Ana Sayfa Arşiv PERVıN HAYRULLAH, ANKARA’DA DÜZENLENEN SEMPOZYUMA KATILDI

PERVıN HAYRULLAH, ANKARA’DA DÜZENLENEN SEMPOZYUMA KATILDI

21
0

BTAYTD Üyesi ve BAKEş Genel Müdürü Pervin Hayrullah 18 şubat 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen Sempozyuma katıldı. EMISCO (Sosyal Uyum için Avrupa Müslüman ınisiyatifi) ve COJEP International’ın Dünya Demokrasi Vakfı ve Keçiören Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirdiği sempozyum resmi ziyaretlerle başladı. Heyet 17 şubat 2011 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ’ı ziyaret ederek Kendilerine EMISCO’nun hedeflerini ve Projelerini aktardı ve fikir alışverişinde bulundu. EMISCO ve COJEP International Yönetim Kurulu Üyeleri 18 şubat 2011 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL tarafından kabul edildiler. Sayın Cumhurbaşkanı ile samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Kendilerine EMISCO’nun kuruluş amacı, hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdiler. 21. Yüzyıl Avrupası Avrupa’nın karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar – “Irkçı ve Ayrımcı uygulamaların engellenmesi ve Toplumsal Bütünlüğün yaygınlaştırılması” konulu sempozyum Aktif Metropolitan Hotelde gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Demokrasi Forumu Başkan Yardımcısı Dr. Murat ERDOğAN’ın sunuşu, COJEP Türkiye Koordinatörü Ali GÜNEş, COJEP International Genel Başkanı Ali GEDıKOğLU, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK ve TBMM Dış ılişkiler Komisyonu Başkanı Murat MERCAN’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda daha sonra EMISCO Başkanı, BM Irkçılıkla Mücadele Özel Raportörü (2002-2008) Doudou DIENE “Kapsayıcı toplumun gelişmesi karşısında batı demokrasilerinin yeni sorunları” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. DIENE konuşmasında Arap dünyasındaki siyasi gelişmelere, ıslamın demokrasi ve insan haklarına saygılı olduğunu başarılı bir şekilde örnekleyen Türkiye’ye vurgu yaptı. DIENE, ayrıca Batı dünyasına, ıslam ile ilgili yanlış algılamaların ve medeniyetler çatışması teorilerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini tavsiye etti. Çünkü bu algıların temelinde özellikle 11 Eylül sonrasında ıslamın ulusal kimliğe ve güvenliğe bir tehdit olduğu teorilerinin yattığını belirtti ve bunları değiştirmenin tek yolunun ıslam ve diğer dinler arasında bir ilişkinin geliştirilmesi ve Müslüman toplulukların daha görünür hale gelmesi olduğunu ifade etti. Başkan DIENE’nin konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Sempozyum üç oturum şeklinde gerçekleşti: Oturumlarda: 1. Otum: “Etnik ve Dini Azınlıkların Entegrasyonu ve Çokkültürlülük Başarısız mı Oldu? Farklı Kültürler için Perspektifler Nelerdir? 2. Oturum: “Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık Eğilimleri ‘Farklı kültürel öğelere sahip toplumlarda bütünsel topluluklar nasıl inşa edilmeli?’” ve 3. Oturum: “ıfade özgürlüğü ve azınlıkların korunmasıyla ilgili tartışmalar” konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOğAN’ın danışmanı Sayın Doç. Dr. ıbrahim KALIN “STK Perspektifinden Avrupa’daki Etnik Azınlıklar” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Toplantının üçüncü oturumunda söz alan BTAYTD üyesi, ve EMISCO Yönetim Kurulu Üyesi Pervin HAYRULLAH “Ulusal Azınlıkların ıfade Özgürlükleri ‘Yunanistan Örneği’” konulu bir konuşma yaptı. Sempozyum Başkan Doudou DIENE’nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Toplantıda Pervin HAYRULLAH’ın sunduğu metin: ULUSAL AZINLIKLARIN ıFADE ÖZGÜRLÜKLERı “YUNANıSTAN ÖRNEğı” PERVıN HAYRULLAH (CHAIROULA) Teşekkür ederim sayın Başkan, Baylar ve Bayanlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizlere ifade özgürlüğü üzerine Yunanistan deneyiminden örnekler vereceğim. Başlarken şunu itiraf etmeme izin veriniz lütfen: Yunanistan’da ulusal azınlıkların ifade özgürlüğü yoktur, çünkü, Yunanistan ulusal azınlıkları tanımamaktadır. Sizlere burada ifade özgürlüğünün değişik boyutlarından, ifade özgürlüğü ile ilişkisi olan konulardan örnekler vereceğim. Ulusal Azınlık Kimliğinin Tanınmaması: Yunanistan sınırları içerisinde hiç bir ulusal azınlığı tanımamaktadır, ne kuzey-batı Yunanistna’da, özellikle Florina bölgesinde yaşayan Makedon azınlığı ne de Meriç ve Karasu arasında anlaşmalarla hakları garanti altına alınmış Batı Trakya Türk Azınlığını. Tanıdığı bir tek azınlık vardır, o da “Müslüman Azınlık”. Türk-Müslüman Azınlık konusuna baktığımızda, bu konunun Yunanistan azınlık politikasında çok önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Diğer ulusal azınlıklara bakıldığındaysa, örneğin Makedonların, Ulahların ve Çameryanların ulusal azınlık olarak tanınmayışlarının yanısıra çok ciddi sıkıntılarla karşılaştıkları görülür. Örneğin Çameryanların katledilmesi veya göçe zorlanması gibi. 19. MADDE Türk azınlık konusunda çok ciddi sıkıntılardan birini 1955 yılında Yunan vatandaşlık yasasına ilave edilmiş 19. Madde oluşturmaktadır. 19. Madde özetle şunu söylemekteydi: “Yunan etnik kökeninden olmayan biri geri dönme niyeti olmaksızın ülkeden ayrılırsa Yuna vatandaşlığını kaybedebilir.” Bu maddeyle 1998 yılına kadar 60 binden fazla Batı Trakya Türkü Yunan vatandaşlığını kaybetmiştir. Bu rakamı Yunanlı yetkililer 2005 yılına kadar 46638 olarak açıklamışlardır. Bugüne kadar yaklaşık 200 kişi dışında vatandaşlığını kaybedip geri alan kimse olmamıştır. Aslında 19. Maddeyi bir etnik temizleme aracı olarak tanımlamak yanlış olmaz. Batı Trakya’da yaklaşık 150 bin Türkün yaşadığını düşünürsek 60 bin kişi çok önemli bir rakamdır. DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜğÜ ıfade özgürlüğü ile bağdaştırılabilecek bir başka konu Makedon ve Türk Azınlığın derneklerinin kuruluşuna izin verilmeyişi ya da kapatılmasıdır. Sizlere bu konuda AıHM’e intikal etmiş 4 dernek davasından bahsetmek istiyorum. Birincisi, Makedon Kültür Evi davasıdır. AıHM Yunanistan’ı bu konuda mahkûm etmesine rağmen bugün hala bu derneğin kaydı yapılmamıştır. Diğer üç örnek Batı Trakya Türk dernekleriyle ilgilidir. ıskeçe Türk Birliği Davası (ıTB): ıTB 1927 yılında kurulmuş, tarihi bir dernektir. Yunanistan AB üyesi olduktan sonra, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve ıTB isimlerindeki Türk kelimesinden dolayı kapatılmışlardır. Bunlardan ıTB davası AıHM’e intikal etmiştir. AıHM, ıTB’yi haklı bulmuş ve Yunanistan’ı mahkûm etmiştir. Fakat, Yunanistan AıHM kararlarının kendisi için bağlayıcı olmadığını belirtmekte ve hala Derneğin kapatılmasıyla ilgili kararını iptal etmemektedir. Rodop ıli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç Azınlık Gençleri Derneği Davaları: Kuruluşuna izin verilmeyen bu iki dernek AıHM’e başvurmuş ve AıHM dernekleri haklı bulmuştur. Yunanistan mahkûm olmasına rağmen Derneklerin kurulmalarına hala izin vermemektedir. ıBADEşANELERE YAPILAN NEFRET ıÇERıKLı SALDIRILAR Dikkatiniz çekmek istediğim bir başka konu, Batı Trakya Türk Azınlığı devlet tarafından Müslüman Azınlık olarak tanınıyor olmasına rağmen ibadeşanelerine yapılan nefret içerikli saldırılardır. 2009 yılı içerisinde 4 cami ve mezarlık saldırısı kaydedilmiştir. 2010 yılında bu rakam 6 olmuştur. Fakat, en kötü saldırılardan bir tanesi şubat ayının başında Kavala’da yaşanmıştır. Kavala’da tarihi Halil Bey Camisinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından ıslam kültürüyle pek bağdaşmayan domuz kesilmiş ve başı caminin giriş kapısına asılmıştır. Bu durum pek çok uluslararası kuruluşa rapor edilmiştir. Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başvurularının Reddi Yunanlı yetkililer ulusal azınlıkların ibadeti konusunda da zaman zaman kısıtlama getirmektedirler. Örneğin 2010 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği yetkilileri Serez, Tırhala ve Yanya’da bulunan camilerde ibadet edebilmek için yetkililere müracat etmişler fakat dilekçeleri benzer “tadilat var, veya ibadete uygun değil” şeklinde gerekçelerle reddedilmiştir. BASIN ÖZGÜRLÜğÜ Son olarak sizlere basın özgürlüğüyle ilgili yaşanan sorunlardan bir-iki örnek vermek istiyorum. 2007 yılında Yunanistan yeni bir basın yasası hazırlamıştır. Bu yasa küçük çaptaki azınlık radyolarını büyük yükümlülükler altına almaktadır. Bu yasa IPI, SEEMO ve AGıT tarafından eleştirilmiştir. Fakat, yasada herhangi bir tadilata gidilmemiştir. Başka dilde yayın yapan diğer radyolara henüz uygulanmamışken Türk Azınlık Radyolarına uygulanmaya başlayan yasa, ıskeçe ilinde yayın yapan Tele Radyo ve Kral FM’e çeşitli ceza uygulamalarıyla hayata geçirilmiştir. Basın özgürlüğüyle ilgili bir başka konu da Gümülcine ve ıskeçe’de Türkçe yayımlanan haftalık Gündem ve Millet gazetelerine verilen cezalardır. Gündem ve Millet Gazeteleri aleyhine bir öğretmen hakkında asılsız haber yayımladıkları gerekçesiyle dava açılmış ve dava sonucunda gazeteler 150 bin ve 120 bin Euro para cezasına çarptırılmışlardır. Meriç ilinin Büyük Derbent köyünde görev yapan, Yunan Yargıtayı eski başkanının kızı Hariklea Nikopulu’nun öğrencilerine “Allah’ın Resmini Yapınız” şeklinde ödev verdiği haberini yayımlayan azınlık gazetelerine karşı birer milyon euroluk tazminat davaları açılmıştır. Bu gazeteleren Birlik gazetesi Nikopulu’dan özür dilemiş ve davası düşmüştür. Fakat, Gündem ve Millet gazeteleri yukarıda bahsigeçen cezalara çarptırılmıştır. Bayan Nikopulu Yunan basını tarafından da defalarca eleştirilmiştir. Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenim ve Dinişleri Bakanının Azınlık Eğitimi Özel Danışmanı Prof. Dr. şalia Dragona bayan Nikopulu’nun eğitim dışı işlerle uğraştığını dile getirmiştir. Burada öğretmenin yaptıklarından ziyade bir başka konu daha dikkati çekmektedir. Haftalık, sınırlı sayıda yayımlanan iki azınlık gazetesine verilen cezaların büyüklüğü. Bu miktarlar, ülke çapında yayın yapan gazetelere dahi bugüne kadar verilmemiş büyüklükte cezalardır. Saygıdeğer katılımcılar, Yunanistan deneyimini bu sınırlı sürede anlatabilmek pek mümkün değil, ben kısa kısa örneklerle sizlere bir resmini çizmeye çalıştım. Fakat şunu söylemeden edemeyeceğim, Avrupa’da ıslâm ve Entegrasyon konuşulurken, Avrupa’daki en eski Müslüman topluluklardan biri olan Batı Trakya Türk Azınlığı yıllarca izole bir şekilde yaşamaya mahkûm bırakılmıştır, entegrasyonu istemeyen Batı Trakya Türkleri değildir. Türkler, yıllarca eğitimden yoksun bırakılmış, sosyal hayata, karar alma mekanizmalarına dahil edilmemişlerdir. şimdi, hızlı bir şekilde entegrasyonu beklemek haksızlık olur kanısındayım. Teşekkür ederim

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz