Ana Sayfa Arşiv ABTTF, MEDYA YASASI ıLE ıLGıLı ÇALIşMASINI ULUSLARARASI KURUM VE KURULUşLARA ıLETTı

ABTTF, MEDYA YASASI ıLE ıLGıLı ÇALIşMASINI ULUSLARARASI KURUM VE KURULUşLARA ıLETTı

19
0

7 Ocak 2010 tarihinde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan’da 3592/2007 sayı ve tarihli medya yasası sorunu kapsamında Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu (ESR)’nun Tele Radio 104.2 FM’nin yayınlarında yüzde 25 oranında Yunancaya yer vermesi gerektiği yönünde uyarı niteliğinde tavsiye kararı ile ilgili bir çalışma hazırlayarak uluslararası kurum ve kuruluşlara iletti. ABTTF: MEDYA YASASI ıFADE VE MEDYA ÖZGÜRLÜğÜNE AYKIRIDIR ıfade ve medya özgürlüğünün korunması ve teşvik edilmesi gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen çalışmada, 16 Temmuz 2007 tarihinde kabul edilen 3592/2007 sayı ve tarihli “Medya Kuruluşlarının Temerküz ve Lisans Alımı ve Diğer Hükümler” isimli yasanın değiştirilmesi gereken hükümleri detaylı şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak bahse konu yasanın özellikle daha küçük ölçekte faaliyet gösteren yerel medya kuruluşları olmak üzere ülke genelinde ifade ve medya özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilmiştir. ılgili yasanın radyo sahipleri için sahip olunması gereken minimum sermayenin haber yayını yapan radyolar için 100.000 avro, müzik yayını yapanlar için 60.000 avro olduğu ifade edilen hükmünün en az 100.000 nüfusa sahip bölgeler için de geçerli olduğu hatırlatılarak bu rakamın Yunanistan’ın en fakir bölgesi olan Batı Trakya’da yayın yapan radyo istasyonları tarafından karşılanmasının neredeyse imkânsız olduğu belirtilmiştir. ıkinci olarak ilgili yasa ile haber ya da müzik yayını farkı gözetmeksizin radyo istasyonlarının 24 saat süresince yayın yapma zorunluluğunun getirilmesinin küçük ölçekli radyo istasyonları için ek masraf anlamına geldiği çalışmada ifade edilmiştir. Yine Uluslar arası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne aykırı olarak ilgili yasa ile yayın ana dilinin Yunanca olması ile radyo istasyonlarının belli bir sayıda tam gün süreli eleman istihdam etmesi koşulu getirilmesinin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ifade ve medya özgürlüğünün açıkça ihlal edildiği ifade edilmektedir. TELE RADıO FM ıLE ıLGıLı KARAR AZINLIK MEDYA KURULUşLARININ VARLIğINI TEHDıT ETMEKTEDıR 3592/2007 sayı ve tarihli yasanın yerel ve küçük ölçekli medya kuruluşları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ifade edilen çalışmada ABTTF, yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait radyo kuruluşlarının varlığının devam ettirilmesini tehdit ettiğini not etmiştir. Bu duruma örnek olarak ise Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu’nun 19 Ekim 2009 tarihli kararında Tele Radio 104.2 FM’ye yönelik olarak uyarı niteliğindeki tavsiye kararı gösterilmiş, Kurul’un tavsiye kararının dikkate alınmaması halinde daha sert yaptırımlara gidilebileceği yönündeki açıklamasına özellikle dikkat çekilmiştir. ılgili yasanın Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük karşıtı Avrupa Komisyonu(ECRI)’nun Yunanistan 4. Ülke Raporu’nda ayrıntılı olarak yer bulduğu ifade edilen çalışmada ABTTF, AGıT Medya Özgürlüğü Temsilcisi’nin 2007 yılında yasa ile ilgili endişelerini dile getirdiğini ayrıca not etmiştir. Çalışmasında ABTTF, Yunan Hükümeti’ni 3592/2007 sayı ve tarihli yasayı özgür bilgi akışı ile medya çoğulculuğu uluslararası standartlarına uygun olarak gözden geçirmeye davet ederek Yunanistan’da çeşitli ve çoğulcu medya ortamının garanti altına alınmasını talep etmektedir. Bu konuda ABTTF, ilgili uluslar arası kurum ve kuruluşları ivedilikle harekete geçmeye davet ederek destek talep etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz