Ana sayfa Batı Trakya Haberler İLHAN AHMET: “SİRİZA–ANEL HÜKÜMETİ AZINLIK HAKLARI KONUSUNDA TAMAMEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

İLHAN AHMET: “SİRİZA–ANEL HÜKÜMETİ AZINLIK HAKLARI KONUSUNDA TAMAMEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

18
0

Milletvekili İlhan Ahmet Yunanistan Parlamentosu’nda oylamaya sunulan ve kabul edilen İTB ile ilgili sürecin nasıl başlayıp sonuçlandığını yazılı bir açıklamayla Batı Trakya Türkleri’ne izah etmeye çalıştı. Milletvekili İlhan Ahmet kaleme aldığı yazısında, “Altını çiziyorum, insan haklarından bahsettiğimizde sadece lafta değil, buna gerçekten inandığımızı ispat etme yolunda SİRİZA – ANEL hükümetinin sorumlu olduğu tarihi bir fırsat kaybolmuştur. Bunu da, uluslararası kamuoyuna ve Yunan toplumuna vermek istediğimiz asıl mesajı değiştirecek yıldızlı açıklamalar ve bahaneler olmadan yapmalıyız.” İfadelerine yer verirken Azınlığın aleyhine olan bu oylamayı içe ve dışa yönelik nasıl anlatacağımız konusunda yol gösteriyor.

İlhan Ahmet, “Rodop ilinden iki ve İskeçe ilinden de bir olmak üzere üç SİRİZA milletvekilinin bu yasa değişikliğine olumsuz “HAYIR” oyu kullanmaları da zaten hükümet politikasının Trakya’da Azınlık hakları konusunda tamamen başarısız olduğunun apaçık bir göstergesidir. ”Diyerek SİRİZA – ANEL hükümetini eleştirdi.

İlhan Ahmet’in kaleme aldığı açıklama aynen aşağıdaki gibidir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA DAİR, ADALET, ŞEFFAFLIK VE İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI’ NIN YASA TASARISI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İLHAN AHMET’ TEN AÇIKLAMA

SİRİZA’NIN TRAKYA’DAKİ AZINLIK POLİTİKASI İLE İLGİLİ

TRAJİK BAŞARISIZLIĞININ TEYİDİ

“Hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunan ve haklarını arayan Trakya’daki Azınlık dernekleri ile ilgili haksızlıkları düzeltmek üzere bir yasa değişikliğini çok kısa bir zaman içerisinde ikinci kez Milli Temsil önüne getirmiştir.

Bundan iki hafta önce de Meclis’te yapmış olduğum konuşmamda belirttiğim gibi, getirilmek istenen bu hüküm ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden olumlu bir karar almış olan birine, davasının ceza mahkemelerinde yeniden incelenmesi hakkı verilmektedir, karar verecek egemen mekanizma ceza mahkemeleridir ve kararlarını Avrupa Mahkemesi’nin kararına uyumlu hale getirmek gibi bir yükümlülükleri ASLA yoktur’.

Ayrıca, bugün getirilen bu yeni değişiklik ile bir şart daha öngörülmektedir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bireysel hükümlerinde öngörülen tereddütler ve sınırlamalar şartı “milli güvenliğin, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, sağlık veya ahlakın korunması ve üçüncü şahısların hak ve özgürlüklerinin korunması” olarak belirlenmiştir.

Açıkça, SİRİZA, hükümet ortaklarının baskısı altında şüpheye düşülen konu ile ilgili bir sonuç sağlamak için, ulusal yasama organının AİHM  kararlarıyla uyumlaştırılması ile ilgili bir geri adım daha atmıştır.

Demokratik İttifak, bu yasa değişikliğinin daha meclise ilk getirilmesinde, Meclis’te bu yasa değişikliğinin hükümetin çoğunluk oyunu alması şartı ile, olumlu oy kullanacağını belirtmişti.

Bütün bunlara rağmen, Yeni Demokrasi son anda bir teklifte bulunmuş, bu teklif de hükümet tarafından kabul edilerek yasa değişikliğine yeni bir değişiklik getirilmiş ve bu da, yasanın uygulanmasını daha da zorlaştırmıştır.

Yani ana muhalefet, yasa değişikliğinin geçiş hükmünde bulunan “Uluslararası Antlaşmalar” ifadesinin orjinal hükme de eklenmesini, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu’nun 758. Maddesinin, 1’inci fıkrasının sonunda, yani AİHS’nin öngördüklerinin dışında tüm diğer kısıtlamaların da uygulanmasını teklif etmiştir.

Bu da, AİHM’nin derneklerle ilgili kararlarının tanınması ve uygulanması için gelecekte yapılacak herhangi bir girişimi yasaklayan bir hüküm olacağı anlamına gelmektedir.

Altını çiziyorum, insan haklarından bahsettiğimizde sadece lafta değil buna gerçekten inandığımızı ispat etme yolunda SİRİZA – ANEL hükümetinin sorumlu olduğu tarihi bir fırsat kaybolmuştur. Bunu da, uluslararası kamuoyuna ve Yunan toplumuna vermek istediğimiz asıl mesajı değiştirecek yıldızlı açıklamalar ve bahaneler olmadan yapmalıyız.

Rodop ilinden iki ve İskeçe ilinden de bir olmak üzere üç SİRİZA milletvekilinin bu yasa değişikliğine olumsuz “HAYIR” oyu kullanmaları da zaten hükümet politikasının Trakya’da Azınlık hakları konusunda tamamen başarısız olduğunun apaçık bir göstergesidir.

Bütün bunların akabinde, benim de bu yasa değişikliği ile ilgili HAYIR OYU kullanmam kesinleşmiştir.”

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here