Ana Sayfa Arşiv BATI TRAKYA TÜRK KADINLARININ SORUNLARI AGıT GÜNDEMıNE TAşINDI

BATI TRAKYA TÜRK KADINLARININ SORUNLARI AGıT GÜNDEMıNE TAşINDI

12
0

5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Kadınlara Karşı şiddet Odaklı Cinsiyet Eşitliği” AGıT ınsani Boyut Tamamlayıcı Toplantısına BTAYTD adına eski yöneticilerimizden Pervin Hayrullah katılarak Batı Trakya Türk Kadınlarının sorunlarını dile getirmiştir. Toplantı 5 Kasım 2009 tarihinde Büyükelçi Janez Lenarçiç’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra ABD ınsan Hakları Savunucuları Kadın Programları Direktörü bayan Cheryl şomas toplantıyı açış konuşmasını yapmıştır. Daha sonra oturumlara geçilmiştir. şiddete Maruz Kalan Kurban Kadınların Korunması ve Desteklenmesi konulu 1. Oturumda Azınlıklara ve Hassas gruplara mensup kadınların durumu da alt başlık olarak incelenmiştir. Bu oturumda söz alan Pervin Hayrullah Batı Trakya Türk Kadınlarının devlet eliyle ayrımcılığa maruz kaldığını ve psikolojik şiddet gördüğünü dile getirmiştir. Hayrullah kısa konuşmasında azınlıklara ve hassas gruplara mensup kadınların daha çok sıkıntı çektiğini dile getirerek bu konuda Yunanistan’da, Batı Trakya’da yaşanan örneği dile getirmiştir: “Batı Trakya Türk Kadınlarının karşılaştığı sorunlarla ilgilenebilmek için bir grup Türk kadını 2001 yılında inisiyatif alarak ‘Rodop ıli Türk Kadınları Kültür Derneği’ ismiyle bir dernek kurma girişiminde bulunmuşlardır. BU DERNEğıN GENEL AMAÇLARI: Kadınların kültürel, eğitimsel, psikolojik ve toplantı yapma ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir toplantı yeri sağlamak, üyelerini manen, ahlaken ve sosyal olarak yüceltmek, üyeleri arasında kardeşlik bağlarını geliştirmek, yerel yönetim birimleriyle işbirliği halinde yerel geleneği canlandırarak popüler, kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Fakat ne acıdır ki Türk kadınları etnik Türk kökenlerinden dolayı devlet eliyle ayrımcılığa ve psikolojik şiddet/baskıya maruz kalmışlardır. ‘Rodop ıli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kuruluş başvurusu 6 Haziran 2001 tarihinde Trakya 1. Derece mahkemesinde reddedilmiştir. Mahkeme derneğin kuruluş başvurusunu üyelerinin kökeni nedeniyle toplumu yanlış yönlendireceği ve toplumsal düzeni bozacağı nedeniyle reddetmiştir. 2003 yılında ıstinaf Mahkemesi ve 2005 yılında Yunan Yargıtayı aynı doğrultuda karar vermiştir. Dernek yerel yargı prosedürlerini tamamladıktan sonra Avrupa ınsan Hakları Mahkemesine başvurmuş ve Mahkeme bu konudaki kararını 27 Mart 2008 tarihinde açıklamıştır. Mahkeme Yunanistanı ‘Rodop ıli Türk Kadınları Kültür Derneği’ davasında mahkum etmiştir. (Emin and Oşers vs. Greece, No: 34144/05) Bu karar sonrasında ‘Rodop ıli Türk Kadınları Kültür Derneği’ Rodop 1. Derece mahkemesine 146/2001 tarihli kararın AıHM kararına uygun olarak iptali için başvuruda bulunmuştur. Dava 13 Ocak 2010 tarihinde yeniden görüşülecektir. Batı Trakya Türk Kadınları 2010 yılında, demokrasinin beşiği Yunanistan’da bu kördüğümün çözüme kavuşacağını ümit etmektedir. 1981 yılından beri Avrupa Birliği sınırları içerisinde, demokrasinin beşiği Yunanistan’da AB vatandaşı olarak yaşayan Batı Trakya Türk kadınları Yunanistan’dan isminde Türk kelimesi bulunan dernek kurma özgürlüğüne saygı duymasını beklemektedirler. Ayrıca AGıT ve üye ülkelerine Yunanistan’ın AGıT belgelerinde yer alan hükümlere uyup uymadığını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etmektedirler.” Toplantının devamında katılımcı ülke delegeleri ve STK temsilcileri konuyla ilgili çeşitli örnekler vermiş ve yaşanmış deneyimleri aktarmışlardır. 6 Kasım 2009 tarinde 2 oturumla toplantıya devam edilmiştir. Sabah oturumunda Kadınlara karşı şiddetin faillerinin yargılanması konusu ele alınmış ve bu konudaki örnekler aktarılmıştır. Öğleden sonraki son oturumda ise Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu detaylı bir şekilde görüşülmüştür. Büyükelçi Lenarçiç’in kapanış söylemiyle toplantı sona etmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz