Ana sayfa Arşiv ıLHAN AHMET: “SESSıZ KALIP YASAYI MEşRULAşTIRIYORSUNUZ”

ıLHAN AHMET: “SESSıZ KALIP YASAYI MEşRULAşTIRIYORSUNUZ”

23
0

Eski milletvekili ılhan Ahmet, son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. ımamlar yasası ve SÖPA konusunda milletvekillerini yasanın iptali konusunda suskunlukla suçladı. Açıklama aynen şöyle. “Son dönemde Azınlığımızı ilğilendiren son derece ciddi bazı konularda bazı tartışmalar gündemde yer almaktadır. Türk azınlığının geleceğini ilğilendiren bu ciddi konularda görüşlerimi içeren bu duyuruyu size ilişkte gönderiyorum.” Saygılarımla Sabık Milletvekili Av.ılhan Ahmet Av. ıLHAN AHMET RODOP ESKı MıLLETVEKıLı A.MANESı 5 – GÜMÜLCıNE TEL-FAX: 2531070753 D U Y U R U Gümülcine, 20-12-2010 ıskeçe PASOK milletvekili Çetin Mandacı’nın, Gümülcine’de 7 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan bir radyo programında şahsımla ilgili gerçek dışı iddialarda bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Son zamanlarda “ılhan Ahmet’e saldırmak”, her ne kadar “moda” haline gelmiş ve bazılarınca kendi hatalarını gizlemek için başvurduğu en kolay yöntem haline gelmiş olsa da, Mandacı’nın konuşmasında değindiği konular Türk Azınlık açısından ciddiyet arz eden konular olması nedeniyle daha önce defalarca açıkladığım bazı noktalara tekrar değinmek zorunluluğu duyuyorum. Milletvekili Çetin Mandacı konuşmasında “ımamlar Yasası”na değinerek, bununla beni suçlama yönüne gitmiştir. Bu yasanın Parlamentodan benim bilgim ve onayım olmadan geçirildiğini çok iyi bilen Mandacı, radyodaki konuşmasında eski bakanlardan PASOK milletvekili Haris Kastanidis’in Parlamentoda yaptığı, benim bu konudaki açıklamalarımı doğrular nitelikteki konuşmasına nedense hiç değinmemiştir. Parlamento tutanaklarına bakıldığında, Kastanidis’in konuşmasının, Mandacı’nın anladığı, ya da göstermek istediği şekilde olmadığı görülebilir. Dileyen herkes bu tutanaklara ulaşabilir. Milletvekili Mandacı’ya ayrıca, sözkonusu yasa çıktıktan sonra benim geri kalan üç aylık milletvekilliği dönemimde Danışma Kurulu’ndan oy birliğiyle çıkan karar doğrultusunda, bu yasayı kabul etmediğimi ve uygulanmasının mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğimi hatırlatırım. Ancak, bunlar geçmişte kalmış ve artık herkes terafından bilinen şeylerdir. Ben, bugün soruyorum; üç yıldan beri azınlığı temsil eden siz sayın Mandacı, bu kadar önemli ve zararlı gördüğünüz bu yasanın iptali için neden Parlamento’da resmen en küçük bir girişimde bulunmadınız? PASOK iktidarı döneminde birçok soru önergesi yatırdınız… Bu konuda bir soru önergesi sunmak neden aklınıza gelmedi? Bu konuda sessiz kalmakla, yani Parlamentoda Azınlığın bir temsilcisi olarak yasanın iptalini resmi bir şekilde istemeyerek, yasayı meşrulaştırdığınızın farkında değil misiniz? ıktidardaki hükümet istese ve siz sayın milletvekillerimiz de onay verseniz, bu kadar çok konuşulan bu ünlü “imamlar yasası” bir gecede iptal edilip tarihe gömülür. Ancak, anlaşılan o ki, bunun iptal edilmesini ne hükümet istiyor, ne de sizler… Sayın milletvekili, dilerseniz küçük bir düzeltme daha yapayım; Başbakan Papandreu, sizin iddia ettiğiniz gibi, Dedeğaç’taki konuşmasında bu yasanın iptal edileceğine dair herhangi bir söz vermemiştir. Ancak, anlaşılan o ki, bunun iptal edilmesini hükümet istemiyor , başbakan geleceğe yönelik olarak yasanın tadilatindan söz ediyor, iptalinden değil.. Papandreu, Dedeağaçta’ki konuşmasında yasanın iptal edileceğini değil, edilmeyeceğini ifade etmiştir. Siz, onun bu sözlerini çarpıtarak Azınlığa yine yalan söylediniz. Sayın milletvekili, yeri gelmişken, dilerseniz SÖPA konusuna da değinelim. Basında çıkan açıklamalarınıza göre, bakıyorum, SÖPA’nın iptal edilerek yerine Azınlık okullarında görevlendirilmek üzere, çoğunluğun da eğitim göreceği karma bir fakülte oluşturulmasını kabul etmişsiniz bile… Oysa, benim de üyesi bulunduğum Danışma Kurulu’nda daha önce yaptığınız açıklamalarda böyle bir şeye razı gelmeyeceğinizi belirtmiştiniz. Ayrıca, Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen altında sizin de imzanızın bulunduğu bir mektupta da, “Azınlığın bu konudaki sabit talebinin sadece azınlık üyelerinin eğitim alacağı bir fakültenin oluşturulması yönünde olduğunu ve bu talebin Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan bir Azınlık hakkı olduğunu” önemle kaydettiğinizi hatırlatırım! Azınlığımızın en can alıcı konularındaki bu tutarsız tavırları siz kendinize uygun görüyor olsanız da, Parlamento’da temsil ettiğiniz Azınlığa yakışmamaktadır. Saygılarımla Av. ıLHAN AHMET Rodop Eski Milletvekili

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here