Ana sayfa Batı Trakya Haberler İLHAN AHMET: “RODOP İLİ’NİN “DEZAVANTAJLI KÖYLER” LİSTESİ YENİDEN DÜZENLENECEK”

İLHAN AHMET: “RODOP İLİ’NİN “DEZAVANTAJLI KÖYLER” LİSTESİ YENİDEN DÜZENLENECEK”

23
0

Milletvekili İlhan AHMET’in, Rodoplu çiftçileri yakından ilgilendiren “dezavantajlı bölge” listesinin kapsamının genişletilerek yeniden düzenlenmesi yönündeki talebine, Tarım Bakanlığı’ndan olumlu yanıt geldi.

Buna göre, Rodop İli’nde bazı bölgelerdeki tarım ve hayvancıların tarım teşviki almasına engel getirmesi nedeniyle Milletvekili İlhan AHMET tarafından Tarım Bakanı’nın dikkatine sunulan “dezavantajlı bölge” listesinde gerekli düzenlemenin, 2017 yılında yapılacağı belirtildi.

İlhan AHMET’in girişimleri sonucu, Rodop İli’ndeki köyler arası eşitsizliği giderecek olan değişikliğin, 2017 yılında yapılacağı bildirildi.

“30 yıldır süren haksızlık sona eriyor, köyler arası adelet sağlanıyor”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan milletvekili, “Buna göre az gelişmiş ve gelişmemiş köy listeleri değişecek ve güncellenecektir. Böylece, 1985 yılından beri uygulanan bu listenin köyler arasında neden olduğu büyük haksızlıklar son bulmuş olacak.

Yürüttüğümüz sistematik ve bilinçli çalışma sonucu, 1985 yılından beri geçerli olan az gelişmiş köyler listesinin, adil olarak değişmesini ve bu şekilde haksızlığa uğrayan köylerimizin de prim alacak köyler listesine girmesininin yolunu, 30 yıl sonra açmış olduk .

Halkımıza pratikte fayda sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere İlhan AHMET, milletvekili olduğu Rodop İli’ne bağlı dağlık bölgelerdeki düşük gelir düzeyine sahip bazı köylerin, dezavantajlı bölgeler listesine dahil edilmeyerek desteklenecek bölgeler kapsamı dışında bırakılmasını meclis gündemine taşımıştı.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı’na hitaben sunduğu soru önergesinde milletvekili,  Rodop İli’nde bazı bölgelerdeki  tarım ve hayvancıların tarım teşviki almasına engel getirmesi nedeniyle “dezavantajlı bölge” listesinin, kapsamı genişletilerek yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

 

 

Rodop İli’ndeki bazı yerleşim bölgelerinin dağlık ve dezavantajlı olarak tanımlanmasındaki sıkıntı ve sonuç itibariyle ortaya çıkan adaletsizliklerle ilgili, milletvekili İlhan Ahmet’ in savundukları doğrulandı.

 

Evaggelos Apostolou’ nun cevabında neler var?

 

Rodop İli’ndeki yerleşim bölgelerinin dağlık ve dezavantajlı olarak tanımlanması konusunda milletvekili İlhan Ahmet’ in yapmış olduğu çağrılar karşılık buldu. 1985 kurumsal çerçevesinden kaynaklanan haksızlıklar yüzünden ortaya çıkan bu sorunu hiçbir hükümet değiştirmeye çalışmadı.

 

Rodop ili milletvekili İlhan Ahmet, 27 Eylül tarihinde meclise sunduğu soru önergesi ile  Tarımsal Kalkınma Bakanı’na bazı sorular yöneltti, dağlık yada dezavantajlı olarak tanımlanan bölgelerden çok az kilometre  uzaklıkta olmalarına rağmen, bazı yerleşim bölgelerinin niçin bu tanımlamaya dahil edilmediğini sordu.

 

Milletvekili sorusunda şöyle diyordu: Hatta, dahil edilmeyen bu bölgeleri dikkate aldığımızda, buralardaki vatandaşların yaşam standardının düşük olduğu ve bunların tek gelir kaynağının, tek ürün olarak çalışılan tütün olduğunu görmekteyiz. Bu vatandaşlar arasındaki büyük bir çoğunluk da Azınlık üyesidir. Bütün bunları düşündüğümüzde, dezavantajlı olarak tanımlanmayan bu bölgelerin de dezavantajlı tanımına dahil edilmelerinin ne kadar gerekli olduğunu  daha da iyi görmekteyiz’.

 

Ve şöyle devam ediyordu:

 

‘Oluşmuş olan bu tablo, eşit olmayan haksız bir muameleyi sergilemektedir, çünkü dahil edilmeyen bu özel yerleşim bölgelerinde yaşayanlar, az gelirli hassas gruplardır ve dezavantajlılar grubuna dahil edilmemişlerdir. Bu şekilde tanımlanmamış olmak ve dezavantajlılara dahil edilmemiş olmak, bu bölgeleri, aslında fazlasıyla hakettikleri yardımlardan da mahrum bırakmaktadır. Çünkü bu vatandaşlar  dezavantajlı bölgelerde kalmaktadırlar, fakat bu durum onların bazı gelişim programlarına da dahil edilmelerini imkansız kılmaktadır’.

 

İlişikte size sunduğumuz bugünkü cevabıyla,  sayın Evaggelos Apostolou bize bunun bir  haksızlık olduğunu kabul ettiğini bildirmektedir. Ayrıca, kurumsal çerçevenin değişmesi bağlamında, 2018 yılına kadar dağlık ve dezavantajlı listesine dahil edilmiş olan bölgelerin de değişmesi beklenmektedir.

 

Bakanın cevabında özellikle şunlar vurgulanmaktadır: ‘ Denetim Kongresinin gözlemlerinden sonra, Avrupa Komisyonu, dezavantajlı bölgelerin sınır belirleme şeklini  yeniden gözden geçirecektir. 2018 yılına kadar, üye ülkeler yeni sınır belirlemesini  tamamlamış olmalılar. Yeni sınır belirleme biyofiziksel kriterlere dayalı olacaktır, yani bunlar, yukarıda belirtilen Kanunun III. Bölümünü oluşturan, bölgelerin  iklimi, toprağı ve jeomorfolojisi gibi kriterlerdir. (…) Yukarıda belirtilenlere göre, dağlık bölgelerin değişimi zorunlu değildir, fakat dezavantajlı bölgeler bundan böyle sadece, ölçülebilir, tüm üye ülkeler için aynı şekilde geçerli ve hiç esnek olmayan kriterlerlerle belirlenecektir.

 

Tarımsal Kalkınma Programı 2014 -2020’ nin ‘Doğal yada başka Dezavantajlarla tanımlanan bölgelerin desteklenmesi’ başlıklı  (Metro 13) Önlem 13’ e göre, dağlık bölgelere (Alt önlem 13.1) ve dağlık bölgeler dışında (Alt önlem  13.2 ) olup doğal engelleri olan bölgelere  telafi desteği verilmektedir. 

 

Hatırlatalım ki, milletvekili İlhan Ahmet sunmuş olduğu soru önergesinde bakana üç soru sormuştu:

 

  1. 1)2005 yılından sonra Avrupa Birliği’ nin yetkili birimleri tarafından Komisyon’un önermiş olduğu dezavantajlı bölgeleri belirleme kriterleri ile ilgili ne gibi yeni talimatlar verilmiştir?
  2. 2)Dezavantajlı bölgeleri belirleme kriterleri uygulamaya konulmuş ise, bu kriterler yunan hükümetleri tarafından ve bugünkü iktidar tarafından ne kadar dikkate alınmıştır, ve Tarım Bakanlığı’ nı304206/10.04.85 sayılı artık kullanılmayan evrakı güncelleştirilmiş midir yada güncelleştirilmemiş ise bunun sebebi nedir?.
    1. 3)Gecikmeli de olsa, önceki bakanlık kararının değiştirilmesini ve dezavantajlı dağlık bölgelere Rodop ilinin başka yerleşim bölgelerini de dahil edecek şekilde, bir düzenleme yapmaya niyetiniz var mı? Çünkü bu dahil edilmesini talep ettiğimiz bölgeler, zaten, dezavantajlı bölgelere dahil edilme kriterlerine uymaktadı

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here