Ana sayfa Arşiv YUNANıSTAN’DA HERKES, HER KURUM VE KURULUş HER YERDE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIğI’NI...

YUNANıSTAN’DA HERKES, HER KURUM VE KURULUş HER YERDE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIğI’NI KONUşUYOR

22
0

Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı’nın Uluslararası ılişkiler Enstütüsü ile yaklaşık iki yıldan bu yana Yunanistan’ın çeşitli yerlerinde bulunan Kolordu’larıyla birlikte düzenledikleri, “Yakın Jeopolitik Çevre ve Bölgesel Güvenlik. Mevcut durum ve Beklentiler” adı altında başlıklarla, Yunan Ordusunda görevli Subay ve Astsubayların eğitilmeleri ve geniş coğrafya bölgesinde gelişen oluşumlar hakkında bilgi sahipleri olmaları amaçlanmaktadır. Böylece, ordu personelinin geniş bir alanda siyasi ve Jeopolitik olarakta yaşanan gelişmeler hakkında fikir sahibi olmaları için bu tür toplantıların yapıldığı belirtiliyor. Bu toplantılardan biri de Pazartesi günü Gümülcine’de Rodop Valiliği toplantı salonunda Gümülcine’de konuşlanan 29. Mekanize Piyade Tugayı’nın öncülüğünde gerçlekleşti. Üç gün süren toplantıya, ıskeçe’de bulunan 4. Kolordu’ya bağlı birliklerden Subaylar ve Astsubaylar orduda görevli personel katıldı. Üç gün boyunca yaklaşık 300 personelin takip ettiği toplantıların konuşmacıları, Atina’dan Pandio Üniversitesi’nden öğretim görevlileri konuşmacı olarak katıldılar. Üç gün boyunca ele alınan konuların arasında, Batı Trakya Türk Azınlığı’nı, Türkiye Cumhuriyeti ıç ve Dış Politikası, Türkiye’nin Balkanlar’da ve geniş Bölgede Rolü, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Osmanlı Açılım Politikası gibi enteresan konular gündem maddelerini oluşturdu. Konuşmacılar azınlığın da yakından tanıdığı azınlık konularını iyi bilen ve analiz eden Angelos Sirigos, Konstandinos Filis gibi öğretim görevlileri bulunuyordu. Sirigos’un söylediklerine bakılacak olursa, Batı Trakya’da yaşayan azınlık insanının büyük çoğunluğunun Çingenelerden oluştuğu ve diğer müslümanların da Rus-Türk savaşları sırasında Bulgaristan’dan 1870 yılında geldiklerini savunuyor. Ancak Türkiye’nin bölgede amaçladığı, Trakya’nın birlikte yönetimini sağlamak olduğunu söyleyen Sirigos, Gümülcine’de bulunan Başkonsolosluğun 1930 yılında izinsiz buraya yerleştiği ve bu güne kadar da elde etmek istediğini başardığının altını çizdi. Bu bölgede bulunan 120 bin azınlık insanının 105 bininin burada yaşadığını ve diğerlerinin Yunanistan’ın değişik yerlerinde yaşadıklarını ve bu azınlık insanlarının Türk asıllı değil Türkçe konuşanlar olduğunu söylemesi dikkat çekti. Böylece netice itibarıyla azınlığın bırakın müslüman olmasını artık kökenini de inkar eden Sirigos’un, gerçek tarihi tersten ve büyük körlükle okuduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Sirigos bununla da kalmadı ve Rodop’un kuzeyinde yaşayan insanların Pomak olduklarını ancak 30 yıl önce Pomakça konuştuklarını ancak bu gün bölgede yürütülen Türkleştirme politikası neticesinde bu insanların Türkçe konuştıuklarını söyledi. Sizin anlayacağınız Sirigos, sanki buralarda Yunanistan varmış, buralarda batı Trakya Türkleri diye bir insan topluluğu yokmuş, sanki müttefik güçler Büyük Yunanistan’ı yaratırken batı Trakya’da buna peşkeş çekilmemiş gibi konuşuyor. Ama tek cümleyle sayın Sirigos’a şunu söylemek isterim. “Güneş balçıkla Sıvanmaz.” Bizim de Türklüğümüz asla inkar edilemez.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here