Ana sayfa Haberler VİYANA’DA TOPLANTIYA KATILDILAR

VİYANA’DA TOPLANTIYA KATILDILAR

10
0

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İnsan Hakları Kolu Viyana’da gerçekleşen «Barışçıl Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüğü» toplantısına katıldılar.

Batı Trakya Azınlğı Yüksek Tahsilliler Derneği Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Kolu Sorumlusu Mehmet Memet ve BAKEŞ Genel Müdürü ve B.T.A.Y.T.D. üyesi Pervin Hayrullah 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen «Barışçıl Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüğü» konulu AGİT Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısına katıldılar. Toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığını temsilen A.B.T.T.F. Temsilcileri Funda Reşit ve Bülent Abdürrahim de sunumlarını gerçekleştirdiler.

16 Nisan Perşembe günü gerçekleşen toplantının ilk oturumunda B.T.A.Y.T.D. adına söz alan Pervin Hayrullah, Barışçıl Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüğünün önemini vurgulayarak AGİT Katılımcı Ülkelerinin 1990 Kopenhag Belgesinde, Dernekleşme Özgürlüğü ve diğer temel İnsan Haklarına saygıyı güçlendirme hususunda mutabık kaldıklarını hatırlattı. Sözlerine Yunanistan Anayasasının, 11. ve 12. Maddelerinde kişilerin barışçıl bir şekilde toplanma ve özgürce dernek kurma haklarının tanındığını belirterek devam eden Hayrullah, ilgili konularda Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının haklarını kısıtlayıcı nitelikte eylemlere başvurduğunu dile getirdi.

“İSMİNDE TÜRK İBARESİ OLAN DERNEKLER KAPATILDI”

İsminde «Türk» ibaresi yer alması sebebiyle Batı Trakya Türk Azınlığına ait üç derneğin kapatıldığını belirten Hayrullah, ayrıca etnik olarak kendilerini tanımlama taleplerinden ötürü yeni derneklerin kurulmasına izin verilmediğine atıfta bulundu. Yukarıda belirtilen ihlaller noktasında üç dernek ile ilgili Yunanistan’ın Barışçıl Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüğünü ihlal ettiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının varlığına rağmen, Yunan yetkililerin sorunların çözümü doğrultusunda çaba gösterdiklerine dair verdikleri taahhütlerin bir geciktirme ve oyalama stratejisinin parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca, Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulama ve gerekli yasal düzenlemeleri yapma konusunda iyi niyetli olmadığını da sözlerine ekledi. Son olarak, AGİT Katılımcı Devletlerine, etkili ve bağlayıcı bir gözlem mekanizması üzerinde çalışmaları ve Yunanistan gibi bazı Katılımcı Devletlerin, AGİT ve diğer uluslararası insan hakları hükümlerinin uygulanması noktasında teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Toplantının ilk günü AGİT Katılımcı Devlet temsilcilerinin ve diğer sivil toplum kuruşlarının söz almasıyla son buldu.

17 Nisan 2015 Cuma günü gerçekleşen toplantının ikinci oturumunda ana konuşmacı olarak söz alan Demokrasi ve İnsan Hakları Geliştirme Merkezi Başkanı, Sn. Yuri Dzhibladze, toplantı salonunda bulunan tüm Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin arasında hiç bir farklılık bulunmadığını belirtti ve tüm kişi ve kuruluşların temel insani haklarına saygının esas olduğunu vurguladı. Dzhibladze,  diğer azınlıkların yanında Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığın da yok sayıldığı hususuna atıfta bulundu. Buna ek olarak, Dzhibladzenin ardından söz alan Helsinki İzleme Komitesi Yunanistan temsilcisi, Sn. Panagiotis Dimitras, Batı Trakya Türk Azınlığının etnik kimliğinin tanınmadığını ve önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“TÜRK AZINLIK YUNANİSTAN’IN ADIM ATMASINI BEKLİYOR”

Onu takiben, ikinci oturumda söz alan Pervin Hayrullah «Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüğü ve Ayrımcılıkla Mücadele» konusunda ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin, haklarının korunmasının ve teşvikinin, yaşadıkları ülkelerde çoğulcu ve demokratik değerlere katkı olduğunu, AGİT Katılımcı Ülkelerinin 1990 Kopenhag Belgesi 4. Bölümünde, Azınlıklara mensup kimselerin diğer vatandaşlara eşit olarak insan haklarına sahip olmaları prensibini kabul ettiklerini, Yunan Anayasasının kanun önünde tüm Yunanlıları eşit olarak kabul ettiğini ve Tüm Yunan vatandaşları ve Yunanlıların kar amacı gütmeyen dernek ve birlikler kurma hakkı olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. Maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulama zorunluluğundan bahsettiğini hatırlatarak, Türk Azınlığın, Yunanistan’ın adım atmasını beklediği konularda tavsiyelerini sundu.

“DERNEKLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ GARANTİ EDİLSİN”

Hayrullah tavsiyelerinde; etnik ve sosyal kökenlerine bakılmaksızın ve hiç bir ayrım gözetilmeden toplumun tüm kesimlerine barışçıl toplanma ve dernekleşme özgürlüğünün garanti edilmesine, kısıtlamaların çoğulculuk ve “diğerleri”ne karşı hoşgörü prensiplerini tahrip etmeden, demokratik değerler çerçevesinde olması gerektiğine, Batı Trakya Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına, ilgili konularda güven inşa etmek için Türk azınlık temsilcileri ile diyaloga geçilmesine, Türk azınlığın dernekleşme özgürlüğünün korunması için politikayı belirleyenler ve yargı yetkililerinin AGİT Kriterlerine uygun davranması gerektiğine, etnik tanımlama dolayısıyla Türk azınlığın dernekleşme özgürlüğü konusunda ayrımcılığa maruz bırakılmaması gerektiğine ve Türk azınlığın yüz-yıllık dernekleriyle ilgili mahkeme kararlarının ilga edilmesi gerektiğine, cinsiyet eşitliği ve çoğulculuğun teşviki ve korunması için Batı Trakya Türk kadınlarının dernekleşme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğine ve Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili AİHM kararlarının uygulanmasını ve uluslararası insan hakları belgelerinin hükümlerine saygı duyulması ve bu hükümlerin uygulanmasının teşvik edilmesi gerektiğine yer verdi.

Son olarak, A.B.T.T.F. adına toplantının ikinci gününde söz alan Funda Reşit din ve dil özgürlüklerinin korunması ile ilgili AGİT kararlarının bulunduğunu vurguladı. 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim ve din gibi alanlarda kurum ve kuruluşlar kurma hakkına sahip olduğunu belirten Funda Reşit, bu hakların mütemadiyen Yunan makamları tarafından engellendiğini sözlerine ekledi.

“50 AZINLIK DERNEĞİ FALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR”

İki gün süren toplantı boyunca üzerinde önemle durulan ve sunum ve konuşmalarda bahsi geçen konulara Yunanistan AGİT Temsilcisi tarafından cevap verildi. Yunanistan’da faaliyet gösteren birçok derneğin ve topluluğun etnik olarak tanımlanmamasına rağmen kültürünü yaşatma adına faaliyetlerde bulunduğuna değinen Yunanistan temsilcisi, Yunanistan çapında yaklaşık 50 azınlık ve değişik gruba ait derneğin aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Yunanistan’ın AGİT dahil olmak üzere tüm kuruluş ve sözleşmeler dahilinde hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm vatandaşlarına eşit mesafede olduğunu dile getiren Yunan temsilci, Barışçıl Toplanma ve Dernekleşme Özgürlüklerinin Yunanistan tarafından saygı ve kanun önünde eşitlik ilkeleri çerçevesinde ele alındığını sözlerine ekledi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here