Ana sayfa Batı Trakya Haberler MİLLETVEKİLİ AHMET HACIOSMAN PARLAMENTODA KONUŞTU

MİLLETVEKİLİ AHMET HACIOSMAN PARLAMENTODA KONUŞTU

22
0

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Rodop PASOK Milletvekili Ahmet Hacıosman, 7 Şubat Salı günü, Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanlığı tarafından sunulan “Hayvan Besiciliği ve Ağıllar ile ilgili düzenlemeler” konulu yasa tasarısının incelendiği Üretim ve Ticaret Komisyonunda söz alarak aşağıdaki konuşmayı yaptı.

Konuşmanın tam metni

 

Sayın Başkan,

Bundan kısa bir süre önce, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi, hayvan besicileri temsilcileriyle, Gümülcine’deki büromda bir toplantı gerçekletirdim. Hayvan besiciliği sektörünün sorunlarını dikkatle dinledim, sektörün kalkınması ve desteklenmesine yönelik imkanları hep birlikte inceledik.

Hayvan besicilerimize biraz haksızlık yapıldığını düşünüyor hatta devlet tarafından biraz ihmal edildiklerini de söyleyebilirim.

Bu gün görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısının önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu derece önemli bir tasarının yararlı ve uygulanabilir olması için bazı bölgesel özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyor ve bu yönde bazı noktalara değinmek istiyorum.

Üzerinde durmak istediğim konu, ağılların yerleri, bu ağıllar için en düşük arazi miktarı ve ağıllar arasında bulunan en düşük mesafe, ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 5. maddedir. Öncelikle, adalarda, ağıllar ile aradaki mesafeyi 20%’ye düşürme kararı aldığı için Bakanlık yönetimini kutlamak istiyorum. Fakat, benzer özen, bölgem Rodop bölgesi gibi, ülkenin diğer bölgelerine de gösterilebilir.

Örneğin, yıllar önce, Yassıköy bölgesindeki hayvan besicilerine bir dönümden az ve aradaki mesafenin az olduğu araziler verildi. Bu hayvan besicileri için ne öngörülüyor? Bu kişilerin hayvan besiciliği sektörünü terk mi etmeleri gerekiyor?

İmar Müdürlüğü, Genel İnşaat Yönetmeliği doğrultusunda, yol dışındaki arazilerin en az 4 dönüm olması gerektiğini söylüyor. Bölgemde bazı hayvan besicilerinin ağılları 3,5 dönüm cıvarındadır ve etrafında uygun devlet arazisi de bulunmamaktadır. Bu kişilere cevabınız nedir sayın Bakan?

Balkan yerleşim bölgesinden bahsedecek olursak, ki bu bölgeyi dikkatli incelemenizi istiyorum, zira bu insanlar uzun yıllar boyunca devlet tarafından tam anlamıyla unutulmuş durumdaydılar. Bu bölge kaliteli hayvan besiciliğinin gelişmesi için son derece uygun koşullara sahip bir bölgedir. Yaz kış hayvanlarını evlerinin yanında bakmakta olan bu insanlar ne olacak? Mesafelerin azaltılması gerekiyor. 100 kişilik nüfusa sahip bir yerleşim bölgesi için 50 metre olan bu mesafenin 400 kişilik nüfusa sahip yerleşim bölgeleri için de uygulanmasını öneriyorum. Bu bölgeler gerçekten yoksul ve büyük ihtiyaçların bulunduğu bölgelerdir, bu sebepten dolayı nüfus kriterinin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İnşaat izinleri konusu ile ilgili olarak da, hayvan besicilerinin bu izinler için ödeyecekleri miktarın son derece yüksek olduğunu düşünüyor, ağıllar ile ilgili miktarın en düşük seviyede tutulması gerektiği ve para cezaları için de özel bir düzenlemenin olması önerisinde bulunuyorum. Bu önlem hayvan besiciliği sektörünün desteklenmesi yönünde esaslı bir önlemdir.

Son olarak, hayvan besiciliği sektörü tek çeşit bir bütünden oluşan bir sektör değildir, değişik alternetifleri, farklı durumları ve bölgesel özellikleri olan bir sektör olma ayrıcalığına sahiptir. Dolayısıyla, basit bir çit ve çatıdan oluşan ağıllara da izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Hayvan besicilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, her bir durumu, yakından inceleyip, saygı çerçevesinde desteklememiz ve korumamız gerekmektedir.

ASTERİOS RODULİS: ( Tarım Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı): Sayın Hacıosman ve diğer milletvekilleri mesafeler konusundan bahsettiler. Daha önce de söylediğim gibi, tasarının 20. maddesinde yer alan mesafeler, geçmişe nazaran, büyük ölçüde sınırlanmış bulunmaktadır. Buna rağmen, bu sınırlanan mesafelerin bile, yetkili makam tarafından, 50% dolayında sınırlandırılması imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, başlıca değinilmesi gereken fakat hiç bahsedilmeyen başka bir nokta ise, bu mesafelerin, ağılın kapasitesi, ağılda bulunan hayvan sayısıyla bire bir bağlantılı olmasıdır. Bu durumda, 50 küçük baş hayvan barındıran bir ağıl ile, 400 küçük baş hayvan barındıran bir ağıldan bahsetmek tamamen farklıdır. Öyleyse, mesafelerden söz ederken, buna dahil olan faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Son derece önemli bir faktör olan ağılın kapasitesi bunlardan bir tanesidir. Tabiiki, dikkate alınması gereken, başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, toplum sağlığıdır. Bunu korumamız gerekmiyor mu? İkincisi, bölgede oluşmuş olan sosyal koşullar, üçüncü faktör ise, bölge sakinlerinin temel geçim kaynağının hayvan besiciliği olup olmadığıdır. Eğer öyleyse, yasa tasarısı, zaten düşürülmüş olan bu mesafeleri, toplam 50%’ ye kadar düşürmeyi öngörmektedir. Kısacası mesafeler konusu ile ilgili uygulanabilecek tüm makul imkanları uygulamış bulunmaktayız. Bunların üzerinde durmanızı öneririm, haklı olduğumu göreceksiniz.      

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here