Ana Sayfa Batı Trakya Haberler SAİME KIRLI DÖKME: “YALAN VE YANLIŞLARLA DOLU AÇIKLAMALAR OKULUMUZ ALEYHİNE ALGI OLUŞTURMAYA...

SAİME KIRLI DÖKME: “YALAN VE YANLIŞLARLA DOLU AÇIKLAMALAR OKULUMUZ ALEYHİNE ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALARDIR”

22
0

İskeçe Gündüzlü Özel Azınlık Lisesi Sahibi Saime Kırlı Dökme yaptığı yazılı bir basın açıklamasıyla son döneme matematikçi öğretmen Nihat Hoçka’nın sözleşmesiyle ilgili son noktayı koydu.

BASIN AÇIKLAMASI

“YUNANİSTAN ÖZEL EĞİTİMCİLER FEDERASYONU’NUN (OİELE) YALAN VE YANLIŞLARLA DOLU BASIN AÇIKLAMALARI KAMUOYUNU YANILTMAYA  VE OKULUMUZ ALEYHİNE ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALARDIR.”

“Bilindiği üzere, 7 Ekim 2016 tarihi itibarı ile, matematikçi Nihat Hoçka’nın okulumuzla olan belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedildi.

Kendisine yasaların öngördüğü tazminat sunulmasına rağmen, kendisi bunu teslim almayı kabul etmedi ve söz konusu meblağ, mevduat ve kredi fonuna (tamiyo parakatathikon’a yatırıldı).

Söze konu matematikçi, sözleşmenin feshi kendisine tebliğ edildiği günden itibaren tam iki hafta boyunca okula adımını dahi atmamışken ve hiçbir hukuki yola başvurmamışken, kendisini (yanlış) yönlendirenlerin söylemlerini dikkate alarak okula gelmeye başladı ve derslere girmeye çalıştı ki, her defasında iş sözleşmesinin feshedildiği kendisine hatırlatılarak, kendisinden okulu terketmesi istendi.

Bu süreç içerisinde ilgili öğretmenin sözleşmesinin feshedildiği İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü’ne, okul sahibi tarafından bildirildi.

Söz konusu iş sözleşmesinin feshinin geçerli olup olmadığı, oluştuğu üyeler bakımından (Üç Ortaöğretim Müdürü ve OİELE’nin belirlediği iki üye) tarafsızlığı şüpheli olan ve bu nedenle de yasada son yapılan düzenleme ile (4472/2017 sayı ve tarihli yasanın 56. Maddesinin 9. Fıkrası) oluşum şekli değişen (bundan böyle üç hakim tarafından oluşturalacaktır) KİSDE tarafından incelenip, yapılan itirazlar ve ileri sürülen argümanlar hiç dikkate alınmayarak, iş sözleşmesinin haksız feshedildiği kararlaştırılmış olup, bu karara karşı iptal davası tarafımızca açılmıştır.

İş sözleşmesinin feshinden itibaren 3 aylık sürenin dolması ile birlikte, matematikçinin okula girmesinin ve çalışma düzenini bozmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunuldu. Matematikçi de, okula girmesinin engellenilmesine son verilmesi talebini içeren ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu ve bu başvuru ile ilgili geçici tedbir  kararı alınması talebi kabul edildiğinden, bu geçici tedbir kararına istinaden, 23 Ocak’tan itibaren paskalya tatiline kadar derslere girmesine tarafımca izin verildi.

15 Şubat tarihinde görüşülen her iki ihtiyati tedbir başvurusu ile ilgili ihtiyati tedbir kararı 18 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı.

Bu karar ile, matematikçi lehine davaya müdahil olan ve ileri sürdükleri itirazları – iddiaları mahkemece reddedilen, OİELE ve SİELVE’nin iddialarının aksine; 1) Söz konusu uyuşmazlığın özel hukuk uyuşmazlığı niteliğine haiz olup, hukuk mahkemelerinin bu uyuşmazlığı karara bağlamaya yetkili olduğu, 2) Sözleşmenin feshinin kendisine tebliğinden itibaren üç (3) aylık hak düşürücü süre içerisinde çalışanın fesihle ilgili dava açması ve bu dava dilekçesinin işverene tebliğ edilmesinin gerektiği, bunun yapılmaması durumunda dava hakkının kaybedilip,  iş sözleşmesinin feshinin (önceden geçersiz olsaydı dahi) geçerli hale geldiği ve çalışanın (matematikçinin) bu sürenin sona ermesinden sonra feshin geçersizliğini ileri süremeyeceği belirlendi.

Söz konusu kararın içeriğinden  çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki, ilgili matematikçinin okul ile 7-10-2016 tarihi itibari ile herhangi bir iş akdi yoktur.

İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 139/2017 sayı ve tarihli kararı ile, olayın başından beri ileri sürdüğümüz hukuki tezlerin haklılığı ve doğruluğu teyit edilmiştir.  

OİELE’nin iddia ettiği gibi söz konusu matematikçi bir mahkeme kararına istinaden değil, mahkeme kararının yayınlanmasına kadar geçerli olan bir geçici tedbir hükmüne istinaden derslere girebilmiştir.

Matematikçinin vermiş olduğu mücadelenin olumlu sonuçlandığını iddia eden OİELE yetkilileri, söz konusu matematikçi sanki hâla derse giriyormuş izlenimi yaratarak, kasten kamuoyunu yanıltmayı ve bu şekilde okulumuz aleyhine kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Oysa, 139/2017 sayılı mahkeme kararının yayınlanması ve kendisine tebliğ edilmesinden sonra, söz konusu öğretmen kesinlikle derslere girmemiş ve yerine geçici süreliğine de olsa, İskeçe Ortaöğretim Müdürü’nün onayıyla bir başka matematik öğretmeni atanmıştır.

Yukarıda belirtilenlerden dolayı söz konusu matematikçiye  maaş ödeme yükümlülüğümüz olmadığını bilmelerine rağmen, OİELE’nin özellikle son yayınladığı yalan ve yanlışlarla dolu basın bülteninde, söz konusu matematikçinin 9 aydır maaş almadığını iddia etmesi kamuoyunu yanıltmanın ötesinde, okulumuzu karalamaya ve okulumuz aleyhine negatif algı oluşturmaya yönelik bir harekettir.

Bilinmelidir ki, kararın yayınlanmasından itibaren,  uygulanmaması için her türlü yola başvuran yetkililer aleyhinde savcılık nezdinde suç duyurularında bulunulmuş  ve idari soruşturma başlatılması için ilgili Bakanlığa  gerekli bildirim yapılmıştır. 

Ayrıca, OİELE’nin yayınladığı ve gerçekle hiç alakası olmayan açıklamalarla ilgili de, her türlü hukuki yola başvurulması için gerekli çalışmalar avukatlarımızca yürütülmektedir.

Saygılarımla, kamuoyunun bilgisine sunarım.”

İskeçe Gündüzlü Özel Azınlık Lisesi Sahibi

Saime KIRLI DÖKME

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz