Ana sayfa Batı Trakya Haberler SELANİK’TE ALACA İMARET CAMİİ’NİN ÜZERİNDE AĞAÇ BİTMİŞ

SELANİK’TE ALACA İMARET CAMİİ’NİN ÜZERİNDE AĞAÇ BİTMİŞ

11
0

Selanik Belediyesi tarafından Bayram Namazı’na tahsis edileceği söylenen Alaca İmaret Camii’nin üzerinde ağaç ve otlar bitmiş. İshak Paşa -İshakiye Camii de olarak bilinen cami kendi kaderine terkedilmiş.

Selanik’te Türk turistlerin sayısı her geçen gün artarken ziyaret edilebilecek ve ibadet yapılabilecek bir caminin olmaması büyük bir eksiklik olarak devam ediyor. Birlik gazetesi olarak camiyi ziyaret ettik ve dış cephesindeki içler acısı durumu foto ve video ile görüntüledik.

Selanik’te Türk hakimiyeti zamanında yapılan en eski ve en değerli camilerden bir tanesi, hiç şüphe yok ki, Alaca İmaret Camii’dir.

T.C. Konsolosluğu’nun bulunduğu Ayios Dimitrios caddesinin (eskiden Mithat Paşa Caddesi) üst tarafında bulunan Kasandıra Caddesindeki bu caminin bu ismi almasına yol açan baklava biçiminde bir geometrik motife göre gövdesi süslenmiş minaresi idi. Minare kaideye kadar yıktırılmış durumda olup cami şimdi minaresizdir. Halen kubbe kurşunları tamamen soyulmuş çıplak bir halde bulunduğundan çok harap bir durumda. Son olarak caminin üzerinde ağaç ve otlar bitmiş.

Selanik’te bu güzel camiyi yaptıran İshak Paşa bin İbrahim’dir ve Fatih devri ricalindendir. Önce Anadolu Beylerbeyi, sonra Sadrazam, (Başbakan) daha sonra da Selanik Valisi olmuştur. Selanik Valiliği esnasında bu tarihi camiyi ve imareti yaptırmış ve 892 (1498) vakfiye inşa etmiş ve vakfetmiştir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde burasını şu şekilde anlatır:

“Alaca minareli olduğu için Alaca Camii derler. Bu dahi kurşun örtülü bir cam-i mutenadır kim, Cami Hortacı’dan sonra ruhaniyetli bir cami-i mübarektir. Kıble kapısı üzerinde yazılı olan hüsn-i hat ile tarih Arabisi budur. Bu dört satır üzerine 4 beyit olan kitabeden caminin 889 Muharrem’inde (1484) yani İshak Paşa Selanik Valisi olduktan bir sene sonra yapıldığını anlıyoruz. Kitabe, tozlu da olsa, okunmayacak durumda da olsa, halen durmakta olup, bu da Evliya’nın verdiği bilgileri doğrulamaktadır. İshak Paşa’nın Selanik’te bir takım vakıfları olduğu bilindikten başka, İnegöl’deki caminin de şekil, plan ve hatta işçilik bakımından Selanik’teki Alaca Camii’ne çok benzemesi, bu sonuncunun İshak Paşa’nın bir eseri olduğu düşüncesini kuvvetle desteklemektedir.

Alaca İmaret Camii, düzenli kesme taşlarla ve tuğla dizileri halinde gayet itinalı bir işçilikle inşa edilmiştir. Tip bakımından ters T planı cami gurubuna giren bu eser, altı sütuna dayanan ortadaki daha yüksek beş kubbeli bir son cemaat yeri, muhteşem bir cümle kapısı ve kuvvetli nisbetlere sahip bir giriş cephesi ile özellikle temayüz etmektedir. Caminin ana mekanı kuzey-güney istikametindeki aks üzerinde birbirini takip eden iki kubbe ile örtülmüştür. 
Türk mimarisinin XV. yüzyılda en fazla revaç bulan cami tipini oluşturan ve şimdiye kadar bir hayli örneği tespit olunan ters T planlı camilerin başlıca özelliklerini meydana getiren yan kanatlar tabiyatıyla burada da vardır. Her halde tabhane (mutfak) olarak kullanılmak üzere yapılan bu yan hücreler, plan üzerinde görüleceği gibi, orta mekanla kademeli bir şekilde birleşecek surette tertip edilmişler ve bu bakımdan, camiye şimdiye kadar tanıdığımız örnekler arasında istisnai bir özellik kazandırmışlardır.

Dıştan çok harap halde, çökmeye bırakılan Alaca İmaret Camii, yalnız planı ile değil, fakat aynı zamanda dış cephe detayları ve nispetleri bakımından Türk sanat tarihinde önemli bir yer almaktadır.

Video izle:

http://www.dailymotion.com/video/x10c4d3_selanik-alaca-imaret-camii_news

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here