Ana sayfa Batı Trakya Haberler İlhan Ahmet: “Vakıf İdaresi 3.486.576,84 Euro İle Devlete Karşı Borçlu Görünmektedir”

İlhan Ahmet: “Vakıf İdaresi 3.486.576,84 Euro İle Devlete Karşı Borçlu Görünmektedir”

3
0

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet Parlamento’ya sunduğu soru önergesinde Vakıflar İdare heyetinde seçimlerin yapılmasını talep ediyor. İlhan Ahmet aynı zamanda Vakıf İdaresinin Maliyenin kayıtlarında 3.486.576,84 euro borcu olduğuna dikkat çekiyor ve gerekli hukuki düzenlenmenin yapılmasını talep ediyor.

BASIN AÇIKLAMASI

Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet, Meclis’ e sunduğu soru önergesi ile iki talepte bulunmaktadır. Birincisi, 3647/2008 sayılı Kanun’un artık uygulanması ve Vakıflar İdare Heyetinde seçim yapılmasıdır. Fakat bu seçimler yapılmadan önce, kurum temsilcilerinin ve özellikle de Batı Trakya Camileleri Mütevelli Heyetlerinin, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin ve Azınlık toplumunun tamanının önerileri dikkate alınmalıdır ve bu öneriler doğrultusunda 3647/2008 sayılı kanunda değişiklikler yapılmalıdır .

İkincisi, Yunan hükümeti 3554/2007 sayılı Kanun ile Gümülcine’ deki Müslüman Malları İdare Heyeti’nin vadesi geçmiş borçlarının bir kısmını silmiştir. Bu borcun miktarı, bu yasanın oylandığı gün  4.879.139,58 Evro idi.

Fakat, Müslüman Malları İdare Heyeti’nin tüzel kişiliği için, bu 3554/2007 sayılı kanun hiçbir zaman uygulanmamıştır, yani bu söz konusu kanunun 7. maddesinde açıkça öngörüldüğü şekilde, ne borçlar, ne faizler, ne ek ücretler ne de para cezaları hiçbir zaman silinmemiştir.

Bütün bunların sonucu olarak, bugün Gümülcine’deki Müslüman Malları İdare Heyeti, 1 Mart 2019 tarihinde 3.486.576,84 Evro borç ile, devlete karşı borçlu olarak görünmektedir.

Hür irade ile seçilmiş idari heyetleri bulunmayan vakıfların kurumsal statüsündeki kabul edilemez bu durum ve vakıfların mülkiyet durumu yüzünden, ben, Yunan parlamentosondaki görevimin bana yüklemiş olduğu sorumluluğun ve Azınlığımıza olan tarihi borcumun bilincinde olarak, konuyla ilgili bir soru önergesini yetkili bakanlıklara sunmuş bulunuyorum.

Yetkili Bakanlıklara sorduğum sorular şunlardır:

  1. Yetkili Bakanlıklar, 3647/2008 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde İskeçe, Gümülcine ve Dimotoka şehirlerinde Vakıf İdresi Heyeti üyelerinin belirlenmesi için seçim ilan edecek mi?
  2. İlgili Bakanlıklar Vakıf Heyet-i seçimlerini ilan etmeden önce mevcut kanunda azınlık kurum ve temsilcilerinin ve özellikle de Batı Trakya Camileleri Mütevelli Heyetlerinin, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ nin ve Azınlık toplumunun tamanının önerileri ışığında, 3647/2008 sayılı Kanun’da azınlık tarafından önerilen ilgili değişiklikleri yapacak mı?
  3. 3554/2007 sayılı Kanun’un öngördüğü şekilde, vadesi dolmuş borçların, harç ücretlerinin, para cezalarının, damga vergilerinin tamamının silinmesi için, yetkili Bakanlıklar olarak vergi dairesinden bu hükümlerin uygulanmasını isteyecek misiniz? Gümülcine’deki Müslüman Malları İdare Heyeti’nin tayinli yöneticileri, defalarca sundukları evraklarla bunun uygulanmasını istemişlerdir, çünkü ancak böyle mal varlıklarının üzerindeki ipotekler kaldırıldığında ve tapudan ipotek kayıtları silindiğinde, bu mal varlıkları üzerinde serbest tasarruf hakkı sağlanmış olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here