu Yetim ve Av.Mefharet Öztürk, yeni ruhsatlarını alan avukatlarımızdan Av. Ayça Akgün, Av. Fikriye Merve Evin ve Av.Özcan Yusuf ile Bursa Barosu Stajyer Avukatlarından Begüm Karapınar, Cihan Kayrak, Didem Gül, Gökhan Berber, Meryem Avcı, Saffet Recep katıldı. 1. GÜN – 13.12.2010 PAZARTESı Akşamüzeri Selanik’e ulaşan Bursa Barosu heyeti Selanik Barosu yönetimince ziyaretimiz sırasında konaklamamız için seçilen otelde karşılandı. Aynı gün Gümülcine Türk Gençler Birliği ziyaret edildi. 2. GÜN – 14.12.2010 SALI Selanik Barosu heyetinin eşliğinde Selanik Adliyesi’nde gerçekleştirilen resmi ziyaretler kapsamında Adli Komisyon Başkanı Dimitrios Eftirimios, ıstinaf Mahkemeleri Başsavcısı George Bobolis, Savcı Panegis Giannakis ve ıstinaf Mahkemeleri Asliye Yargıcı Partena ıoannidou ile görüşülmeler yapıldı. • Adli Komisyon Başkanı Dimitrios Eftirimios’u ziyaretimiz. Ziyaretimiz sırasında, Yunanistan yargı sistemi ile ilgili bilgi alış verişi yapıldı, mahkemelerin heyet ve tek hakim sistemlerinin Türkiye ile benzer oldukları; Yunanistan yargısında hakim ile savcının Türkiye’deki gibi aynı kürsüde yer aldığı, ancak hakimlerin atanma ile değil seçimle göreve geldikleri, hakim olabilmek için yaş sınırının 28 olduğu, katiplerin duruşma tutanaklarını el yazıları ile oluşturdukları, bu nedenle Avukatların; ancak 2-3 gün sonra duruşma zaptını alabildikleri, öğrenildi. Adli komisyon başkanının görev ve yetkileri hususunda duruşmaya girecek hâkimlerin kimler olduğunun belirlenmesi, duruşma salonlarının araç ve gereç temininden sorumlu olduğu bilgisi edinildi. Bu açıdan Türk Yargı sistemindeki tevzii kurumu ile arasındaki farklılıklar tartışıldı. • ıstinaf Mahkemeleri Başsavcısı George Bobolis ve Savcı Panegis Giannakis’i ziyaretimiz. ıstinaf mahkemelerinde 5 adet başsavcı bulunduğu ve başkan hariç diğer 4 başsavcının duruşmalara girdiği, başkanın sadece yönetimle ilgilendiği, 4 Başsavcının 14 adet başsavcı vekili ile birlikte çalıştığı, savcı sayısının yetersiz olduğu; ilk derece mahkemelerinde ise 15 başsavcı ve 25 başsavcı vekili olduğu öğrenildi. ıstinaf mahkemelerinde Türk yargı sisteminde olduğu gibi tek duruşma ile karar verildiği ve kararların 5-6 ay sonra tebliğ edildiği bilgisi verildi. Başsavcının odasında, her oda da olduğu gibi bir ısa portresine dikkat çekilerek, hâkim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlıklarının etkilenip etkilenmediği tartışıldı. • Yunanistan’da ıstinaf Mahkemeleri yargıçları da seçimle göreve geliyorlar. ıstinaf Mahkemeleri Asliye Yargıcı Partena ıoannidou’yu ziyaretimizde, ıstinaf mahkemesi başkanının en kıdemli on hakimden jüri oluşturularak seçildiği, yetki çevresinin Selanik şehrini de içine alan Makedonya bölgesi olduğu, istinaf mahkemelerinde yargılamanın tek hakimli ve mahkeme heyeti şeklinde yapıldığı, bu ayrımda trafik kazaları, iş hukuku, aile hukukundan kaynaklanan nafaka davalarının ve kira işlerini tek hakimli olarak karara bağlanırken, diğer konularda mahkemenin heyet şeklinde karar verdiği öğrenildi. Toplam 14 merciden oluşan istinaf mahkemelerinin konu dağılımında, 7 daire Borçlar hukuku ihtilafları, 2 daire sulh mahkemeleri temyiz mercii, 2 daire aile hukuku ihtilafları, 2 daire ticaret hukuku ihtilafları, 1 daire ise idarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan ihtilafları çözüme kavuşturduğu bilgisi verildi. • Selanik Barosunun karşılama toplantısı; Bursa Barosu dışında Edirne Barosu ile de iş birliği protokolü, Eskişehir ve Tekirdağ Baroları ile de görüşmeler yapan, Selanik Barosu; Yunanistan’daki Atina Barosundan sonra en büyük 2. Barodur. Baro Başkanı Manolis Lamtsidis aynı zamanda Yunanistan Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Selanik Adliyesi içinde bulunan Baro birimleri incelendikten sonra, toplantı odasında baro başkanı tarafından Selanik ve Yunanistandaki avukatların konumu ve çalışma koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı. 10 milyon nüfuslu Yunanistan’da 45.000 Avukatın bulunmakta olup, bunların 6.500’ü; 1.2 milyon nüfısu bulunan Selanik ilinde, Selanik Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Avukat olabilmek için 1,5 senelik stajın ardından mensubu olunmak istenilen baronun yapacağı yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Herhangi bir Baroya kayıtlı bir avukatın, diğer şehir barolarının yetki çevresinde dava takip edemediği, bunun tek istisnasının ceza davaları olduğu, ancak yeni hazırlanan kanun ile bu yasağın kalkacağı öğrenildi. 3. GÜN – 15.12.2010 ÇARşAMBA • Bu tarihte tüm Yunanistan’da memurların, işçilerin ve avukatların katıldığı Genel Grev olduğundan, gündüz Selanik yakınında bulunan Antik Ege Krallığı Mezar Taşları Müzesi rehber eşliğinde gezildi. Müzede; M.Ö.382-M.Ö.336 yılları arasında yaşamış olan 2.Philip M.Ö.359 yılında Makedonya tahtına çıkarak uğradığı suikasta dek ülkeyi yönettiği arkeolog rehber tarafından anlatıldı. 2.Philip’in mezarı, şahsi eşyaları, eşi Neka’nın şahsi eşyaları ve kızı ıskender’in kardeşi şesseloniki’nin şahsi eşyaları incelendi. Ayrıca daha çok Bursa yöresinden göçmenlerin bulunduğu ve Bursa ile benzerliği dikkat çeken Vergina kenti gezilerek, Bu kentte kurulan ve Türkiye ile sıkı ilişkileri olan Dernek tarafından verilen yemekte görüşmeler yapıldı. Kuzey Yunanistan- Türk Ticaret Odası’nda görüşmelerde bulunuldu. • Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası’na yaptığımız ziyarette; odanın 2009 yılının Ağustos ayında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve aradaki engellerin daha çabuk ve kesin olarak aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Kuzey Yunanistan ve Türkiye şirket ve kurum temsilcileri tarafından kurulduğu, iki halkın tarih ve özelliklerine saygı ile yaklaşarak ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediği öğrenildi. Odanın kuruluş amacının ikili ticareti ve işbirliğini, özel ortaklık yatırımlarını desteklemek, yatırım, ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri konularında üyelerine ve her iki ülke tüzel ve resmi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek olduğu, bunun için de her iki ülkede fuar ve forumların düzenlendiği, iki ülke arasında veya dışında ticari heyetler organize edildiği, ülkeler bakanlıklarıyla işbirliği içinde olunduğu anlatıldı. Bu ilişkilerin kurulmasında, geliştirilmesinde ve sorunların hukuk zemininde aşılmasında avukatların önemli rolü olduğu ve Bursa Barosu ile işbirliği içinde olmak istedikleri heyetimize bildirildi. 4. GÜN – 16.12.2010 PERşEMBE Selanik Barosu avukatlarından bazılarının ofisleri gezildi, Çevre Hukuku Konferansı’na katılındı. • NOMOS ve şeodore S. Zervas Hukuk Bürolarına yapılan ziyaretlerde; Yunanistan’da avukatların tek başına ofis açmak yerine masrafları azaltmak gibi avantajları olduğu için şirket halinde çalışmayı tercih ettikleri, ancak şirket halinde çalışmanın ortaklıkla ilgili sorunları, vergi, bazı faaliyetlerde devletten izin alma gibi dezavantajları olduğu anlatıldı. Yunanistan’da 1989’a kadar avukatların şirketleşmelerinin yasak olduğu, 1989’da ülke çapında çıkarılan bir kararname ile komandit şirkete benzer özel bir statüye (sui generis) kavuştukları öğrenildi. Reklam yasağı bulunduğu ancak yeni düzenlemeler ile kaldırılacağı; avukatın Türkiye’deki gibi kamu hizmeti ifa edip kamu görevlisi statüsünde olmadığı, ancak bir avukatın avukatlık dışında başka işlerle de uğraşabileceği, hukuk bürosu bünyesindeki bir avukatın fiilinden dolayı hukuk bürosunun tazminat sorumluluğu olduğu ve ilgili avukata rücu hakkı olduğu; Türkiye’deki gibi avukatın şube açmasının yasak olduğu, yeni hukuki düzenlemenin de aynı yasağı içerdiği bilgisi paylaşıldı. Adli yardım ve CMK konusunda isteyen avukatların görev alabileceği, hukuk bürolarının bu konuda bir engel ve zorlama teşkil etmediği öğrenildi. ıcra memurunun adliyede bir görevli olmayıp, kendi bürosuna sahip olduğu, icra takip işlemlerinin tebligat, müzekkere, talimat gibi resmi işlerin bu kişi tarafından yapıldığı, haciz aşamasında noterin devreye girdiği ve bu işlemlerin noter tarafından yürütüldüğü öğrenildi, icra ve iflas hukuku usulü açısından Türkiye’dekinden farklı olan bu uygulama tartışıldı. • Çevre Hukuku Konferansı’ndan… Çevrenin korunmasına ilişkin AB direktifiyle çıkarılan kararname ile ilgili sorunların görüşüldüğü konferansta, Baro Başkanımız Zeki Kahraman da çevrenin korunması probleminin uluslararası nitelikli olduğu ve işbirliği yapılması gerektiği hususunda bir konuşma yaptı. 5. GÜN – 17.12.2010 CUMA Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku ve Medeni Usul Hukuku konularıyla ilgili Gümülcine Üniversitesi Öğretim Üyelerinden bilgi alındı. Atatürk’ün doğduğu ev ziyaret edildi. Selanik Barosu Kütüphanesi Gezildi, Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris ile toplantı yapıldı. • Ceza Hukuku ile ilgili Gümülcine Üniversitesi Yardımcı Prof. Dimitrios Symeonidis konuşmasında; Yürürlükte olan ceza kanununun 1950 tarihli bir kanun olup, çağdaşlığı yakalamak, yeni ihtiyaçları karşılamak ve Avrupa Birliği’nin mevzuatına uyum sağlamak amacıyla bazı hükümlerinin değiştirildiği bilgisi verildi. Yunan Ceza Hukukunun Kara Avrupa Ceza Kanunu ile uyumlu olduğu, yazılı kanunların olduğu ve ceza adalet sisteminde “suç ve ceza yazılı kanun olmadıkça ceza verilemez” ilkesinin geçerli olduğu öğrenildi. Ceza Muhakemesi Hukukuna ilişkin kurumlar konuşuldu, benzer ve farklı yanlar tartışıldı. Eğitim sırasında Stajyer Avukatlarımızdan Cihan Kayrak söz alarak, ınsan Hakları açısından tutuk ve ceza evinin ayrılma durumunun öneminden bahsetti ve Türkiye’de gündemde olan fakat fiili imkansızlıklar nedeniyle uygulanamayan “tutuklu ve hükümlü ceza evinin ayrılması projesinin” Yunanistan’da uygulanıp uygulanmadığını sordu: Yunanistan’da da kanunların halen tutuk ve ceza evlerinin aynı binada olduğu, ancak aynı binada olmalarına rağmen tutuklu ve hükümlülerin ayrı yerlerde barındırıldığı belirtildi. • Gümülcine Üniversitesi Prof. ırfigenia Kamtsidou’nun heyetimizi kabulü: Gümülcine Üniversitesi Prof.ırfigenia Kamtsidou Anayasa Hukuku ile ilgili konuşmasında; Yunan hukukunda yönetsel yargı sisteminin uygulandığını vurguladı. Anayasaya uygunluk Türkiye’deki gibi ayrı bir Anayasa Mahkemesi ile değil, her derece mahkemesinde ileri sürülebildiği ve her zaman denetlenebildiği belirtildi. Yunanistan’da herhangi bir dava görülürken davanın taraflarından biri ilgili hukuki düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunduğunda davaya bakan hakim re’sen veya taleple düzenlemenin Anayasaya uygunluğunu denetleyerek aykırı olduğu kanaatinde ise hukuki düzenlemeyi görmezden gelmekte , anayasanın ilgili maddesini uygulamama yetkisini kullanmaktadır. Anayasaya aykırılık nedeni ile iptali istenen maddenin iptali için bir Anayasa Mahkemesi veya ayrıca bir başvuru mercii bulunmamaktadır. • Prof. Nicolaos NıKAS’ın heyetimizi kabulü ve sunumu: Prof. Nicolaos NıKAS, Medeni Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku ile ilgili konuşmasında, iki farklı mahkemeden bahsederken, özel hukukla ilgili davaların medeni hukuk mahkemelerinin, devletle ilgili davaların idari mahkemelerin görev alanına girdiğini ifade etti. Yunanistan yargı sisteminde 150 yıllık bir tarihe sahip medeni hukukta 1. derece ve istinaf mahkemeleri ile Yargıtay bulunmaktadır. Yargıtay olayları değil, sadece hukuki konuları incelemektedir. ılk derece mahkemeleri konusuna göre üçe ayrılmakta olup, hem kentlerde hem kasabalarda bulunan sulh mahkemelerinin görev alanı 12.000 Euro ya kadar olan uyuşmazlıkları kapsamakta, Mahkemeler tek hâkimli ve heyet mahkemeler olarak 2 ye ayrılmaktadır. Mahkemenin yerel yetkisinin temel ilkesi davalının ikametgâh yeri, özel yetkili olarak gayrimenkulün bulunduğu yer, haksız fiilin işlendiği yer olarak belirlenmektedir. Uyuşmazlık konusu bir olayda taraflardan biri Avrupa Birliği’ne üye olan bir ülke vatandaşı veya uyuşmazlık Avrupa Birliği sınırları içinde olursa, bu konularda AB tüzüğü uygulanıyor. • Selanik Barosu Kütüphanesi ziyaretimiz; Selanik Barosu kütüphanesinin Selanik Adliyesinin dışında olduğu ve bulunduğu yerden başka bir yere taşınacağı öğrenildi. Güncel kitapların yanı sıra eski kitapların bulunduğuna dikkat çekilerek, süreli yayınlardan örnekler görüldü. Selanik Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinin de aramızda bulunduğu ziyaretimiz sırasında Yunanistan Devlet Hukukunda yeni kanuni değişikliklerin olduğu, kamu mallarının haczedilebildiğini öngören düzenlemeler getirildiği, Kamu Mahkemelerinin Hukuk Mahkemelerine göre daha gösterişli olduğu, modern ve yeni olduğu bilgisi paylaşıldı. • Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris ile yapılan toplantı; Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris konuşmasına Selanik şehrinin Atatürk ve Nazım Hikmet gibi Türkiye için önemli kişilerin doğduğu bir şehir olduğunu hatırlatarak Bursa Barosunun ziyaretinin önemini ve karşılıklı diplomatik temasların artmasının değerini vurgulayarak başladı. Kültürel ve tarihsel olarak birbirine yakın olan iki ülke için, Bursa Barosu Başkanlığı ile Selanik Barosu Başkanlığı arasında imzalanan Kardeşlik ve ışbirliği Protokolü çerçevesinde yapılan Stajyer Avukat ve avukat değişim programının sadece bir adım olduğunu bunun her alanda devam etmesini temenni ettiğini belirtti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz